Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΡΧΕΣ ΕΛΕΚΤΙΚΗΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΡΧΕΣ ΕΛΕΚΤΙΚΗΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΡΧΕΣ ΕΛΕΚΤΙΚΗΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΑΡΧΕΣ ΕΛΕΚΤΙΚΗΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Υπό τη φοιτήτρια: ΤΖΕΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΕΜ: 8828 Επιβλέπων καθηγητής: ΖΩΙΤΣΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΕΡΡΕΣ 2012

2 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ
παρθενική εμφάνιση της ελεγκτικής επίσημα στην Αγγλία το 1285, σύμφωνα με σχετικό διάταγμα που εξέδωσε τότε ο Εδουάρδος ο Α΄ μετ’ έπειτα εμφανίστηκε στη Βενετία το 1851 η πρώτη επίσημη " Ένωση Επαγγελματιών Ελεγκτών", που έφερε τον διακριτό τίτλο "Collegio dei Raxonati" με βάση το νόμο του 1862 αναγνωρίζεται στην Μεγάλη Βρετανία, η οποία και θεωρείται η πατρίδα της Ελεγκτικής, η ανάγκη για ακριβή και αξιόπιστη χρηματοοικονομική πληροφόρηση της κοινωνίας κατά το 1912 η Λογιστική και η Ελεγκτική ακολουθούν τη μεγάλη ανάπτυξη του καπιταλισμού, η οποία σημειώθηκε στη Δυτική Ευρώπη καθώς και στην Αμερική

3 ΚΥΡΙΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ
Επιδιωκόμενος στόχος της ελεγκτικής είναι η εξαγωγή συμπερασμάτων, βασιζόμενα στα παρεχόμενα στοιχεία από την αντίστοιχη ελεγχόμενη επιχείρηση. Είναι υποχρεωτική η διατύπωση και έκφραση γνώμης από τον ελεγκτή ως προς την ακρίβεια και φερεγγυότητα των δεδομένων που έλαβε για έλεγχο. Πιο συγκεκριμένα, πρέπει να τονίσει αν οι οικονομικές καταστάσεις που εκδίδει η προς έλεγχο επιχείρηση έχουν συνταχθεί βάση του δεδηλωμένου λογιστικού πλαισίου, που προσδιορίζεται από τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα και προβλέπεται από την ελληνική νομοθεσία.

4 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Ο εσωτερικός έλεγχος, όπως αυτός ορίζεται από το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών είναι μια ανεξάρτητη, αντικειμενική, διαβεβαιωτική και συμβουλευτική δραστηριότητα, επαρκώς σχεδιασμένη και οργανωμένη. Μέσω των τεχνικών και επιστημονικών προσεγγίσεων είναι σε θέση να αξιολογεί την επάρκεια λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Ο εσωτερικός έλεγχος επικουρεί την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων με τη συστηματική αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας διαχείρισης των κινδύνων. Ο εξωτερικός έλεγχος, διενεργείται από ειδικούς επαγγελματίες με ανεπίληπτο ήθος και ακέραιο χαρακτήρα, άρτια επιστημονική κατάρτιση και προσωπική πείρα, χωρίς να έχουν καμιά υποβλητική σχέση ή εξάρτηση με την ελεγχόμενη επιχείρηση.

5 ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ ΕΛΕΓΧΩΝ Έλεγχοι Οικονομικών Καταστάσεων Έλεγχοι Συμμόρφωσης
Γίνονται για να διαπιστωθεί η ορθή παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και επιδιώκουν την αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα  του λογιστικού συστήματος  της  ελεγχόμενης  μονάδας  ως προς τη μέτρηση  και  παρουσίαση  των  χρηματοοικονομικών  μεγεθών  και αποτελεσμάτων της. Έλεγχοι Συμμόρφωσης Αποσκοπούν στη συμμόρφωση με κάποιους προσυμφωνημένους όρους ή προδιαγεγραμμένες διαδικασίες μεταξύ των εμπλεκομένων μερών Λειτουργικοί Έλεγχοι Επιδίωξη είναι να αξιολογηθεί κατά πόσον μια λειτουργία εκτελείται σύμφωνα με κάποια δεοντολογικά ή επιστημονικά κριτήρια και αρχές που εμπίπτουν στο συγκεκριμένο κλάδο αλλά και με τις γενικότερες επιχειρησιακές και διοικητικές αρχές Ειδικοί Έλεγχοι Είναι οποιοσδήποτε έλεγχος τον οποίο ο ελεγκτής έχει την ικανότητα και την εξειδίκευση, ώστε να τον φέρει εις πέρας   Έλεγχοι αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας Ενδιαφέρεται για το αν όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες στον οικονομικό  οργανισμό  φέρνουν  τα  επιθυμητά αποτελέσματα και συμβάλλουν θετικά  στη  λειτουργία  του  συνολικού  συστήματος

6 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Υπάρχουν ορισμένοι ειδικοί έλεγχοι που μπορούν να διευκολύνουν τη δουλειά του ελεγκτή, ως προς την εξαγωγή συμπερασμάτων και είναι οι ακόλουθοι: Οριζόντιος έλεγχος Είναι βασισμένος στα παραστατικά-ημερολόγια- καθολικό-ισοζύγιο. Σκοπός αποτελεί η συγκέντρωση των απαιτούμενων τεκμηρίων, έτσι ώστε να αποδειχθεί ότι όλα τα λογιστικά γεγονότα έχουν καταχωρηθεί με απόλυτη ακρίβεια. Κάθετος έλεγχος Απόλυτη ανάλυση με σκοπό την πληρότητα, ακρίβεια και νομιμότητα της απογραφής. Ξεκινά από τον έλεγχο ισοζυγίου-καθολικού-ημερολογίου-παραστατικού.

7 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΛΕΓΚΤΗ
Τα τελευταία χρόνια δημιουργήθηκε η ανάγκη εξεύρεσης από τις επιχειρήσεις ενός εσωτερικού ελεγκτή, που κύριο μέλημα του θα είναι η ενίσχυση της επιχείρησης ενάντια σε φαινόμενα οικονομικής απάτης και διαφθοράς. Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της Κυπριακής Δημοκρατίας αναφέρει ορισμένα από τα πιο σημαντικά κριτήρια ορθής επιλογής ενός ελεγκτή και αυτά είναι: Ανεξαρτησία Ακεραιότητα Αντικειμενικότητα και αμεροληψία Εμπιστευτικότητα Ικανότητα

8 ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
Την εποπτεία του ελεγκτικού επαγγέλματος ανέλαβε η ΕΛΤΕ με τον ιδρυτικό νόμο 3148/2003. Στόχος της ίδρυσης της ΕΛΤΕ ήταν η ενίσχυση της διαφάνειας της λειτουργίας των επιχειρήσεων με την εφαρμογή λογιστικής τυποποίησης και τη διασφάλιση της ποιότητας των λογιστικών ελέγχων. Συγκεκριμένα οι κύριες αρμοδιότητες της ΕΛΤΕ είναι: εισήγηση προς τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών επί θεμάτων λογιστικής τυποποίησης και ελέγχων θέσπιση κανόνων δεοντολογίας για την άσκηση του έργου των ορκωτών ελεγκτών και των ελεγκτικών εταιρειών και έλεγχος της τήρησης των κανόνων αυτών άσκηση εποπτείας του ΣΟΕΛ σχετικά με την τήρηση των κανόνων άσκησης του ελέγχου και μέριμνα για τον ποιοτικό έλεγχο των διενεργούμενων υποχρεωτικών ελέγχων από τους ελεγκτές γνωμοδότηση προς τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών επί θεμάτων λογιστικής τυποποίησης του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα

9 ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Ως ελεγκτικά τεκμήρια μπορούν να ορισθούν οποιαδήποτε οικονομικά στοιχεία, που προήλθαν μέσα από λεπτομερή εξέταση, εκτενή παρατήρηση, συνεχή έρευνα και ακριβή επαλήθευση. Τα ελεγκτικά τεκμήρια μπορούν να χωρισθούν σε δυο μεγάλες κατηγορίες: Βασικά λογιστικά στοιχεία Ημερολόγια – Καθολικά Εγχειρίδια και Διαδικασίες Λογιστικής Φύλλα Μερισμού και Καταλογισμού Φύλλα Εργασίας, Συμφωνία Υπολογισμού Επιβεβαιωτικές και Υποστηρικτικές Πληροφορίες Παραστατικά και Έγγραφα Επιβεβαιωτικές επιστολές, Επαληθεύσεις και Διαβεβαιώσεις Πληροφορίες ερευνών, Παρατηρήσεων, Φυσικών Καταμετρήσεων και Επιθεωρήσεων Λοιπές Πληροφορίες που αναπτύχθηκαν ή αποκτήθηκαν από τον ελεγκτή

10 ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Συντάσσεται από έναν εξωτερικό ελεγκτή και υποβάλλεται στην τακτική ΓΣ των μετόχων και στα μέλη του ΔΣ. Πρέπει να δημοσιεύεται υποχρεωτικά μαζί με τις λογιστικές καταστάσεις τέλους χρήσης, καθώς και να υποβάλλεται αντίγραφο της έκθεσης στο Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών. Σύμφωνα με τα πρότυπα της σύνταξης της έκθεσης ελέγχου, ο ελεγκτής πρέπει να αναγράφει στην έκθεση : εάν οι ελεγμένες λογιστικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τις γενικά παραδεκτές αρχές της Λογιστικής εάν οι λογιστικές αρχές έχουν τηρηθεί με συνέπεια σε σχέση με την προηγούμενη χρήση εάν οι υποσημειώσεις στις λογιστικές καταστάσεις θεωρούνται επαρκείς και σαφείς τη γνώμη του για την αξιοπιστία των λογιστικών καταστάσεων ή να εκθέτει τους λόγους για τους οποίους αδυνατεί να εκφέρει γνώμη.

11 ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ


Κατέβασμα ppt "ΑΡΧΕΣ ΕΛΕΚΤΙΚΗΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google