Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ, ΒΟΛΟΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ, ΒΟΛΟΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ, ΒΟΛΟΣ 17.12.2013

2 Οριακές Συνθήκες του Στρατηγικού Σχεδιασμού στο ΠΘ
Οικονομικά δεδομένα: Το Πανεπιστήμιο καλείται να λειτουργήσει με λιγότερο από το 40% του προϋπολογισμού της εποχής προ του Παρατηρείται μηδενικός ρυθμός προκήρυξης νέων θέσεων που οδηγεί σε δημογραφική γήρανση του σώματος μελών ΔΕΠ και υπαλλήλων, με ταυτόχρονη αύξηση του φόρτου τους. Νομικό πλαίσιο: Ο νέος Νόμος - Πλαίσιο με τις αλλεπάλληλες τροποποιήσεις του, δυσκολεύει τη διοικησιμότητα του Πανεπιστημίου, εισάγοντας σειρά από αβεβαιότητες στις γραμμές διοίκησης, απαιτώντας επιπλέον γραφειοκρατικές διαδικασίες εποπτείας , και αποθαρρύνει και τους πλέον φιλότιμους εργαζόμενους. Παγκοσμιοποίηση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης: Με την έλευση στην Αγορά των λεγόμενων MOOC’s (Massive Open On-line Courses), δηλαδή των μαθημάτων που προσφέρονται on-line από τις κοινοπραξίες των μεγάλων Πανεπιστημίων (https://www.coursera.org/, https://www.udacity.com/, https://www.edx.org/), δημιουργούνται έντονες συνθήκες ανταγωνισμού για Πανεπιστήμια που προσφέρουν χαμηλή ποιότητα διδασκαλίας, απειλώντας τα με αφαίμαξη απο τους καλύτερους φοιτητές τους και βαθμιαία συρρίκνωση ή εξαφάνισή τους (χρεωκοπίες Πανεπιστημίων).

3 Στόχευση του Στρατηγικού Σχεδιασμού στο ΠΘ
Δεδομένου ότι οι διαθέσιμοι ανθρώπινοι και υλικοί πόροι είναι πεπερασμένοι, η έννοια του στρατηγικού σχεδιασμού είναι η συστηματική ανάδειξη των συνιστωσών εκείνων του Πανεπιστημιακού Έργου, στις οποίες αξίζει να επικεντρώσει τις προσπάθειές της η Διοίκηση του Πανεπιστημίου, προκειμένου το Πανεπιστήμιό μας: να μπορέσει να παραμείνει βιώσιμο και να συνεχίσει να επιτελεί την αποστολή του στην παρούσα δυσχερή οικονομική συγκυρία και παρά τη δημογραφική γήρανση του προσωπικού του, να μπορέσει να διοικηθεί μέσα στο παρόν πολυσχιδές, θολό και αντίξοο νομικό πλαίσιο των ΑΕΙ, να αναπτυχθεί σε στρατηγικά επιλεγμένες κατευθύνσεις, εκμεταλλευόμενο τα νέα δεδομένα που δημιουργούνται με την παγκοσμιοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και την ευρεία διάδοση της εκπαίδευσης από απόσταση, ώστε να κρατήσει τους έλληνες φοιτητές και να τους οδηγήσει σε βιώσιμες σταδιοδρομίες εντός και εκτός Ελλάδος, ενδεχόμενα δε να προσελκύσει και ξένους. να συμβάλει μέσω της παραγωγής και διαδοσης ερευνητικών αποτελεσμάτων, τεχνογνωσίας και καινοτομίας στην ανάπτυξη της τοπικής και εθνικής οικονομίας.

4 Διαδικασία διαμόρφωσης της Στρατηγικής στο Π.Θ.
Επειδή το πεδίο εφαρμογής του σχεδιασμού είναι ευρύτατο, ορίστηκαν με κοινή συναίνεση οι δέκα (10) βασικοί άξονες του στρατηγικού σχεδιασμού. Γύρω από κάθε βασικό άξονα, ομαδοποιούνται επιμέρους στόχοι στρατηγικού σχεδιασμού, τους οποίους έχει συνεισφέρει το κάθε μέλος της επιτροπής και έχουν γίνει αποδεκτοί από τους υπόλοιπους. Οι στόχοι είναι στο μέτρο του δυνατού μετρήσιμοι και ρεαλιστικοί, ώστε να επιτρέπουν την επεξεργασία – εξειδίκευση ευδιάκριτων στρατηγικών για την επίτευξή τους, καθώς και τον έλεγχο επίτευξής τους. Προβλέπεται ανοιχτή πρόσκληση για συμμετοχή στο διάλογο, με σημείο εκκίνησης το ανα χείρας Σχέδιο με τους 10 βασικούς άξονες του Στρατηγικού Σχεδιασμού, σε κάθε μέλος ΔΕΠ και κάθε εργαζόμενο, σε όλα τα Ακαδημαϊκά Τμήματα και στη Διοίκηση του ΠΘ. Με βάση τα αποτελέσματα του διαλόγου, θα εξειδικευθούν οι επιμέρους στόχοι που θα υιοθετηθούν στο Πρόγραμμα Δράσης της περιόδου

5 Διοίκηση Προσωπικό Οικονομικά Υποδομές Φοιτητές Απόφοιτοι Διδασκαλία
Οι 10 βασικοί άξονες στρατηγικού σχεδιασμού του ΠΘ για την περίοδο Διοίκηση Προσωπικό Οικονομικά Υποδομές Φοιτητές Απόφοιτοι Διδασκαλία Έρευνα Πράσινο πανεπιστήμιο Εξωστρέφεια

6 Άξονας 1: Διοίκηση Μοντέλο διοίκησης/ Κατανομή βασικών αρμοδιοτήτων / Οργανόγραμμα Ολοκλήρωση του Οργανισμού του Ιδρύματος σύμφωνα με τις σύγχρονες αρχές της Διοικητικής Επιστήμης, με κατάργηση/ συγχώνευση περιττών δομών και κατάρτιση απλοποιημένων και σαφών/ ηλεκτρονικοποιημένων διαδικασιών σύμφωνα με τις Αρχές της Διασφάλισης Ποιότητας. Ολοκλήρωση του Εσωτερικού Κανονισμού του Ιδρύματος σε σύγχρονες και ρεαλιστικές Ακαδημαϊκές και Δεοντολογικές βάσεις, που να ενσωματώνουν τις Αρχές της Διασφάλισης Ποιότητας. Ισχυροποίηση του νέου θεσμοθετημένου ρόλου των Σχολών και των Γραμματειών τους. Ισχυροποίηση και ενίσχυση του ρόλου των Εργαστηρίων/ Κλινικών ως βασικών λειτουργικών μονάδων του ΠΘ στην κατεύθυνση της έρευνας/ καινοτομίας/ παροχής υπηρεσιών προς την τοπική, περιφερειακή και ευρωπαϊκή βιομηχανία/ οικονομία/ κοινωνία/ κυβέρνηση.

7 Άξονας 2: Προσωπικό Δράσεις υποστήριξης-επιμόρφωσης-ανακατανομής του Προσωπικού Ολοκλήρωση περιγραφών θέσεων εργασίας (job descriptions) για όλες τις θέσεις στη διοίκηση και την τεχνική και εργαστηριακή υποστήριξη του Ιδρύματος και των Σχολών/ Εργαστηρίων/ Κλινικών του, σύμφωνα με το Νέο Οργανόγραμμα. Πλήρης αξιοποίηση από το διοικητικό προσωπικό με κατάλληλη εκπαίδευση των λογισμικών (e-University) ηλεκτρονικής παρακολούθησης των Γραμματειών, Προσωπικού, Τεχνικών Έργων, Προμηθειών και Λογιστηρίου/ Μισθοδοσίας. Ενίσχυση της διοικητικής δομής των Σχολών με αντίστοιχη εξοικονόμηση διοικητικού προσωπικού από τις Γραμματείες Τμημάτων. Διάθεση του πλεονάζοντος προσωπικού για παροχή υπηρεσιών προς τους φοιτητές (φοιτητική μέριμνα, υποστήριξη διδασκαλίας, συμβουλευτική). Ανάπτυξη πλέγματος κινήτρων για επιβράβευση αριστείας/ βέλτιστων επιδόσεων. Ανάπτυξη συστήματος ηλεκτρονικής αξιολόγησης των υπαλλήλων. Θέσπιση αντικειμενικών κριτηρίων αξιολόγησης. Λειτουργία πλήρως ηλεκτρονικού συστήματος ταυτόχρονης αίτησης - καταχώρισης αδειών προσωπικού, με 1 μόνον επίπεδο έγκρισης προϊσταμένου, ώστε να μειωθεί η γραφειοκρατία και να διασφαλιστεί η τήρηση της οικείας Νομοθεσίας.

8 Άξονας 3: Οικονομικά Βιωσιμότητα - αειφορία - ανεύρεση πόρων
Μηδενισμός των δαπανών ενοικίασης κτιρίων του ΠΘ σε ορίζοντα τετραετίας. Περιορισμός των ετήσιων δαπανών σε ΔΕΚΟ (ηλεκτρισμός, αέριο, πετρέλαιο, νερό, τηλέφωνο), στο €. Λειτουργία του Ιδρύματος χωρίς ελλείμματα, με ετήσιο τακτικό προϋπολογισμό € (μεταφορά όλων των δαπανών τακτικής συντήρησης, καθαριότητας και φύλαξης στην Εταιρία Διαχείρισης & Αξιοποίησης Περιουσίας και την Επιτροπή Ερευνών ΠΘ). Πλήρης αποπληρωμή ή επαναδιαπραγμάτευση/ κούρεμα των ληξιπρόθεσμων χρεών του ΠΘ. Μείωση του ετήσιου προϋπολογισμού συντήρησης εγκαταστάσεων (Δημόσιες Επενδύσεις) στις €. Υλοποίηση της σίτισης με χωριστούς αναδόχους στις 5 πόλεις εγκατάστασης του Ιδρύματος, με σημαντική αναβάθμιση της ποιότητας του φαγητού.

9 Άξονας 4: Υποδομές Ενίσχυση και αξιοποίηση πόρων και περιουσίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Αξιοποίηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ για την ολοκλήρωση του νέου κτιρίου Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ, του νέου κτιρίου Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (ανακαίνιση Ματσάγγου) και της Πτέρυγας ΙΙΙ στο Μεζούρλο (Τμήμα Βιοχημείας/ Βιοτεχνολογίας). Αξιοποίηση των αναπτυξιακών κονδυλίων ΕΣΠΑ με προτάσεις για δημιουργία φοιτητικής εστίας στο οικόπεδο 4 στρεμμάτων στη Νέα Ιωνία Βόλου και στο Μεζούρλο, καθώς και στέγασης άστεγων Τμημάτων. Πλήρης ενεργοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχονται μέσω της Εταιρίας Διαχείρισης και Αξιοποίησης Περιουσίας ΠΘ, οικονομική αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων αμφιθεάτρων του Ιδρύματος, του κτιρίου Κατσίγρα, της Μονής Πάου (μαζί με λειτουργία παραρτήματος του Βιβλιοπωλείου/ πωλήσεων τουριστικών ειδών και ενοικίαση των γαιών της Μονής), καθώς και του Αγροκτήματος Καρδίτσας (Καρποχώρι).

10 Άξονας 5: Φοιτητές Αριστεία - μέριμνα – ικανοποίηση των φοιτητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Επίτευξη προόδου στην αντιμετώπιση του προβλήματος της στέγασης των φοιτητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με αναβάθμιση της φοιτητικής εστίας και με τη διερεύνηση άλλων εναλλακτικών λύσεων. Βελτίωση των εγκαταστάσεων της φοιτητικής λέσχης στις 5 πόλεις. Αναβάθμιση του κέντρου συμβουλευτικής των φοιτητών για τη δωρεάν παροχή υποστήριξής τους. Διερεύνηση της επίτευξης λειτουργίας της Πρακτικής Άσκησης χωρίς επιδότηση. Δημιουργία του Γραφείου Συνηγόρου του Φοιτητή, και λειτουργία του πριν από την ολοκλήρωση του Οργανισμού του Π.Θ. Ενίσχυση των φοιτητικών μουσικών συνόλων, των θεατρικών και των αθλητικών ομάδων των φοιτητών, και της συμμετοχής του ΠΘ σε πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις. Αναβάθμιση του θεσμού της στήριξης των φοιτητών με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ). Περιορισμός του αριθμού εισακτέων σε διαχειρίσιμα επίπεδα ανά Σχολή/ Τμήμα, αναλόγως υποδομών. 

11 Άξονας 6: Απόφοιτοι Καλλιέργεια της Ακαδημαϊκής υπερηφάνειας στο ΠΘ μέσω της τακτικής επικοινωνίας με τους Αποφοίτους του Ιδρύματος Παροχή κινήτρων για ίδρυση Συλλόγων Αποφοίτων σε όλα τα Τμήματα/ Σχολές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Κατάρτιση Βάσης Δεδομένων Αποφοίτων σε όλα τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σε ηλεκτρονική μορφή. Αναζήτηση αποφοίτων μας με ιδιαίτερα επιτυχημένη σταδιοδρομία, με στόχο την τιμητική πρόσκλησή τους σε επιλεγμένες εκδηλώσεις, την προβολή τους ως παραδειγμάτων για τους φοιτητές, και την κινητοποίησή τους για την καμπάνια οικονομική ενίσχυσης του ΠΘ (fund raising).

12 Άξονας 7: Διδασκαλία Νέες τάσεις διδασκαλίας – αξιοποίηση open courses - συνέργειες - πρακτική άσκηση Αναπροσαρμογή και εκσυγχρονισμός των προγραμμάτων σπουδών λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες τάσεις και τις οριακές συνθήκες που αντιμετωπίζουμε. Ανάπτυξη προγράμματος βελτίωσης διδακτικών δεξιοτήτων για παρακολούθηση από τα μέλη ΔΕΠ. Αξιοποίηση διαθέσιμων “massive on-line courses” με κατάλληλα σχεδιασμένα in-house συστήματα εξετάσεων, για εξοικονόμηση ανθρώπινων πόρων (διδάσκοντες). Πιλοτική συμμετοχή διδασκόντων από το ΠΘ με διεθνή αναγνώριση σε κοινοπραξίες που παρέχουν open courses μέσω διαδικτύου. Ποιοτική αναβάθμιση, σαφήνεια και διαφάνεια κριτηρίων προσέλκυσης υποψηφίων και αυστηρά κριτήρια ανάδειξης Διδακτόρων. Πλέγμα κινήτρων προσέλκυσης Υποψηφίων Διδακτόρων, με στόχο την επίτευξη μέσης τιμής 2 ενεργών ΥΔ ανά μέλος ΔΕΠ στο ΠΘ. Δημιουργία κινήτρων για ενεργό συμμετοχή ικανών Υποψηφίων Διδακτόρων και Μετα - Διδακτόρων στη διδασκαλία. Ίδρυση της Σχολής δια Βίου Μάθησης στο ΠΘ.

13 Άξονας 8: Έρευνα Ενεργή ενθάρρυνση μελών ΔΕΠ ώστε να υποβάλουν προτάσεις σε προσκλήσεις υψηλού κύρους και να κατοχυρώσουν διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Εκκίνηση διαβούλευσης ώστε να αποκτήσει το ΠΘ στρατηγική έρευνας Υποστήριξη μελών ΔΕΠ από την ΕΕ και το Γραφείο Διαμεσολάβησης, στην αναζήτηση προκηρύξεων/ προσκλήσεων και υποβολή ανταγωνιστικών προτάσεων Ηλεκτρονική παρακολούθηση ροής μεταφοράς γνώσης από το ΠΘ προς τους λοιπούς συντελεστές του συστήματος καινοτομίας, μέσω δεικτών: Απασχόληση αποφοίτων σε επιχειρήσεις, Διπλώματα ευρεσιτεχνίας, Συμβάσεις εκχώρησης, (Συγ)χρηματοδοτούμενη/ συνεργατική έρευνα, Παροχή Υπηρεσιών, Συνέδρια, Δημοσιεύσεις, Πρακτική άσκηση, Προγράμματα Δια βίου μάθησης, Τεχνοβλαστοί. Συντονισμένη υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας στην προσπάθεια για συντεταγμένη απορρόφηση των κονδυλίων του νέου ΕΣΠΑ από κοινοπραξίες επιχειρήσεων/ ερευνητικών φορέων (RIS3). Επιβράβευση καινοτόμων προϊόντων έρευνας και υποστήριξη της εκκίνησης νεοσύστατων εταιρειών (start-ups & spin-offs) για προϊόντα και υπηρεσίες. Εμπεριστατωμένη ενημέρωση και νομική κάλυψη μελών ΔΕΠ σχετικά με τους κανόνες συμμετοχής τους σε εταιρικά σχήματα.

14 Άξονας 9: Πράσινο Πανεπιστήμιο
Προστασία περιβάλλοντος – εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων. Ίδρυση Συμβουλίου Περιβάλλοντος στο ΠΘ Εγκατάσταση εξοπλισμού χωριστής μέτρησης καταναλώσεων ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου για κάθε Τμήμα, για παροχή κινήτρων στους εξοικονομούντες και ποινών στους υπερβολικά καταναλίσκοντες. Οργάνωση ανακύκλωσης στο ΠΘ (χαρτιού, μελανιού, ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού κ.λ.π.), με επιλογή ανεγνωρισμένης κατάρτισης υπευθύνου (εθελοντού μέλους ΔΕΠ) για την καμπάνια ανακύκλωσης . Ενίσχυση της χρήσης από το ΠΘ ανακυκλωμένων προϊόντων (π.χ. χαρτί φωτοτυπικού). Διεκδίκηση χρηματοδότησης για εγκατάσταση μικρού Φωτοβολταϊκού Πάρκου (τάξης 20 kWp) στο Μεζούρλο. Ευαισθητοποίηση πολιτών σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος.

15 Άξονας 10: Εξωστρέφεια (1/2)
Εξωστρέφεια (Σύνδεση με την κοινωνία - παροχή υπηρεσιών – διεθνείς συνεργασίες) Πιστοποίηση Προγραμμάτων Σπουδών όλων των τμημάτων του ΠΘ, απόκτηση του ECTS label. Συστηματική εισαγωγή του ΠΘ σε διεθνείς λίστες κατάταξης των πανεπιστημίων. Συνεργασίες σε συγκεκριμένο πλαίσιο στόχων με αξιόλογα Πανεπιστήμια του εξωτερικού. Ανάδειξη της συνεισφοράς του ΠΘ και των Τμημάτων του και της αξίας των ερευνητικών αποτελεσμάτων τους για την κοινωνία. Τεκμηρίωση με ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία, των επιστημονικών πεδίων όπου έχει σημαντικές επιδόσεις το ΠΘ, είτε ειδικές γνώσεις/ τεχνογνωσία, των ανθρώπινων πόρων, του ειδικού εξοπλισμού και υποδομών, καθώς και των διαθέσιμων για εμπορική αξιοποίηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Συστηματική στήριξη των επιχειρήσεων της Θεσσαλίας σε κλαδικό επίπεδο προς κάλυψη των κενών σε γνώσεις και δεξιότητες ώστε να γίνουν ανταγωνιστικές σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Υποστήριξη των προσπαθειών για ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων στη Θεσσαλία μέσω της ίδρυσης και λειτουργίας της Σχολής Δια Βίου Μάθησης του ΠΘ.

16 Άξονας 10: Εξωστρέφεια (2/2)
Επιλογή του στίγματος του ΠΘ στον πολυδιάστατο Χώρο δραστηριοποίησης της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με βάση τα αποτυπώματα των επιμέρους Τμημάτων του, όπως θα προσδιοριστούν από τις Διοικήσεις τους.


Κατέβασμα ppt "ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ, ΒΟΛΟΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google