Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

«Η Συμπαραγωγή στην Ελλάδα σημερινή κατάσταση & προοπτικές»

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "«Η Συμπαραγωγή στην Ελλάδα σημερινή κατάσταση & προοπτικές»"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 «Η Συμπαραγωγή στην Ελλάδα σημερινή κατάσταση & προοπτικές»
- σημερινή κατάσταση & προοπτικές» Δρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός Πρόεδρος Ελληνικός Σύνδεσμος Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (Ε.Σ.Σ.Η.Θ)

2 Ποιο είναι το πρόβλημα Η άφθονη, φθηνή και εύκολα και ανελλιπώς διατιθέμενη ενέργεια αποτελεί εφαλτήριο για ανάπτυξη (αύξηση του ΑΕΠ) και κοινωνική βελτίωση. Η ενέργεια παράγεται, κατά κύριο λόγο, από την καύση των ορυκτών καυσίμων. Από την καύση παράγονται καυσαέρια. Έτσι δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος: η ανάπτυξη απαιτεί ενέργεια, η ενέργεια δημιουργεί προβλήματα στο περιβάλλον, το περιβάλλον υποβαθμίζεται και δημιουργούνται προβλήματα που δυσκολεύουν τις συνθήκες διαβίωσης και αναστέλλουν την ανάπτυξη.

3 Ευρώπη 25: ενεργειακή κατανάλωση ανά καύσιμο
Πηγή: «Panorama of Energy», Eurostat 2007

4 Ενεργειακή κατανάλωση ανά τομέα
Ευρώπη 25 Ελλάδα Πηγή: «Panorama of Energy», Eurostat 2007

5 Η ανεξέλεγκτη και χωρίς αντιρρυπαντική τεχνολογία βιομηχανική δραστηριότητα, δημιουργεί σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα

6 Η αύξηση των μετακινήσεων και των μεταφορών δημιουργεί σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα με την έκλυση αερίων του θερμοκηπίου

7 Πηγή: «Living Planet Report», 2005

8 το φαινόμενο του θερμοκηπίου
Τα περιβαλλοντικά προβλήματα εκδηλώνονται με τη διαφαινόμενη κλιματική αλλαγή, που έχει αναδειχθεί σε μείζον θέμα πολιτικής, επιστημονικής, οικονομικής και αναπτυξιακής αντιπαράθεσης. Αιτία της κλιματικής αλλαγής είναι: το φαινόμενο του θερμοκηπίου

9

10 Κύρια αιτία του οποίου είναι η ανθρώπινη δραστηριότητα
και ειδικότερα οι ανεξέλεγκτες εκπομπές αερίων από την παραγωγή ενέργειας, καθώς το μεγαλύτερο ποσοστό της προέρχεται από την καύση ορυκτών καυσίμων.

11 Παγκόσμιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα

12 Λόγω του φαινομένου του θερμοκηπίου:

13 Αυξάνεται η μέση θερμοκρασία της Γης

14 Λειώνουν οι πάγοι

15 Μεταβάλλεται η αλατότητα και η θερμοκρασία των θαλασσών και διαταράσσεται η πορεία των θαλασσίων ρευμάτων

16 Διαταράσσεται η ισορροπία του κλίματος και αυξάνεται η συχνότητα εμφάνισης ακραίων καιρικών φαινομένων

17 Ακραία καιρικά φαινόμενα (1/4)

18 Ακραία καιρικά φαινόμενα (2/4)

19 Ακραία καιρικά φαινόμενα (3/4)

20 Ακραία καιρικά φαινόμενα (4/4)

21 Μετά το πέρασμα τυφώνα

22 Τυφώνας στην Καραϊβική

23 Τι μπορεί και τι πρέπει να γίνει;
Για να ανασταλούν τα επιβλαβή περιβαλλοντικά φαινόμενα πρέπει να ληφθούν μέτρα. Επισημαίνεται ότι κάθε μέτρο πρέπει να μην αναστέλλει την οικονομική ανάπτυξη, αλλά ούτε και τη συνεχή προσπάθεια για καλύτερες συνθήκες καθημερινής διαβίωσης για όλο και μεγαλύτερα τμήματα του πληθυσμού της Γης.

24 Πώς μπορεί να επιτευχθεί η μείωση των εκπομπών;
Με την παραγωγή καθαρής ενέργειας – ΑΠΕ Με τη βέλτιστη αξιοποίηση των διατιθέμενων καυσίμων – ΣΗΘ Με την εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης και ορθολογικής χρήσης της ενέργειας – περιορισμός της σπατάλης και επίτευξη υψηλής ενεργειακής αποδοτικότητας Με άλλα υποστηρικτικά μέσα – μηχανισμοί Κιότο Απώτερος σκοπός: η βιώσιμη διαχείριση του περιβάλλοντος Άμεσος στόχος: η οικονομική βιωσιμότητα των έργων και των εγκαταστάσεων, μέσα σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο θεσμικό, νομικό και κοινωνικό εθνικό και διεθνές πλαίσιο

25 Με τον τρόπο αυτό αξιοποιούνται:
οι φυσικά ανανεώσιμοι πόροι (ΑΠΕ) τα ορυκτά καύσιμα η διατιθέμενη ενέργεια Έτσι επιτυγχάνεται: Περιορισμός των εισαγόμενων καυσίμων Βελτιστοποίηση του ενεργειακού μίγματος των επιχειρήσεων και της χώρας Εκλογίκευση της μεταφοράς του κόστους ενέργειας στα παραγόμενα προϊόντα και υπηρεσίες

26 Βέλτιστη αξιοποίηση των καυσίμων:
αυτή επιτυγχάνεται με τις τεχνολογίες συμπαραγωγής Τι είναι συμπαραγωγή ; Συμπαραγωγή είναι η ταυτόχρονη παραγωγή οικονομικά εκμεταλλεύσιμης ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας Όταν παράγεται και ψυκτική ενέργεια έχουμε τριπαραγωγή

27 Στις συμβατικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής το 30-40% της χημικής ενέργειας του καυσίμου μετατρέπεται σε ηλεκτρισμό, ενώ το υπόλοιπο 70-60% αποβάλλεται στο περιβάλλον ως θερμότητα. Το μεγαλύτερο μέρος της θερμότητας αυτής μπορεί να ανακτηθεί και να χρησιμοποιηθεί επωφελώς, είτε σε βιομηχανικές διεργασίες, είτε για την κάλυψη θερμικών φορτίων στον οικιακό ή τριτογενή τομέα, αυξάνοντας το βαθμό εκμετάλλευσης της ενέργειας του καύσιμου στο 80-85%.

28 Αρχή λειτουργίας της συμπαραγωγής

29 Παράλληλα, για συγκεκριμένες ποσότητες ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, η συμπαραγωγή προσφέρει εξοικονόμηση καυσίμου μεταξύ 15 και 40%, συγκρινόμενη με την παροχή των ίδιων ποσοτήτων ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας από συμβατικούς ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς και λέβητες.

30 Σημαντικό πλεονέκτημα της συμπαραγωγής είναι ότι δίνει τη δυνατότητα αποκέντρωσης (διασποράς) των ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων, με τρόπο που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των τοπικών καταναλώσεων, παρέχοντας υψηλή απόδοση, αποφεύγοντας τις απώλειες μεταφοράς και αυξάνοντας την ευελιξία του συστήματος. Σύγκριση συμβατικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής με διασπαρμένες μονάδες συμπαραγωγής

31 Τεχνολογίες συμπαραγωγής
Για τη συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας (ΣΗΘ) μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών. Όλα τα συστήματα ΣΗΘ περιλαμβάνουν πάντα μία ηλεκτρογεννήτρια και ένα σύστημα ανάκτησης της θερμότητας. Οι τεχνολογίες που σήμερα χρησιμοποιούνται ευρέως είναι: ατμοστρόβιλοι αεριοστρόβιλοι συστήματα συνδυασμένου κύκλου (αεριο- και ατμοστρόβιλοι) μηχανές εσωτερικής καύσης, Diesel και Otto

32 Οι τεχνολογίες αυτές είναι άμεσα διαθέσιμες, ώριμες και αξιόπιστες
Οι τεχνολογίες αυτές είναι άμεσα διαθέσιμες, ώριμες και αξιόπιστες. Τρεις άλλες τεχνολογίες εμφανίστηκαν στην αγορά τα τελευταία χρόνια ή είναι πιθανό να διατεθούν σύντομα: μικροστρόβιλοι κυψέλες καυσίμου μηχανές Stirling Τα συστήματα ΣΗΘ είναι διαφόρων μεγεθών και με εύρος ηλεκτρικής ισχύος, από λιγότερο από 5 kWe (μικρές μηχανές για μια μονοκατοικία) μέχρι 500 MWe (συστήματα τηλεθέρμανης ή βιομηχανικά συστήματα).

33 Καύσιμα για συμπαραγωγή
Τα συστήματα συμπαραγωγής μπορούν να τροφοδοτηθούν με διάφορα καύσιμα: ορυκτά καύσιμα, όπως φυσικό αέριο και άνθρακας βιοαέριο, από οργανικά απορρίμματα ή από βιολογικούς καθαρισμούς βιομάζα, όπως αγροτικά και δασικά υπολείμματα Στις κυψέλες καυσίμου τα καύσιμα δεν καίγονται, αλλά αναμορφώνονται για να παραχθεί ενέργεια, μέσω χημικής αντίδρασης.

34 Πλεονεκτήματα της ΣΗΘ Η ΣΗΘ βελτιστοποιεί την παροχή ενέργειας προς τους καταναλωτές, ενώ ταυτόχρονα ωφελεί την Εθνική Οικονομία, αφού: Έχει αυξημένη απόδοση κατά τη μετατροπή και χρήση της ενέργειας Δημιουργεί μικρότερες εκπομπές προς το περιβάλλον, ιδιαίτερα του CO2 Προσφέρει σημαντική εξοικονόμηση οικονομικών πόρων Αποτελεί σημαντική ευκαιρία για την προώθηση αποκεντρωμένων λύσεων ηλεκτροπαραγωγής Μειώνει τις πιθανότητες blackout Μειώνει την εξάρτηση από εισαγωγές Δημιουργεί συνθήκες ανταγωνισμού στην ηλεκτροπαραγωγή Δημιουργεί αυξημένη απασχόληση

35 Περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα της ΣΗΘ
Εκτός από την εξοικονόμηση καυσίμου και οικονομικών πόρων, η ΣΗΘ έχει μειωμένες εκπομπές ρύπων, αφού το καύσιμο χρησιμοποιείται περισσότερο αποδοτικά. Πέραν, όμως, της άμεσης μείωσης των εκπομπών, η μικρότερη κατανάλωση καυσίμων, μειώνει και έμμεσα τις εκπομπές, στον συνολικό κύκλο των καυσίμων.

36 Στις Η.Π.Α. εκτιμάται ότι μέχρι το 2015 η ΣΗΘ θα μειώσει τις εκπομπές της ηλεκτροπαραγωγής περισσότερο από 4%, ενώ το 2030 η μείωση θα είναι μεγαλύτερη από 10% - ποσότητα που είναι μιάμιση φορά οι ετήσιες εκπομπές της Ινδίας για ηλεκτροπαραγωγή. Στην Ολλανδία, από μελέτη για την εκτίμηση του κόστους μείωσης του άνθρακα, προέκυψε ότι η ΣΗΘ είναι μία από τις λύσεις ελάχιστου κόστους στην EUR25 ανά τόνο CO2, χαμηλότερη από τη μόνωση των κτιρίων, τους λέβητες συμπύκνωσης και την αιολική ενέργεια. «Combined Heat and Power – Evaluating the benefits of greater global investment» ΙΕΑ, 2008

37 Μειονεκτήματα της ΣΗΘ Η ΣΗΘ δεν είναι πάντα βέβαιο ότι μειώνει τις συνολικές εκπομπές: αυτό εξαρτάται από την τεχνολογία ΣΗΘ, τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την ανεξάρτητη παραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας και τα καύσιμα σε αυτές. Είναι πιθανό να μειώνεται ένας ρύπος (π.χ. CO2) αλλά να αυξάνεται ένας άλλος (π.χ. NOx). Όταν πολλές μικρές και διασπαρμένες μονάδες ΣΗΘ αντικαθιστούν μία κεντρική μονάδα ηλεκτρικής ενέργειας, η βελτίωση της ποιότητας του αέρα τοπικά δεν είναι βέβαιη. Η θετική συνεισφορά της ΣΗΘ, όμως, προσμετράται στο παγκόσμιο πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής.

38 Τα τοπικά περιβαλλοντικά προβλήματα μπορούν να αμβλυνθούν μέσω κατάλληλης χωροθέτησης, σχεδίασης και λειτουργίας των εγκαταστάσεων ΣΗΘ. Σε πολλές περιπτώσεις, όπου η συμπαραγωγή αναβαθμίζει υπάρχουσα εγκατάσταση, υπάρχουν πρόσθετα περιβαλλοντικά οφέλη: μείωση των εκπομπών από τη συνδυασμένη παραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας της εγκατάστασης μείωση των εκπομπών στους περιφερειακούς χρήστες της θερμότητας, που αντικαθιστούν τη δική τους παραγωγή με αυτή της ΣΗΘ.

39 Τέλος, στην ανακοίνωση του ετήσιου Συνεδρίου της Cogen Europe «Creating a CHP roadmap for Europe», που έγινε στις Βρυξέλλες στις 22 και 23 Μαΐου 2008, αναφερόταν: «Η Ευρώπη έχει τη δυνατότητα να μειώσει περισσότερους από 100 εκ. τόνους CO2 το χρόνο, μέσω της ανάπτυξης ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών συμπαραγωγής. Από όλα τα εργαλεία για τη βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας και την αναστολή της κλιματικής αλλαγής, η ΣΗΘ είναι από αυτές με τον χαμηλότερο κίνδυνο και τα ευκολότερα άμεσα αποτελέσματα.»

40 Η ΣΗΘ στην Ελλάδα σήμερα και στα επόμενα χρόνια

41 Νομοθεσία που επηρεάζει τις επενδύσεις ΣΗΘ
δεκαετία νομοθεσία 1960 ΝΔ 349/69 1980 Ν. 1559/85 ΥΠ. ΑΠ. 2708/87 ΥΠ. ΑΠ. 2752/88 ΥΠ. ΑΠ. 2769/88 ΥΠ. ΑΠ. 2841/88 1990 Ν. 1892/90 Ν. 1914/90 Ν. 2165/93 Ν. 2244/94 ΥΠ. ΑΠ. 8295/95 Ν. 2773/99 2000 Ν. 2941/2001 Ν. 3175/2003 Ν. 3299/2004 Ν. 3426/2005 Ν. 3468/2006

42 Άλλες ρυθμίσεις Πέραν των νομοθετικών ρυθμίσεων, σε εξέλιξη βρίσκονται τα εξής: Υπό ολοκλήρωση σχέδιο νόμου για την προώθηση της ΣΗΘ (εναρμόνιση με την Οδηγία 2004/84/ΕΚ) Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης, Απρίλιος 2008, στα πλαίσια της Οδηγίας 2006/32/ΕΚ Έκθεση Μακροχρόνιου Ενεργειακού Σχεδιασμού, διαβούλευση μέχρι τις 30 Ιουνίου 2008 Υπό επεξεργασία σχέδιο νόμου για τη ΧΑΤ και τις ΕΕΥ Παράλληλα, η ΡΑΕ έχει εκδώσει την απόφαση 136/ για τη χορήγηση άδειας παραγωγής και τη γνωμοδότηση 332Α/2006 για την τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, διευκρινίζοντας θέματα για την ΣΥΘΗΑ.

43 Η σημερινή κατάσταση της ΣΗΘ στην Ελλάδα
Τον τελευταίο χρόνο (Ιούλιος 2007 – Ιούνιος 2008) έχουν υποβληθεί στη ΡΑΕ 14 αιτήσεις ΣΗΘΥΑ, εγκατεστημένης ισχύος 54,141 MW, για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας: Νοσοκομεία: 5 ισχύος 4,507 MW Ξενοδοχεία: 2 ισχύος 0,720 MW Βιομηχανίες: 2 ισχύος 23,454 MW Δευτερογενής τομέας: 4 ισχύος 25,12 MW Τριτογενής τομέας: 1 ισχύος 0,34 MW Ενώ μέχρι το Μάιο του 2007 η ΡΑΕ γνωμοδότησε θετικά για 53 εγκαταστάσεις ΣΗΘ εγκατεστημένης ισχύος 718,08 MW.

44 Εγκαταστάσεις ΣΗΘ στην Ελλάδα
Σημειώνεται ότι όλες οι εφαρμογές ΣΗΘ του ιδιωτικού τομέα που επιδοτήθηκαν από το ΕΠΕ/Β’ ΚΠΣ δεν λειτουργούν. Επίσης, αυτές που έχουν επιδοτηθεί στα πλαίσια του ΕΠΑΝ δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν από τη σημερινή εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία στο τομέα της Ενέργειας.

45 Η αγορά της Συμπαραγωγής μέχρι και σήμερα, παρ’ όλα τα θετικά βήματα που έγιναν από το ΥΠΑΝ (π.χ. Ν.2773/99, Ν.3468/06, επιδοτήσεις σε συστήματα ΣΗΘ τόσο από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ενέργειας, ΕΠΕ, του Β’ ΚΠΣ όσο και από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘Ανταγωνιστικότητα’ του Γ’ ΚΠΣ, κ.λπ.), παραμένει δύσπιστη και σε κατάσταση αναμονής, γιατί έχει συναντήσει έναν αριθμό εμποδίων:

46 Αύξηση των τιμών του πετρελαίου και κατά συνέπεια του φυσικού αερίου που λειτουργεί εις βάρος της ΣΗΘ. Δυσκολία στον προσδιορισμό των βασικών μεγεθών για οικονομικοτεχνικές αναλύσεις στον ενεργειακό τομέα. Έλλειψη ανταγωνιστικής τιμολογιακής πολιτικής για Συμπαραγωγή στον τριτογενή τομέα. Έλλειψη ανταγωνιστικής τιμολογιακής πολιτικής για Συμπαραγωγή στον βιομηχανικό τομέα. Η υπάρχουσα τιμολόγηση φυσικού αερίου για ΣΗΘ και ο τρόπος υπολογισμού της τιμής του ανακοινώθηκε από τη ΔΕΠΑ τον Οκτώβριο του 1999, αλλά λόγω της αβεβαιότητας και της καθυστέρησης, οδήγησε σημαντικά ενεργειακά έργα ΣΗΘ, που επιλέχθηκαν για επιδότηση από το ΕΠΕ του Β’ ΚΠΣ, στην απένταξη. Δυσκολίες για την περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου διανομής φυσικού αερίου. Αδυναμία της ΔΕΠΑ για την τήρηση του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος για τη σύνδεση μεγάλων βιομηχανιών. Έλλειψη εμπειρίας στην ενεργειακή διαχείριση και αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων.

47 Προοπτικές Αναµένεται ότι µε την εφαρµογή της Οδηγίας 2004/8/ΕΚ θα δοθεί η δυνατότητα να τεθεί η Συµπαραγωγή στην Ελλάδα σε δυναµική τροχιά ανάπτυξης. Ζητήµατα που αφορούν σε τιµολόγια ηλεκτρικής ενέργειας από ΣΗΘ, πρόσβαση στο δίκτυο και εγγυήσεις προέλευσης, θα πρέπει να αντιµετωπιστούν ολοκληρωµένα και µε σαφή στρατηγική, ενώ είναι πλέον απαραίτητο να γίνουν σαφείς ενέργειες σε πρωταρχικά θέµατα, όπως: η καταγραφή των υφιστάµενων εγκαταστάσεων και της παραγόµενης ηλεκτρικής και θερµικής ενέργειας από εγκατεστηµένα συστήµατα ΣΗΘ, η εκτίµηση του τεχνικά και οικονοµικά εκµεταλλεύσιµου δυναµικού ΣΗΘ σε όλους τους τοµείς οικονοµικών δραστηριοτήτων, η άρση των γραφειοκρατικών εµποδίων. Ειδικά σε ό,τι αφορά τη µικρή συµπαραγωγή θα πρέπει να απλουστευθεί σηµαντικά η διαδικασία αδειοδότησης. Ενώ οι πλείστες τεχνολογίες που εφαρµόζονται είναι πλέον δόκιµες, οι χρόνοι και το κόστος της αδειοδοτικής διαδικασίας είναι πολλές φορές απαγορευτικά για τους μικρούς επενδυτές.

48 Πρόταση Θα είναι εποικοδομητικό αν γίνει υποχρεωτική η εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων ΣΗΘ για κάλυψη όλων των φορτίων (θερμικών/ψυκτικών) σε δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία και κλινικές, ξενοδοχειακές μονάδες, κ.α. – όπως είναι υποχρεωτικό σε πολλές χώρες της Ευρώπης (Δανία, Ολλανδία, Φιλανδία, κ.α).

49 Χρηματοδοτικό Πλαίσιο
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας (ΕΠΑΝ) Ο Νόμος 3468/2006 Μέρος του νόμου αποτελεί η τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και απορροφάται από το Σύστημα ή το Δίκτυο, με σκοπό την απεξάρτηση από τα τιμολόγια της ΔΕΗ και τη διασφάλιση των επενδύσεων. Οι επενδύσεις ΣΗΘΥΑ ενισχύονται από εγγυημένες τιμές πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας (feed-in tariffs), όπου οι Ανεξάρτητοι Παραγωγοί μπορούν να πωλούν την ηλεκτρική ενέργεια στον ΔΕΣΜΗΕ προς 75,83 €/MWh στο διασυνδεδεμένο και στη ΔΕΗ προς 87,42 €/MWh στο νησιωτικό μη συνδεδεμένο σύστημα. Επίσης οι Αυτοπαραγωγοί μπορούν να πωλούν και αυτοί μέχρι το 20 % της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγουν στο δίκτυο. Ο Αναπτυξιακός Νόμος 3299/2004 (Αναθεώρηση από τον 3522/2006) Το δεύτερο σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο για επενδύσεις ΣΗΘ είναι ο Αναπτυξιακός Νόμος 3299/2004, ο οποίος και αναθεωρήθηκε από το άρθρο 37 του 3522/06 (ουσιαστικά αναπροσαρμόζει τα ποσοστά ενισχύσεων βάσει του νέου χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων) και σύμφωνα με τον οποίο υπάρχει ένας συνδυασμός επιδοτήσεων για επενδύσεις ΑΠΕ, ΕΞΕ και ΣΗΘ. Χρηματοδότηση από Τρίτους και Εταιρείες Παροχής Ενεργειακών Υπηρεσιών

50 Χρήσιμες ηλεκτρονικές διευθύνσεις
Ελληνικός Σύνδεσμος Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υπουργείο Ανάπτυξης Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Cogen Europe – Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος για την προώθηση της Συμπαραγωγής WADE – World Alliance for Decentralized Energy

51 Ευχαριστώ για την προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "«Η Συμπαραγωγή στην Ελλάδα σημερινή κατάσταση & προοπτικές»"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google