Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Της Ευανθίας Σύρμου Θέμα: Πολιτικές δια βίου μάθησης και σχεδιασμός / υλοποίηση των Κέντρων εκπαίδευσης Ενηλίκων. Το Κ.Ε.Ε Ανατολικής Αττικής ως μελέτη περίπτωσης

2 Ευρωπαϊκό πλαίσιο: πολιτικές για την εκπαίδευση και την κατάρτιση
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Ευρωπαϊκό πλαίσιο: πολιτικές για την εκπαίδευση και την κατάρτιση Το ευρωπαϊκό πλαίσιο για την επίτευξη των στόχων της Λισσαβόνας, προκρίνει την εκπαίδευση και την κατάρτιση ως έναν από τους βασικούς άξονες στους οποίους πρέπει να στηριχθούν οι κοινοί ευρωπαϊκοί στόχοι για την εκπαίδευση έως το έτος 2010 «προκειμένου να γίνει η ευρωπαϊκή οικονομία η πιο ανταγωνιστική και δυναμική οικονομία του κόσμου βασισμένη στη γνώση και ικανή για σταθερή οικονομική ανάπτυξη με περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και περισσότερη κοινωνική συνοχή» (Ε.Σ. Λισσαβόνα 2000,§5)

3 Η αναγκαιότητα της Δ.Β.Μ. Η διεθνοποίηση της παραγωγής και της κατανάλωσης και ο ανταγωνισμός έχουν δημιουργήσει μια δυναμική που μεγιστοποιεί τις προσπάθειες αύξησης της παραγωγικότητας και τη ζήτηση νέων δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας και επιβάλλει την επανακατάρτιση των εργαζομένων. Στα πλαίσια αυτά, ο νεοφιλελεύθερος εκσυγχρονισμός παρουσιάζεται σαν να ήταν η μόνη βιώσιμη οικονομική πολιτική. Τόσο η εφαρμογή της εκσυγχρονιστικής πολιτικής, όσο και η αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της φαίνεται να επιβάλλουν την προσαρμογή των δομών της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στα νέα δεδομένα. Μέσα σ’ αυτή τη συγκυρία το πρόταγμα της δια βίου εκπαίδευσης μοιάζει σχεδόν αυτονόητο.

4 Η δια βίου εκπαίδευση Η έννοια της δια βίου εκπαίδευσης αποτελεί μια προσέγγιση των μορφωτικών δραστηριοτήτων όλων των μορφών (τυπικής, μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης ) και όλων των επιπέδων, που επιτρέπει τη συγκρότηση τους σε ένα εκπαιδευτικό συνεχές, σε διαρκή αλληλεπίδραση με την κοινωνικο-οικονομική, πολιτική και πολιτισμική πραγματικότητα. Τα όποια επομένως προβλήματα προκύπτουν στην εκπαιδευτική πολιτική της δια βίου εκπαίδευσης θα πρέπει να αντιμετωπίζονται όχι σαν αποσπασματικές δυσλειτουργίες, αλλά ως ζητήματα δράσης και λειτουργίας ενός ενιαίου και διαφοροποιημένου συστήματος, που διαπερνάται από τις αντιθέσεις, τις αντιφάσεις καθώς και τις κάθε φορά αντιπαραθέσεις και συγκρούσεις της περιβάλλουσας κοινωνίας

5 Οι νέες πολιτικές στην εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα
Η δεκαετία του ’90  ήταν η περίοδος των θεσμικών αλλαγών και της ριζικής αναδιοργάνωσης της εκπαίδευσης ενηλίκων. Παρατηρείται σαφής προσανατολισμός προς την επαγγελματική κατάρτιση με την ίδρυση των Ι.Ε.Κ. και των Κ.Ε.Κ.  και ενεργοποιείται σημαντικά ο ιδιωτικός τομέας Καθιερώνονται συγκεκριμένοι κανονισμοί και προϋποθέσεις εφαρμογής των δράσεων και θεσμοθετείται ο κεντρικός έλεγχος όλων των φορέων κατάρτισης. Παράλληλα, αναδιοργανώνονται και οι φορείς για την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και των εργαζομένων στη δημόσια διοίκηση. Αναπτύσσονται προγράμματα εκπαίδευσης που απευθύνονται προς ευπαθείς κοινωνικές ομάδες στο πλαίσιο μιας στρατηγικής κοινωνικής ένταξης και αντιμετώπισης του αποκλεισμού.

6 Οι νέες πολιτικές στην εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα
Οι νέες πολιτικές στην εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα H Ευρωπαϊκή Ένωση αναπτύσσει μία ευρύτερη πολιτική για τη δια βίου εκπαίδευση και μάθηση, μέρος της οποίας θεωρούνται οι δράσεις κατάρτισης και ευρύτερα η εκπαίδευση ενηλίκων. Στη χώρα μας, η πολιτική αυτή επιτρέπει την περίοδο αυτή τη χρηματοδότηση προγραμμάτων και θεσμών γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων με σκοπό την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. Έτσι χρηματοδοτούνται από τα ΕΠΕΑΕΚ (Β΄ και Γ΄ Κ.Π.Σ.), το Ε.Α.Π, τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, και τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, θεσμοί που εντάσσονται στην πολιτική ανάπτυξης της δια βίου εκπαίδευσης και μάθησης. Για την προώθηση της δια βίου εκπαίδευσης και μάθησης ψηφίστηκε το 2003 ειδικός νόμος (Ν.3191/2003),  με τον οποίο δημιουργήθηκε Εθνικό Σύστημα Σύνδεσης της Αρχικής και της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης με την Απασχόληση (ΕΣΣΕΕΚΑ).

7 Οι νέες πολιτικές στην εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα
Οι νέες πολιτικές στην εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα Ενεργοποιείται ο θεσμός του Κέντρου Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης Κατάρτισης και Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ), το οποίο ιδρύθηκε το 1994 και επανιδρύθηκε το 1997, και είχε ως σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας της συνεχιζόμενης κατάρτισης. Προκειμένου να καλυφθεί το θεσμικό κενό και να συστηματοποιηθεί η Δ.Β.Μ., ψηφίζεται νέος νόμος. Από τις 6 Ιουλίου 2005 υφίσταται ο νόμος 3369( ν.3369/ ) για τη διά βίου μάθηση.

8 Από τη Λαϊκή Επιμόρφωση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων.
Η Λαϊκή Επιμόρφωση ως κρατικός θεσμός εμφανίζεται το 1929 όταν η κυβέρνηση Ελ. Βενιζέλου θέτει τις πρώτες βάσεις για την καταπολέμηση του αναλφαβητισμού των ενηλίκων. Το 1943 ιδρύεται η Δ/νση Επιμόρφωσης Ενηλίκων στο ΥΠ.Ε.Π.Θ. Το 1954 ιδρύονται η Κεντρική Επιτροπή Καταπολέμησης Αναλφαβητισμού και οι Νομαρχιακές Επιτροπές Καταπολέμησης Αναλφαβητισμού, οι οποίες στη συνέχεια (1965) μετονομάζονται σε Κεντρική Επιτροπή Λαϊκής Επιμόρφωσης (Κ.Ε.Λ.Ε.) και Νομαρχιακές Επιτροπές Λαϊκής Επιμόρφωσης (Ν.Ε.Λ.Ε.) αντίστοιχα. Το 1983 η Δ/νση Επιμόρφωσης Ενηλίκων του ΥΠ.Ε.Π.Θ. αναβαθμίζεται σε Γενική Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης (Γ.Γ.Λ.Ε.), η οποία λειτουργεί ως υπηρεσία του ΥΠ.Ε.Π.Θ.

9 Από τη Λαϊκή Επιμόρφωση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων.
Το 1985 η Γ.Γ.Λ.Ε. συστήνεται ως αυτοτελής Γενική Γραμματεία υπαγόμενη στον Υπουργό Πολιτισμού. Το 1991 επανέρχεται στο ΥΠ.Ε.Π.Θ. Το 1994 καταργείται η αυτοτέλεια των Ν.Ε.Λ.Ε., οι οποίες πλέον υπάγονται στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις. Το 1994 καταργείται η αυτοτέλεια των Ν.Ε.Λ.Ε., οι οποίες πλέον υπάγονται στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις.

10 Από τη Λαϊκή Επιμόρφωση στην Εκπαίδευση Ενηλίκων.
Το 2001 η Γενική Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης μετονομάζεται σε Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Γ.Ε.Ε.), ενώ παράλληλα διευρύνονται οι αρμοδιότητές της. Η Γ.Γ.Ε.Ε. σχεδιάζει δράσεις για την εκπαίδευση των ενηλίκων. Το έργο της συνδέεται με τη διά βίου μάθηση και στοχεύει στο να βοηθά τους ενήλικες να αναπτύσσουν δεξιότητες απαραίτητες για να αντεπεξέρχονται στις αυξανόμενες απαιτήσεις των τομέων της κοινωνικο-οικονομικής δραστηριότητας. Από το 2001 υπάγεται στη Γ.Γ.Ε.Ε. και το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων(Ι.Δ.ΕΚ.Ε.), σκοπός του οποίου είναι η τεχνολογική και επιστημονική υποστήριξη των προγραμμάτων της Γ.Γ.Ε.Ε. και η υλοποίηση ενεργειών που αφορούν στη Δ.Β.Μ

11 Η μεταρρύθμιση του συστήματος εκπ/σης ενηλίκων υπό το πρίσμα της ευρωπαϊκής πλαισίωσης της Δ.Β.Μ.
Υπό το πρίσμα της ευρωπαϊκής πλαισίωσης της διά βίου μάθησης και προκειμένου να ανταποκριθεί στις νέες ανάγκες, το εθνικό σύστημα εκπαίδευσης ενηλίκων με κεντρικό φορέα υλοποίησης τη Γ.Γ.Ε.Ε, προέβη σε μία μεταρρυθμιστική προσπάθεια δύο φάσεων: Α΄Φάση , Β΄Φάση Α΄φάση Τα νέα προγράμματα της Γ.Γ.Ε.Ε αποβλέπουν επίσης σε έναν ενήλικα πολίτη της δράσης που μπορεί να παίρνει την πρώτη ύλη του κόσμου του και να τη μετουσιώνει σε γνώσεις και σε αύξηση της κοινωνικής κινητικότητας, που επαναδιαπραγματεύεται μέσω της μάθησης διαρκώς τους όρους της κοινωνικής ένταξης.Στο πλαίσιο αυτό η μάθηση προσλαμβάνεται ως κοινωνική διαδικασία, όπου η σχέση μεταξύ της «μάθησης» και της «δράσης» είναι αμφίδρομη. Ο πολίτης μαθαίνει με σκοπό να δράσει και δρα με σκοπό να μάθει.

12 Η μεταρρύθμιση του συστήματος εκπ/σης ενηλίκων υπό το πρίσμα της ευρωπαϊκής πλαισίωσης της Δ.Β.Μ.
Η παραδοχή επίσης του συνεχούς ανάμεσα στα τυπικά, μη τυπικά συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης και στα άτυπα περιβάλλοντα μάθησης στο πλαίσιο ενός εθνικού και ευρωπαϊκού συστήματος δια βίου μάθησης καθώς και η δικτύωση αυτών των χώρων, όπου συντελείται η μάθηση σε τοπικό και υπερτοπικό επίπεδο (οργανισμοί μάθησης-πόλεις μάθησης-διαπεριφερειακές περιοχές μάθησης), είναι επίσης βασικές πολιτικές της ΔΒΜ στις οποίες στηρίχθηκε ο ανασχεδιασμός της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Οι νέες στρατηγικές μάθησης που κατέχουν μια κεντρική θέση στη συγκρότηση του λόγου της εκπαίδευσης Ενηλίκων. Οι νέες αυτές στρατηγικές στηρίζονται κυρίως στην εμπειρική μάθηση, στις ενεργούς/συμμετοχικές μεθόδους, στην αυτοκατευθυνόμενη μάθηση, στην αξιοποίηση των εμπειριών της ζωής ως εμπειριών μάθησης, στην μετασχηματίζουσα μάθηση, που έχει ως στόχο μέσα από τη διεργασία του κριτικού στοχασμού και του αυτοστοχασμού να βοηθήσει το άτομο να αναπτύξει βαθύτερες κρίσεις και να μετασχηματίζει την δομή της προσωπικότητάς του.

13 Προγράμματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (2000-2004).
Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΚΕΕ) Συμβουλευτική Γονέων Eθελοντισμός Πρόγραμμα Μελίνα Ελληνικά για Μετανάστες Πόλεις Μάθησης Προγράμματα Κατάρτισης Νομαρχιακές Επιτροπές Λαϊκής Επιμόρφωσης (ΝΕΛΕ)

14 Τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ( Κ.Ε.Ε Ι , 2003-2004)
Το πρόγραμμα των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων αφορά στην ανάπτυξη και πιλοτική εφαρμογή καινοτομιών στους εξής τομείς: υλοποίηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση προγραμμάτων παροχής νέων βασικών δεξιοτήτων εκπόνηση πλαισίων προγραμμάτων σπουδών, εναλλακτικού διαδραστικού εκπαιδευτικού υλικού επιμόρφωση στις νέες μεθοδολογίες της δια βίου μάθησης αξιολόγηση απόκτησης δεξιοτήτων με εναλλακτικούς τρόπους εκπαίδευση εκπαιδευτών και στελεχών κέντρων εκπαίδευσης ενηλίκων (σεμινάρια και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, κ.ά.) ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και διάχυση αποτελεσμάτων αξιοποίηση διαδικασιών δικτύωσης φορέων που εμπλέκονται στην εκπαίδευση ενηλίκων κ.ά. ανάπτυξη πολλαπλών λειτουργιών δικτυακού τύπου (επιμόρφωση, παρακολούθηση και υποστήριξη).

15 Τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ( Κ.Ε.Ε Ι , 2003-2004)
Οι θεματικές περιοχές στις οποίες εντάσσονται τα εκπαιδευτικά προγράμματα των ΚΕΕ είναι: Γραμματισμός: Γλωσσική αγωγή οργανικά αναλφάβητων με έμφαση στους Τσιγγάνους. Οικογενειακός γραμματισμός με έμφαση σε γονείς με παιδιά στην προσχολική και πρωτοσχολική ηλικία. Γραμματισμός – Διαπραγμάτευση του νοήματος στον κοινωνικό και εργασιακό χώρο. Μαθηματικός αλφαβητισμός: Αριθμητισμός ειδικών κοινωνικών ομάδων. Ενίσχυση του οικογενειακού γραμματισμού με δραστηριότητες αριθμητισμού. Μαθηματικός αλφαβητισμός για την ενίσχυση της κοινωνικο-οικονομικής δράσης του ενήλικα.

16 Τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ( Κ.Ε.Ε Ι , 2003-2004)
Πληροφορική: Γλωσσική αγωγή οργανικά αναλφάβητων με τη χρήση στοιχειωδών γνώσεων πληροφορικής. Μαθηματικός αλφαβητισμός και γραμματισμός με την ένταξη σεναρίων-δραστηριοτήτων αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφορίας. Παραγωγή είτε προσαρμογή υπάρχοντος, στην ελεύθερη αγορά, εκπαιδευτικού υλικού για την εκπαίδευση ενηλίκων σε διαδικασίες WORD-EXCEL-INTERNET με έμφαση στην πολυτροπικότητα και την πολυφωνικότητα κατά τη διαπραγμάτευση του νοήματος μέσω των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφορίας. Συμβουλευτική: ειδικών ομάδων με έμφαση στους τσιγγάνους και τους φυλακισμένους. Παραγωγή οδηγών για την υποστήριξη των εκπαιδευομένων -ειδικών ομάδων - στην κοινωνική επανένταξη. Διαχείριση ελεύθερου χρόνου: Παραγωγή οδηγών πολιτιστικής δημιουργίας και τη σύνδεσή της με την τοπική κοινωνία με έμφαση στην προβληματική του τεχνοπολιτισμού.

17 Β΄ Φάση της μεταρρύθμισης (2004-2008)
Στρατηγικοί στόχοι της κυβέρνησης είναι: η συγκρότηση και λειτουργία ενός δημόσιου ποιοτικού και αποτελεσματικού συστήματος δια βίου μάθησης, το οποίο θα καλύπτει όλη την έκταση της χώρας και θα λειτουργεί ως ένας δυνητικός συντελεστής ανάπτυξης, απασχόλησης και κοινωνικής συνοχής διαμόρφωση των «Δικτύων Μάθησης», με παράλληλη ενίσχυση της συνεργασίας με την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλους κοινωνικούς φορείς, προκειμένου να έρθουν οι υπηρεσίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης πιο κοντά στον πολίτη.

18 Ο νέος νόμος για τη δια βίου εκπαίδευση 3369/6-7-05
Ο νέος νόμος για τη δια βίου εκπαίδευση 3369/6-7-05 Σύμφωνα με το νέο νόμο: «Ως δια βίου εκπαίδευση ορίζεται κάθε μαθησιακή διαδικασία, συμπεριλαμβανομένης της εμπειρικής μάθησης, καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου, με σκοπό τη βελτίωση ή την απόκτηση γενικών και επιστημονικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, τόσο για τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας, όσο και για την πρόσβαση στην απασχόληση». (Φ.Ε.Κ.171/τ.α΄/ /ν.3369)

19 Ο νέος νόμος για τη δια βίου εκπαίδευση 3369/6-7-05
Ο νέος νόμος για τη δια βίου εκπαίδευση 3369/6-7-05 Σύμφωνα μάλιστα με το νόμο η παρακολούθηση προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης , αναλόγως της διάρκειάς τους οδηγεί στην απόκτηση των εξής πιστοποιητικών: οι απόφοιτοι των προγραμμάτων διάρκειας μέχρι 75 ώρες λαμβάνουν «πιστοποιητικό επιμόρφωσης» οι απόφοιτοι των προγραμμάτων μεγαλύτερης διάρκειας και μέχρι 250 ώρες, μετά από αξιολόγηση, λαμβάνουν «πιστοποιητικό διά βίου εκπαίδευσης».

20 Ο νέος νόμος για τη δια βίου εκπαίδευση 3369/6-7-05
Ο νέος νόμος για τη δια βίου εκπαίδευση 3369/6-7-05 Ο συγκεκριμένος νόμος δημιουργεί στεγανά και δεν επιτρέπει κινητικότητες ανάμεσα σε δομές της τυπικής και της μη τυπικής εκπαίδευσης. Η διάσταση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών με στόχο τη δράση, που αποτελεί μία από της βασικές προτεραιότητες των ευρωπαϊκών στρατηγικών της δια βίου μάθησης, απουσιάζει τόσο από τον ορισμό της δια βίου μάθησης που περιλαμβάνεται στο νόμο 3369/ , όσο και από την παρουσίαση των ενεργειών που σχεδιάζει, συντονίζει και υλοποιεί η Γ.Γ.Ε.Ε. σε εθνικό επίπεδο στην Εκπαίδευση Ενηλίκων.

21 Τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ( Κ.Ε.Ε ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV, 2004-2008)
Τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο (ν. 3369/ ) αποτελούν Κρατικές Δομές. Μέχρι και σήμερα αποτελούν Έργο, το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π.Ε.Α.E.Κ. II του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Μέτρο 1.1, Ενέργεια β) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).Τα Κ.Ε.Ε. συνιστούν καινοτομία στο πλαίσιο της διά βίου μάθησης και της ισότητας των ευκαιριών στην εκπαίδευση. Η Γ.Γ.Ε.Ε. του ΥΠ.Ε.Π.Θ., ως φορέας λειτουργίας του έργου, προωθεί από το 2007 την ανάπτυξη συνεργασιών με την Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση, μέσω μνημονίων συνεργασίας και συγκροτεί «Δίκτυο Διά Βίου Εκπαίδευσης- Επιμόρφωσης Ενηλίκων - ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ», το οποίο καλύπτει όλη την Επικράτεια και στο οποίο εντάσσονται Δήμοι και Κοινότητες που εκδηλώνουν ενδιαφέρον.

22 Τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ( Κ.Ε.Ε ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV, 2004-2008)
Θα διαμορφωθεί ένα αρθρωτό σύστημα δομών εκπαίδευσης ενηλίκων ( Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) - Συμβουλευτική γονέων - Πρόγραμμα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας μεταναστών - Κέντρα εκπαίδευσης Ενηλίκων ΙΙΙ.- Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΙV - Πρόγραμμα ΗΡΩΝ - Πρόγραμμα ΗΣΙΟΔΟΣ - Προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης στα Κ.Ε/Ε και το Κ.Ε.ΕΝ.ΑΠ.)με ποικιλία εκπαιδευτικών μέσων και προσεγγίσεων το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί από φορείς κατάρτισης και εκπαίδευσης ενηλίκων . Η τοπική κοινωνία θα ωφεληθεί άμεσα καθώς μέσα από τη συμμετοχή στα προγράμματα των Κ.Ε.Ε ατόμων τα οποία κινδύνευαν να περιθωριοποιηθούν και να αποκλεισθούν από το κοινωνικοοικονομικό γίγνεσθαι, δημιουργούνται καλύτερες κοινωνικοοικονομικές προϋποθέσεις, αλλά και προϋποθέσεις ένταξης και επανένταξής τους στην κοινωνία.

23 Τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ( Κ.Ε.Ε ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV, 2004-2008)
Σκοπός των Κ.Ε.Ε Επικαιροποίηση και αναβάθμιση των υπαρχουσών βασικών δεξιοτήτων αλλά και στην απόκτηση νέων βασικών δεξιοτήτων για τη δημιουργία καλύτερων προϋποθέσεων προσωπικής εξέλιξης και ισότητας ευκαιριών στην εκπαίδευση, την απασχόληση, τη διαχείριση του ελεύθερου χρόνου των πολιτών ανεξάρτητα ηλικίας, φύλου, θρησκείας, καταγωγής.

24 Τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ( Κ.Ε.Ε ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV, 2004-2008)
Προγράμματα των ΚΕΕ. Γνωστικά αντικείμενα των Κ.Ε.Ε. αποτελούν τα παρακάτω: Ελληνική Γλώσσα - Ιστορία Ευρωπαϊκές Γλώσσες - Ευρωπαϊκή Ιστορία Βασικές Γνώσεις Μαθηματικών - Στατιστικής, Τεχνολογίες Πληροφορικής - Επικοινωνιών, Οικονομία - Επιχειρήσεις, Ενεργός πολίτης: Δικαιώματα - Υποχρεώσεις - Διαχείριση νοικοκυριού, Πολιτισμός - Τέχνες - Διαχείριση ελεύθερου χρόνου, Ειδικά προγράμματα (ειδικές ομάδες πληθυσμού), Περιβάλλον – Τουρισμός – Περιφερειακά ανάπτυξη.

25 Συνέχειες και ασυνέχειες στην νοηματοδότηση της δια βίου μάθησης για την εκπαίδευση ενηλίκων μέσα από το παράδειγμα των Κ.Ε.Ε Ο σχεδιασμός των Κ.Ε.Ε βρίσκεται σε αντιστοιχία με τις επισημάνσεις της Συνόδου της Λισαβόνας καθώς και με τις βασικές πτυχές που έχουν μεγάλη σημασία στο πλαίσιο του σημερινού προβληματισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το ευρωπαϊκό μοντέλο. Η αναγνώριση της μάθησης που προέρχεται από τις εμπειρίες της ζωής δεν έχει κεντρική θέση στην ελληνική εφαρμογή σε σχέση με τις άλλες χώρες της Ε.Ε, όπου η αναγνώριση είναι κεντρική. Η μεγάλη και γρήγορη ανάπτυξη δομών την τελευταία πενταετία στο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων δεν συνοδεύεται από την καθιέρωση ενός ευέλικτου συστήματος πιστοποίησης των αποκτώμενων δεξιοτήτων. Τα προγράμματα εφαρμόζονται από ένα κεντρικό φορέα τη Γ.Γ.Ε.Ε. και το Ι.Δ.Ε.Κ.Ε. με την ανάπτυξη δικτύων σύμπραξης με φορείς των τοπικών κοινωνιών (εκπαιδευτικές οργανώσεις, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, εργατικά κέντρα, επιχειρήσεις κ.ά.) ενώ σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες τα συστήματα φαίνεται να έχουν μια περισσότερο αποκεντρωμένη μορφή.

26 Τα ερευνητικά ερωτήματα
Πώς νοηματοδοτεί, ερμηνεύει και εμπεδώνει τις πολιτικές δια βίου μάθησης για την Εκπαίδευση Ενηλίκων στο παράδειγμα του ΚΕΕ Ανατολικής Αττικής η κεντρική και η τοπική διακυβέρνηση. Ποιες οι μετατοπίσεις της νοηματοδότησης των πολιτικών δια βίου μάθησης για την Εκπαίδευση Ενηλίκων στο παράδειγμα του ΚΕΕ Ανατολικής Αττικής από την πρώτη στη δεύτερη φάση της μεταρρύθμισης του συστήματος εκπαίδευσης ενηλίκων. Κατά πόσο αυτές οι νοηματοδοτήσεις της εθνικής κεντρικής-τοπικής διακυβέρνησης αποκλίνουν ή συγκλίνουν με τις υπερεθνικές ευρωπαϊκές νοηματοδοτήσεις.

27 Η μελέτη περίπτωσης ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκε ο τύπος της διερευνητικής μελέτης περίπτωσης, με παράδειγμα το Κ.Ε.Ε Ανατολικής Αττικής.

28 Ερευνητικά εργαλεία ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Για την επίτευξη του σκοπού της παρούσας μελέτης, επιλέχθηκε να γίνει χρήση δύο ερευνητικών μεθόδων: της ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου της συνέντευξης

29 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Το δείγμα Στην παρούσα έρευνα έγινε θεωρητική δειγματοληψία. Α. Γραπτές πηγές 1.Επίσημα έγγραφα που σχετίζονται με το σχεδιασμό και την υλοποίηση των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων: τεχνικά δελτία του έργου από το το πλαίσιο λειτουργίας των Κ.Ε.Ε ενημερωτικά έντυπα της Γ.Γ.Ε.Ε σχετικά με τα προγράμματά της και ειδικότερα με τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων τοπικός τύπος

30 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 2.Κείμενα που παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την πρόσληψη των πολιτικών της δια βίου μάθησης για την εκπαίδευση ενηλίκων από φορείς της κεντρικής και τοπικής εξουσίας: επιστολή του τέως Γενικού Γραμματέα Εκπαίδευσης Ενηλίκων προς το δήμαρχο Παιανίας με θέμα την «ίδρυση και λειτουργία Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) και Κέντρου Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε),(Αθήνα: ) απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Παιανίας με θέμα την «παραχώρηση κτιρίου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Παιανίας για την στέγαση του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης»(Αρ.απόφ.214/2001)

31 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου Παιανίας με θέμα την «παραχώρηση χρήσης χώρων πρώην 1ου δημοτικού σχολείου στο ΥΠ.Ε.Π.Θ, διάρκειας δέκα ετών για τη δημιουργία Κέντρου Εκπαίδευσης Ενηλίκων» ( ) ομιλία του Γενικού Γραμματέα Εκπαίδευσης Ενηλίκων σχετικά με την «παρουσίαση του θεσμού των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων, στο Ζάππειο Μέγαρο( ).

32 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Α. Στελέχη του Κ.Ε.Ε Ανατολικής Αττικής:
Β. Συνεντεύξεις Α. Στελέχη του Κ.Ε.Ε Ανατολικής Αττικής: 1.Τέως Υπεύθυνη Εκπαίδευσης του Κ.Ε.Ε 2.Γραμματέας του Κ.Ε.Ε. Β. Πρόσωπα που αποτελούν φορείς της κεντρικής εξουσίας και τα οποία εμπλέκονται στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των Κ.Ε.Ε: 1.Τέως Γενικός Γραμματέας Εκπαίδευσης Ενηλίκων 2.Διαχειρίστρια του Έργου Κ.Ε.Ε. ΙΙ. Γ. Φορέας της τοπικής εξουσίας που εμπλέκεται στη λειτουργία του Κ.Ε.Ε Ανατολικής Αττικής: 1.Αρμόδιος από πλευράς της τοπικής αυτοδιοίκησης, για τη συνεργασία μεταξύ δήμου και Κ.Ε.Ε Ανατολικής Αττικής

33 Διαδικασία ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Α. Διαδικασία συλλογής δεδομένων.
Η διαδικασία συλλογής δεδομένων μέσα από γραπτές πηγές και συνεντεύξεις είχε διάρκεια τεσσάρων μηνών. Συγκεκριμένα ξεκίνησε από το Σεπτέμβριο και ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του 2007. Β. Διαδικασία ανάλυσης δεδομένων. Στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας τόσο στην ανάλυση των δεδομένων των γραπτών πηγών όσο και στην ανάλυση των δεδομένων των συνεντεύξεων εφαρμόστηκε επαγωγική προσέγγιση ακολουθώντας τη μέθοδο της θεμελιωμένης θεωρίας.

34 Βασικοί άξονες: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Νοηματοδοτήσεις της θεσμικής λειτουργίας των Κ.Ε.Ε στο πλαίσιο των εθνικών πολιτικών δια βίου μάθησης για την εκπαίδευση ενηλίκων (Α΄Φάση: , Β΄Φάση: ) Περιεχόμενο και προσανατολισμός των προγραμμάτων σπουδών των Κ.Ε.Ε στο πλαίσιο των εθνικών πολιτικών δια βίου μάθησης για την εκπαίδευση ενηλίκων (Α΄Φάση: , Β΄Φάση: ).

35 Βασικές κατηγορίες: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Σχέσεις κεντρικής (Γ.Γ.Ε.Ε) και τοπικής εξουσίας ως προς το σχεδιασμό-λειτουργία του Κ.Ε.Ε Ανατολικής Αττικής. Η δικτύωση του Κ.Ε.Ε Ανατολικής Αττικής Προγράμματα σπουδών Η κατά φύλο συμμετοχή των πολιτών στα προγράμματα του Κ.Ε.Ε. Τα ειδικά προγράμματα για τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες Σύστημα πιστοποίησης αποκτημένων δεξιοτήτων

36 ΤΟ Κ.Ε.Ε ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Το Κ.Ε.Ε Ανατολικής Αττικής ιδρύθηκε επίσημα τον Οκτώβριο του 2004 και ανήκει στη δεύτερη φάση επέκτασης του θεσμού των Κ.Ε.Ε σε 14 ακόμη δήμους της Ελλάδας (Κ.Ε.Ε. ΙΙ). Είχε ήδη αρχίσει να λειτουργεί πιλοτικά από το 2003, συστεγαζόμενο με τη Ν.Ε.Λ.Ε. της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής στην Κάντζα Αττικής, στο κτήριο του 4ου Δημοτικού Παλλήνης. Τον Αύγουστο του 2006 η έδρα του Κ.Ε.Ε Ανατολικής Αττικής μεταφέρεται στην Παιανία, στο ανακαινισμένο νεοκλασικό κτίριο του πρώην Α΄ Δημοτικού Παιανίας, το οποίο παραχωρείται από τη δημοτική αρχή της Παιανίας στη Γ.Γ.Ε.Ε με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου στις 22 Μαϊου 2003 (αρ. απόφασης 116/2003) για το χρονικό διάστημα μιας δεκαετίας.

37 Η περίπτωση του ΚΕΕ Ανατολικής Αττικής
Η περίπτωση του ΚΕΕ Ανατολικής Αττικής. Α΄Φάση: , Β΄Φάση:

38 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Άξονας 1 1. Σχέσεις κεντρικής (Γ.Γ.Ε.Ε) και τοπικής εξουσίας ως προς το σχεδιασμό-λειτουργία του ΚΕΕ Ανατολικής Αττικής. Η λειτουργία του Κ.Ε.Ε Ανατολικής Αττικής ακολουθεί το μοντέλο της συγκεντρωτικής διοίκησης, σύμφωνα με το οποίο όλες οι αποφασιστικές αρμοδιότητες είναι συγκεντρωμένες σε διοικητικά κεντρικά όργανα ή κεντρικές υπηρεσίες, που στην προκειμένη περίπτωση είναι η Γ.Γ.Ε.Ε, ενώ η τοπική αυτοδιοίκηση περιορίζεται στην εκτέλεση αρμοδιοτήτων δευτερεύουσας σημασίας, χωρίς να υποστηρίζεται μια μορφή διοργανωτικής αλληλεπίδρασης ανάμεσα σ’ αυτήν και την κεντρική διοίκηση με κοινό στόχο την υποστήριξη της εκπαίδευσης ενηλίκων.

39 2. Δικτύωση με τοπική αυτοδιοίκηση και άλλους
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Άξονας 1 2. Δικτύωση με τοπική αυτοδιοίκηση και άλλους φορείς. Διατηρεί ένα χαρακτήρα τυπικής συνεργασίας με την τοπική αυτοδιοίκηση σε ένα επίπεδο επιφανειακό (ενημέρωση πολιτών, συμμετοχή σε εκδηλώσεις κλπ) που δεν επιτρέπει την ουσιαστική εμπλοκή του δήμου σε θέματα σχεδιασμού και υλοποίησης των προγραμμάτων. Η απουσία κινητικότητας και διάχυσης της σε συλλογική βάση έχει σαν αποτέλεσμα να μην συνδέεται η μάθηση με τις κοινωνικές ανάγκες των πολιτών.

40 3. Η δικτυακή οργάνωση μεταξύ Κ.Ε.Ε
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Άξονας 1 3. Η δικτυακή οργάνωση μεταξύ Κ.Ε.Ε Τα πολυτροπικά συστήματα των νέων τεχνολογιών αξιοποιούνται από τον κεντρικό φορέα διοίκησης, για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του ελέγχου, ως βασικής λειτουργίας της διοίκησης. Πρόκειται για έναν ιεραρχικό έλεγχο που κατευθύνεται από τα άνω προς τα κάτω. Διακρίνεται δηλαδή για τα γραφειοκρατικά χαρακτηριστικά του, που είναι η λεγόμενη κάθετη επικοινωνία.

41 1. Διαμόρφωση προγραμμάτων σπουδών
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Άξονας 2 1. Διαμόρφωση προγραμμάτων σπουδών Η διαμόρφωση των προγραμμάτων του Κ.Ε.Ε Ανατολικής Αττικής, δε φαίνεται να είναι αποτέλεσμα μιας ευέλικτης και ανοιχτής διαδικασίας, που λαμβάνει υπόψη τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των εκπαιδευόμενων και των κοινοτήτων γενικότερα, πράγμα που αποτελεί βασική αρχή της εκπαίδευσης ενηλίκων, αλλά έρχονται ήδη διαμορφωμένα από τον κεντρικό φορέα υλοποίησης.

42 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Άξονας 2 Τα κεντρικά σχεδιασμένα εκπαιδευτικά προγράμματα του Κ.Ε.Ε σε συνδυασμό με την αντίληψη των σχολειοποιημένων προγραμμάτων σπουδών προσιδιάζουν σε μια γραφειοκρατική αντίληψη εκπαιδευτικής πολιτικής, που εξαρτάται από την κεντρική εξουσία και εφαρμόζεται κάθετα και ενιαία μέσω της ιεραρχίας και δε φαίνεται να ξεφεύγει από το συγκεντρωτικό μοντέλο διαμόρφωσης και άσκησης εκπαιδευτικής πολιτικής που κυριαρχεί στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Η γραφειοκρατική αντίληψη στο σχεδιασμό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Κ.Ε.Ε αντιβαίνει προς την ευρωπαϊκή πολιτική για τη Δ.Β.Μ., που υποστηρίζει την ποικιλομορφία, την ευελιξία, τη δυνατότητα ανάπτυξης ανοιχτών προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων καθώς και τη σύνδεσή τους με τις ανάγκες της ζωής.

43 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Άξονας 2 Το μειονέκτημα της τακτικής του μοντέλου αυτού είναι ότι κατά την εφαρμογή του, τείνει να γίνεται ολοκληρωτικό (totalitarian) στο βαθμό που αργεί να προσαρμοστεί στη ζήτηση και τις ανάγκες των αποδεκτών, και η παροχή είναι αυτή που οι φορείς θεωρούν δυνατή ή επιθυμητή. Ενώ δηλαδή, το «μοντέλο της κεντρικά σχεδιασμένης παροχής» αποτελεί μια μορφή συντονισμού της παροχής, συχνά καταλήγει να λειτουργεί σαν μια μέθοδος ελέγχου και, ως εκ τούτου, να είναι αναποτελεσματικό και μη ευέλικτο.

44 2.Στοχοθεσία των προγραμμάτων σπουδών
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Άξονας 2 2.Στοχοθεσία των προγραμμάτων σπουδών Oι εκπαιδευόμενοι στο Κ.Ε.Ε Ανατολικής Αττικής δείχνουν ιδιαίτερη προτίμηση για τις Νέες Τεχνολογίες, γεγονός που καταδεικνύει την ανάγκη τους να αποκτήσουν τις νέες δεξιότητες που επιβάλλει η αγορά εργασίας. Το πρόγραμμα του ενεργού πολίτη, που αποτελεί βασική προτεραιότητα στους στόχους της δια βίου μάθησης, δε φαίνεται να προωθείται ιδιαίτερα.

45 3. Η κατά φύλο συμμετοχή των πολιτών στα
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Άξονας 2 3. Η κατά φύλο συμμετοχή των πολιτών στα προγράμματα των Κ.Ε.Ε. Αυξημένη συμμετοχή των γυναικών στα προγράμματα του Κ.Ε.Ε Ανατολικής Αττικής. Το ενδιαφέρον των γυναικών προσελκύουν τα προγράμματα που κατά κύριο λόγο συνδέονται με την αγορά εργασίας (πληροφορικής, οικονομικών, ξένων γλωσσών ) και δείχνουν την ανάγκη των γυναικών να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, αναβαθμίζοντας τις δεξιότητές τους, μια που το μεγαλύτερο ποσοστό των εκπαιδευομένων είναι εργαζόμενες.

46 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Άξονας 2 Παρά το ότι οι κοινοτικοί κανόνες το προβλέπουν, ώστε να εξασφαλίζεται η ισότιμη συμμετοχή των δύο φύλων στα τμήματα των εκπαιδευομένων και ιδιαίτερα η απρόσκοπτη συμμετοχή των εκπαιδευόμενων γονέων, δε φαίνεται να υπάρχουν υποστηρικτικές δράσεις ή συνεργασία με τοπικούς φορείς προς την κατεύθυνση αυτή. Στην περίπτωση του Κ.Ε.Ε Ανατολικής Αττικής η εκπαιδευτική πολιτική δεν ασκείται σε συνάρτηση με το σύνολο του κοινωνικού μηχανισμού στο οποίο είναι ενταγμένη, εφαρμόζοντας παράλληλα μια κοινωνική πολιτική στην εκπαίδευση ενηλίκων, με έμφαση στα θέματα ισότητας.

47 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Άξονας 2 4. Τα ειδικά προγράμματα για τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες Η συνεργασία του Κ.Ε.Ε με κοινωνικούς φορείς και την τοπική αρχή έχει περιστασιακό χαρακτήρα και δε βασίζεται σε κάποιο συστηματικό σχεδιασμό, που να προϋποθέτει διάγνωση κοινωνικών αναγκών. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην εξασφαλίζει σταθερές και με διάρκεια συνεργασίες και να μην επιφέρει ουσιαστική κοινωνική αλλαγή. Κατά συνέπεια δεν επιτελείται και ο στόχος της ευρωπαϊκής πολιτικής για τη Δ.Β.Μ. που είναι η προώθηση της κοινωνικής διάστασης της δια βίου μάθησης, προσβλέποντας στην ενεργό πολιτειότητα, η οποία δε συσχετίζεται μόνο με την απασχόληση, αλλά εστιάζει στο κατά πόσο τα άτομα συμμετέχουν σε όλες τις σφαίρες της κοινωνικής και οικονομικής ζωής.

48 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Άξονας 2 5. Σύστημα πιστοποίησης αποκτημένων δεξιοτήτων Το σύστημα πιστοποίησης περιορίζεται στην τεκμηρίωση παρακολούθησης ενός συνόλου ωρών σε κάποιο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, όπως το «πιστοποιητικό επιμόρφωσης» και μόνο το «πιστοποιητικό δια βίου μάθησης» δίνεται κατόπιν αξιολόγησης. Και στις δύο περιπτώσεις τα πιστοποιητικά αυτά δεν αναγνωρίζονται από το δημόσιο ως τυπικό προσόν. Το σύστημα πιστοποίησης που εφαρμόζεται στα Κ.Ε.Ε υπηρετεί το συγκεντρωτικό μοντέλο εκπαιδευτικής πολιτικής, το οποίο βασίζεται στις θέσεις του Weber για τη γραφειοκρατία, η οποία αποτελεί το σημαντικότερο εργαλειακό μηχανισμό για την οργάνωση, διοίκηση αλλά και τον έλεγχο του εκπαιδευτικού συστήματος και της σχέσης του με άλλα συστήματα.

49 Προϋποθέσεις πραγμάτωσης των πολιτικών της δια βίου μάθησης στο σχεδιασμό εκπαιδευτικών θεσμών στην Εκπαίδευση ενηλίκων Απαιτούνται νέες μορφές οργάνωσης που χαρακτηρίζονται από τις οριζόντιες, συνεργατικές, δικτυακές συνεργασίες, με βασική οργανωτική αρχή την προώθηση των ικανοτήτων των πολιτών και τις συμμετοχικές διαδικασίες. Η νέα αυτή προοπτική δεν μπορεί υλοποιηθεί χωρίς τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις τοπικές κοινότητες και την αναδιαμόρφωση των σχέσεων μεταξύ κεντρικής και τοπικής διοίκησης, επειδή στις τοπικές κοινότητες η μάθηση αποτελεί μια συλλογική-κοινωνική διαδικασία που συνδέεται με τους χώρους ζωής και δράσης των πολιτών και χρειάζεται παράλληλα την υποστήριξη της κεντρικής εξουσίας.


Κατέβασμα ppt "ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google