Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Το μέγεθος των ατόμων των στοιχείων

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Το μέγεθος των ατόμων των στοιχείων"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Το μέγεθος των ατόμων των στοιχείων
Χημικοί δεσμοί των ατόμων των στοιχείων Θεωρία Lewis

2 Το μέγεθος των ατόμων Ατομική ακτίνα r είναι
είτε το μισό της απόστασης μεταξύ των κέντρων δύο ατόμων τα οποία συνδέονται με χημικό δεσμό στο μόριο. το μισό της απόστασης μεταξύ των πυρήνων δύο γειτονικών ατόμων όπως αυτά διατάσσονται στο κρυσταλλικό πλέγμα. Ατομική ακτίνα r= Μήκος δεσμού/2 Τα μήκη δεσμών μετρούνται πειραματικά με φασματοσκοπικές μεθόδους και με περίθλαση ακτίνων Χ

3 Περιοδικότητα Ατομικής ακτίνας
Σε κάθε ομάδα το μέγεθος αυξάνει με την αύξηση του ατομικού αριθμού Σε μια περίοδο το μέγεθος των ατόμων μειώνεται με την αύξηση του ατομικού αριθμού

4 Tο μέγεθος των ατόμων

5 Ο χημικός δεσμός Δεσμός μεταξύ ατόμων των στοιχείων Na, Cl NaCl (s)
N, H NH3(g) Προϋπόθεση: Η διάταξη η οποία προκύπτει όταν δύο άτομα συνδέονται να χαρακτηρίζεται από χαμηλότερη ενέργεια σε σχέση με την ενέργεια των μεμονωμένων ατόμων

6 Ο χημικός δεσμός Η επίτευξη της καταστάσεως μειωμένης ενέργειας μπορεί να επιτευχθεί με την μεταφορά ηλεκτρονίων από το ένα άτομο στο άλλο: Πλήρως (τα σχηματιζόμενα ιόντα συγκρατούνται με ηλεκτροστατικές δυνάμεις) Με μοίρασμα των ηλεκτρονίων

7 Gilbert Newton Lewis (1875–1946).
Συμβολή στην ανάπτυξη της θεωρίας του χημικού δεσμού

8 Θεωρία και Συμβολισμός κατά Lewis
Η δομή ενός ατόμου αποτελείται από το χημικό σύμβολό του και από ένα αριθμό τελειών γύρω από αυτό. Το χημικό σύμβολο περιλαμβάνει τον πυρήνα και όλα τα εσωτερικά ηλεκτρόνια. Οι τελείες παριστάνουν τα εξωτερικά ηλεκτρόνια ή ηλεκτρόνια σθένους του ατόμου. Μόνο αυτά τα ηλεκτρόνια εμφανίζονται και μόνο αυτά συμμετέχουν στο χημικό δεσμό

9 Θεωρία Lewis O κανόνας των οκτώ
Τα άτομα τείνουν να: Αποβάλλουν Προσλαμβάνουν Μοιράζονται ηλεκτρόνια κατά τρόπον ώστε να αποκτήσουν Δομή Ευγενούς Αερίου δηλαδή να συμπληρώσουν την τελευταία τους στιβάδα με ΟΚΤΩ ηλεκτρόνια. Εξαιρείται η στιβάδα K που συμπληρώνεται με ΔΥΟ ηλεκτρόνια Ο κανόνας των οκτώ δεν είναι νόμος έχει πολλές εξαιρέσεις

10 O κανόνας των οκτώ Κατά τον σχηματισμό κατιόντων από τα στοιχεία των κυρίων ομάδων του ΠΠ απομακρύνονται ηλεκτρόνια της στιβάδας σθένους και έτσι αποκτάται ηλεκτρονιακή διαμόρφωση του προηγούμενου ευγενούς αερίου. Το ίδιο ισχύει και για τα βαρύτερα άτομα των ομάδων 13 και 14

11 O κανόνας των οκτώ Κατά την πρόσληψη ηλεκτρονίων από τα αμέταλλα στοιχεία για τον σχηματισμό ανιόντων, η πρόσληψη ηλεκτρονίων οδηγεί στην απόκτηση της δομής του επομένου ευγενούς στοιχείου.

12 Oι δομές των διατομικών μορίων Lewis
O αριθμός των ομοιοπολικών δεσμών που μπορεί να σχηματίσει ένα άτομο, εξαρτάται από τον αριθμό των ηλεκτρονίων που χρειάζεται για να συμπληρώσει οκτάδα. O αριθμός αυτός βρίσκεται εύκολα αν γράψουμε τους ηλεκτρονιακούς τύπους με τελείες Για την συμπλήρωση οκτάδας χρειάζονται: ηλεκτρόνια

13 Oι δομές των διατομικών μορίων Lewis
Πολλαπλοί δεσμοί: Δύο άτομα συνδέονται με το μοίρασμα περισσοτέρων του ενός ζευγών ηλεκτρονίων: Διπλός δεσμός: Απαρτίζεται από δύο κοινά ζεύγη ηλεκτρονίων Tριπλός δεσμός: Απαρτίζεται από τρία κοινά ζεύγη ηλεκτρονίων

14 Oι δομές των διατομικών μορίων Lewis
. + : O : O = O : N . . . N . :N  N: + : :


Κατέβασμα ppt "Το μέγεθος των ατόμων των στοιχείων"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google