Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

μενδελική κληρονομικότητα

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "μενδελική κληρονομικότητα"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 μενδελική κληρονομικότητα
μενδελική κληρονομικότητα

2 Οι λόγοι επιτυχίας των πειραμάτων του Mendel
Μελέτησε μια, δυο ιδιότητες κάθε φορά Χρησιμοποίησε αμιγή στελέχη Στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων Το μοσχομπίζελο ήταν μια επιτυχής επιλογή γιατί εμφάνιζε πολλά πλεονεκτήματα: Αναπτύσσεται πολύ εύκολα Δίνει μεγάλο αριθμό απογόνων- στατιστική επεξεργασία

3 Εμφανίζει μεγάλη ποικιλότητα σε πολλούς χαρακτήρες

4 Τεχνητή γονιμοποίηση

5 Αυτογονιμοποιείται φυσιολογικά
Αυτογονιμοποιείται φυσιολογικά

6 αλληλόμορφα γονίδια , ,…………….. Ζεύγη ομολόγων χρωμοσωμάτων
αλληλόμορφα γονίδια , ,…………….. Ζεύγη ομολόγων χρωμοσωμάτων Αλληλόμορφα ενός γονιδίου Αλληλόμορφα είναι τα γονίδια που βρίσκονται στην ίδια θέση των ομολόγων χρωμοσωμάτων και ελέγχουν την ίδια ιδιότητα (π.χ χρώμα, ύψος, κλπ) Τα αλληλόμορφα είναι οι εναλλακτικές μορφές ενός γονιδίου Κάθε οργανισμός έχει δυο αλληλόμορφα που μπoρεί να είναι ίδια ή διαφορετικά…. Αλληλόμορφα ενός άλλου γονιδίου

7 ομόζυγο/ετερόζυγο-επικρατές/υπολειπόμενο
Ομόζυγα είναι τα άτομα που έχουν ίδια αλληλόμορφα για μια συγκεκριμένη ιδιότητα Ετερόζυγα είναι τα άτομα που έχουν δυο διαφορετικά αλληλόμορφα για μια συγκεκριμένη ιδιότητα ομόζυγα ετερόζυγο Το αλληλόμορφο που καλύπτει την έκφραση του άλλου ονομάζεται επικρατές και συμβολίζεται με κεφαλαίο γράμμα Το αλληλόμορφο του οποίου καλύπτεται η έκφραση ονομάζεται υπολοιπόμενο και συμβολίζεται με το ίδιο γράμμα, αλλά μικρό π.χ Α: επικρατές, α: υπολειπόμενο

8 Γονότυπος-φαινότυπος
Μια ιδιότητα= ένα ζεύγος αλληλομόρφων σε κάθε σωματικό κύτταρο Έστω ο χαρακτήρας ύψος Ένα άτομο μπορεί να έχει γονότυπο ως προς το ύψος (ΨΨ) ή (ψψ) ή (Ψψ) και φαινότυπο ως προς το ύψος ψηλό [(ΨΨ), (Ψψ)] ή κοντό (ψψ) Ο γονότυπος αναφέρεται στο σύνολο των αλληλομόρφων ενός οργανισμού Συνήθως όμως η γονότυπος αναφέρεται σε ένα ή ορισμένα μόνο ζεύγη αλληλομόρφων Ο φαινότυπος αναφέρεται στο σύνολο των χαρακτήρων που προκύπτουν από την έκφραση του γονοτύπου Συνήθως όμως αναφέρεται σε έναν ή ορισμένους χαρακτήρες, στους οποίους έχουμε εστιάσει την προσοχή μας Ψ: ψηλό ψ: κοντό


Κατέβασμα ppt "μενδελική κληρονομικότητα"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google