Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Σημείο Επαφής για το 6ο ΠΠ της ΕΕ 6 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ για την ΄Ερευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη Νέα Μέσα Υλοποίησης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Σημείο Επαφής για το 6ο ΠΠ της ΕΕ 6 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ για την ΄Ερευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη Νέα Μέσα Υλοποίησης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Σημείο Επαφής για το 6ο ΠΠ της ΕΕ 6 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ για την ΄Ερευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη Νέα Μέσα Υλοποίησης Αργυρώ Καραχάλιου Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

2 6 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ  Το 6 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη αποτελεί το κύριο μέσο χρηματοδότησης της έρευνας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή  Διάρκεια 2002-2006  Συνολικός προϋπολογισμός 17,5 δισ. ευρώ

3 6 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ Βασικά χαρακτηριστικά 3 ομάδες δράσης: – Εστίαση και ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής ΄Ερευνας μέσω θεματικών προτεραιοτήτων – Δόμηση του Ευρωπαϊκού Χώρου ΄Ερευνας μέσω οριζόντιων δράσεων – Ενίσχυση της ίδρυσης του Ευρωπαϊκού Χώρου ΄Ερευνας μέσω: Συντονισμού των ερευνητικών δραστηριοτήτων Συντονισμού των ερευνητικών δραστηριοτήτων Ανάπτυξη των πολιτικών για την έρευνα και την καινοτομία Ανάπτυξη των πολιτικών για την έρευνα και την καινοτομία (Η πυρηνική έρευνα χρηματοδοτείται ανεξάρτητα από τις προηγούμενες δράσεις)

4 6 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ Ποιος συμμετέχει  Ερευνητικές ομάδες πανεπιστημίων ή ερευνητικών κέντρων  Καινοτόμες εταιρείες  Μικρομεσαίες εταιρείες (ΜΜΕ)  Δημόσιοι φορείς  Φοιτητές (εκπαιδευτικά προγράμματα της ΕΕ, π.χ. ERASMUS)  Μεταπτυχιακοί ερευνητές  Έμπειροι ερευνητές  Παγκοσμίως αναγνωρισμένοι ερευνητές  Οργανισμοί που διαθέτουν ερευνητική υποδομή διεθνούς ενδιαφέροντος (π.χ. ανάπτυξη υποδομών)  Οργανισμοί και άτομα από συνδεδεμένες και τρίτες χώρες

5 6 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ

6 6 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ Μέσα υλοποίησης (τύποι έργων) Ολοκληρωμένα Έργα (IPs: Integrated Projects Ολοκληρωμένα Έργα (IPs: Integrated Projects)  Στόχος – η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ και η αντιμετώπιση μείζονων κοινωνικών αναγκών  Δραστηριότητες – Στοχευμένη έρευνα και, τεχνολογική ανάπτυξη ή/και επίδειξη – Κατάρτιση και εκπαίδευση στελεχών, διάδοση ή/και μεταφορά τεχνολογίας και επιτυχημένη διαχείριση των γνώσεων με απώτερο στόχο την προώθηση της καινοτομίας – Συνεκτικό πλαίσιο διαχείρισης για την υλοποίηση του έργου και των στόχων

7 Μέσα υλοποίησης (τύποι έργων) Ολοκληρωμένα Έργα Πρόγραμμα δραστηριοτήτων ενός Ολοκληρωμένου Έργου  Επιστημονικοί και τεχνολογικοί στόχοι του έργου  Βασικοί άξονες και το χρονοδιάγραμμα του «σχεδίου υλοποίησης» - διάρθρωση των διαφόρων συνιστωσών του έργου  Στάδια της υλοποίησης και τα αποτελέσματα που αναμένονται από κάθε στάδιο  Ρόλος και οι ιδιαίτερες ικανότητες κάθε συμμετέχοντος στην κοινοπραξία  Σχέδιο για την οργάνωση και διαχείριση του έργου  Σχέδιο για τη διάδοση των γνώσεων και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων  Συνολικός προϋπολογισμός, με ανάλυση κατά δραστηριότητα

8 Μέσα υλοποίησης (τύποι έργων) Ολοκληρωμένα Έργα Αριθμός εταίρων κοινοπραξίας  Τυπικά 3 εταίροι/φορείς από 3 διαφορετικά κράτη  Εγκρίθηκαν προτάσεις Ολοκληρωμένων Έργων με κοινοπραξίες που περιλαμβάνουν περισσότερους εταίρους (δεκάδες εταίρους - δεν αποκλείεται η συμμετοχή εταίρων από τρίτες» χώρες) Διάρκεια ενός Ολοκληρωμένου Έργου  3 –5 χρόνια, με δυνατότητα παράτασης Προϋπολογισμός  Από εκατομμύρια- δεκάδες εκατομμύρια ευρώ

9 Μέσα υλοποίησης (τύποι έργων) Ολοκληρωμένα Έργα Υλοποίηση Ολοκληρωμένου Έργου  Αυτονομία διαχείρισης των Ολοκληρωμένων Έργων  Εκτέλεση έργων περιορισμένης κλίμακας - συνιστώσες του προγράμματος δραστηριοτήτων  Αναπροσαρμογή του προγράμματος υλοποίησης του έργου ανάλογα με τις ανάγκες  Προκήρυξη προσκλήσεων υποβολής προτάσεων: Η κοινοπραξία αποφασίζει να συμπεριλάβει νέους εταίρους, χωρίς να ζητηθεί επιπλέον χρηματοδότηση από την ΕΕ (τελική έγκριση από την ΕΕ) Η κοινοπραξία αποφασίζει να συμπεριλάβει νέους εταίρους, χωρίς να ζητηθεί επιπλέον χρηματοδότηση από την ΕΕ (τελική έγκριση από την ΕΕ) Η Επιτροπή αποφασίζει την προκήρυξη πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για τη συμμετοχή νέων εταίρων με ταυτόχρονη αύξηση του προϋπολογισμού του Ολοκληρωμένου Έργου Η Επιτροπή αποφασίζει την προκήρυξη πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για τη συμμετοχή νέων εταίρων με ταυτόχρονη αύξηση του προϋπολογισμού του Ολοκληρωμένου Έργου

10 Μέσα υλοποίησης (τύποι έργων) Δίκτυα Αριστείας (NoEs: Networks of Excellence)  Στόχος Η ενίσχυση και ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής αριστείας στην Ευρώπη  Δραστηριότητες συντονισμένος προγραμματισμός δραστηριοτήτων των εταίρων συντονισμένος προγραμματισμός δραστηριοτήτων των εταίρων από κοινού διαχείριση των γνώσεων και χρήση ερευνητικών εργαλείων και εγκαταστάσεων από κοινού διαχείριση των γνώσεων και χρήση ερευνητικών εργαλείων και εγκαταστάσεων ανταλλαγή προσωπικού, ομάδων και εξοπλισμού ανταλλαγή προσωπικού, ομάδων και εξοπλισμού χρήση εξελιγμένων συστημάτων ηλεκτρονικής επικοινωνίας χρήση εξελιγμένων συστημάτων ηλεκτρονικής επικοινωνίας

11 Μέσα υλοποίησης (τύποι έργων) Δίκτυα Αριστείας (NoEs: Networks of Excellence)  Από κοινού ερευνητικές δραστηριότητες Στο πρόγραμμα δραστηριοτήτων συμπεριλαμβάνονται ερευνητικές δράσεις που υλοποιούνται από κοινού μεταξύ των μελών, ώστε να υποστηριχθεί η υλοποίηση των στόχων του Δικτύου Αριστείας  Δράσεις για τη διάδοση της αριστείας  Διαχείριση του Δικτύου

12 Μέσα υλοποίησης (τύποι έργων) Δίκτυα Αριστείας (NoEs: Networks of Excellence)  Αριθμός εταίρων (& ερευνητών) ενός Δικτύου Αριστείας Απαιτούνται κατ’ ελάχιστο έξι εταίροι/φορείς (από τουλάχιστον τρία διαφορετικά κράτη) Η ΕΕ χρηματοδότησε προτάσεις Δικτύων, που περιλαμβάνουν εκατοντάδες ερευνητές  Διάρκεια ενός Δικτύου Αριστείας Η χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος ενός Δικτύου Αριστείας προσδιορίζεται τυπικά στα πέντε χρόνια, με δυνατότητα παράτασης μέχρι επτά χρόνια

13 Μέσα υλοποίησης (τύποι έργων) Δίκτυα Αριστείας (NoEs: Networks of Excellences)  Υλοποίηση έργου από Δίκτυο Αριστείας - Κάθε Δίκτυο Αριστείας έχει σημαντικό βαθμό αυτονομίας - Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα: – να καθορίζουν έργα περιορισμένης κλίμακας ως συνιστώσες του προγράμματος δραστηριοτήτων – να αναπροσαρμόζουν το περιεχόμενο του προγράμματος υλοποίησης του έργου ανάλογα με τις ανάγκες – να αλλάζουν τη σύνθεση των εταίρων

14 Μέσα υλοποίησης (τύποι έργων) Δίκτυα Αριστείας (NoEs: Networks of Excellences)  Το Δίκτυο μπορεί να αποφασίσει να συμπεριλάβει νέους εταίρους χωρίς να ζητηθεί επιπλέον χρηματοδότηση από την Κοινότητα (τελική έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής)  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει την δυνατότητα να αποφασίσει την προκήρυξη πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για τη συμμετοχή νέων εταίρων στο Δίκτυο με ταυτόχρονη αύξηση του προϋπολογισμού του Δικτύου Αριστείας

15 Μέσα υλοποίησης (τύποι έργων) Δίκτυα Αριστείας (NoEs: Networks of Excellence)  Η οικονομική συμμετοχή της ΕΕ σε ένα Δίκτυο Αριστείας υπολογίζεται με βάση το βαθμό ολοκλήρωσης, τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου ερευνητικού πεδίου, το κοινό πρόγραμμα δραστηριοτήτων, τη συμμετοχή μεταπτυχιακών (επί διδακτορικού) φοιτητών και τον αριθμό των ερευνητών που συμμετέχουν.  Ο παρακάτω πίνακας δίνει τυπικό παράδειγμα χρηματοδοτικής συμβολής της ΕΕ, ανάλογα με τον αριθμό των ερευνητών:

16 Μέσα υλοποίησης (τύποι έργων) Στοχοθετημένα Ερευνητικά Έργα (STREPs) STREPs και STIPs είναι συντομογραφίες που αναφέρονται σε κοινοπραξίες που στοχεύουν σε υποβολή προτάσεων για ερευνητικά έργα ή έργα επίδειξης ή έργα καινοτομίας

17 Μέσα υλοποίησης (τύποι έργων) Στοχοθετημένα Ερευνητικά Έργα (STREPs)  Τα Ειδικά Στοχοθετημένα Ερευνητικά Έργα (STREPs) συνδυάζουν δύο ή περισσότερουςτύπους δραστηριοτήτων: – στοχευμένα, σαφώς καθορισμένα και αυστηρά εστιασμένα σχέδια έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης – σχέδια επίδειξης

18 Μέσα υλοποίησης (τύποι έργων) Στοχοθετημένα Ερευνητικά Έργα (STREPs)  Αριθμός εταίρων της Κοινοπραξίας για τα STREPs Απαιτούνται κατ΄ελάχιστο τρεις εταίροι από τρία κράτη Διαφορετικός αριθμός εταίρων μπορεί να εξειδικευτεί ανάλογα με την πρόσκληση υποβολής προτάσεων  Διάρκεια των έργων 2-3 χρόνια, με μικρή δυνατότητα παράτασης  Προϋπολογισμός: Ο προϋπολογισμός των STREPs κυμαίνεται από μερικές χιλιάδες ευρώ έως μερικά εκατομμύρια ευρώ

19 Μέσα υλοποίησης (τύποι έργων) Άρθρο 169 Το άρθρο 169 αναφέρεται στην Ιδρυτική Συνθήκη της ΕΕ και επιτρέπει στην Κοινότητα να συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα, τα οποία εκτελούνται από κοινού από ορισμένα κράτη-μέλη Το άρθρο 169 αναφέρεται στην Ιδρυτική Συνθήκη της ΕΕ και επιτρέπει στην Κοινότητα να συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα, τα οποία εκτελούνται από κοινού από ορισμένα κράτη-μέλη Στόχος του είναι να ενισχύσει την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων εθνικών προγραμμάτων (μεγάλου βεληνεκούς) σε έναν συγκεκριμένο ερευνητικό τομέα Στόχος του είναι να ενισχύσει την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων εθνικών προγραμμάτων (μεγάλου βεληνεκούς) σε έναν συγκεκριμένο ερευνητικό τομέα (δεν έχει ακόμη ενεργοποιηθεί)

20 Μέσα υλοποίησης (τύποι έργων) Δράσεις Συντονισμού (CA-Coordination Actions)  Στόχος των έργων που αναφέρονται σε Δράσεις Συντονισμού είναι η προώθηση και υποστήριξη της δικτύωσης και του συντονισμού ερευνητικών και καινοτόμων δράσεων σε εθνικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο

21 Μέσα υλοποίησης (τύποι έργων) Δράσεις Συντονισμού (CA-Coordination Actions)  Αριθμός εταίρων κοινοπραξίας για τις Δράσεις Συντονισμού Απαιτούνται κατ΄ελάχιστο τρεις εταίροι από τρία κράτη εκ των οποίων τα δύο να είναι κράτη-μέλη ή υπό ένταξη κράτη  Διάρκεια των έργων: Δύο – τρία χρόνια

22 Μέσα υλοποίησης (τύποι έργων) Δράσεις Συντονισμού (CA-Coordination Actions) Κανόνες και υλοποίηση για έργα που αφορούν τις Δράσεις Συντονισμού Δραστηριότητες: Δραστηριότητες συντονισμού α. Δραστηριότητες συντονισμού διοργάνωση συνεδρίων και συναντήσεων διοργάνωση συνεδρίων και συναντήσεων ανταλλαγή προσωπικού ανταλλαγή προσωπικού ανταλλαγή και διάχυση καθώς και διάδοση βέλτιστων πρακτικών ανταλλαγή και διάχυση καθώς και διάδοση βέλτιστων πρακτικών εκπόνηση μελετών και αναλύσεων εκπόνηση μελετών και αναλύσεων ανάπτυξη κοινών συστημάτων πληροφόρησης ανάπτυξη κοινών συστημάτων πληροφόρησης συγκρότηση ομάδων εμπειρογνωμόνων συγκρότηση ομάδων εμπειρογνωμόνων οργάνωση και διαχείριση συνδυασμένων ή κοινών δράσεων οργάνωση και διαχείριση συνδυασμένων ή κοινών δράσεων β. Δραστηριότητες διαχείρισης έργου

23 Μέσα υλοποίησης (τύποι έργων) Ειδικές Υποστηρικτικές Δράσεις (SSAs: Specific Support Actions) Μέσα υλοποίησης (τύποι έργων) Ειδικές Υποστηρικτικές Δράσεις (SSAs: Specific Support Actions)  Τα έργα που αφορούν τις δράσεις ειδικής στήριξης συμπληρώνουν τα υπόλοιπα μέσα υλοποίησης του 6 ου ΠΠ. Στοχεύουν στην υποστήριξη της μελλοντικής Κοινοτικής έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης και επίσης στην ενθάρρυνση της συμμετοχής των ΜΜΕ και άλλων «μικρών» ερευνητικών ομάδων όπως και οργανισμών από τις υπό ένταξη χώρες να συμμετέχουν στις θεματικές προτεραιότητες

24 Μέσα υλοποίησης (τύποι έργων) Ειδικές Υποστηρικτικές Δράσεις (SSAs: Specific Support Actions)  Αριθμός εταίρων κοινοπραξίας για τις δράσεις ειδικής στήριξης Υπάρχει η δυνατότητα να συμμετέχει ένας οργανισμός μόνος του ή ένα σύνολο εταίρων  Διάρκεια των έργων: Δύο έως τρία χρόνια

25 Μέσα υλοποίησης (τύποι έργων) Ειδικές Υποστηρικτικές Δράσεις (SSAs: Specific Support Actions)  Τα έργα που αφορούν τις δράσεις ειδικής στήριξης περιλαμβάνουν ή συνδυάζουν δύο τύπους δραστηριοτήτων: Δράσεις Υποστήριξης: συνέδρια, σεμινάρια, ομάδες εμπειρογνωμόνων συνέδρια, σεμινάρια, ομάδες εμπειρογνωμόνων μελέτες και αναλύσεις μελέτες και αναλύσεις διακρατική μεταφορά τεχνολογίας και υπηρεσίες αφομοίωσης διακρατική μεταφορά τεχνολογίας και υπηρεσίες αφομοίωσης ανάπτυξη στρατηγικών έρευνας ή καινοτόμ ων στρατηγικών ανάπτυξη στρατηγικών έρευνας ή καινοτόμ ων στρατηγικών επιστημονικά βραβεία και διαγωνισμοί υψηλού επιπέδου επιστημονικά βραβεία και διαγωνισμοί υψηλού επιπέδου επιχειρησιακή υποστήριξη και δραστηριότητες, διάδοσης, πληροφόρησης και επικοινωνίας επιχειρησιακή υποστήριξη και δραστηριότητες, διάδοσης, πληροφόρησης και επικοινωνίας Δράσεις διαχείρισης έργου

26 Μοντέλα κοστολόγησης και χρηματοδότηση

27 6 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ Άλλες δράσεις  Ειδικά μέτρα για την υποστήριξη της διεθνούς συνεργασίας (INCO) Δράσεις για τον κάλυψη αναγκών ορισμένων περιφερειών/ομάδων κρατών: Δράσεις για τον κάλυψη αναγκών ορισμένων περιφερειών/ομάδων κρατών: – Μεσογειακές χώρες – Δυτικά Βαλκάνια – Ρωσία και Πρόσφατα Ανεξαρτητοποιημένα κράτη της πρώην Σοβιετικής ΄Ενωσης

28 6 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ Άλλες δράσεις  Ειδικά ερευνητικά έργα για ΜΜΕ –΄ Εργα συνεργατικής έρευνας (CRAFT) –΄Εργα συλλογικής έρευνας  Δράσεις Marie Curie για την κινητικότητα, εκπαίδευση, μεταφορά γνώσης και αναγνώριση της αριστείας Προσφέρεται εύρος δυνατοτήτων σε –Μεμονωμένους ερευνητές σε διάφορα στάδια της καριέρας τους –Οργανισμούς που υποδέχονται ερευνητές

29 Συμμετοχή στο 6ο ΠΠ;  Μοναδικό Πανευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα που προσφέρει: Εύρος ερευνητικών δραστηριοτήτων Εύρος ερευνητικών δραστηριοτήτων Εύρος επαφών Εύρος επαφών Αποτελεσματικές συνεργασίες Αποτελεσματικές συνεργασίες Προώθηση της κινητικότητας Προώθηση της κινητικότητας Προϋπολογισμός €17.5 bn Προϋπολογισμός €17.5 bn

30 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ Χρήσιμες διευθύνσεις WWW.CORDIS.LU FP6 Glossary of terms: http://fp6.cordis.lu/fp6/glossary.cfm http://fp6.cordis.lu/fp6/glossary.cfm FP6 step-by-step http://www.cordis.lu/fp6/stepbystep/home.html http://www.cordis.lu/fp6/stepbystep/home.html FP6 frequently asked questions: http://europa.eu.int/comm/research/fp6/pdf/faq_en.pdf http://europa.eu.int/comm/research/fp6/pdf/faq_en.pdf The instruments (+ many other aspects of FP6) http://www.cordis.lu/fp6/find-doc.htm http://www.cordis.lu/fp6/find-doc.htmwww.ekt.gr


Κατέβασμα ppt "Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Σημείο Επαφής για το 6ο ΠΠ της ΕΕ 6 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ για την ΄Ερευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη Νέα Μέσα Υλοποίησης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google