Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εισαγωγή στις βασικές έννοιες της Παιδαγωγικής και της παιδαγωγικής των Μέσων Λοΐζος Σοφός Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπάίδευσης Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εισαγωγή στις βασικές έννοιες της Παιδαγωγικής και της παιδαγωγικής των Μέσων Λοΐζος Σοφός Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπάίδευσης Πανεπιστήμιο Αιγαίου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες της Παιδαγωγικής και της παιδαγωγικής των Μέσων Λοΐζος Σοφός Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπάίδευσης Πανεπιστήμιο Αιγαίου

2 Ορισμός Με τον όρο Παιδαγωγική νοείται η Επιστήμη της Αγωγής και της Μόρφωσης η οποία προσεγγίζεται ως επιστήμη 1. της Παιδαγωγικής Θεωρίας και 2. της εκπαιδευτικής/διδακτικής πράξης. Εξετάζει και ερευνά τους συσχετισμούς που σχετίζονται με διαδικασίες μόρφωσης και αγωγής κάνει προτάσεις σχετικά με τη διαμόρφωση μαθησιακών περιβαλλόντων και της εκπαιδευτικής πράξης ως επιστήμη που προσανατολίζεται στην εκπαιδευτική δράση ως επιστήμη της Αγωγής και της Μόρφωσης

3 Ορισμός  Η παιδαγωγική είναι μια κοινωνική επιστήμη, η οποία εξετάζει τον άνθρωπο, δηλαδή τις αλλαγές της συμπεριφοράς του κυρίως στην παιδική, εφηβική ηλικία υπό το πρίσμα των επιδράσεων της διαδικασίας της Αγωγής και της Μόρφωσης (Ξωχέλης, 1998).

4 Ορισμός  Η παιδαγωγική ως κοινωνική επιστήμη προσανατολίζεται στην εξηγητική κατανόηση της δράσης (του υποκειμενικού νοήματος, των κίνητρων και των αναγκών)του ανθρώπου και στην διατύπωση αιτιωδών συναρτήσεων (των κοινωνικών δράσεων σε κοινωνικά υποσυστήματα) που σχετίζονται με την Αγωγή, την Εκπαίδευση και την Μόρφωση (Kron, 1999).

5 Πεδία αντικειμένου 1 προϋποθέσεις μάθησης Ανθρωπολογία και Αγωγή (ανθρωπολογικές, βιολογικές και Ανθρωπολογία και Αγωγή (ανθρωπολογικές, βιολογικές και νευρολογικές προϋποθέσεις της μάθησης) Κοινωνικοποίηση και Αγωγή (κοινωνικές, πολιτικές και επικοινωνιακές προϋποθέσεις της μάθησης) Κοινωνικοποίηση και Αγωγή (κοινωνικές, πολιτικές και επικοινωνιακές προϋποθέσεις της μάθησης) Εκπαιδευτικοί θεσμοί και οργανισμοί (πολιτισμικές δομές και συλλήψεις της κατανόησης και έκφρασης του κόσμου και συγκεκριμένες μορφές οργάνωσης) Εκπαιδευτικοί θεσμοί και οργανισμοί (πολιτισμικές δομές και συλλήψεις της κατανόησης και έκφρασης του κόσμου και συγκεκριμένες μορφές οργάνωσης) Ανάπτυξη και μάθηση ( η σχέση της μάθησης με την ατομική ανάπτυξη σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες) Ανάπτυξη και μάθηση ( η σχέση της μάθησης με την ατομική ανάπτυξη σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες)

6 Πεδία αντικειμένου 2 - Πεδία εργασίας Γενική Διδακτική (έρευνα σχετικά με τις διαδικασίες διδασκαλίας και ανάπτυξης μοντέλων) Γενική Διδακτική (έρευνα σχετικά με τις διαδικασίες διδασκαλίας και ανάπτυξης μοντέλων) Ειδική Παιδαγωγική (έρευνα και πρακτική εφαρμογή με σημείο αναφοράς άτομα με ειδικές ανάγκες) Ειδική Παιδαγωγική (έρευνα και πρακτική εφαρμογή με σημείο αναφοράς άτομα με ειδικές ανάγκες) Κοινωνική Παιδαγωγική (εξωσχολική αγωγή που σχετίζεται με την προσωπική ανάπτυξη των «ευαίσθητων» ατόμων σε σχέση κοινωνικούς τομείς) Κοινωνική Παιδαγωγική (εξωσχολική αγωγή που σχετίζεται με την προσωπική ανάπτυξη των «ευαίσθητων» ατόμων σε σχέση κοινωνικούς τομείς) Εκπαίδευση ενηλίκων (έρευνα σχετικά με τις διαδικασίες επιμόρφωσης και εκπαίδευσης και την ανάπτυξη μοντέλων) Εκπαίδευση ενηλίκων (έρευνα σχετικά με τις διαδικασίες επιμόρφωσης και εκπαίδευσης και την ανάπτυξη μοντέλων) Πανεπιστημιακή διδακτική (έρευνα σχετικά με τις διαδικασίες διδασκαλίας σε πανεπιστημιακά ιδρύματα και ανάπτυξη μοντέλων) Πανεπιστημιακή διδακτική (έρευνα σχετικά με τις διαδικασίες διδασκαλίας σε πανεπιστημιακά ιδρύματα και ανάπτυξη μοντέλων) Σχολική παιδαγωγική (θεωρίες σχολίου, ιστορική εξέλιξη, οργάνωση σχολικών μονάδων, έρευνα σχολικής πραγματικότητας, αξιολόγηση) Σχολική παιδαγωγική (θεωρίες σχολίου, ιστορική εξέλιξη, οργάνωση σχολικών μονάδων, έρευνα σχολικής πραγματικότητας, αξιολόγηση)

7 Πεδίο αντικείμενου 3 – θεωρητικό υπόβαθρο Θεωρίες της Παιδαγωγικής Επιστήμης (στοχασμός σχετικά με τα θεωρητικά σχήματα και τη συγκρότηση διαφοροποιημένων κλάδων) Θεωρίες της Παιδαγωγικής Επιστήμης (στοχασμός σχετικά με τα θεωρητικά σχήματα και τη συγκρότηση διαφοροποιημένων κλάδων) Παιδαγωγική έρευνα (παιδαγωγικοί μέθοδοι έρευνας για την καταγραφή και την ανάλυση της εκπαιδευτικής πραγματικότητας) Παιδαγωγική έρευνα (παιδαγωγικοί μέθοδοι έρευνας για την καταγραφή και την ανάλυση της εκπαιδευτικής πραγματικότητας) Ιστορία της Παιδαγωγικής Επιστήμης (1. σχετικά με την ανάπτυξη θεωρητικών μοντέλων και 2. με την εξέλιξη του εκπαιδευτικού συστήματος) Ιστορία της Παιδαγωγικής Επιστήμης (1. σχετικά με την ανάπτυξη θεωρητικών μοντέλων και 2. με την εξέλιξη του εκπαιδευτικού συστήματος) Συγκριτική Παιδαγωγική (ανάλυση και σύγκριση διαφορετικών εκπαιδευτικών συστημάτων) Συγκριτική Παιδαγωγική (ανάλυση και σύγκριση διαφορετικών εκπαιδευτικών συστημάτων)

8 Πεδία παρατήρησης παιδαγωγικών φαινομένων επίπεδοορισμόςΦαινόμενα/παραδείγματα 1. Μακροοικονομικό 2. Μικροκοινωνικό 3. ενδοατομικό Κοινωνικές προϋποθέσεις σύνταξης της κοινωνικής δράσης που απορρέει από κανόνες και αξίες Αμοιβαία επίδραση (προθετικού χαρακτήρα) Σύνταξη δομών συνείδησης, γνώσης, στο δρώντα υποκείμενο Οικονομικές, οικολογικές, πολιτικές κοινωνικοπολιτικές δομές και λειτουργίες Θεσμοί και οργανισμοί Νομοθεσία, διατάγματα, εξουσία Οργανισμοί και μέσα γλωσσική έκφραση, παιχνίδι, εργασία) Παιδαγωγική κατάσταση Face to face σχέση Συμβολική διάδραση Κοινωνική δράση σύμβολα Διαδικασία οικοδόμησης γνώσης Διαδικασίας μάθησης Στάσεις και προσδοκίες Συλλήψεις και κατασκευάσματα Ανάπτυξη ταυτότητας

9 Μικροκοινωνικό επίπεδο Συμπεριφορά ΔράσηΣτόχος π.χ. ΜΑ μέσα προϋποθέσεις Εφαρμογή αξίες στάσεις ανάγκες Νοητική σύλληψη Υλοποίηση στόχου Η δράση σχετίζεται άμεσα με την ανάλυση και την υλοποίηση ενός εγχειρήματος Και τα δύο συγκεκριμενοποιούνται μέσω της απόδοσης νοήματος και της γλωσσικής έκφρασης. Ως νόημα θεωρείται η ικανότητα του ανθρώπου να αποδίδει σημασία στις ενέργειες του

10 Οι ενέργειες και η υποκειμενική σημασία που αποδίδει ο άνθρωπος συνδέονται άμεσα με αναπαραστάσεις, αξίες και την υποκειμενική πραγματικότητα σε σχέση με τις ενέργειες. Συνάντηση δύο ανθρώπων στο δρόμο δημιουργία υποκειμενικής σημασίας/νοήματος π.χ. επιλογή τρόπου χαιρετισμού προκαθορισμένες πρακτικές και κοινωνικοί συσχετισμοί π.χ. επιβαλλόμενος τρόπος χαιρετισμού π.χ. διαπραγμάτευση διαφορετικών συλλήψεων νοήματος Επίδοση της γλωσσικής έκφρασης Σταθεροποίηση και μετάδοση νοήματος Διαπραγμάτευση και διαφοροποίηση

11 Παιδαγωγική Δράση Διάδρασημαθητήςεκπαιδευτικός Περιεχόμενο μάθησης στοχοθεσία μαθησιακός στόχος μεθοδολογική στρατηγική Θεσμικό πλαίσιο Κοινωνικό πολιτικό πλαίσιο

12 Χαρακτηριστικά της παιδαγωγικής δράσης  Η μεταξύ του μαθητή και του εκπαιδευτικού είναι στοχοστρεφή  Η διάδραση μεταξύ του μαθητή και του εκπαιδευτικού είναι στοχοστρεφή  Οι πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των μαθησιακών διαδικασιών και, προσαρμόζονται μεθοδολογικά στις ανθρωπογενείς προϋποθέσεις των μαθητών  Οι στόχοι πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των μαθησιακών διαδικασιών και, προσαρμόζονται μεθοδολογικά στις ανθρωπογενείς προϋποθέσεις των μαθητών  Μαθητές και εκπαιδευτικοί είναι φορείς συγκεκριμένων και εκπαιδευτικών φορέων  Μαθητές και εκπαιδευτικοί είναι φορείς συγκεκριμένων ρόλων και εκπαιδευτικών φορέων  Οι διαδράσεις αλλά και οι ρόλοι υπόκεινται σε ένα γενικότερο  Οι διαδράσεις αλλά και οι ρόλοι υπόκεινται σε ένα γενικότερο κοινωνικόιστορικό πλαίσιο  Η επίτευξη των στόχων γίνεται, μέσα από την επεξεργασία με το θέμα  Η επίτευξη των στόχων γίνεται έμμεσα, μέσα από την επεξεργασία με το θέμα

13 Επιστημονικοί τομείς Στο πλαίσιο της ιστορικής εξέλιξης της Παιδαγωγικής επιστήμης και της εδραίωσης της σε πανεπιστημιακά τμήματα διαμορφώθηκαν επιμέρους τομείς, επιμέρους τομείς, ειδικές κατευθύνσεις της Παιδαγωγικής ειδικές κατευθύνσεις της Παιδαγωγικής επιμέρους επιστημονικοί κλάδοι, επιμέρους επιστημονικοί κλάδοι, διατομεΐκά επιστημονικά πεδία διατομεΐκά επιστημονικά πεδία διεπιστημονικός διάλογος διεπιστημονικός διάλογος

14 επιμέρους τομείς  Γενική Παιδαγωγική (θεωρητική προσέγγιση ζητημάτων που σχετίζονται με την ανθρωπολογία, κοινωνιολογία, με τις θεσμικές προϋποθέσεις της αγωγής κ.λ. Επεξεργασία κατηγοριών, μοντέλων και θεωριών για την κοινωνική έρευνα) Συστηματική Παιδαγωγική Συστηματική Παιδαγωγική Ιστορική Παιδαγωγική Ιστορική Παιδαγωγική Συγκριτική Παιδαγωγική Συγκριτική Παιδαγωγική

15 ειδικές κατευθύνσεις της Παιδαγωγικής  Σχολική Παιδαγωγική (θεωρητική ανάλυση και έρευνα σχετικά με την σχολική πραγματικότητα, δημιουργία μοντέλων που σχετίζονται με το σχολείο και τη διδασκαλία, τους στόχους τα περιεχόμενα)  Εκπαίδευση ενηλίκων (σχετίζεται με ζητήματα της εκπαίδευση και της επιμόρφωσης ενηλίκων, την ανάλυση των ειδικών προϋποθέσεων, τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς, τα ειδικά διδακτικά μοντέλα κ.λ.)  Ειδική Παιδαγωγική (αναφέρεται σε επίπεδο έρευνας και διδακτικής εφαρμογής στα άτομα με ειδικές ανάγκες νοητικής, γλωσσικής, κινητικής υφής κ.λ. καθώς επίσης και με τη διάγνωση και με τις θεσμικές προϋποθέσεις εργασίας )  Κοινωνική Παιδαγωγική (σχετίζεται με γενικότερες παιδαγωγικές και εκπαιδευτικές δράσεις και συμβουλευτικές παρεμβάσεις έξω από το σχολείο, π.χ. την οικογένεια, στήριξη εξαρτημένων ατόμων, εργασία με ομάδες νέων σε κέντρα νέων)

16 επιμέρους επιστημονικοί κλάδοι  Παιδαγωγική των Μέσων (Media education) (αναφέρεται στη σχέση και την επίδραση μεταξύ Μέσων και ανθρώπου ως σημείο αναφοράς για την ερμηνεία της πραγματικότητας)  Περιβαλλοντική εκπαίδευση (αναφέρεται σε θέματα που σχετίζονται με τη περιβάλλον και δημιουργεί μοντέλα διδασκαλίας για την εργασία στο σχολείο )  Διαπολιτισμική εκπαίδευση (σχετίζεται με γενικότερες παιδαγωγικές και εκπαιδευτικές δράσεις και συμβουλευτικές παρεμβάσεις με σημείο αναφοράς την πολιτισμική ετερότητα, την αξιοποίηση του πολιτισμικού κεφαλαίου στο σχολείο, την αναγνώριση του ατόμου, την χειραφετημένη επικοινωνία)  Παιδαγωγική των φύλων (αναφέρεται σε ζητήματα που σχετίζονται με την ειδική κοινωνικοποίηση του ατόμου, αναλύει κοινωνικές αξίες και πρότυπα στιγματισμού και εκπονεί διορθωτικές εκπαιδευτικές δράσεις)  Κυκλοφοριακή αγωγή …  Πολιτική Αγωγή …  Πολιτισμική Αγωγή…  Θεατρική Αγωγή….

17 διατομεΐκά επιστημονικά πεδία  Παιδαγωγική Ψυχολογία (σχετίζεται σε επίπεδο εμπειρικής έρευνα με ζητήματα μάθησης, της εξελικτικής ανάπτυξης του ατόμου, με τη διάγνωση και τη συμβουλευτική)  Παιδαγωγική Κοινωνιολογία (στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται αναλύσεις κοινωνικών προϋποθέσεων για την σχολική και την εξωσχολική κοινωνικοποίηση, το ρόλο και τη στάση των εκπαιδευτικών και την κοινωνικοποίηση της παιδικής ηλικίας )  Παιδαγωγική Ανθρωπολογία (σχετίζεται σε θεωρητικό καθώς και σε ερευνητικό επίπεδο με ζητήματα εξέλιξης του ανθρώπου, με τα χαρακτηριστικά του ανθρώπου που συναθροίζουν τον τρόπο βιωμάτων, συμπεριφοράς, μάθησης κ.λ. και διαμορφώνει μια εικόνα του ανθρώπου σχετικά με τη διαδικασία της μάθησης και της Αγωγής)  Φιλοσοφία της Παιδείας (σχετίζεται με ζητήματα που αναφέρονται στη στοχοθεσία της αγωγής και την φιλοσοφική θεμελίωση τους)

18 διεπιστημονικός διάλογος  Ψυχολογία (είναι μια εμπειρική επιστήμη που περιγράφει, εξηγεί το ψυχικό λειτουργιών του ανθρώπου, κάνει προγνώσεις σχετικά με τα βιώματα του και τη συμπεριφορά του σε συγκεκριμένες στάδια ανάπτυξης του)  Κοινωνιολογία (σχετίζεται με τη βοήθεια θεωριών και μεθόδων της εμπειρικής κοινωνικής έρευνας με φαινόμενα που αναπτύσσονται από την αλληλοδραση μεταξύ των ανθρώπων σε κοινωνικές ομάδες)  Ανθρωπολογία (είναι η επιστήμη η οποία με τη βοήθεια ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων δημιουργεί μοντέλα που εξηγούν τον άνθρωπο την, εξέλιξη του και την κοινωνική συμπεριφορά του )  Φιλοσοφία (νοείται ως βασική επιστήμη που ενώ δεν έχει συγκεκριμένο αντικείμενο σχετίζεται με τον στοχασμό της ανθρωπινής σκέψης καθώς επίσης και των επιστημολογικών τοποθετήσεων. Θέτει ερωτήματα που δεν μπορούν να απαντηθούν άμεσα από τις ειδικές επιστήμες, αλλά δίνουν σε αυτές νέους προσανατολισμούς)  Νευροεπιστήμες (έννοια ομπρέλα που περιέχει επιστημονικούς κλάδους από τις επιστήμες της βιολογίας, της ιατρικής, της φυσιολογίας και αναφέρεται στον τρόπο λειτουργία του νευρικού συστήματος, των εγκεφαλικών συνάψεων, γνωστικών λειτουργιών, συναισθηματικών επιδράσεων κ.α.)

19 Γενική Παιδαγωγική Το κλασσικό μοντέλο σχέσης Παιδαγωγική των Μέσων ως επιμέρους Επιστήμης Σχολική Παιδαγωγική Η Γενική Παιδαγωγική είναι η βασική επιστήμη για όλες τις άλλες επιμέρους επιστήμες όσον αφορά τις θεωρίες, μεθόδους έρευνας και εργασίας, κανονιστικές κοσμοθεωρίες κλπ. Παιδαγωγική των Μέσων Κοινωνική Παιδαγωγική Ιστορία της Παιδαγωγικής Συγκριτική Παιδαγωγική

20 Σύγχρονο μοντέλο σχέσης Διάλογος Σχολική Παιδαγωγική Γενική Παιδαγωγική Κοινωνική Παιδαγωγική ψυχολογία Νευροεπιστήμες Παιδαγωγική κοινωνιολογία Κοινωνιολογία Παιδαγωγική Των Μέσων Διαπολιτισμική ΑγωγήΨυχολογία Η Γενική Παιδαγωγική είναι μια επιμέρους επιστήμη μεταξύ άλλων Όλες οι επιμέρους επιστήμες βρίσκονται σε σχέση αλληλεξάρτησης Η ενότητα της Παιδαγωγική ως επιστήμη κατασκευάζεται στη διαλογική διαδικασία των επιμέτρων επιστημών

21 Παράγοντες της σύνταξη του πεδίου αντικειμένου Πραγματικότητα Εκπαιδευτική πραγματικότητα Μεθοδολογία Ανάλυση περιεχομένου Παρατήρηση Ερωτηματολόγια πείραμα Επιστημονική παράδοση ερμηνευτική Εμπειρική φαινομενολογική διαλεκτική

22 Πρόγραμμα σπουδών Παιδαγωγών 1   Πεδίο1: Βασικές γνώσεις της Παιδαγωγικής Επιστήμης (διαφοροποίηση μεταξύ καθημερινών και παιδαγωγικών αναπαραστάσεων, ικανότητα προσέγγισης φαινομένων με παιδαγωγικούς όρους, κατανόησης σε ένα κοινωνικό πλαίσιο και διαφοροποίηση θεωρητικών σχημάτων) 1.1. Βασικές έννοιες της Παιδαγωγικής Επιστήμης και των επιμέρων κλάδων της (Αγωγή, Κοινωνικοποίηση, Μάθηση, Διδασκαλία, Μόρφωση, Εκπαίδευση, Βιογραφία, Ανάπτυξη) 1.2. Ιστορία και Θεωρία της Αγωγής και της Μόρφωσης 1.3. Θεωρητικά σχήματα στην Παιδαγωγική Επιστήμη (θεωρίες Αγωγής, Θεωρίες Μόρφωσης)

23 Πρόγραμμα σπουδών Παιδαγωγών 2   Πεδίο 2: Κοινωνικές, πολιτικές και νομοθετικές προϋποθέσεις της Αγωγής, Μόρφωσης και εκπαίδευσης σε χολικούς και εξωσχολικούς οργανισμούς – διεθνή διάσταση (Εισαγωγή στις εμπειρικές και κοινωνικοιστορικές προϋποθέσεις της παιδαγωγικής δράσης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Ικανότητα στοχαστικής εξέτασης της παιδαγωγικής έρευνας και της παιδαγωγικής στοχοθεσίας βάσει ιστορικών πολιτικών, πολιτισμικών επιδράσεων. Ικανότητα στοχασμού και ανάπτυξης μοντέλων παιδαγωγικής δράσης) 2.1. Θεωρία, Λειτουργίες και κοινωνικές διαστάσεις της Αγωγής και της Μόρφωσης καθώς και θεσμών κοινωνικοποίησης, Θεωρίες κοινωνικοποίησης 2.2. Εκπαιδευτική πολιτική, εκπαιδευτικό δίκαιο και εκπαιδευτικοί οργανισμοί καθώς συστήματα κοινωνικής ασφάλειας συμπεριλαμβάνοντας διεθνή ζητήματα και εξελίξεις 2. 3. Διαχείριση και ανάπτυξη σχολικών μονάδων, στρατηγικές επικοινωνίας, ανάπτυξη σχολικής φιλοσοφίας

24 Πρόγραμμα σπουδών Παιδαγωγών 3   Πεδίο 3: Θεωρία και πράξη της διδασκαλίας και μάθησης και παιδαγωγικές κατηγορίες ικανοτήτων και δεξιοτήτων σε εκπαιδευτικά πεδία δράσης (Εισαγωγή σε θεωρίες μάθησης μάθησης, μοντέλα διδασκαλίας. Ικανότητα ανασασμού και αξιολόγησης μοντέλων παιδαγωγικής δράσης) 3.1. Θεωρίες μάθησης, ψυχολογικές διαστάσεις της Αγωγής και της Μόρφωσης καθώς και εισαγωγή σε ζητήματα μάθησης που άπτονται των αποτελεσμάτων των Νευροεπιστημών 3.2. Ανθρωπογενείς, γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές προϋποθέσεις της μάθησης, π.χ. ηλικία, φύλο, ετερότητα, πολιτισμικό κεφάλαιο, αποδοχή, ψυχοσωματικές και νοητικές ιδιαιτερότητες. 3.3. Σχεδιασμός, οργάνωση και αξιολόγηση διδασκαλίας, λειτουργίες και είδη σχολικής αξιολόγησης

25 Πρόγραμμα σπουδών Παιδαγωγών 4   Πεδίο 4: Εκπαιδευτική έρευνα και βασικές γνώσεις στη μεθοδολογία (Εισαγωγή στην εκπαιδευτική έρευνα, εισαγωγή στις μεθόδους έρευνας, Ικανότητα διάκρισης μεταξύ των μεθόδων, ικανότητα χρήσης τουλάχιστον μιας μεθόδου) 4.1. Ποιοτικές και ποσοτικές μέθοδοι ερευνάς 4.2. Παιδαγωγικές προσεγγίσεις έρευνας (Ανάλυση και κατανόησης περιπτώσεων, Ερμηνευτική, Φαινομενολογία, Διαγνωστική, Στατιστική) 4.3. Εστιασμένη εκπαιδευτική έρευνα (Ευάλωτες ομάδες, διδακτικές και μαθησιακές διαδικασίας, επιμόρφωση)

26 Πρόγραμμα σπουδών Παιδαγωγών 5   Πεδίο 5: Σχολική Παιδαγωγική (Εισαγωγή σε θεωρίες σχολείου, κοινωνιολογικές θεωρίες και διδακτικά μοντέλα που σχετίζονται με το σχολείο και τη διδασκαλία, ικανότητα χρήσης μεθόδων για την καταγραφή της σχολικής πραγματικότητας, στοχασμός των εμπειριών που αποκτούνται μέσα από πρακτικές και συνδυασμός με θεωρητικές γνώσεις.) 5.1. Εισαγωγή στη σχολική Παιδαγωγική: θεωρίες σχολείου, θεωρίες κοινωνικοποίησης, θεωρίες προγραμμάτων σπουδών 5.2. Προετοιμασία, στήριξη και ανάλυση πρακτικών ασκήσεων

27 Πρόγραμμα σπουδών Παιδαγωγών 6   Πεδίο 6: Εισαγωγή σε επιμέρους κλάδους της Παιδαγωγικής Επιστήμης (Συνδυασμός βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων σε σχέση με επιμέρους κλάδους Εισαγωγή σε επιμέρους κλάδους της Παιδαγωγικής Επιστήμης. Εισαγωγή στις θεωρίες και την ιστορία των κλάδων της Παιδαγωγικής Επιστήμης) 6.1. Δομή της Παιδαγωγικής Επιστήμης και των επιμέρων κλάδων 6.2. Εισαγωγή σε μία επιμέρους επιστήμη (Παιδαγωγική των Μέσων/Διαπολιτισμική Αγωγή/Περιβαντολλογική Αγωγή/Εκπαίδευση Ενηλίκων) 6.3. Πεδία δράσης, μορφές δράσης, στάσεις, πεδία έρευνας κ.α.

28 Παιδαγωγική των Μέσων   Εισαγωγή στην Παιδαγωγική των Μέσων και στους επιμέρους επιστημονικούς κλάδους ( Εισαγωγή σε θεωρίες Μέσων, στις θεωρίες της Παιδαγωγικής των Μέσων, στα πεδία επιστημονικής έρευνας, στα πεδία εργασίας, στην στοχοθεσία της μιντιακής αγωγής, στις ειδικές διδακτικές ικανότητες των εκπαιδευτικών για τη χρήση των Νέων Μέσων, στον τρόπο οργάνωσης του σχολείου, στην εκπόνηση σχεδίων εργασίας που συνδυάζουν πρακτικές και θεωρητικές γνώσεις.)   7.1. Εισαγωγή στην Παιδαγωγική των Μέσων: Βασικές έννοιες (Μιντιακή Αγωγή/Εκπαίδευση, Διδακτική των Μέσων, Κοινωνικοποίηση των Μέσων, θεωρίες Μέσων.   7.2. Μιντιακή ικανότητα, Διδακτική ικανότητα στα μέσα, Μοντέλα διδασκαλίας με τα Μέσα, Ειδίκευση σε συγκεκριμένα Μέσα   7.3. Προετοιμασία, στήριξη και ανάλυση πρακτικών ασκήσεων

29 Βασικές Παιδαγωγικές Κατηγορίες ΜακροκοινωνικόκοινωνικοποίησηΕκπολιτισμός ΜίκροκοινωνικόΑγωγήΔιδασκαλίαΣυμπεριφορά Κοινωνική μάθηση Δράση ΕνδοατομικόΜάθησηΜόρφωση Ανάπτυξη


Κατέβασμα ppt "Εισαγωγή στις βασικές έννοιες της Παιδαγωγικής και της παιδαγωγικής των Μέσων Λοΐζος Σοφός Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπάίδευσης Πανεπιστήμιο Αιγαίου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google