Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

0 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ
Παρουσίαση Ρένος Ιωάννου Πρώτος Λειτουργός Τμήματος Φορολογίας

1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ/ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ/ΑΦΑΙΡΕΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΥ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΣΥΠΛΗΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ/ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

2 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Σκοπός: Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση των μελών του ΣΕΛΚ και άλλων ενδιαφερόμενων επαγγελματικών ομάδων ή συνδέσμων για τις βασικές πρόνοιες της Νομοθεσίας, τις αλλαγές και τις επικείμενες εξελίξεις επί του θέματος με σκοπό τον έγκαιρο προγραμματισμό και την ορθή και πλήρη εφαρμογή της Νομοθεσίας για λογαριασμό των ιδίων και των πελατών τους. Γενικές πληροφορίες: Ο περί Φορολογίας Ακινήτου Ιδιοκτησίας Νόμος (Φ.Α.Ι.) εισήχθηκε με το Νόμο 24 του 1980 ως μέσο φορολόγησης των προσώπων που κατείχαν σημαντικής αξίας ακίνητη ιδιοκτησία στη Δημοκρατία με βάση τις τιμές της αγοράς του έτους Από το έτος 2012 αλλά κυρίως από το 2013, λόγω της οικονομικής κρίσης που περνάει η χώρα, η φορολογική βάση διευρύνθηκε επηρεάζοντας πολύ περισσότερες κατηγορίες πολιτών με αποτέλεσμα τα εισοδήματα του κράτους από τη φορολογία αυτή να δεκαπλασιαστούν σχεδόν συγκρινόμενα με το έτος 2011 και να αποτελούν μια σημαντική πηγή εσόδων για το κράτος.

3 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (συνέχεια)
Ο φόρος αυτός δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως φόρος πλούτου επακριβώς, αλλά ως φόρος επί της κατοχής Ακίνητης Ιδιοκτησίας και βασίζεται στις εκτιμήσεις της Αγοραίας Αξίας κατά τη (Α.Α ) που πραγματοποίησε κατά καιρούς το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (Τ.Κ.Χ.). Οι φορολογίες του έτους 2015 αναμένεται να βασιστούν στην αξία της Ακίνητης Ιδιοκτησίας κατά την με βάση τη Γενική Εκτίμηση στην οποία έχει προβεί το Τ.Κ.Χ. κατά το Οι αξίες αυτές έχουν δημοσιευτεί και οι ιδιοκτήτες τους έχουν δικαίωμα ένστασης μέχρι και τις 24/1/2015. Μετά από πρόσφατη συνεδρίαση στην Επιτροπή Εσωτερικών της Βουλής, ο Υπουργός Εσωτερικών δήλωσε ότι η περίοδος αυτή θα επεκταθεί για ακόμη δύο μήνες περίπου.

4 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (συνέχεια)
Μια άλλη εξέλιξη που τροχιοδρομείται με βάση μνημονιακές δεσμεύσεις είναι η εφαρμογή ενός ενιαίου συντελεστή φορολόγησης επί της Ακίνητης Ιδιοκτησίας η οποία να καλύπτει όλες τις φορολογίες που επιβάλλονται τόσο σε άμεσες πράξεις (Φ.Κ.Κ., μεταβιβαστικά, χαρτόσημα) όσο και σε έμμεσες φορολογίες (Φ.Α.Ι., αποχετευτικά τέλη, δημοτικά τέλη, σκύβαλα, κοινοτικές υπηρεσίες κ.λπ..). Για το θέμα αυτό έχει εκπονηθεί ήδη μελέτη η οποία αξιολογείται.

5 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ
Το αντικείμενο φορολόγησης για σκοπούς Φόρου Ακίνητης Ιδιοκτησίας είναι: Το έδαφος Κτίσματα, σε οποιοδήποτε στάδιο ανέγερσης κι αν βρίσκονται και τα οποία είναι στερεά συνδεδεμένα με το έδαφος Δέντρα, αμπέλια και οτιδήποτε φυτεύτηκε ή βλαστά επί του εδάφους Πηγές, φρεάτια, διατρήσεις, δικαιώματα επί υδάτων Γη που δημιουργείται μετά από επίχωση της θάλασσας Μαρίνες Προνόμια, δικαιώματα χρήσης και οφέλη που αφορούν ή θεωρούνται ότι αφορούν το έδαφος, τα κτίσματα, τη γη μετά από επίχωση της θάλασσας και τις μαρίνες

6 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ (συνέχεια)
Αξία επί της οποίας βασίζεται η φορολογία Α.Α στην ελεύθερη αγορά κατά τη γνώμη του Εφόρου Φορολογίας Ο Έφορος να λαμβάνει υπόψη την τελική εκτίμηση του Τ.Κ.Χ., εκτός των περιπτώσεων που τα ακίνητα δεν ήταν ελεύθερα κατοχής (π.χ. υπό απαλλοτρίωση, μίσθωση, επίταξη). Αξία μίσθωσης Η μίσθωση είναι δικαίωμα χρήσης και εμπίπτει στον ορισμό της Ακίνητης Ιδιοκτησίας Η Α.Α. της μίσθωσης για σκοπούς φορολογίας είναι η αξία της, αν αυτή συμφωνείτο με τους ίδιους όρους στην ελεύθερη αγορά κατά τη

7 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ (συνέχεια)
Αξία εξ’ αδιαιρέτου περιουσίας Καθορίζεται με βάση τα φυσικά μερίδια ιδιοκτησίας. Στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη: (α) Μετρήσεις, εκτιμήσεις Τ.Κ.Χ. εκεί όπου υπάρχουν (β) Αρχιτεκτονικά σχέδια/Άδειες οικοδομής (γ) Τετραγωνικά μέτρα φυσικού μεριδίου (δ) Συμβόλαιο αγοράς Δεν λαμβάνονται υπόψη μικροδιαφορές σε ποιοτικά χαρακτηριστικά μεταξύ κτιρίων, ούτε και o χρόνος κατασκευής τους σ’ ότι αφορά την Α.Α

8 3. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ
Υποκείμενα σε φορολογία πρόσωπα Πρόσωπα τα οποία η ιδιοκτησία τους βρίσκεται στη Δημοκρατία και είναι εγγεγραμμένα ή δικαιούνται να εγγραφούν ως ιδιοκτήτες, εκτός από αγνοούμενα πρόσωπα με βάση το νόμο 178(Ι)/2003. (Πρόσωπα που δικαιούνται να εγγραφούν ως ιδιοκτήτες είναι οι κληρονόμοι Ακίνητης Ιδιοκτησίας και προφανώς πρόσωπα για τα οποία εκδόθηκε διάταγμα του δικαστηρίου). Ακίνητα εγγεγραμμένα στο όνομα συνεταιρισμού, φορολογούνται στους συνεταίρους αναλόγως των μεριδίων τους.

9 3. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ (συνέχεια)
Φορολογητέα αξία Επιβάλλεται επί του συνόλου της Α.Α της Ακίνητης Ιδιοκτησίας που κατείχε ο ιδιοκτήτης κατά την 1/1 εκάστου έτους Όχι ξεχωριστά επί του κάθε ακινήτου αλλά επί του συνόλου Το σύνολο της περιουσίας υπολογίζεται ως εξής: Ακίνητα που είναι εγγεγραμμένα στο όνομα του ιδιοκτήτη. Ημερομηνία απόκτησης είναι η ημερομηνία μεταβίβασης και όχι η ημερομηνία εγγραφής του τίτλου από το Τ.Κ.Χ. Ακίνητα δυνάμει κληρονομιάς ή διαδοχής Ακίνητα δυνάμει διατάγματος δικαστηρίου Ακίνητα στα οποία απέκτησε κατοχή δυνάμει σύμβασης πώλησης, ανταλλαγής, εκχώρησης ή αντιπαροχής που είναι κατατεθειμένη στο Τ.Κ.Χ. (από το 2014 και μετά) Οικοδομές τις οποίες κατέχει δυνάμει σύμβασης πώλησης και για τις οποίες ο πωλητής έχει υποβάλει αίτηση για να αφαιρεθούν από την φορολογία του (ισχύει από 2014 και μετά) Ομοίως ο πωλητής αφαιρεί από την κατάσταση περιουσίας του τις οικοδομές που έχει ανεγείρει και πωλήσει αλλά δεν έχει ακόμη μεταβιβάσει (ισχύει από το 2014 και μετά υπό προϋποθέσεις (βλέπε παρ. 4 – αφαιρέσεις).

10 4. AΠΑΛΛΑΓΕΣ/ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ/ΑΦΑΙΡΕΣΕΙΣ
Απαλλαγές Πρόσωπο που το ολικό ποσό της αξίας των ακινήτων του είναι μικρότερο των € Δημόσιοι τόποι ταφής Εκκλησίες, παρεκκλήσια, τεμένη, οικήματα αφιερωμένα αποκλειστικά στην άσκηση δημοσίων θρησκευτικών ιεροτελεστιών Δημόσια νοσοκομεία (ιδιωτικά νοσοκομεία και κλινικές υπόκεινται σε Φ.Α.Ι.) Ακίνητα κατεχόμενα ή εγγεγραμμένα στο όνομα οποιουδήποτε σχολείου Στοιχειώδους, Μέσης ή Ανώτερης παιδείας Κρατική περιουσία Ακίνητα χρησιμοποιούμενα ως πρεσβείες, προξενεία, τόπος διαμονής διπλωματικού αντιπροσώπου και που ανήκουν στο ξένο κράτος Τόποι κοινής νομής Εκχωρηθείσα ή καταγεγραμμένη ακίνητη περιουσία για κοινή χρήση κοινότητας από αμνημονεύτων χρόνων

11 4. AΠΑΛΛΑΓΕΣ/ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ/ΑΦΑΙΡΕΣΕΙΣ (συνέχεια)
Απαλλαγές (συνέχεια) Ακίνητα που ανήκουν στο δήμο ή οργανισμό κοινής ωφέλειας (π.χ. Συμβούλιο Αποχετεύσεως, Ο.Χ.Σ, Ο.Γ.Α., Κ.Ο.Τ, Κ.Ο.Α. κ.α), μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και τα οποία δε χρησιμοποιούνται για δραστηριότητες κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Δεν απαλλάσσονται η Α.Η.Κ, CYTA και Κ.Ο.Α.Γ. Aκίνητα σε απροσπέλαστες περιοχές (Περιλαμβάνεται και η νεκρή ζώνη). Διατηρητέα κατόπιν πιστοποιητικού από τον Υπουργό Εσωτερικών ότι τα έργα συμπληρώθηκαν. Οικήματα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για φιλανθρωπικούς σκοπούς και ανήκουν σε φιλανθρωπικά ιδρύματα δημοσίου χαρακτήρα. Γεωργική ακίνητη ιδιοκτησία που ανήκει σε φυσικό πρόσωπο υπό την προϋπόθεση: Να ασκεί κατά κύριο λόγο γεωργική ή κτηνοτροφική επιχείρηση. Να χρησιμοποιείται από τον ιδιοκτήτη αποκλειστικά για γεωργία και Να διαμένει εντός της περιοχής όπου βρίσκεται η γεωργική ιδιοκτησία.

12 4. AΠΑΛΛΑΓΕΣ/ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ/ΑΦΑΙΡΕΣΕΙΣ (συνέχεια)
Πρακτικές του Τμήματος Φορολογίας Γεωργική γη Δεν απαλλάσσεται γεωργική γη που ανήκει σε εταιρεία της οποίας ο διευθυντής ή μέτοχος είναι γεωργός έστω και αν καλλιεργείται. Απαλλάσσεται έστω και αν για κάποιο έτος η γη δεν καλλιεργηθεί λόγω αγρανάπαυσης. Δεν απαλλάσσεται γεωργική γη που ενοικιάζεται από γεωργό σε εταιρεία του για γεωργική εκμετάλλευση. Δεν απαλλάσσεται γεωργική γη που ενοικιάζεται σε τρίτο πρόσωπο έστω και αν το τρίτο πρόσωπο είναι γεωργός και η γη χρησιμοποιείται για γεωργική εκμετάλλευση. Απαλλάσσεται γεωργική γη που ανήκει σε συνταξιούχο γεωργό και καλλιεργείται από το γιo του, ο οποίος έχει ως κύριο επάγγελμα τη γεωργία. Δεν απαλλάσσεται γεωργική γη που δεν καλλιεργείται. Απαλλάσσεται γεωργική γη που βρίσκεται σε διπλανά χωριά.

13 4. AΠΑΛΛΑΓΕΣ/ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ/ΑΦΑΙΡΕΣΕΙΣ (συνέχεια)
Πρακτικές του Τμήματος Φορολογίας (συνέχεια) Σχολεία Απαλλάσσεται περιουσία που παραχωρήθηκε χωρίς αντάλλαγμα για να χρησιμοποιηθεί ως σχολείο. Δεν απαλλάσσεται αν αυτή ενοικιάζεται από τον ιδιοκτήτη για να χρησιμοποιηθεί ως σχολείο. Αν έχει μισθωθεί, ο ιδιοκτήτης υπόκειται σε Φ.Α.Ι. αλλά όχι η σχολική εφορία για το δικαίωμα χρήσης. Δήμοι και Οργανισμοί κοινής ωφελείας Ακίνητα που ανήκουν σε δήμους ή οργανισμούς κοινής ωφελείας και τα οποία ενοικιάζονται ή παράγουν άλλο εισόδημα πέραν από αυτό της αποστολής τους φορολογούνται (π.χ. λαϊκές αγορές, ενοικίαση χώρων για γάμους, εκδηλώσεις κ.λπ..) Φιλανθρωπικά ιδρύματα Οικήματα που ανήκουν σε φιλανθρωπικά ιδρύματα δημόσιου χαρακτήρα και τα οποία ενοικιάζονται σε τρίτους ή παράγουν άλλο εισόδημα δεν απαλλάσσονται.

14 4. AΠΑΛΛΑΓΕΣ/ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ/ΑΦΑΙΡΕΣΕΙΣ (συνέχεια)
Εξαιρέσεις Ιδιοκτησία που ανήκει στις Αρχές του ΗΒ ή στις Ένοπλες Δυνάμεις της Ελλάδας ή της Τουρκίας χρησιμοποιούμενες για τους σκοπούς της Συνθήκης Εγκαθίδρυσης. Απαλλοτριωμένη ιδιοκτησία. Ισχύει από τη στιγμή που κηρύχθηκε απαλλοτριωθείσα δυνάμει του περί Αναγκαστικής Απαλλοτρίωσης Νόμου. Ο φόρος επί ακινήτου ιδιοκτησίας της εκκλησίας δεν εξαιρείται. Η είσπραξή του όμως γίνεται κατά τη μεταβίβαση, με τόκο από τις 19/3/2012. Αφαιρέσεις Από την ακίνητη ιδιοκτησία του πωλητή αφαιρούνται: - Ακίνητα δηλωθέντα από τον αγοραστή ότι είναι στην κατοχή του δυνάμει σύμβασης πώλησης, έστω και αν δεν έχουν μεταβιβαστεί ακόμη επ’ ονόματι του. - Οικοδομές που έχουν ανεγερθεί και πωληθεί και δεν έχουν ακόμη μεταβιβαστεί σύμφωνα με τις πιο κάτω προϋποθέσεις. .

15 4. AΠΑΛΛΑΓΕΣ/ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ/ΑΦΑΙΡΕΣΕΙΣ (συνέχεια)
Προϋποθέσεις: (α) Να υποβληθεί κατάσταση σε μορφή που εγκρίνει ο Έφορος Φορολογίας. (β) Η κατάσταση να περιλαμβάνει διάφορα διακριτικά στοιχεία της οικοδομής. Το Τμήμα Φορολογίας έχει ετοιμάσει το σχετικό έντυπο Τ.Φ. 317, το οποίο μπορεί να αποσταλεί μόνο ηλεκτρονικά. Το έντυπο αυτό για το έτος 2015 είναι υπό διαμόρφωση και όταν ετοιμαστεί θα πρέπει να υποβληθεί ξανά μέχρι την 31/3/ Η ημερομηνία αυτή ενδέχεται να αλλάξει σε περίπτωση που η προθεσμία υποβολής ένστασης στο Τ.Κ.Χ. πάνω στην αξία της Γενικής Εκτίμησης παραταθεί.

16 5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Υποβολή δήλωσης περιέχουσας οποιαδήποτε κτήση, προσθήκη, αφαίρεση (Έντυπο Τ. Φ. 303) Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης συμφωνεί με την κατάσταση του Τ.Κ.Χ. δε χρειάζεται η υποβολή δήλωσης. Η κατάσταση αυτή αποστέλλεται μαζί με τη φορολογία, συνήθως πριν τις 30.9 εκάστου έτους. Από το 2014 και μετά περιλαμβάνεται στη δήλωση και κάθε ακίνητη ιδιοκτησία που αποκτήθηκε και είναι στην κατοχή του αγοραστή δυνάμει σύμβασης πώλησης, ανταλλαγής, εκχώρησης ή αντιπαροχής και δεν έχει μεταβιβαστεί επ’ ονόματι του (Έντυπο Τ. Φ. 318). Από το 2014 και μετά, υποβολή του έντυπου Τ.Φ. 317 για οικοδομές που έχουν ανεγερθεί και πωληθεί. Υποβάλλεται από τον πωλητή, εκχωρητή κ.λ.π., με σκοπό να αφαιρεθεί από την ιδιοκτησία του η πιο πάνω περιουσία Υποβολή συμπληρωματικής δήλωσης, σε περίπτωση που στην αρχική υπάρχει λάθος είτε παράλειψης δήλωσης ακινήτου είτε λόγω υποβολής χαμηλότερης αξίας. Προ της 30ης Σεπτεμβρίου εκάστου έτους Προ της 31ης Μαρτίου εκάστου έτους (δυνατό να υπάρξει παράταση για το 2015) Μόλις περιπέσει στην αντίληψη του ιδιοκτήτη

17 5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (συνέχεια)
Υποχρέωση επιτρόπου, κηδεμώνος, πληρεξούσιου πράκτορα, αντιπροσώπου, συνδίκου διαχειριστή ή θεματοφύλακα ιδιοκτήτη που δε διαμένει στη Δημοκρατία να υποβάλει δήλωση εκ μέρους του ιδιοκτήτη και να πληρώσει το φόρο. Υποχρέωση διευθυντή ή άλλου προσώπου που ασκεί τη διεύθυνση νομικού προσώπου για την υποβολή δήλωσης και διενέργεια όλων των αναγκαίων πράξεων δυνάμει του Νόμου. Υποχρέωση νόμιμων αντιπροσώπων αποβιώσαντος ιδιοκτήτη προς διενέργεια όλων των πράξεων που ο αποβιώσας θα υποχρεούτο αν ζούσε. Υποχρέωση καταβολής του φόρου Για το έτος 2014 η ημερομηνία καταβολής είναι η 30η Νοεμβρίου του ίδιου έτους. Υπάρχει δικαίωμα αίτησης για αναστολή κάτω από ειδικές συνθήκες και υπό προϋποθέσεις κατά την κρίση του Εφόρου. Προ της 30ης Σεπτεμβρίου εκάστου έτους 30/9 30/11/2014

18 6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Ο ιδιοκτήτης Ακίνητης Ιδιοκτησίας είναι υπόχρεος για υποβολή δήλωσης αλλαγών στην περιουσία του προ της 30ης Σεπτεμβρίου κάθε έτους και καταβολής του φόρου που προκύπτει. Πρακτικά όμως ο Έφορος εκδίδει φορολογία πριν τη πάροδο της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης και αποστέλλει αναλυτική κατάσταση της ιδιοκτησίας του με βάση το αρχείο του Τ.Κ.Χ. Αν ο φορολογούμενος συμφωνεί με αυτή τότε δε χρειάζεται η υποβολή δήλωσης. Ο φόρος καταβάλλεται μέχρι την 30ην Σεπτεμβρίου. Για το 2014 η προθεσμία καταβολής είναι η 30η Νοεμβρίου 2014. Εάν δεν υποβληθεί δήλωση, ή αν υποβληθεί και διαπιστωθεί παράλειψη δήλωσης Ακίνητης Ιδιοκτησίας ο Έφορος έχει δικαίωμα να επιβάλει φορολογία είτε αρχική είτε αναθεωρημένη χωρίς χρονικό περιορισμό.

19 6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ (συνέχεια)
Αν υποβληθεί δήλωση τότε ο Έφορος μπορεί να επιβάλει φορολογία μέσα σε δύο έτη αναθεωρώντας την εκτίμηση της αξίας. Ο φόρος είναι πληρωτέος την 30ην Σεπτεμβρίου του έτους που αφορά η φορολογία ή τις ημερομηνίες που καθορίζονται στο Νόμο για τα έτη 2013 και 2014. Επιβολή φορολογίας γίνεται από τον Έφορο και για οικοδομές που έχουν ανεγερθεί και πωληθεί χωρίς να έχει γίνει η μεταβίβαση και για τις οποίες ο εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης υπέβαλε κατάσταση σε έντυπο εγκεκριμένο από τον Έφορο μέχρι τις 31 Μαρτίου του έτους που αφορά η φορολογία, για να του αφαιρεθεί από την αξία της περιουσίας του. Για το 2014 η προθεσμία έληξε στις 25 Αυγούστου 2014. Υποχρέωση υποβολής νέας κατάστασης για κάθε επόμενο έτος μόνο εφόσον υπάρξουν αλλαγές. Για το 2015 επιβάλλεται η υποβολή (Τ.Φ. 317) μέχρι 31/3/2015 καθότι αναμένεται αλλαγή στην αξία επί της οποίας θα επιβάλλεται η φορολογία (δυνατό να υπάρξει παράταση).

20 6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Ενστάσεις και προσφυγές Ισχύουν οι διατάξεις του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου. Θα πρέπει η ένσταση να παραθέτει επακριβώς τους λόγους. Θα πρέπει ταυτόχρονα να υποβάλλεται δήλωση και να πληρώνεται ο μη αμφισβητούμενος φόρος. Θα πρέπει να υποβάλλονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά στοιχεία. Η πρακτική του Τμήματος Φορολογίας είναι: Οι ενστάσεις που υποβάλλονται να εξετάζονται και να διευθετούνται άμεσα και επί τόπου εκτός ελαχίστων περιπτώσεων που συνήθως αφορούν εξ’ αδιαιρέτου περιουσίες, μισθώματα και άλλες ιδιαίτερες περιπτώσεις που επηρεάζουν την αξία και το Τ.Κ.Χ. δεν έχει βάσει νόμου υποχρέωση εκτίμησης παρά μόνο ως ελεύθερης κατοχής. Ο φορολογούμενος έχει τη δυνατότητα προσφυγής μετά από τη βεβαίωση του φόρου με την οποία δε συμφωνεί, στο Πρωτόδικο Ανώτατο Δικαστήριο και στη συνέχεια στο Εφετείο.

21 7. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΥ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Διάφορες περιπτώσεις επιστροφής Κατά τη μεταβίβαση, κατόπιν αίτησης του αγοραστή για το επιπλέον ποσό που ο πωλητής έχει πληρώσει για λογαριασμό του αγοραστή πέραν της πραγματικής οφειλής που θα προέκυπτε, αν το ακίνητο θεωρείτο ως ιδιοκτησία του αγοραστή, από την ημερομηνία παράδοσης του ακινήτου από τον πωλητή στον αγοραστή. Καταβολή προσωρινού φόρου πέραν του ποσού του φόρου που προκύπτει τελικά για το έτος, για οποιοδήποτε λόγο (π.χ. αλλαγή νομοθεσίας και συντελεστή φορολόγησης, παραχώρηση έκπτωσης από τη νομοθεσία, αναθεώρηση Α.Α. Ι.Ι.80). Συμπερίληψη στη δήλωση του ιδιοκτήτη που είναι εγγεγραμμένος στο Τ.Κ.Χ. και πληρωμή του Φ.Α.Ι. περιουσίας την οποία έχει πωλήσει δυνάμει σύμβασης πώλησης για την οποία έχει πληρωθεί ο Φ.Α.Ι. από τον αγοραστή. Δικαίωμα αίτησης για επιστροφή σ’ αυτή την περίπτωση έχει ο πωλητής.

22 8. ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Τ. Φ. 303 (2014) Συμπληρωματική δήλωση Ακίνητης Ιδιοκτησίας (για περιπτώσεις που ο ιδιοκτήτης κατέχει τίτλο ιδιοκτησίας) Τ. Φ. 317 (2014) Κατάλογος Ακίνητης Ιδιοκτησίας που έχει αναπτυχθεί και έγιναν πωλήσεις με πωλητήρια έγγραφα (συμπληρώνεται κυρίως από τους “developers” και αποστέλλεται ηλεκτρονικά σε έντυπο και μορφή που θα κοινοποιηθεί αργότερα) Τ. Φ. 318 (2014) Δήλωση αγοραστή/εκδοχέα/δικαιούχου (για ακίνητα που είναι στη κατοχή του και έχουν αποκτηθεί διά πωλητηρίου εγγράφου κατατεθέντος στο Τ.Κ.Χ. αλλά δεν έχουν ακόμη μεταβιβαστεί επ’ ονόματι του) Τ. Φ. 15 (2014) Έντυπο υποβολής ένστασης Τ. Φ. 314 (2014) Αίτηση για επιστροφή Φόρου Ακίνητης Ιδιοκτησίας (αίτηση από αγοραστή που υποβάλλεται κατά ή μετά τη μεταβίβαση επ’ ονόματι του) Τα πιο πάνω έντυπα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Τμήματος

23 9. EKΠΤΩΣΕΙΣ/ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
Για το έτος 2014 Έκπτωση 15% αν ο φόρος ξοφληθεί μέχρι Χρηματική επιβάρυνση 10% επί του οφειλόμενου φόρου μετά την Τόκος πληρωτέος επί του οφειλόμενου ποσού από την Για όλα τα έτη: Όλα τα πιο πάνω. Για τις ημερομηνίες που ισχύουν θα πρέπει να ανατρέχετε στη νομοθεσία. 10% επί της διαφοράς μεταξύ του ποσού του φόρου που θα εξακριβωθεί και του ποσού του φόρου πληρωτέου ή πληρωθέντος. Διοικητικά πρόστιμα €100 και €200 σε περίπτωση παράλειψης ή άρνησης υποβολής δήλωσης ή στοιχείων που προβλέπονται στο Νόμο ή κατόπιν γραπτής ειδοποίησης του Εφόρου για υποβολή τους. .

24 9. EKΠΤΩΣΕΙΣ/ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ (συνέχεια)
Κατόπιν καταδίκης του Δικαστηρίου Για ανακριβή δήλωση, συνέργεια, βοήθεια, υποκίνηση, παρότρυνση, συμβουλή για υποβολή ψευδούς δήλωσης: χρηματική ποινή μέχρι €1.786 ή φυλάκιση μέχρι 3 έτη ή και τα δύο μαζί. Επιπρόσθετα το Δικαστήριο μπορεί να επιδικάσει επιπρόσθετο φόρο μέχρι και το διπλάσιο του οφειλόμενου. Για παράλειψη, άρνηση υποβολής δήλωσης ή παροχής στοιχείων: χρηματική ποινή μέχρι €854 ή και φυλάκιση μέχρι 6 μήνες ή και τα δύο μαζί.

25 9. EKΠΤΩΣΕΙΣ/ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ (συνέχεια)
Μέτρα Είσπραξης Εκτός από τις συνηθισμένες αστικές αγωγές, επιβολή memo κ.λπ.., ισχύουν και τα μέτρα είσπραξης που προβλέπει ο περί Εισπράξεως Φορών Νόμος του 2014 δηλαδή: Δέσμευση κινητής και/ή ακίνητης περιουσίας, δέσμευση τραπεζικού λογαριασμού. Εξόφληση με δόσεις η αναστολή πληρωμής Το Γραφείο Είσπραξης Φόρων προβαίνει σε διευθετήσεις είσπραξης με δόσεις. Υπόψη όμως ότι αν δεν εξοφληθεί όλος ο φόρος μέχρι δεν παραχωρείται καμία έκπτωση και φόρος που θα πληρωθεί μετά τις θα επιφέρει 10% χρηματική επιβάρυνση. Δικαίωμα αναστολής πληρωμής μπορεί να δοθεί από τον Έφορο σε πολύ ειδικές περιπτώσεις (π.χ. περιπτώσεις ανέργων χωρίς καταθέσεις με σημαντικά προβλήματα υγείας). Όμως θα επιβαρυνθούν με το 10% χρηματική επιβάρυνση και τόκους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας πληρωμής (30/11 για το 2014).

26 10. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Ερ: Ποια πρόσωπα έχουν υποχρέωση καταβολής φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας; Aπ: Κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο το οποίο κατέχει ακίνητη ιδιοκτησία στις ελεγχόμενες περιοχές της Δημοκρατίας (πέραν των € για το έτος 2014). Ερ: Πάνω σε ποια ακίνητα γίνεται επιβολή του φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας του εκάστοτε έτους; Απ: Πάνω στα ακίνητα που έχει στην κατοχή του κάθε πρόσωπο κατά την 1ην Ιανουαρίου π.χ για το 2014 επιβάλλεται φόρος επί των ακινήτων που κατείχε την 1/1/2014.

27 10. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (συνέχεια)
Ερ: Πάνω σε τι αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας λογίζεται ο φόρος; Aπ: Πάνω στο σύνολο της αγοραίας αξίας της ιδιοκτησίας κατά την 1ην Ιανουαρίου 1980, όπως αυτή αναγράφεται στον τίτλο ιδιοκτησίας κάθε ακινήτου ή όπως αυτή υπολογίζεται με βάση κυρίως τις τιμές που χρησιμοποίησε το Τ.Κ.Χ. για το 1980, αν δεν υπάρχει τίτλος.

28 10. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (συνέχεια)
Ερ: Ποιες είναι οι σχετικές δηλώσεις ακίνητης ιδιοκτησίας οι οποίες πρέπει να υποβληθούν; Aπ: α) Κάθε πρόσωπο το οποίο κατείχε ακίνητη ιδιοκτησία στη Δημοκρατία κατά την και ήταν υπόχρεο να καταβάλει φόρο όφειλε να υποβάλει το Έντυπο Τ.Φ 301 (2014) μαζί με το Έντυπο Τ.Φ (302)(2014) κατά το 1980. β) Αν το πρόσωπο δεν υπέβαλε τα πιο πάνω έντυπα το πρόσωπο μπορεί να το πράξει τώρα μέσω της υποβολής του Εντύπου Τ.Φ.303(2014) γ) Έντυπο Τ.Φ. 303(2014) – Συμπληρωματική Δήλωση. Εάν πρόσωπο πραγματοποιήσει προσθήκες/ανακαινίσεις ή αφαιρέσεις κατά τη διάρκεια το έτους έχει υποχρέωση να υποβάλει Συμπληρωματική Δήλωση – Έντυπο Τ.Φ. 303(2014). Το έντυπο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπως αναφέρεται και πιο πάνω για δήλωση ακίνητης ιδιοκτησίας που κατείχε το πρόσωπο την 1 Ιανουαρίου 1980. δ) Έντυπο Τ.Φ. 317 και Τ.Φ. 318 αν εφαρμόζεται.

29 10. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (συνέχεια)
Ερ: Ποιες οι διαφορές μεταξύ των εντύπων Τ.Φ. 303, Τ.Φ. 317 και Τ.Φ. 318; Aπ: Το έντυπο Τ.Φ. 303 αφορά ιδιοκτησίες για τις οποίες ο υπόχρεος σε καταβολή Φ.Α.Ι. κατέχει τίτλο ιδιοκτησίας. Σ’ αυτή περιλαμβάνει και οποιεσδήποτε προσθήκες, αφαιρέσεις έχουν γίνει επ΄ αυτών των ακινήτων. Το έντυπο Τ.Φ. 317 υποβάλλεται κυρίως από τους επιχειρηματίες ανάπτυξης γης και περιλαμβάνει οικοδομές οι οποίες έχουν ανεγερθεί και πωληθεί αλλά δεν έχουν ακόμη μεταβιβαστεί επ’ ονόματι του αγοραστή. Το έντυπο Τ.Φ. 318 υποβάλλεται από τους αγοραστές, εκδοχείς, δικαιούχους και περιλαμβάνει οποιαδήποτε ακίνητα είναι στη κατοχή τους αλλά δεν κατέχουν τους τίτλους.

30 10. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (συνέχεια)
Ερ: Πώς γνωρίζει ο Έφορος Φορολογίας ποια ακίνητα έχουν δηλωθεί στα έντυπα Τ.Φ και Τ.Φ. 318 για να μπορέσει να κάνει τις απαραίτητες αναπροσαρμογές στη Φορολογία; Aπ: Επειδή το αρχείο του Τμήματος Φορολογίας δεν έχει καταχωρημένα ξεχωριστά τα ακίνητα που κατέχει κάθε ιδιοκτήτης, αυτό είναι αδύνατο να γίνει προς το παρόν ηλεκτρονικά και αυτόματα. Κατά συνέπεια υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις που δυνατόν να γίνει διπλή φορολόγηση δηλαδή και στον πωλητή ο οποίος είναι ο εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης αλλά και στον αγοραστή ο οποίος το κατέχει και το δηλώνει με το Τ.Φ Ο Έφορος Φορολογίας θα διορθώσει τη φορολογία και θα επιστρέψει το ποσό κατόπιν ένστασης του ενός εκ των δύο. Είναι φανερό ότι η νομοθεσία χρειάζεται τροποποιήσεις για να καταστεί πρακτική και να αποφευχθεί η γραφειοκρατία που δημιουργείται. Ερ: Τι συμβαίνει στις περιπτώσεις που το Τ.Φ. 317 δεν είναι επαρκώς συμπληρωμένο; Aπ: Από το επόμενο έτος σε περίπτωση που ελλείπουν στοιχεία όπως ο αριθμός ταυτότητας του αγοραστή, Α.Α , όνομα και διεύθυνση αγοραστή και τα άλλα στοιχεία που προβλέπει η νομοθεσία, ο Έφορος θα αποστείλει την κατάσταση πίσω στον πωλητή. Αν δεν υποβληθεί έγκαιρα βάσει του Νόμου και σωστά συμπληρωμένο, ο Έφορος θα το αγνοήσει.

31 10. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (συνέχεια)
Ερ: Σε περίπτωση που το έντυπο Τ.Φ. 317 δεν σταλεί ή δεν συμπληρωθεί σωστά τότε η αγνόησή του δεν οδηγεί σε τιμωρία του αγοραστή, ο οποίος θα προτιμούσε να πληρώσει έγκαιρα για να επωφεληθεί και τις εκπτώσεις το Νόμου; Aπ: Ναι, όμως έχει το δικαίωμα και ταυτόχρονα την υποχρέωση να το δηλώσει από μόνος του και να απαιτήσει από τον πωλητή να μη τον χρεώσει με τις οποιεσδήποτε επιβαρύνσεις που τυχόν επιβλήθηκαν στο πωλητή. Ερ: Πότε έχει υποχρέωση ένα πρόσωπο να υποβάλει τις σχετικές δηλώσεις και να προβεί στην πληρωμή του οφειλόμενου φόρου; Απ: Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου του εκάστοτε έτους. Για το 2014 εάν ο φόρος καταβληθεί μέχρι και την 31 Οκτωβρίου 2014 θα παραχωρείται έκπτωση 15%.

32 10. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (συνέχεια)
Ερ: Υπάρχει υποχρέωση υποβολής της δήλωσης – Έντυπο Τ.Φ 303 για κάθε έτος; Aπ: Το Έντυπο Τ.Φ. 303 συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση όπου ένα πρόσωπο είχε προσθήκες ή αφαιρέσεις ακίνητης ιδιοκτησίας κατά το προηγούμενο έτος. Στο έντυπο αυτό δηλώνονται μόνο αυτά για τα οποία έχει αποκτήσει ή μεταβιβάσει τίτλο ιδιοκτησίας. Ερ: Αν ο ιδιοκτήτης δεν πάρει ειδοποίηση επιβολής φορολογίας, τι υποχρεώσεις έχει; Aπ: Ο κάθε ιδιοκτήτης είναι υπόχρεος βάσει της νομοθεσίας να υποβάλει δήλωση και να πληρώσει με αυτοφορολογία. Η μη παραλαβή φορολογίας για οποιοδήποτε λόγο δεν τον απαλλάσσει από την πιο πάνω υποχρέωση. Ερ: Τι γίνεται με περιουσίες οι οποίες είναι υποθηκευμένες στις Τράπεζες λόγω χρεών του developer και υπάρχει δυσκολία μεταβίβασης γιατί ο developer αδυνατεί να ξοφλήσει τα χρέη του; Aπ: Ο αγοραστής από τη στιγμή που κατέχει και χρησιμοποιεί την περιουσία αυτή είναι υπόχρεος βάσει του Νόμου, από το έτος 2014 και μετά, να πληρώσει το Φ.Α.Ι.

33 10. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (συνέχεια)
Ερ: Εάν ένα πρόσωπο παραλείψει να υποβάλει δήλωση και να προβεί σε πληρωμή του οφειλόμενου φόρου υπάρχουν οποιοιδήποτε τόκοι και προστίματα; Απ: (α) Εάν το πρόσωπο πλήρωσε τη φορολογία επί της ακίνητης ιδιοκτησίας βάσει φορολογίας που εκδίδει το Τμήμα Φορολογίας, δε θα του επιβληθεί €100 πρόστιμο για μη υποβολή δήλωσης (β) αν δεν πληρώθηκε φόρος ακίνητης τότε θα επιβαρυνθεί με τα πιο κάτω προστίματα και τόκους. - Μη υποβολή δήλωσης - €100 Μη καταβολή του οφειλόμενου φόρου – 10% χρηματική επιβάρυνση (5% για τα έτη 2011 και 2012) συν οι νενομισμένοι τόκοι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Ερ: Είναι δυνατόν για οποιοδήποτε λόγο να αποφευχθεί η πληρωμή του Φ.Α.Ι.; Απ: Ο Φ.Α.Ι. αποτελεί εμπράγματο βάρος επί του ακινήτου και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση το ακίνητο να μεταβιβαστεί χωρίς προηγουμένως να ξοφληθούν όλοι οι φόροι που το βαραίνουν.

34 10. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (συνέχεια)
Eρ: Ποιο πρόσωπο έχει υποχρέωση καταβολής φόρου ακίνητης ιδιοκτησίας σε συμφωνία μίσθωσης; Aπ: Eάν ένα πρόσωπο (ο μισθωτής) έχει μισθώσει γη (η οποία είναι κατατεθειμένη στο Κτηματολόγιο) και ο μισθωτής έχει ανεγείρει κτίριο στην υπό μίσθωση γη, τότε ο μισθωτής έχει υποχρέωση καταβολής φορολογίας επί του δικαιώματος χρήσης της γης και του κτιρίου με αξία , ανεξάρτητα αν ο ίδιος ανέπτυξε το κτίριο ή όχι. Ο εκμισθωτής έχει υποχρέωση καταβολής φορολογίας επί της αξίας και της γης και του κτιρίου, με αξίες Eρ: Ποια είναι η διαδικασία επιστροφής φόρου σε περίπτωση όπου ο αγοραστής διεκδικεί επιστροφή φόρου (π.χ η εκτίμηση Κτηματολογίου< εκτίμηση ); Aπ: Θα πρέπει να υποβάλει το Έντυπο Τ.Φ 314 μαζί με την εκτίμηση του Κτηματολογίου.

35 10. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (συνέχεια)
Ερ: Οι δυσπραγούσες περιοχές εξαιρούνται; Aπ: Οι δυσπραγούσες περιοχές (περιοχές που γειτνιάζουν με τη νεκρή ζώνη και καθορίστηκαν με κανονισμούς το 2003 από το Υπουργείο Δικαιοσύνης) εξαιρούντο μέχρι και το Από το 2014 δεν εξαιρούνται. Ερ: Εάν ο ιδιοκτήτης διαφωνεί με την εκτίμηση της αξίας ακίνητης ιδιοκτησίας κατά την όπως καθορίστηκε από το Κτηματολόγιο τι μέτρα μπορεί να λάβει; Aπ: O ιδιοκτήτης μπορεί να προβεί σε ένσταση έξι μήνες μετά τη δημοσιοποίηση της ανακοίνωσης περί εκτιμήσεων στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας (δηλαδή για το έτος 2014 μέχρι ). Η ημερομηνία αυτή πολύ πιθανόν να παραταθεί μέχρι και τις

36 Ευχαριστώ


Κατέβασμα ppt "ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google