Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ

2 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗ ΜΤΝ

3 Στόχοι της νοσηλευτικής φροντίδας του νεφροπαθούς
Σωστή νοσηλευτική αντιμετώπιση ασθενούς Α-Φ αναστόμωση (παρακέντηση –αντισηψία) Γενικές οδηγίες (για Α-Φ αναστόμωση κλπ)

4 Αντισηψία – λοιμώξεις

5 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ
Ο κίνδυνος βακτηριαιμίας είναι περίπου 8 φορές περισσότερος σε ασθενείς που έχουν καθετήρες αιμοκάθαρσης έναντι αυτών που έχουν fistula Canaud B, NDT 1999

6 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ (VΙ)
Ασθενείς με αυξημένο κίνδυνο για λοιμώξεις από καθετήρες είναι 1. Χρόνιοι φορείς βακτηριδίων (ρουθούνια, δέρμα) 2. Αυτοί με στομίες (τραχειο-, ουρητηρο, -κολο-στομία) 3. Διαβητικοί, υποθρεψικοί 4. Ηλικιωμένοι 5. Μη συμμορφούμενοι Canaud B, NDT 1999

7 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΣΗΜΕΙΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ (II)
Το αλκοολικό διάλυμα (4%) της χλωρεξιδίνης (0.25%) μαζί με το benzalkonium ήταν αποτελεσματικότερα από το διάλυμα ιωδιούχου ποβιδόνης (10%) στην προστασία από λοιμώξεις εξ αιτίας καθετήρων (σημείο εισόδου & συστηματικές) Mimoz et al, Ctit Care Med 1996

8 ΠΥΛΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΔΙΑ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ
Δια του δέρματος (και λόγω του ρυθμικού τρόπου κίνησης της αντλίας) Εξ αιτίας χειρισμών στα σκελών του καθετήρα από προσωπικό με μολυσμένα χέρια Είσοδος μολυσμένου διαλύματος ή αίματος δια του καθετήρα Pearson et at, Am J Infect Dis 1996

9 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ
Οι συνθήκες κατά την τοποθέτησή τους Η διάρκεια παραμονής στη θέση τους και ο μέσος αριθμός συνεδριών που έγιναν Κακοί χειρισμοί κατά τη χρήση τους και την περιποίηση του σημείου εισόδου τους Cheesbrough et al, J Infect Dis 1986 Almirall et al, Am J Nephrol 1989 Moss et al, Am J Kidney Dis 1990

10 Τοπικές συνθήκες (δέρμα)
ΑΙΤΙΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΔΙΑ ΤΩΝ Α-Φ ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΕΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ Τοπικές συνθήκες (δέρμα) -Κακή τοπική αντισηψία και -Κνησμός πάνω από την αναστόμωση Γενικές συνθήκες -Χέρια (προσωπικού - ασθενών) σε περιπτώσεις φορέων του Staph. Aureus στα ρουθούνια

11 ΕΙΔΗ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ

12 ΣΥΧΝΟΤΕΡΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ (Ι)
Staph. Epidermitis Al-Waleel et al, Angiology 1998 Staph. Aureus Taylor et al, Infect Control Hosp Epidemiol 1998 Nielsen et al, Nephrol Dial Transplant 1998 Staph. Aureus & Staph. Epidermitis Kairaitis et al, Nephrol Dial Transplant 1999 Staph. Epidermitis & Staph. Aureus Chawla et al, Pediatr Nephrol 2000 Νάτσε και συν., Γαληνός 1999

13 ΣΥΧΝΟΤΕΡΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ (ΙΙ)
Ποσοστό % Gram + μικρόβια (40-77) Staph.Aureus Staph Epidermitis Εντερόκοκκοι + (υπόλοιπο) Gram - Candida Marr et al, Ann Intern Med 1997 Capdevila et al, Eur J Clin Microbiol Infect Dis 1992

14 ΠΡΟΛΗΨΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΕΩΝ

15 Η εκπαίδευση του ασθενή και η τήρηση των κανόνων αντισηψίας
ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΕΩΝ (Ι) Η εκπαίδευση του ασθενή και η τήρηση των κανόνων αντισηψίας Η εκπαίδευση του προσωπικού στην φροντίδα των καθετήρων ή της εσωτερικής Α-Φ αναστόμωσης και η εφαρμογή των κανόνων Dialysis staff can have a critical role in prevention Thomas-Hawkins, Adv Ren Replace Ther 1996

16 Γενικά μέτρα (προσωπικό)
ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΕΩΝ (ΙΙ) Γενικά μέτρα (προσωπικό) Να πλένουν πάντοτε τα χέρια και να φορούν γάντια αποστειρωμένα, σκούφο χειρουργικό και μάσκα Γενικά μέτρα (ασθενείς) Να φορούν μάσκα κατά τη διάρκεια σύνδεσης και αποσύνδεσης του καθετήρα NKF-DOQI Guidelines 14-15

17 Η εκρίζωση του Staph. Aureus από τα ρουθούνια των ασθενών φορέων
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ (Ι) Η εφαρμογή των απαραίτητων προφυλακτικών μέτρων κατά την τοποθέτησή τους Η εφαρμογή αντισηπτικής αλοιφής στο σημείο εισόδου, αμέσως μετά την τοποθέτησή τους και μετά κάθε συνεδρία Η εκρίζωση του Staph. Aureus από τα ρουθούνια των ασθενών φορέων Schwab et al, Kidney Int 1999 Sesso R et al, J Am Soc Nephrol 1998 Fong, Postgrad Med J 1993 Carlisle et al, Int J Artif Organs 1991 Kamal et al, JAMA 1991

18 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ HD (ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ) (ΙΙ) (σημείο εισόδου)
Να γίνεται εκτίμηση του σημείου εισόδου για λοιμώξεις και αλλαγή των γαζών σε κάθε συνεδρία Να χρησιμοποιούνται γάζες αποστειρωμένες και όχι διαφανή αυτοκόλλητα (transparent)

19 FISTULA - ΜΟΣΧΕΥΜΑ

20 Η τοποθέτηση αντισηπτικού στο δέρμα
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΦΥΛΑΣΣΟΥΝ ΑΠΟ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ Α-Φ ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗΣ- ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ (Ι) Η εντόπιση και ψηλάφηση του σημείου παρακέντησης πριν την περιποίηση (καθαρισμό) του δέρματος Ο αρχικός καθαρισμός της επιφάνειας του χεριού στο σημείο παρακέντησης με σαπούνι (αντιμικροβιακό) και νερό και στη συνέχεια Η τοποθέτηση αντισηπτικού στο δέρμα

21 Ιωδιούχος ποβιδόνη 2-3 min Benzalkonium 1 min

22 «it must be kept in mind that all sophisticated technological improvements will never replace hygienic and aseptic rules for catheter handling» Canaud B, Nephrol Dial Transplant 1999

23 ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ Α-Φ ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΕΩΝ
Ευθύνονται για την απώλεια του 20% από αυτές Αποτελούν τη συχνότερη αιτία των λοιμώξεων που απαντούν στους αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς

24 Προφύλαξη Α-Φ αναστόμωσης από κακώσεις

25 Προφύλαξη Α-Φ αναστόμωσης από κακώσεις
Κατεύθυνση βελόνας παρακέντησης Σημείο παρακέντησης (προσοχή για επανακυκλοφορία) Να δίνεται η δυνατότητα κίνησης του άκρου μετά την παρακέντηση

26 Προφύλαξη Α-Φ αναστόμωσης από κακώσεις στο σπίτι
Προφύλαξη από κακή χρήση του άκρου Όχι ξάπλωμα πάνω στο χέρι με τη φίστουλα Αποφυγή μεταφοράς αντικειμένων στον αντίστοιχο βραχίονα Χρήση αλοιφής για μαλάκωμα δέρματος φίστουλα Προσοχή σε περίπτωση ανευρυσμάτων, φλεγμονών

27 Σας ευχαριστώ


Κατέβασμα ppt "ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google