Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΑLUMIL ΚΑΙ Ε.Λ.Β.Α.Λ Υπό τις φοιτήτριες : ΒΕΡΜΙΣΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ (ΑΜ: 9751) ΜΕΝΕΞΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΑΜ: 9771) Επιβλέπων καθηγητής : ΕΛΕΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σέρρες 2012

2 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
Τρεις είναι οι βασικοί σκοποί της χρησιμοποίησης των χρηματοοικονομικών δεδομένων. Οι βασικοί αυτοί σκοποί είναι οι εξής: Μέτρηση της προηγούμενης επίδοσης της επιχείρησης. Πρόβλεψη των μελλοντικών δυνατοτήτων της επιχείρησης. Μέτρηση της παρούσας κατάστασης της επιχείρησης. Σέρρες 2012

3 ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
Η χρηματοοικονομική ανάλυση είναι ένα σύστημα πληροφόρησης που αντλεί τα δεδομένα του από τις δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις. δημιουργεί την πληροφόρηση με την μελέτη, αξιολόγηση και ερμηνεία των σχέσεων και τάσεων μεταξύ των διαφόρων χρηματοοικονομικών δεδομένων που γίνεται με ποσοτικά και ποιοτικά μέσα και παρέχει την πληροφόρηση που αναφέρεται σε προβλέψεις σχετικά με τη μελλοντική κατάσταση. Σέρρες 2012

4 ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Χρηματοοικονομικές πληροφορίες από: Ετήσιες λογιστικές καταστάσεις Ενδιάμεσες λογιστικές καταστάσεις Καταστάσεις που υποβάλλονται στο χρηματιστήριο Ανακοινώσεις Προϋπολογισμούς Χρηματιστηριακά στοιχεία Εκθέσεις αναλυτών Φορολογικούς καταλόγους Σέρρες 2012

5 ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Οι αναλύσεις των λογιστικών καταστάσεων διεξάγονται με τη βοήθεια των εξής μέσων : καταστάσεων κοινών μεγεθών καταστάσεων τάσης αριθμοδεικτών διαφόρων στατιστικών εκτιμήσεων Σέρρες 2012

6 Κατηγορίες αριθμοδεικτών:
Αριθμοδείκτες ρευστότητας Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων και βιωσιμότητας Αριθμοδείκτες αποτελεσματικότητας Αριθμοδείκτες επενδύσεων ή επενδυτικοί αριθμοδείκτες Αριθμοδείκτες δαπανών λειτουργίας Σέρρες 2012

7 Περιγραφή του ομίλου ALUMIL (1)
Οι παραγωγικές εγκαταστάσεις του Ομίλου (13 υπερσύγχρονα και πλήρως αυτοματοποιημένα εργοστάσια παραγωγής προφίλ αλουμινίου και εξαρτημάτων και 2  νέα υπό κατασκευή) βρίσκονται στο Κιλκίς,  στις Σέρρες,  στην Κομοτηνή,  στην Ξάνθη,  στη Ρουμανία,  στη Βουλγαρία,  στη Σερβία, στη Βοσνία και στην Αλβανία Σέρρες 2012

8 Περιγραφή του ομίλου ALUMIL (2)
Βιομηχανικά προφίλ ειδικών προδιαγραφών (για την αυτοκινητοβιομηχανία, τη ναυπηγική και άλλες χρήσεις) και προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις σε πολλούς τομείς. Εσωτερικές θύρες, θύρες ασφαλείας και πυρασφάλειας. Εξαρτήματα για προφίλ αλουμινίου. Σύνθετα φύλλα αλουμινίου (composite panels), τα λεγόμενα j-bond. Πολυκαρβονικά φύλλα. Συστήματα αυτοματισμών (ασανσέρ, πόρτες, κλπ.). Συστήματα ηλιοπροστασίας. Σέρρες 2012

9 Περιγραφή του ομίλου ΕΛΒΑΛ (1)
Ο όμιλος ΕΛΒΑΛ αποτελεί τον κλάδο, επεξεργασίας και εμπορίας αλουμινίου ΒΙΟΧΑΛΚΟ. Η ΕΛΒΑΛ ξεκίνησε τις δραστηριότητες της το Βιομηχανική βάση του ομίλου αποτελείται από 12 παραγωγικές μονάδες στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία και το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες παράγουν μία εκτεταμένη γκάμα προϊόντων που καλύπτουν τις ανάγκες της βιομηχανίας τροφίμων, των ναυπηγείων, της αυτοκινητοβιομηχανίας του κλάδου κατασκευών και του κλάδου εκτυπώσεων. Σέρρες 2012

10 Περιγραφή του ομίλου ΕΛΒΑΛ (2)
Η κυριότερες θυγατρικές εταιρίες του ομίλου ΕΛΒΑΛ είναι οι ακόλουθες : ELVAL COLOUR ETEM ΣΥΜΕΤΑΛ BRIDGNORTH ALUMUNIUM Η ΕΛΒΑΛ όσο και η θυγατρική της εταιρία ΕΤΕΜ, είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο Αθηνών. Σέρρες 2012

11 ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ
1.ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 1.1ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ(1) ALUMIL ΕΤΗ 2008 2009 2010 2011 ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ETH 2008 2009 2010 2011 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ 1.79 1.49 2.02 0.90 ΤΑΣΗ 100% 83.2% 135.3% 44.5% Σέρρες 2012

12 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ(2)
ΕΛΒΑΛ ΕΤΗ 2008 2009 2010 2011 ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ETH 2008 2009 2010 2011 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ 1.66 1.84 1.9 1.82 ΤΑΣΗ 100% 110.8% 103.2% 95.8% Σέρρες 2012

13 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ(3)
Σέρρες 2012

14 1.2ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ Ή ΕΙΔΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ(1)
ALUMIL ΕΤΗ 2008 2009 2010 2011 ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ μείον ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ETH 2008 2009 2010 2011 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ 1.01 0.94 1.25 0.54 ΤΑΣΗ 100% 93,0% 132,9% 43,2% Σέρρες 2012

15 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ Ή ΕΙΔΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ(2)
ΕΛΒΑΛ ΕΤΗ 2008 2009 2010 2011 ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ μείον ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ETH 2008 2009 2010 2011 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ 0.89 0.95 0.87 0.92 ΤΑΣΗ 100% 106.7% 91.6% 105,7% Σέρρες 2012

16 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ Ή ΕΙΔΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ(3)
Σέρρες 2012

17 1.3ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ(1)
ALUMIL ΕΤΗ 2008 2009 2010 2011 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ETH 2008 2009 2010 2011 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ 0,21 0.23 0.42 0.17 ΤΑΣΗ 100% 109.5 182.6% 40.5% Σέρρες 2012

18 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ(2)
ΕΛΒΑΛ ΕΤΗ 2008 2009 2010 2011 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ETH 2008 2009 2010 2011 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ 0.2 0.25 0.34 ΤΑΣΗ 100% 125% 80% 170% Σέρρες 2012

19 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ(3)
Σέρρες 2012

20 ΜΕΣΗ ΔΙΑΡ. ΑΠΑΙΤ. ΣΤΗΝ ΕΠΙΧ. (σε ημέρες)
2. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2.1 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ(1) ALUMIL ΕΤΗ 2008 2009 2010 2011 ΚΑΘΑΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ,5 ETH 2008 2009 2010 2011 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ 2,81 2,11 2,20 ΤΑΣΗ 100% 75,08% 78,28% 99,98% ΕΤΗ 2008 2009 2010 2011 ΜΕΣΗ ΔΙΑΡ. ΑΠΑΙΤ. ΣΤΗΝ ΕΠΙΧ. (σε ημέρες) 129 172 165 145 Σέρρες 2012

21 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ(2)
ΕΛΒΑΛ ΕΤΗ 2008 2009 2010 2011 ΚΑΘΑΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ,5 ,5 ,5 ETH 2008 2009 2010 2011 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ 4,48 3,74 5,33 6,2 ΤΑΣΗ 100% 83,4% 118,85% 138,24% ΕΤΗ 2008 2009 2010 2011 ΜΕΣΗ ΔΙΑΡ. ΑΠΑΙΤ. ΣΤΗΝ ΕΠΙΧ. 82 98 69 59 Σέρρες 2012

22 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ(3)
Σέρρες 2012

23 2.2 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ(1)
ALUMIL ΕΤΗ 2008 2009 2010 2011 ΚΑΘΑΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ,5 ETH 2008 2009 2010 2011 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ 2,81 2,11 2,20 ΤΑΣΗ 100% 75,08% 78,28% 99,98% ΕΤΗ 2008 2009 2010 2011 ΜΕΣΗ ΔΙΑΡ. ΑΠΑΙΤ. ΣΤΗΝ ΕΠΙΧ. 129 172 165 145 Σέρρες 2012

24 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ(2)
ΕΛΒΑΛ ΕΤΗ 2008 2009 2010 2011 ΚΑΘΑΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ,5 ,5 ,5 ETH 2008 2009 2010 2011 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ 4,48 3,74 5,33 6,2 ΤΑΣΗ 100% 83,4% 118,85% 138,24% ΕΤΗ 2008 2009 2010 2011 ΜΕΣΗ ΔΙΑΡ. ΑΠΑΙΤ. ΣΤΗΝ ΕΠΙΧ. 82 98 69 59 Σέρρες 2012

25 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ(3)
Σέρρες 2012

26 2.3 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(1)
ALUMIL ΕΤΗ 2008 2009 2010 2011 ΚΑΘΑΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ETH 2008 2009 2010 2011 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ 0,67 0,54 0,52 0,57 ΤΑΣΗ 100% 80.59% 77.60% 85.06% Σέρρες 2012

27 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(2)
ΕΛΒΑΛ ΕΤΗ 2008 2009 2010 2011 ΚΑΘΑΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ETH 2008 2009 2010 2011 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ 0.89 0.70 0.90 1.01 ΤΑΣΗ 100% 78,65% 128,57% 144,28 Σέρρες 2012

28 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(3)
Σέρρες 2012

29 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
2.4 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ(1) ALUMIL ΕΤΗ 2008 2009 2010 2011 ΚΑΘΑΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ETH 2008 2009 2010 2011 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ 1,95 1,59 1,60 1,80 ΤΑΣΗ 100% 81,53% 100,62% 113,19% Σέρρες 2012

30 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ(2)
ΕΛΒΑΛ ΕΤΗ 2008 2009 2010 2011 ΚΑΘΑΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ETH 2008 2009 2010 2011 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ 1.78 1.24 1.66 1.85 ΤΑΣΗ 100% 69,66% 93,25% 103,92% Σέρρες 2012

31 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ(3)
Σέρρες 2012

32 3. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 3
3. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 3.1 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΜΙΚΤΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ Ή ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ(1) ALUMIL ΕΤΗ 2008 2009 2010 2011 ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ ΚΑΘΑΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ETH 2008 2009 2010 2011 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ 24.41% 22.6% 22.63% 18.88% ΤΑΣΗ 100% 92.58% 100.13% 83.43% Σέρρες 2012

33 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΜΙΚΤΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ Ή ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ(2)
ΕΛΒΑΛ ΕΤΗ 2008 2009 2010 2011 ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ ΚΑΘΑΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ETH 2008 2009 2010 2011 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ 4.7% 7.5% 8.3% 8% ΤΑΣΗ 100% 160% 110.7% 96.4% Σέρρες 2012

34 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΜΙΚΤΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ Ή ΜΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ(3)
Σέρρες 2012

35 3.2 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ Ή ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ
ALUMIL ΕΤΗ 2008 2009 2010 2011 ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ( ) ΚΑΘΑΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ETH 2008 2009 2010 2011 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ 8.52% 1.9% 3.81% -1.12% ΤΑΣΗ 100% 22.3% 200.5% -29.4% Σέρρες 2012

36 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ Ή ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ(2)
ΕΛΒΑΛ ΕΤΗ 2008 2009 2010 2011 ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ( ) ( ) ΚΑΘΑΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ETH 2008 2009 2010 2011 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ -3.2% -1.2% 1.8% 2.2% ΤΑΣΗ 100% -37.5% 150% 122% Σέρρες 2012

37 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ Ή ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ(3)
Σέρρες 2012

38 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
3.3 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ(1) ALUMIL ΕΤΗ 2008 2009 2010 2011 ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ETH 2008 2009 2010 2011 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ 16,69% 3,04% 6,10% 2,03% ΤΑΣΗ 100% 18.21% 200.65% 33.28% Σέρρες 2012

39 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ(2) ΕΛΒΑΛ ΕΤΗ 2008 2009 2010 2011 ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ( ) ( ) ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ETH 2008 2009 2010 2011 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ -10,38% -6% 1.66% 2.31% ΤΑΣΗ 100% -57.8% 27.66% 139.16% Σέρρες 2012

40 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ(3)
Σέρρες 2012

41 4.1 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΔΙΑΘΡΩΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΓΙΑ(1)
ALUMIL ΕΤΗ 2008 2009 2010 2011 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ ETH 2008 2009 2010 2011 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ 0,75 0,72 0,71 0,66 ΤΑΣΗ 100% 96% 94.66% 87.99% Σέρρες 2012

42 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΔΙΑΘΡΩΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΓΙΑ(2)
ΕΛΒΑΛ ΕΤΗ 2008 2009 2010 2011 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ ETH 2008 2009 2010 2011 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ 0.93 1.03 1.05 1.10 ΤΑΣΗ 100% 110,75% 112,90% 118,27% Σέρρες 2012

43 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΔΙΑΘΡΩΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΓΙΑ(3)
Σέρρες 2012

44 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
4.2 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΔΙΑΘΡΩΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΑΓΙΩΝ ΠΡΟΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ(1) ALUMIL ΕΤΗ 2008 2009 2010 2011 ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ETH 2008 2009 2010 2011 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ 1,30 1,51 1,12 4,78 ΤΑΣΗ 100% 116.15% 86.15% 367.67% Σέρρες 2012

45 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΔΙΑΘΡΩΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΑΓΙΩΝ ΠΡΟΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ(2) ΕΛΒΑΛ ΕΤΗ 2008 2009 2010 2011 ΚΑΘΑΡΑ ΠΑΓΙΑ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ETH 2008 2009 2010 2011 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ 2.4 2.9 2.6 2.8 ΤΑΣΗ 100% 120,83% 108,33% 116,66% Σέρρες 2012

46 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΔΙΑΘΡΩΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΑΓΙΩΝ ΠΡΟΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ(3)
Σέρρες 2012

47 ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
4.3 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΔΙΑΘΡΩΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ(1) ALUMIL ΕΤΗ 2008 2009 2010 2011 ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ETH 2008 2009 2010 2011 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ 82,50 79,50 80,40 77,20 ΤΑΣΗ 100% 96,36% 97,45% 93,57 Σέρρες 2012

48 ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΔΙΑΘΡΩΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ(2) ΕΛΒΑΛ ΕΤΗ 2008 2009 2010 2011 ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ETH 2008 2009 2010 2011 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ 93 104 105 110 ΤΑΣΗ 100% 111,82% 112,89% 118,26% Σέρρες 2012

49 ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΗΣ ΔΙΑΘΡΩΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ(3) Σέρρες 2012

50 ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΜΟΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ; Σέρρες 2012


Κατέβασμα ppt "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google