Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μαιευτική φροντίδα και συμβουλευτική στην περιγεννητική

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μαιευτική φροντίδα και συμβουλευτική στην περιγεννητική"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μαιευτική φροντίδα και συμβουλευτική στην περιγεννητική
περίoδο και στην υπογονιμότητα: ψυχική και σωματική υγεία Κλαίρη Γουρουντή, PhD Kαθηγήτρια Εφαρμογών Τμήματος Μαιευτικής ΓΟΥΡΟΥΝΤΗ ΚΛΑΙΡΗ, PhD ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ EΙΣΑΓΩΓΗ Οι σκοποί της πρόσφατης ερευνητικής μου δραστηριότητας ήταν: α) η αξιολόγηση της ψυχικής υγείας των γυναικών αναπαραγωγικής περιόδου και κυρίως των εγκύων χαμηλού και υψηλού κινδύνου, των εγκύων γυναικών που υποβάλλονται σε προγεννητικό έλεγχο και των υπογόνιμων γυναικών, β) η διερεύνηση της βιολογικής επίδρασης του στρες, του άγχους και της κατάθλιψης στην πορεία της κύησης και της έκβασης της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, γ) η αξιολόγηση των ψυχομετρικών ιδιοτήτων των ερωτηματολογίων που χρησιμοποιήθηκαν, και δ) η ανάπτυξη συστηματικών ανασκοπήσεων και πρωτοκόλλων για την παροχή μαιευτικής φροντίδας στις περιόδους της κύησης, του τοκετού και της υπογονιμότητας. ΜΕΘΟΔΟΙ Στα πλαίσια των ερευνητικών εργασιών συμπεριλήφθηκε συνολικά δείγμα περίπου 600 εγκύων γυναικών (που υποβάλλονταν σε προγεννητικό έλεγχο, παρακολούθουσαν την εγκυμοσύνη σε τακτικά εξωτερικά ιατρεία και νοσηλεύονταν στο μαιευτήριο λόγω κύησης υψηλού κινδύνου) και 700 υπογόνιμων γυναικών που υποβάλλονταν σε θεραπεία υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Χρησιμοποιήθηκαν δεκάδες ψυχομετρικά εργαλεία, μεταφράστηκαν και σταθμίστηκαν στον Ελληνικό πληθυσμό 8 πολυδιάστατα ερωτηματολόγια που αφορούσαν την μέτρηση γνώσεων και στάσεων για το screening του συνδρόμου Down ΜΕΘΟΔΟΙ Στα πλαίσια των ερευνητικών εργασιών συμπεριλήφθηκε συνολικά δείγμα περίπου 600 εγκύων γυναικών (που υποβάλλονταν σε προγεννητικό έλεγχο, παρακολούθουσαν την εγκυμοσύνη σε τακτικά εξωτερικά ιατρεία και νοσηλεύονταν στο μαιευτήριο λόγω κύησης υψηλού κινδύνου) και 700 υπογόνιμων γυναικών που υποβάλλονταν σε θεραπεία υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Χρησιμοποιήθηκαν δεκάδες ψυχομετρικά εργαλεία, μεταφράστηκαν και σταθμίστηκαν στον Ελληνικό πληθυσμό 8 πολυδιάστατα ερωτηματολόγια που αφορούσαν την μέτρηση γνώσεων και στάσεων για το screening του συνδρόμου Down (Measure of Informed Choice), το άγχος και τις ανησυχίες κατά την κύηση (Cambridge Worry Scale), το στρες της υπογονιμότητας (Fertility Problem Inventory), την γνωστική εκτίμηση των στρεσογόνων γεγονότων (Appraisal of Life Events Scale), των στρατηγικών αντιμετώπισης του στρες (COPE), της συζυγικής ικανοποίησης (ENRICH Couple scale), της τοκοφοβίας (Childbirth Attitudes Questionnaire), της αυτοπεποίθησης για τον τοκετό (Childbirth Self-Efficacy Inventory). Yιοθετήθηκαν μονομεταβλητές (χ2, Pearson Correlation Coefficient, ANOVA) και πολυμεταβλητές στατιστικές αναλύσεις (Linear Regression, Logistic Regression, Exploratory Factor Analysis, Confirmatory Factor Analysis, Structural Equation Modelling) με την χρήση των στατιστικών πακέτων SPSS και LISREL. (Measure of Informed Choice), το άγχος και τις ανησυχίες κατά την κύηση (Cambridge Worry Scale), το στρες της υπογονιμότητας (Fertility Problem Inventory), την γνωστική εκτίμηση των στρεσογόνων γεγονότων (Appraisal of Life Events Scale), των στρατηγικών αντιμετώπισης του στρες (COPE), της συζυγικής ικανοποίησης (ENRICH Couple scale), της τοκοφοβίας (Childbirth Attitudes Questionnaire), της αυτοπεποίθησης για τον τοκετό (Childbirth Self-Efficacy Inventory). Yιοθετήθηκαν μονομεταβλητές (χ2, Pearson Correlation Coefficient, ANOVA) και πολυμεταβλητές στατιστικές αναλύσεις (Linear Regression, Logistic Regression, Exploratory Factor Analysis, Confirmatory Factor Analysis, Structural Equation Modelling) με την χρήση των στατιστικών πακέτων SPSS και LISREL. ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Τα ευρήματα που αφορούν την κύηση (από 11η εβδομάδα μέχρι 26η) υποδεικνύουν ότι σύμφωνα με τις ψυχολογικές μετρήσεις που έγιναν μέσω γενικού και ειδικού τύπου ερωτηματολογίων το 45% των εγκύων γυναικών εμφάνιζαν υψηλά επίπεδα άγχους και το 34% εμφάνιζαν καταθλιπτική συμπτωματολογία. Kατόπιν πολυπαραγοντικών αναλύσεων, οι ψυχοκοινωνικοί και βιολογικοί πράγοντες που λειτουργούσαν ως προβλεπτικοί παράγοντες του άγχους και της κατάθλιψης ήταν το χαμηλό οικονομικό και μορφωτικό επίπεδο, η επίτευξη κύησης μετά από εξωσωματική γονιμοποίηση, το ιστορικό προηγούμενων αποβολών, η χαμηλή ικανοποίηση από τη συζυγική σχέση και η υιοθέτηση δυσπροσαρμοστικών στρατηγικών αντιμετώπισης του στρες (π.χ. άρνηση, αποφυγή). Τα ευρήματα που αφορούσαν την πληροφορημένη επιλογή όσον αφορά το screening του συνδρόμου Down στην κύηση, δείχνουν ότι η συντριπτική πλειοψηφία των εγκύων γυναικών είχαν απόλυτα θετική στάση απέναντι στο συγκεκριμένο screening τεστ και στους υπερήχους αλλά μόνον το 45% των γυναικών είχαν καλό επίπεδο γνώσεων για το screening που υποβάλλονταν. Παρατηρήθηκε επίσης ότι δεν υπήρχε καμία συσχέτιση μεταξύ των γνώσεων και των στάσεων των γυναικών και ότι οι γνώσεις των γυναικών συσχετίζονταν με το κοινωνικοοικονομικό και μορφωτικό τους επίπεδο. ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ Τα ευρήματα που αφορούν την υπογονιμότητα υποδεικνύουν ότι τα επίπεδα στρες, άγχους και κατάθλιψης των υπογόνιμων γυναικών δεν διέφεραν από τα αντίστοιχα επίπεδα του γενικού πληθυσμού και συσχετίζονταν στατιστικώς σημαντικά με την ηλικία και τη διάρκεια της υπογονιμότητας. Οι ψυχοκοινωνικές μεταβλητές που σταθερά αποτελούσαν προβλεπτικούς παράγοντες του στρες, άγχους, καταθλιπτικής συμπτωματολογίας και συναισθηματικής δυσφορίας κατά τη διάρκεια της θεραπείας υποβοηθούμενης αναπαραγωγής ήταν η πρωτογενής εκτίμηση της υπογονιμότητας ως ένα στρεσογόνο γεγονός, η μη υιοθέτηση στρατηγικών αντιμετώπισης εστιασμένων στην αξιολόγηση του προβλήματος, η υιοθέτηση στρατηγικών αντιμετώπισης εστιασμένων στην αποφυγή, τα χαμηλά επίπεδα σεξουαλικής ή/και συζυγικής ικανοποίησης και η χαμηλή αντίληψη του προσωπικού ελέγχου. Επίσης τα ευρήματα που προέκυψαν από την πολυπαραγοντική ανάλυση έδειξαν ότι μετά τον έλεγχο της επίδρασης των βιοϊατρικών παραγόντων, το υψηλό ψυχολογικό στρες και το άγχος επηρέαζαν αρνητικά την θετική έκβαση της κύησης μετά από εξωσωματική γονιμοποίηση (OR = 0.964, p = 0.011, OR = 0.889, p = 0.006). Ως εκ τούτου, οι γυναίκες με υψηλότερα επίπεδα στρες είχαν μικρότερα ποσοστά επιτυχίας σε σχέση με τις γυναίκες με τα χαμηλότερα επίπεδα στρες. Επιπρόσθετα, η συντριπτική πλειοψηφία (98%) των υπογόνιμων γυναικών θεωρούσε ότι ήταν πολύ σημαντική η παροχή πληροφοριών, με γραπτό (ενημερωτικά φυλλάδια) ή και άλλο τρόπο (προφορική ενημέρωση), για τις διαθέσιμες θεραπείες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και για τις συναισθηματικές επιπτώσεις της υπογονιμότητας. Επίσης το 85% των υπογόνιμων γυναικών θεωρούσε ότι ήταν πολύ σημαντική η παροχή συναισθηματικής στήριξης από το προσωπικό της κλινικής ενώ λιγότερο σημαντική κρίθηκε η συμμετοχή τους σε ομάδα μαθημάτων, σε ομάδα στήριξης και η παρουσία ψυχολόγου/ σεξολόγου. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Η εφαρμογή μεθόδων υποστηρικτικής φροντίδας, παρεμβάσεων μείωσης του ψυχολογικού στρες και συμβουλευτικής, σε έγκυες και σε υπογόνιμες γυναίκες που υποβάλλονται σε θεραπεία υπογονιμότητας κρίνεται απαραίτητη. Η δημιουργία σεμιναρίων ελέγχου των αρνητικών συναισθημάτων που απευθύνονται προς ευαίσθητες ομάδες γυναίκειου πληθυσμού είναι κρίσιμης σημασίας. Το Τμήμα Μαιευτικής σε συνεργασία με άλλους φορείς θα μπορούσε να αποκτήσει ενεργό ρόλο στην προσπάθεια αυτή. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 1. Gourounti K., Anagnostopoulos F., Sandall J. (2014) Poor marital support associate with anxiety and worries during pregnancy in Greek pregnant women. Midwifery (doi:pii: S (13) ) [Index: ASSIA, CINAHL, EMBASE, SCOPUS, MEDLINE (Impact factor 1.777)]. 2. Gourounti K., Anagnostopoulos F., Lykeridou K., Griva F., Vaslamatzis G. (2013) Prevalence of women’s worries, anxiety and depression during pregnancy in a public hospital setting in Greece. Journal of Clinical and Experimental in Obstetrics and Gynecology ΧL(4): [Index: SCOPUS, MEDLINE (Ιmpact factor 0,450)]. 3. Gourounti K., Anagnostopoulos F., Lykeridou K. (2013) Coping strategies as psychological risk factor for anxiety, worries and depression among Greek pregnant women. Archives of Women’s Mental Health 16(5): [Index: CINAHL, EMBASE, SCOPUS, MEDLINE (Ιmpact factor 2.057)]. 4. Gourounti K., Anagnostopoulos F., Potamianos G., Lykeridou K., Schmidt L., Vaslamatzis G. Perception of control, coping and psychological stress of infertile women undergoing IVF. Reproductive BioMedicine Online 2012; 24: [Index: SCOPUS, MEDLINE (Impact Factor 2.285)]. 5. Gourounti K., Anagnostopoulos F., Alexias G. Vaslamatzis G. Appraisal of Life Events (ALE) scale in a sample of Greek infertile women undergoing fertility treatment. Midwifery 2012; 28: [Index: ASSIA, CINAHL, EMBASE, SCOPUS, MEDLINE (Impact factor 1.777)]. 6. Gourounti K., Lykeridou K., Vaslamatzis G. Increased anxiety and depression in Greek infertile women results from feelings of marital stress and poor marital communication. Health Science Journal 2012; 6(1): [Index: SCOPUS, CINAHL (Impact Factor 0,200)]. 7. Gourounti K., Lykeridou K., Taskou C., Kafetsios K., Sandall J. A survey of worries of pregnant women: Reliability and validity of the Greek version of the Cambridge Worry Scale. Midwifery 2012;28(6): ( /j.midw ) [Index: ASSIA, CINAHL, EMBASE, SCOPUS, MEDLINE (Impact factor 1.777)]. 8. Gourounti K. and Sandall J. Validation and translation of Multidimensional Measure of Informed Choice in Greek. Midwifery 2011; 27: [Index: ASSIA, CINAHL, EMBASE, SCOPUS, MEDLINE (Impact factor 1.777)]. 9. Gourounti K., Anagnostopoulos F., Vaslamatzis G. The relation of psychological stress to pregnancy outcome among infertile women undergoing in-vitro fertilization and intracytoplasmatic injection. Women and Health 2011; 51: [Index: ASSIA, CINAHL, EMBASE, SCOPUS, MEDLINE (Impact factor 0.740)]. 10. Gourounti K., Anagnostopoulos F., Vaslamatzis G. Psychometric properties and factor structure of the Fertility Problem Inventory (FPI) in a sample of infertile women undergoing fertility treatment. Midwifery 2011; 27 (5): (doi: /j.midw ) [Index: ASSIA, CINAHL, EMBASE, SCOPUS, MEDLINE (Impact factor 1.777)]. 11. Lykeridou K., Gourounti K., Sarantaki A., Loutradis D., Vaslamatzis G., Deltsidou A. Occupational social class, coping responses, and infertility-related stress of women undergoing infertility treatment. Journal of Clinical Nursing 2011; 20: ( /j x) [Index: ASSIA, CINAHL, EMBASE, SCOPUS, MEDLINE (Impact factor 1.194)]. 12. Gourounti K., Anagnostopoulos F., Vaslamatzis G. Psychosocial predictors of infertility related stress: a review. Current Women’s Health Reviews 2010; 6(4): [Index: EMBASE, SCOPUS]. 13. Lykeridou K., Gourounti K., Sarantaki A., Roupa Z., Iatrakis G., Zervoudis S., Vaslamatzis G. What kind of care and support do infertile women undergoing fertility treatment in Greece expect? Journal of Clinical and Experimental in Obstetrics and Gynecology 2010; 37(3):201-8 [Index: SCOPUS, MEDLINE (Ιmpact factor 0,450)]. 14. Gourounti K. Anagnostopoulos F., Vaslamatzis G. Primary appraisal of infertility. Evaluation of the psychometric properties of a Greek version of the Appraisal of Life Events scale (ALE) in a sample of infertile women undergoing fertility treatment. Women and Health 2010; 50(7): [Index: ASSIA, CINAHL, EMBASE, SCOPUS, MEDLINE (Impact factor 0.740)]. 15. Gourounti K., Sandall J. Do pregnant women in Greece make informed choices about antenatal screening for Down syndrome? A questionnaire survey. Midwifery 2008; 24: [Index: ASSIA, CINAHL, EMBASE, SCOPUS, MEDLINE (Impact factor 1.777)]. 16. Gourounti K., Lykeridou K., Daskalakis G., Glentis S., Sandall J., Antsaklis A. Women’s perception of information and experiences of nuchal translucency screening in Greece. Fetal Diagnosis and Therapy 2008; 24(2): [Index: SCOPUS, MEDLINE, EMBASE, (Impact factor 0.911)].


Κατέβασμα ppt "Μαιευτική φροντίδα και συμβουλευτική στην περιγεννητική"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google