Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

4ο ΓΕΛ Χανίων Πράσινο Φως Η Δειγματοληπτική Έρευνα στα πλαίσια της διερευνητικής μάθησης Ράπτη Μαρία Φυσικός.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "4ο ΓΕΛ Χανίων Πράσινο Φως Η Δειγματοληπτική Έρευνα στα πλαίσια της διερευνητικής μάθησης Ράπτη Μαρία Φυσικός."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 4ο ΓΕΛ Χανίων Πράσινο Φως Η Δειγματοληπτική Έρευνα στα πλαίσια της διερευνητικής μάθησης Ράπτη Μαρία Φυσικός

2

3

4

5 Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις Διερευνητικής Μάθησης Ερμηνευτική Πειραματική Περιγραφική Δημοσκοπική ή δειγματοληπτική

6 Δειγματοληπτική Έρευνα Είναι ένας τρόπος συλλογής πληροφοριών με ερωτηματολόγια Τα ερωτηματολόγια διανέμονται (ή οι ερωτήσεις γίνονται προφορικά, ή συμπληρώνεται σε κατάλληλη ηλεκτρονική πλατφόρμα) σε ένα αριθμό ατόμων, «δείγμα», που επιλέγεται από ένα ευρύτερο «πληθυσμό»

7 «Πληθυσμός» είναι το σύνολο των στοιχείων (ατόμων, νοικοκυριών, σχολείων, επιχειρήσεων κλπ) υπό μελέτη. Οι «πληθυσμοί» είναι συνήθως πολύ μεγάλοι για να μελετηθούν ολόκληροι. αντιπροσωπευτική «Δείγμα» είναι μια αντιπροσωπευτική υποομάδα του πληθυσμού που επιλέγεται για ανάλυση. «Δείγμα» και «Πληθυσμός»

8 Η «αντιπροσωπευτικότητα» του δείγματος... Υπάρχουν δυο βασικές τεχνικές να αποκτήσουμε ένα «αντιπροσωπευτικό δείγμα»: Απλή τυχαία επιλογή (απλό τυχαίο δείγμα) Σε απλό τυχαίο δείγμα κάθε μέλος του πληθυσμού έχει την ίδια πιθανότητα να επιλεγεί Στρωματοποιημένη επιλογή (στρωματοποιημένο δείγμα)...χρησιμοποιούμε όταν γνωρίζουμε ότι υπάρχουν διαφορετικές υποομάδες σε ένα πληθυσμό και θέλουμε να σιγουρευτούμε ότι τις περικλείουμε όλες στο δείγμα –κατά προτίμηση αναλογικά. Το δείγμα πρέπει να απεικονίζει τις διάφορες υποομάδες του «πληθυσμού». Άλλες π.χ. Να στηριχθούμε σε άτομα που είναι διαθέσιμα, όπως είναι οι φοιτητές στο Μεταπτυχιακό μας. Στις περιπτώσεις αυτές το δείγμα δεν είναι «τυχαίο» και οι γενικεύσεις συζητήσιμες.

9 Τι μετράμε στις δειγματοληπτικές έρευνες γνώμης; Στάσεις και αξίες Προτιμήσεις Πεποιθήσεις Εμπειρίες Γνώσεις Δημογραφικά χαρακτηριστικά

10 Ερωτηματολόγιο «καμία στατιστική έρευνα δεν μπορεί να είναι καλύτερη από το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε σ’ αυτή» Moser C., Kalton G., 1977 Η διατύπωση μιας ερώτησης… επηρεάζει τις απαντήσεις! Το ίδιο ισχύει και για τη σειρά των ερωτήσεων Οι απαντήσεις… επηρεάζονται από τις ασαφείς ερωτήσεις

11 Επιτυχημένο Ερωτηματολόγιο Σαφήνεια Πληρότητα Συνοχή Κατάλληλη δομή Να περιλαμβάνει βασικές οδηγίες συμπλήρωσης και εννοιολογικές επεξηγήσεις Να περιλαμβάνει ερωτήματα ελέγχου Να είναι κατά το δυνατόν σύντομο Να επιδέχεται κωδικογράφησης και μηχανογραφικής επεξεργασίας

12 Πράσινο Φως Αρχή… Το θέμα επιλέχθηκε από τη διαθέσιμη λίστα θεμάτων του προγράμματος Chain Reaction Σχηματίστηκαν ισοδύναμες ομάδες, σύμφωνα με τις απαιτούμενες για την Ερευνητική Εργασία κλίσεις/δεξιότητες των μαθητών Ξεκίνησαν τα ερωτήματα από … … μία φωτογραφία!!!

13 Δομή Ερευνητικής Εργασίας ΠράσινηΑνάσαΝ.Τ.Α.Μ.ΑGreenLaternsLosLED Ερωτηματολόγιο (δημιουργία, συμπλήρωση, καταχώρηση, επεξεργασία, εξαγωγή συμπερασμάτων) Αφίσα ΠυρακτώσεωςΦθορισμούLED Ιστορική αναδρομή φωτισμού Πρωτόκολλο του Κιότο (Κατανάλωση, απόδοση, φωτεινότητα λαμπτήρων Σημάνσεις στις συσκευασίες λαμπτήρων)

14 Στάση ως προς την προστασία του περιβάλλοντος και την ανακύκλωση, Προτιμήσεις ως προς τους λαμπτήρες, Πεποιθήσεις και Γνώσεις για τους λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας Ερωτηματολόγιο «Πράσινο Φως» Σκοπό να διαπιστώσει αν ο κόσμος: διαχωρίζει τους λαμπτήρες σε εξοικονόμησης ενέργειας και πυρακτώσεως γνωρίζει τους λαμπτήρες φθορισμού, την ασφαλή αντικατάστασή τους γνωρίζει τους λαμπτήρες LED προτιμάει τους φθορισμού ή τους LED και γιατί ανακυκλώνει τους λαμπτήρες

15 Συμπεριλαμβάνει 22 ερωτήσεις: Ερωτήσεις για την έναρξη των ερωταποκρίσεων, εύκολες να απαντηθούν Ερωτήσεις για την ενεργοποίηση της μνήμης και της σκέψης προς την επιθυμητή κατεύθυνση Κυρίως Ερωτήσεις Ερωτήσεις ελέγχου γνώσης Ερωτηματολόγιο «Πράσινο Φως»

16 Δείγμα: 114 άτομα Δειγματοληψία: Απλή τυχαία επιλογή (στην αγορά των Χανίων), και άτομα του περιβάλλοντος των μαθητών (όπου υπήρχε δυνατότητα υποβολής μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας) Ερωτηματολόγιο «Πράσινο Φως»

17 Στην πορεία… Δράσεις Επίσκεψη Επιστήμονα στο Λύκειό μας (επεξήγηση επιστημονικής μεθόδου) Επίσκεψη στο Πολυτεχνείο Κρήτης (γνωριμία ερευνητικού εργαστηρίου και τρόπου εργασίας σε αυτό) Επίσκεψη στο ΤΕΙ Κρήτης (παρακολούθηση ομιλίας σε θέματα ενέργειας) Ερωτηματολόγια στην αγορά των Χανίων Δημιουργία αφίσας

18 Οι μαθητές μυήθηκαν: στον επιστημονικό τρόπο έρευνας και συγκρότησης της γνώσης, μέσα από τις δράσεις που συμμετείχαν. στην κοινωνική οπτική των επί μέρους κλάδων της επιστήμης, μέσα από τη δημοσκοπική μέθοδο (ερωτηματολόγιο) Τελικά…

19 Στόχοι Ερευνητικής Εργασίας Διεπιστημονικότητα (φυσικής και περιβάλλοντος -με τις κοινωνικές τους προεκτάσεις-, στατιστικής) Διερευνητική μάθηση Ομαδοσυνεργατικότητα →Παράπλευρο όφελος: Ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφορικής ( blog-forum-, ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο, επεξεργασία ερωτηματολογίου, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, χρήση διαδικτύου στη μάθηση, πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας και πρόγραμμα επεξεργασίας video )

20 Video 2’

21 Βιβλιογραφία http://epapanis.blogspot.gr/2007/09/blog-post_1084.html http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC wQFjAA&url=http%3A%2F%2Feis.pspa.uoa.gr%2Fdocuments%2Fcourse_108%2 F7.ppt&ei=pM8cU8XBOcWyywOu9oKwAw&usg=AFQjCNEV3maR71OoV5wi Rs2YLitM4EjTBA&bvm=bv.62578216,d.bGQ http://projectinsch.wordpress.com/ http://gelkvproject2011.wordpress.com/2011/10/03/%CE%B4%CE%B7%CE%BC %CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1- %CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%C E%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%BF%CF%85 http://www.kkorres.mysch.gr/htmllinks/spss.htm Η καινοτομία των Ερευνητικών Εργασιών στο Νέο Λύκειο, Η. Ματσαγγούρας, ΟΕΔΒ

22

23

24


Κατέβασμα ppt "4ο ΓΕΛ Χανίων Πράσινο Φως Η Δειγματοληπτική Έρευνα στα πλαίσια της διερευνητικής μάθησης Ράπτη Μαρία Φυσικός."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google