Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εγνατία 156, Τ.Θ. 1591, 540 06 Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310 891.751-2, Fax 2310 857.794 ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Π Λ Ο Η Γ Ι Σ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Ενέργεια 2.1.3 (Κατηγορία πράξεων ε)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εγνατία 156, Τ.Θ. 1591, 540 06 Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310 891.751-2, Fax 2310 857.794 ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Π Λ Ο Η Γ Ι Σ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Ενέργεια 2.1.3 (Κατηγορία πράξεων ε)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εγνατία 156, Τ.Θ. 1591, 540 06 Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310 891.751-2, Fax 2310 857.794 ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Π Λ Ο Η Γ Ι Σ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Ενέργεια 2.1.3 (Κατηγορία πράξεων ε) Συγχρηματοδότηση: 75% Κοινοτική συμμετοχή (ΕΚΤ) 25% Εθνικοί Πόροι Έργο: Π Λ Ο Η Γ Ι Σ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΣΤΗ ΓΝΩΣΗ: Ενίσχυση της Διάθεσης Ηλεκτρονικού Περιεχομένου και Παροχή Πληροφοριακής Παιδείας στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.762.000 €

2 Εγνατία 156, Τ.Θ. 1591, 540 06 Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310 891.751-2, Fax 2310 857.794 Στόχος του Έργου ΠΛΟΗΓΙΣ Να αναπτυχθούν από τη Βιβλιοθήκη δραστηριότητες και υπηρεσίες που θα δίνουν έμφαση στην ανάπτυξη, βέλτιστη οργάνωση και διάθεση ηλεκτρονικού περιεχομένου και στην παροχή πληροφοριακής παιδείας.

3 Εγνατία 156, Τ.Θ. 1591, 540 06 Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310 891.751-2, Fax 2310 857.794 Πακέτα Εργασίας του Έργου ΠΛΟΗΓΙΣ…  ΠΕ1: ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΜΕ ΝΕΟ ΥΛΙΚΟ  ΠΕ1.1: Προσκτήσεις Ηλεκτρονικού Υλικού  ΠΕ1.2: Προσκτήσεις Έντυπου & Ο/Α Υλικού

4 Εγνατία 156, Τ.Θ. 1591, 540 06 Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310 891.751-2, Fax 2310 857.794 ΠΛΟΗΓΙΣ - ΠΕ1.1: Προσκτήσεις Ηλεκτρονικού Υλικού 1.AGECONCD 2.EBSCO Business Source Premier 3.ECONLIT 4.Historical Abstracts on the Web 5.EBSCO World History Collection 6.International Political Science Abstracts 7.MLA International Bibliography 8.PsycInfo 9.RILM Abstracts of Music Literature 10.EUROSTAT Statistics 11.DSI International Statistical Yearbook 12.JSTOR (The Arts & Sciences I Collection + The Arts & Sciences II Collection + Business Collection) 13.Project Muse (Social Sciences Package) 14.Library of Congress Classification Web 15.EBSCO Psychology & Behavioral Sciences Collection 16.OCLC QuestionPoint

5 Εγνατία 156, Τ.Θ. 1591, 540 06 Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310 891.751-2, Fax 2310 857.794 ΠΛΟΗΓΙΣ - ΠΕ1.2: Προσκτήσεις Έντυπου & Ο/Α Υλικού…

6 Εγνατία 156, Τ.Θ. 1591, 540 06 Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310 891.751-2, Fax 2310 857.794 ΠΛΟΗΓΙΣ - …ΠΕ1.2: Προσκτήσεις Έντυπου & Ο/Α Υλικού “An Electronic Online Access Showroom for the New Acquisitions of the Library of the University of Macedonia”, Published in “Library Hi Tech News incorporating online and CD Notes”, Volume 21 (January - February 2004)

7 Εγνατία 156, Τ.Θ. 1591, 540 06 Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310 891.751-2, Fax 2310 857.794 Πακέτα Εργασίας του Έργου ΠΛΟΗΓΙΣ…  ΠΕ2: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ  ΠΕ2.1: Διαμόρφωση Ειδικών Συλλογών  ΠΕ2.2: Επεξεργασία Υλικού Μουσικής  ΠΕ2.3: Επεξεργασία Υλικού σε Γραφές της Ανατολικής Ευρώπης & Δυτικής Ασίας  ΠΕ2.4: Ανάπτυξη Βάσης Εγγραφών Καθιερωμένων Όρων  ΠΕ2.5: Επεξεργασία Υλικού από Δωρεές

8 Εγνατία 156, Τ.Θ. 1591, 540 06 Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310 891.751-2, Fax 2310 857.794 ΠΛΟΗΓΙΣ - ΠΕ2.1: Διαμόρφωση Ειδικών Συλλογών ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ – Προσωπικό Οργανόγραμμα Αρμοδιότητες προσωπικού – Επεξεργασία Υλικού Ραβδοκώδικες Σφραγίδες Αντικλεπτικό Επισήματα … – Καταλογογράφηση Καθιερωμένες Επικεφαλίδες Θεματική / Ταξινόμηση Καταλογογράφηση Βιβλίων –Καθιερώσεις –Ταξινόμηση –MARC 21 –… Καταλογογράφηση Μουσικού Υλικού Καταλογογράφηση Ηλεκτρονικών Πηγών Καταλογογράφηση Περιοδικών Εκδόσεων … – Βοηθητικά εκπαιδευτικά θέματα (cataloguing tutorials) –Στατιστικά Νέες βιβλιογραφικές εγγραφές Νέες εγγραφές καθιερωμένου τύπου Σύνολο νέων τεκμηρίων … – Links

9 Εγνατία 156, Τ.Θ. 1591, 540 06 Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310 891.751-2, Fax 2310 857.794 Πακέτα Εργασίας του Έργου ΠΛΟΗΓΙΣ…  ΠΕ3: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΣ  ΠΕ4: ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ  ΠΕ4.1: Πιλοτική Ψηφιοποίηση Ελληνικών Επιστημονικών & Επαγγελματικών Περιοδικών  ΠΕ4.2: Ηλεκτρονική Καταχώρηση Γκρίζας Βιβλιογραφίας

10 Εγνατία 156, Τ.Θ. 1591, 540 06 Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310 891.751-2, Fax 2310 857.794 ΠΛΟΗΓΙΣ - ΠΕ3: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΣ

11 Εγνατία 156, Τ.Θ. 1591, 540 06 Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310 891.751-2, Fax 2310 857.794 Πακέτα Εργασίας του Έργου ΠΛΟΗΓΙΣ…  ΠΕ5: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ  ΠΕ5.1: Υπηρεσία Online Πληροφόρησης  ΠΕ5.2: Ανάπτυξη Θεματικών Πυλών Πληροφόρησης (Research Fields, Courses and Disciplines Classification)

12 Εγνατία 156, Τ.Θ. 1591, 540 06 Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310 891.751-2, Fax 2310 857.794 ΠΛΟΗΓΙΣ - ΠΕ5.1: Υπηρεσία Online Πληροφόρησης

13 Εγνατία 156, Τ.Θ. 1591, 540 06 Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310 891.751-2, Fax 2310 857.794 ΠΛΟΗΓΙΣ - ΠΕ5.2: Ανάπτυξη Θεματικών Πυλών Πληροφόρησης…

14 Εγνατία 156, Τ.Θ. 1591, 540 06 Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310 891.751-2, Fax 2310 857.794 ΠΛΟΗΓΙΣ - ΠΕ5.2: Ανάπτυξη Θεματικών Πυλών Πληροφόρησης…

15 Εγνατία 156, Τ.Θ. 1591, 540 06 Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310 891.751-2, Fax 2310 857.794 ΠΛΟΗΓΙΣ - …ΠΕ5.2: Ανάπτυξη Θεματικών Πυλών Πληροφόρησης

16 Εγνατία 156, Τ.Θ. 1591, 540 06 Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310 891.751-2, Fax 2310 857.794 Πακέτα Εργασίας του Έργου ΠΛΟΗΓΙΣ…  ΠΕ6: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ  ΠΕ6.1: Αναβάθμιση των Υπηρεσιών για Άτομα με Αναπηρίες  ΠΕ6.2: Προσφορά Ελληνικού Ηλεκτρονικού Περιεχομένου σε Άτομα με Προβλήματα Όρασης  ΠΕ6.3: Ειδική Χαρτογράφηση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

17 Εγνατία 156, Τ.Θ. 1591, 540 06 Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310 891.751-2, Fax 2310 857.794 ΠΕ6.3: Ειδική Χαρτογράφηση του Παν/μίου Μακεδονίας

18 Εγνατία 156, Τ.Θ. 1591, 540 06 Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310 891.751-2, Fax 2310 857.794 ΠΕ6.3: Ειδική Χαρτογράφηση του Παν/μίου Μακεδονίας

19 Εγνατία 156, Τ.Θ. 1591, 540 06 Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310 891.751-2, Fax 2310 857.794 ΠΕ6.3: Ειδική Χαρτογράφηση του Παν/μίου Μακεδονίας

20 Εγνατία 156, Τ.Θ. 1591, 540 06 Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310 891.751-2, Fax 2310 857.794 Πακέτα Εργασίας του Έργου ΠΛΟΗΓΙΣ…  ΠΕ7: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ  ΠΕ7.1: Πρόγραμμα Πληροφοριακής Παιδείας  ΠΕ7.2: Πρόγραμμα Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων  ΠΕ7.3: Προσφερόμενο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Προσωπικού Βιβλιοθηκών στην Προσφορά Υπηρεσιών σε Άτομα με Προβλήματα Όρασης

21 Εγνατία 156, Τ.Θ. 1591, 540 06 Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310 891.751-2, Fax 2310 857.794 …Πακέτα Εργασίας του Έργου ΠΛΟΗΓΙΣ ….  ΠΕ7.4: Προσφερόμενο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Χρηστών με Προβλήματα Όρασης  ΠΕ7.5: Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης του Προσωπικού της Βιβλιοθήκης  ΠΕ8: ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

22 Εγνατία 156, Τ.Θ. 1591, 540 06 Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310 891.751-2, Fax 2310 857.794 ΠΛΟΗΓΙΣ – Απορρόφηση Κονδυλίων έως 12/2003

23 Εγνατία 156, Τ.Θ. 1591, 540 06 Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310 891.751-2, Fax 2310 857.794 ΠΛΟΗΓΙΣ – Απορρόφηση Κονδυλίων έως 12/2003 στο Σύνολο του Έργου

24 Εγνατία 156, Τ.Θ. 1591, 540 06 Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310 891.751-2, Fax 2310 857.794 ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Ενέργεια 5.2.1 (Κατηγορία πράξεων Β) Συγχρηματοδότηση: 75% Κοινοτική Συμμετοχή (ΕΤΠΑ) 25% Εθνικοί Πόροι Εξοπλισμός Κεντρικής Βιβλιοθήκης Έργο: Εξοπλισμός Κεντρικής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Μακεδονίας Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 146.700 €

25 Εγνατία 156, Τ.Θ. 1591, 540 06 Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310 891.751-2, Fax 2310 857.794 Εξοπλισμός Κεντρικής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Μακεδονίας Στόχος Αναβάθμιση της υποδομής και του εξοπλισμού της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ώστε να ενισχυθεί η διάθεση ηλεκτρονικού περιεχομένου και η παροχή πληροφοριακής παιδείας.

26 Εγνατία 156, Τ.Θ. 1591, 540 06 Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310 891.751-2, Fax 2310 857.794 Εξοπλισμός Κεντρικής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Μακεδονίας Αντικείμενο του Έργου  Προμήθεια νέων εξυπηρετητών και σαρωτών (scanners) που θα ανταποκρίνονται στις υψηλές απαιτήσεις ψηφιοποίησης έντυπου υλικού και αποθήκευσης και διάθεσης ηλεκτρονικού περιεχομένου μέσω δικτύου.  Δημιουργία νέου σταθμού εργασίας με κατάλληλο εξοπλισμό και λογισμικό υποστήριξης για χρήστες με μειωμένη όραση.

27 Εγνατία 156, Τ.Θ. 1591, 540 06 Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310 891.751-2, Fax 2310 857.794 Εξοπλισμός Κεντρικής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Μακεδονίας …Αντικείμενο του Έργου  Προμήθεια των κατάλληλων εφαρμογών λογισμικού ελέγχου πρόσβασης και διαδανεισμού για τη διακίνηση ψηφιοποιημένων τεκμηρίων, ποιοτικού ελέγχου της βιβλιογραφικής βάσης της Βιβλιοθήκης και ελέγχου πρόσβασης και αναγνώρισης εξουσιοδοτημένων χρηστών.  Προμήθεια μικροεπίπλων απαραίτητων για την εξυπηρέτηση των χρηστών στο νέο περιβάλλον της Βιβλιοθήκης.

28 Εγνατία 156, Τ.Θ. 1591, 540 06 Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310 891.751-2, Fax 2310 857.794 Εξοπλισμός Κεντρικής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Μακεδονίας Φυσική Πρόοδος του Έργου…  Ολοκλήρωση προμήθειας ειδικών μικροεπίπλων α) για την αποθήκευση ηλεκτρονικού και Ο/Α υλικού και β) μεταφοράς και απόθεσης βιβλίων.  Διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια εξυπηρετητών, σαρωτών και λοιπού εξοπλισμού. Ο διαγωνισμός βρίσκεται σε εξέλιξη.  Το λογισμικό θα αποκτηθεί με απευθείας αναθέσεις.


Κατέβασμα ppt "Εγνατία 156, Τ.Θ. 1591, 540 06 Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310 891.751-2, Fax 2310 857.794 ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Π Λ Ο Η Γ Ι Σ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Ενέργεια 2.1.3 (Κατηγορία πράξεων ε)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google