Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Β’ Τάξη Γενικού Λυκείου

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Β’ Τάξη Γενικού Λυκείου"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Β’ Τάξη Γενικού Λυκείου
Πολιτική Παιδεία Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος Β’ Τάξη Γενικού Λυκείου

2 2.1 Το ΑΕΠ και η οικονομικη ευημερια
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο – Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος 2.1 Το ΑΕΠ και η οικονομικη ευημερια

3 2.1 Το Α.Ε.Π. και η οικονομική ευημερία 1/9
Μικρο-οικονομία Μελετά τις ατομικές επιλογές, χωρίς να ενδιαφέρεται για το σύνολο της οικονομίας π.χ. η παραγωγή ενός προϊόντος, η ζήτηση του καταναλωτή κ.α Μακρο-οικονομία Μελετά τη συμπεριφορά και αλληλεξάρτηση των συνολικών μεγεθών της οικονομίας π.χ. συνολική παραγωγή, συνολική κατανάλωση κ.α. Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος

4 2.1 Το Α.Ε.Π. και η οικονομική ευημερία 2/9
Κάθε χρόνο, κάθε κράτος συντάσσει πίνακες με τα μεγέθη των εθνικών λογαριασμών. Οι βασικοί εθνικοί λογαριασμοί είναι: το Εγχώριο Προϊόν, το Εθνικό εισόδημα και η Εθνική Δαπάνη. Οι λογαριασμοί αυτοί αποτυπώνονται στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π.). Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος

5 2.1 Το Α.Ε.Π. και η οικονομική ευημερία 3/9
Το Α.Ε.Π. δείχνει την οικονομική δραστηριότητα μιας χώρας. Το Α.Ε.Π. είναι η συνολική αξία των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγει μια οικονομία σε ένα έτος με συντελεστές παραγωγής που ανήκουν στους κατοίκους της χώρας. Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος

6 2.1 Το Α.Ε.Π. και η οικονομική ευημερία 4/9
Τελικά αγαθά Είναι αυτά που δεν επιδέχονται περεταίρω επεξεργασίας και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως έχουν στην κατανάλωση. Αποσβέσεις Για την παραγωγή ενός προϊόντος απαιτείται κεφαλαιουχικός εξοπλισμός (κτήρια, μηχανήματα, αυτοκίνητα κ.α.). Ο εξοπλισμός υφίσταται στην πορεία του χρόνου. Η φθορά αυτή ονομάζεται απόσβεση. Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος

7 2.1 Το Α.Ε.Π. και η οικονομική ευημερία 5/9
αν αφαιρεθούν οι αποσβέσεις Είναι το σύνολο των αγαθών και υπηρεσιών που παράγει μία χώρα σε ένα έτος Καθαρό εγχώριο προϊόν Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος

8 2.1 Το Α.Ε.Π. και η οικονομική ευημερία 6/9
Το κατά Κεφαλήν Εισόδημα προκύπτει αν το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν διαιρεθεί με το σύνολο του πληθυσμού της χώρας. Η μέτρησή του είναι χρήσιμη γιατί δείχνει την πορεία ανάπτυξης μιας χώρας και επιτρέπει τη σύγκριση με άλλες χώρες. Η μέτρηση του κατά Κεφαλήν Εισοδήματος δε δείχνει την διανομή του εισοδήματος στα επιμέρους άτομα. Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος

9 2.1 Το Α.Ε.Π. και η οικονομική ευημερία 7/9
Καθαρό Εγχώριο Προϊόν = Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν – Αποσβέσεις Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν = Καθαρό Εγχώριο Προϊόν + Αποσβέσεις Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος

10 2.1 Το Α.Ε.Π. και η οικονομική ευημερία 8/9
Οι αδυναμίες του Α.Ε.Π. Δεν περιλαμβάνει τα αγαθά και τις υπηρεσίες που δεν είναι αντικείμενο αγοραπωλησίας (π.χ. οικιακή εργασία) Δεν λαμβάνει υπόψη τη σύνθεση της παραγωγής. Δηλαδή το είδος της παραγωγής. Δεν λαμβάνει υπόψη τη διανομή του προϊόντος. Δεν λαμβάνει υπόψη την βελτίωση της ποιότητας. Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος

11 2.1 Το Α.Ε.Π. και η οικονομική ευημερία 9/9
Η πραγματική οικονομική ευημερία της χώρας αποδεικνύεται εν μέρει από τους βασικούς εθνικούς λογαριασμούς. Γιατί υπάρχει και η παραοικονομία, η οποία δεν καταγράφεται στις επίσημες στατιστικές. Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος

12 2.2 Ο ιδιωτικοσ και ο δημοσιοσ τομεασ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο – Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος 2.2 Ο ιδιωτικοσ και ο δημοσιοσ τομεασ

13 2.2 Ο ιδιωτικός και ο δημόσιος τομέας 1/14
Βασικές μονάδες στο οικονομικό σύστημα Οι επιχειρήσεις Τα νοικοκυριά Το κράτος Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος

14 2.2 Ο ιδιωτικός και ο δημόσιος τομέας 2/14
Το κράτος Αποτελεί αποφασιστικό παράγοντα του οικονομικού συστήματος γιατί με τις αποφάσεις του επηρεάζει τους άλλους παράγοντες. Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος

15 2.2 Ο ιδιωτικός και ο δημόσιος τομέας 3/13
Οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά επιδιώκουν την μεγιστοποίηση της ατομικής ευημερίας. Οι δημόσιοι φορείς δρουν με βάση το δημόσιο συμφέρον. Σκοπός του κράτους είναι η μεγιστοποίηση της κοινωνικής ευημερίας. Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος

16 2.2 Ο ιδιωτικός και ο δημόσιος τομέας 4/13
Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος

17 2.2 Ο ιδιωτικός και ο δημόσιος τομέας 5/13
Η ροή στο κύκλωμα είναι διαρκής. Η ποσότητα των συναλλαγών των αγαθών και υπηρεσιών μεταβάλλεται. Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος

18 2.2 Ο ιδιωτικός και ο δημόσιος τομέας 6/13
Ιδιωτικός τομέας Νοικοκυριά Επιχειρήσεις Όταν η ιδιοκτησία των Π.Σ. τους ανήκει το σύστημα είναι καπιταλιστικό. Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος

19 2.2 Ο ιδιωτικός και ο δημόσιος τομέας 7/13
Δημόσιος τομέας Κράτος Όταν η ιδιοκτησία των Π.Σ. ανήκει στο κράτος το σύστημα είναι σοσιαλιστικό. Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος

20 2.2 Ο ιδιωτικός και ο δημόσιος τομέας 8/13
Σε καμία χώρα δεν υπάρχει αμιγές καπιταλιστικό σύστημα γιατί το κράτος παρεμβαίνει στην οικονομία. Το οικονομικό σύστημα που υπάρχει σχεδόν σε όλες τις χώρες είναι η μεικτή οικονομία. Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος

21 2.2 Ο ιδιωτικός και ο δημόσιος τομέας 9/13
Το κράτος Ασκεί οικονομική δραστηριότητα. Είναι παραγωγός και καταναλωτής αγαθών και υπηρεσιών. Φροντίζει να παράγει τα δημόσια αγαθά και να ιδρύει δημόσιες επιχειρήσεις. Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος

22 2.2 Ο ιδιωτικός και ο δημόσιος τομέας 10/13
Δημόσια αγαθά Θεωρούνται ως δικαιώματα Π.χ. υγεία, παιδεία, άμυνα, δικαιοσύνη. Είναι αδιαίρετα. Παρέχονται δωρεάν ή με συμβολικό αντίτιμο. Το κράτος Φροντίζει για την παραγωγή τους. Είτε τα παράγει είτε τα αγοράζει από τους ιδιώτες. Είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός αγαθών και υπηρεσιών. Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος

23 2.2 Ο ιδιωτικός και ο δημόσιος τομέας 11/13
Δ.Ε.Η. Ε.Υ.Δ.Α.Π. Δ.Ε.Φ.Α. Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος

24 2.2 Ο ιδιωτικός και ο δημόσιος τομέας 12/13
Αστικές συγκοινωνίες Κτηματική Εταιρεία Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος

25 2.2 Ο ιδιωτικός και ο δημόσιος τομέας 13/13
Στόχος τους είναι η εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος. Οι στόχοι τους προβλέπονται από τις ιδρυτικές τους διατάξεις. Εξυπηρετούνται καλύτερα όταν λειτουργούν αποτελεσματικά και ανταγωνιστικά. Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος

26 2.3 Ο ρολοσ του κρατουσ στην οικονομια
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο – Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος 2.3 Ο ρολοσ του κρατουσ στην οικονομια

27 2.3 Ο ρόλος του κράτους στην οικονομία 1/8
Το κύριο οικονομικό πρόβλημα Έχει παγκόσμια ισχύ Από αυτό απορρέουν όλα τα άλλα οικονομικά προβλήματα Οι ανάγκες των ανθρώπων είναι απεριόριστες και τα μέσα για την ικανοποίησή τους περιορισμένα Πώς με περιορισμένους πόρους θα ικανοποιηθούν απεριόριστες ανάγκες; Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος

28 2.3 Ο ρόλος του κράτους στην οικονομία 2/8
Το οικονομικό πρόβλημα Ανάγκες Απεριόριστες Ακόρεστες Αγαθά Περιορισμένα Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος

29 2.3 Ο ρόλος του κράτους στην οικονομία 3/8
Από το βασικό οικονομικό πρόβλημα απορρέουν τέσσερα άλλα προβλήματα: Το πρόβλημα της κατανομής των πόρων. Το πρόβλημα της οικονομικής σταθερότητας. Το πρόβλημα της οικονομικής ανάπτυξης. Το πρόβλημα της διανομής του εισοδήματος. Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος

30 2.3 Ο ρόλος του κράτους στην οικονομία 4/8
Στόχος του κρατικού παρεμβατισμού είναι η επίλυση των βασικών οικονομικών προβλημάτων Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος

31 2.3 Ο ρόλος του κράτους στην οικονομία 5/8
Οι απόψεις για τον κρατικό παρεμβατισμό Φιλελεύθερη άποψη Περιορισμός του σπάταλου και αναποτελεσματικού κράτους Σοσιαλιστική άποψη Ενδεδειγμένο μέγεθος του δημόσιου τομέα Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος

32 2.3 Ο ρόλος του κράτους στην οικονομία 6/8
Η επίλυση των οικονομικών προβλημάτων γίνεται ως εξής: Καπιταλισμός: μηχανισμός της αγοράς Σοσιαλισμός: κρατικός παρεμβατισμός Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος

33 2.3 Ο ρόλος του κράτους στην οικονομία 7/8
Μεικτή οικονομία Κάθε μηχανισμός παρουσιάζει αδυναμίες. Ο ένας πρέπει να συμπληρώνει τον άλλο. Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος

34 2.3 Ο ρόλος του κράτους στην οικονομία 8/8
Θεωρία Παιγνίων Το δίλημμα του φυλακισμένου Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος

35 2.4 Ο ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟϋΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο – Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος 2.4 Ο ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟϋΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

36 2.4 Ο κρατικός προϋπολογισμός 1/10
Προϋπολογισμός νόμος λογαριασμός Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος

37 2.4 Ο κρατικός προϋπολογισμός 2/10
Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος

38 2.4 Ο κρατικός προϋπολογισμός 3/10
Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος

39 2.4 Ο κρατικός προϋπολογισμός 4/10
Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος

40 2.4 Ο κρατικός προϋπολογισμός 5/10
Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος

41 2.4 Ο κρατικός προϋπολογισμός 6/10
Προϋπολογισμός Πλεονασματικός Ελλειμματικός Ισοσκελισμένος Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος

42 2.4 Ο κρατικός προϋπολογισμός 7/10
Δημόσια έσοδα Φόροι Δανεισμός Επιχειρηματική δραστηριότητα Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος

43 2.4 Ο κρατικός προϋπολογισμός 8/10
Άμεσοι φόροι Επιβάλλονται στο εισόδημα και στην περιουσία Το βάρος προσαρμόζεται στη φοροδοτική ικανότητα του καθενός Είναι λιγότερο ανεκτοί Έμμεσοι φόροι Επιβάλλονται στα καταναλωτικά προϊόντα Τα έξοδα είσπραξής τους είναι μικρότερα Πλήττουν περισσότερο τα μικρότερα εισοδήματα Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος

44 2.4 Ο κρατικός προϋπολογισμός 9/10
Δημόσιες δαπάνες Μέσο επίτευξης των πολιτικών της κυβέρνησης Μέσο επίλυσης των οικονομικών προβλημάτων Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος

45 2.4 Ο κρατικός προϋπολογισμός 10/10
Καλύτερη κατανομή των πόρων: Π.χ. αν το κράτος θέλει μεγαλύτερη ποσότητα ενός αγροτικού προϊόντος θα το επιδοτήσουν. Σταθεροποίηση της οικονομίας: Π.χ. αν η ζήτηση είναι μεγαλύτερη από την προσφορά και υπάρχει πληθωρισμός το κράτος θα μειώσει τις δημόσιες δαπάνες. Οικονομική ανάπτυξη: Π.χ. με δημόσιες επενδύσεις σε έργα υποδομής. Καλύτερη διανομή εισοδήματος: Π.χ. αύξηση του εισοδήματος οικονομικά ασθενέστερων ομάδων. Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος

46 Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09 Οικονομολόγος


Κατέβασμα ppt "Β’ Τάξη Γενικού Λυκείου"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google