Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

HELP INDICATOR www.LightBite-project.net Κάντε ένα διάλειμμα, Δοκιμάστε ένα LightBite Have a break, have a LightBite www.LightBite-project.net Tο παρόν.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "HELP INDICATOR www.LightBite-project.net Κάντε ένα διάλειμμα, Δοκιμάστε ένα LightBite Have a break, have a LightBite www.LightBite-project.net Tο παρόν."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 HELP INDICATOR www.LightBite-project.net Κάντε ένα διάλειμμα, Δοκιμάστε ένα LightBite Have a break, have a LightBite www.LightBite-project.net Tο παρόν ερευνητικό πρόγραμμα έχει λάβει χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή η δημοσίευση αντικατοπτρίζει την γνώμη των συγγραφέων και η Ε.Ε δεν είναι υπεύθυνη για τις πληροφορίες που συμπεριλαμβάνονται στο παρόν κείμενο Coordinated by

2 HELP INDICATOR www.LightBite-project.net Είσαστε διευθυντής πρώτης γραμμής που δεν γνωρίζει αρκετά για την δημιουργία ταχύρυθμων προγραμμάτων εκπαίδευσης; Μην ανησυχείτε! Ακολουθήστε τα πιο κάτω για να μπείτε στην σωστή κατεύθυνση. Πρέπει μόνο να θέσετε 2 κριτήρια: - πόσο χρόνο μπορείτε να διαθέσετε στην δημιουργία - σε τι υλικό έχετε πρόσβαση Και ακολούθως θα σας δοθούν οι απαραίτητες διδακτικές κατευθυντήριες γραμμές ώστε να δημιουργήσετε με επιτυχία ένα LightBite. Δοκιμάστε! Εκκίνηση! Introduction

3 HELP INDICATOR www.LightBite-project.net Το πολύ 1 ώρα 1 ώρα ή και περισσότερο Πόσο χρόνο μπορείτε να αφιερώσετε στην δημιουργία ενός LightBite? Το πολύ 30’

4 HELP INDICATOR www.LightBite-project.net Έχετε καθόλου κείμενο; Σε τι υλικό έχετε πρόσβαση; Ναι Όχι ξαναξεκινήστε

5 HELP INDICATOR www.LightBite-project.net Έχετε καθόλου κείμενο; Όχι Ναί Σε τι υλικό έχετε πρόσβαση; restart

6 HELP INDICATOR www.LightBite-project.net Έχετε μόνο περιορισμένο χρόνο (το πολύ 30’) και κανένα διαθέσιμο υλικό στην διάθεση σας. Πιο κάτω θα βρείτε κάποιες κατευθυντήριες γραμμές που θα σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε το καλύτερο LightBite κάτω από αυτές τις συνθήκες. Οδηγίες σχετικά με:  Εισαγωγή Εισαγωγή  Κυρίως κείμενο Κυρίως κείμενο  Συμπέρασματα Συμπέρασματα  Περαιτέρω ανάπτυξη Περαιτέρω ανάπτυξη Το πολύ 30’ Κανένα διαθέσιμο υλικό

7 HELP INDICATOR www.LightBite-project.net = εισαγωγή/τοποθέτηση υλικού Δημιουργήστε ένα μενού δίνοντας τίτλους στα βήματα: (εισαγωγή/πληροφορίες/αξιολόγηση) Δώστε πλήρεις πληροφορίες στην εισαγωγή σχετικές με το θέμα σας. Τονίστε τους στόχους του LightBite εισαγωγή συμπέρασμα Ξαναξεκινήστε εισαγωγή συμπέρασμα Κατευθυντήριες Γραμμές εισαγωγή

8 HELP INDICATOR www.LightBite-project.net = πληροφορίες, δώστε περιεχόμενο Έχετε υπόψη: το να μαθαίνει κάποιος μέσω οθόνης δεν είναι το ίδιο με το να μάθει κάποιος από έντυπο υλικό. Διδακτικές συμβουλές σχετικά με την δημιουργία και τη δομή του LightBite * το πολύ 15 γραμμές κειμένου ανά οθόνη (αποτρέπει την κύλιση) * μην χρησιμοποιείται συνεχόμενο γραπτό κείμενο * χρησιμοποιείτε κουκκίδες εισαγωγής, παραγράφους κτλ. * χρησιμοποιείστε έντονη γραμματοσειρά στα πιο σημαντικά σημεία * χρησιμοποιείστε εικόνες σε διάφορα σημεία όπως εικόνα για το «έχετε υπόψη» εισαγωγή συμπέρασμα Ξαναξεκινήστε έξτρα/περαιτέ ρω ανάπτυξη Κατευθυντήριες Γραμμές κυρίως κείμενο

9 HELP INDICATOR www.LightBite-project.net = αξιολόγηση Επαναλάβετε εν συντομία τα πιο σημαντικά σημεία. Δημιουργήστε με το εργαλείο LightBite τουλάχιστον 1 ερώτηση για αξιολόγηση (+ ανάδραση). Αυτό το βήμα είναι σημαντικό για να ελέγξετε αν είναι κατανοητά τα πιο σημαντικά σημεία. Αν δώσατε μια συγκεκριμένη εργασία στην εισαγωγή, η ερώτηση αξιολόγησης πρέπει να σχετίζεται την εργασία. Π.χ.: δημιουργήστε μια ερώτηση πολλαπλής επιλογής για τα 5 βήματα της διαδικασίας. Ενσωματώστε εικονογραφημένο,ή οπτικοακουστικό υλικό στην ερώτηση αξιολόγησης. Ξαναξεκινήστε έξτρα/περαιτέ ρω ανάπτυξη Κατευθυντήριες Γραμμές συμπέρασμα εισαγωγή συμπέρασμα

10 HELP INDICATOR www.LightBite-project.net HELP INDICATOR Το LightBite σας μπορεί να γίνει πιο δυναμικό και να φαίνεται πιο ελκυστικό αν χρησιμοποιήσετε ποικιλόμορφο υλικό. Π.χ.: μια εικόνα/φωτογραφία, μια ταινία μικρού μήκους, μια διαδραστική άσκηση, ένα τεστ, κτλ. Συμβουλή: προσπαθήστε να αφήσετε λίγο περισσότερο χρόνο για τη δημιουργία του δικού σας LightBite, έτσι ώστε να βρείτε ή/και να δημιουργήσετε ποικιλόμορφο υλικό. Θα μπορούσατε να αναπτύξετε άλλου είδους ασκήσεις με άλλα εργαλεία από το διαδίκτυο. Για να δείτε μερικά από αυτά τα εργαλεία πηγαίνετε στο www.Lightbite-project.net.www.Lightbite-project.net Σ’ αυτό το βίντεο θα δείτε κάποιες περαιτέρω συμβουλέςβίντεο εισαγωγή κυρίως κείμενο συμπέρασμα Ξαναξεκινήστε Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με περαιτέρω ανάπτυξη

11 HELP INDICATOR www.LightBite-project.net Έχετε μόνο περιορισμένο χρόνο (το πολύ 30’) και κανένα διαθέσιμο υλικό στην διάθεση σας. Πιο κάτω θα βρείτε κάποιες κατευθυντήριες γραμμές που θα σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε το καλύτερο LightBite κάτω από αυτές τις συνθήκες. Οδηγίες σχετικά με:  Εισαγωγή Εισαγωγή  Κυρίως κείμενο Κυρίως κείμενο  Συμπέρασματα Συμπέρασματα  Περαιτέρω ανάπτυξη Περαιτέρω ανάπτυξη Το πολύ 30’ Κανένα διαθέσιμο υλικό

12 HELP INDICATOR www.LightBite-project.net = εισαγωγή/τοποθέτηση υλικού Δημιουργήστε ένα μενού δίνοντας τίτλους στα βήματα: (εισαγωγή/πληροφορίες/αξιολόγηση) Δώστε πλήρεις πληροφορίες στην εισαγωγή σχετικές με το θέμα σας. Τονίστε τους στόχους του LightBite εισαγωγή συμπέρασμα Ξαναξεκινήστε έξτρα/περαιτέ ρω ανάπτυξη Κατευθυντήριες Γραμμές εισαγωγή

13 HELP INDICATOR www.LightBite-project.net = πληροφορίες, παραχωρήστε περιεχόμενο Διδακτικές συμβουλές σχετικά με εικονογραφημένο/οπτικοακουστικό/ακουστικό υλικό: * Μην χρησιμοποιείτε εικονογραφημένο, οπτικοακουστικό,υλικό που δεν έχει άμεση σχέση με το περιεχόμενο * Μην χρησιμοποιείτε βίντεο και ακουστικά κλιπ τα οποία ξεκινούν αυτόματα * Πάντα να χρησιμοποιείτε κείμενο σχετικά με την εικόνα, τα βίντεο και ακουστικά κλιπ σαν υποστήριξη ή/και για διευκρίνηση * Βάλτε κείμενο (π.χ.:. κλειδί) κοντά σε εικονογραφημένο/ακουστικό/ οπτικοακουστικό υλικό. Αν δεν το κάνετε μπορεί να δημιουργήσετε σύγχυση. * Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει καλή ισορροπία μεταξύ κειμένου και εικονογραφημένου/ακουστικού/ οπτικοακουστικού υλικού. * Περισσότερες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το κείμενοΠερισσότερες κατευθυντήριες γραμμές εισαγωγή συμπέρασμα Ξαναξεκινήστε έξτρα/περαιτέ ρω ανάπτυξη Κατευθυντήριες Γραμμές κυρίως κείμενο

14 HELP INDICATOR www.LightBite-project.net = πληροφορίες, δώστε περιεχόμενο Έχετε υπόψη: το να μαθαίνει κάποιος μέσω οθόνης δεν είναι το ίδιο με το να μάθει κάποιος από έντυπο υλικό. Διδακτικές συμβουλές σχετικά με την δημιουργία και τη δομή του LightBite * το πολύ 15 γραμμές κειμένου ανά οθόνη (αποτρέπει την κύλιση) * μην χρησιμοποιείται συνεχόμενο γραπτό κείμενο * χρησιμοποιείτε κουκκίδες εισαγωγής, παραγράφους κτλ. * χρησιμοποιείστε έντονη γραμματοσειρά στα πιο σημαντικά σημεία * χρησιμοποιείστε εικόνες σε διάφορα σημεία όπως εικόνα για το «έχετε υπόψη» εισαγωγή συμπέρασμα Ξαναξεκινήστε έξτρα/περαιτέ ρω ανάπτυξη Κατευθυντήριες Γραμμές κυρίως κείμενο

15 HELP INDICATOR www.LightBite-project.net = αξιολόγηση Επαναλάβετε εν συντομία τα πιο σημαντικά σημεία. Δημιουργήστε με το εργαλείο LightBite τουλάχιστον 1 ερώτηση για αξιολόγηση (+ ανάδραση). Αυτό το βήμα είναι σημαντικό για να ελέγξετε αν είναι κατανοητά τα πιο σημαντικά σημεία. Αν δώσατε μια συγκεκριμένη εργασία στην εισαγωγή, η ερώτηση αξιολόγησης πρέπει να σχετίζεται την εργασία. Π.χ.: δημιουργήστε μια ερώτηση πολλαπλής επιλογής για τα 5 βήματα της διαδικασίας. Ενσωματώστε εικονογραφημένο,ή οπτικοακουστικό υλικό στην ερώτηση αξιολόγησης. εισαγωγή συμπέρασμα Ξαναξεκινήστε έξτρα/περαιτέ ρω ανάπτυξη Κατευθυντήριες Γραμμές συμπέρασμα

16 HELP INDICATOR www.LightBite-project.net HELP INDICATOR Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με περαιτέρω ανάπτυξη Αναζητήστε το υλικό στο διαδίκτυο (να είστε προσεχτικοί όσον αφορά πνευματική ιδιοκτησία) Δημιουργήστε το υλικό μόνος/μόνη σας: Στην ιστοσελίδα μας μπορείτε να βρείτε εγχειρίδιο το οποίο εξηγεί πώς να Τροποποιήσετε μια φωτογραφία Κάνετε χάρτες στοχασμού (mindmap) Δημιουργήσετε τεστ Δημιουργήσετε οπτικόακουστικό υλικό Κάνετε «φωτογραφία’»της οθόνης σας= screen capturing Δημιουργήσετε «ταινία μικρού μήκους» με τις διαδικασίες που γίνονται στην οθόνη του υπολογιστή σας = screencasting αυτό το βίντεο παρέχει επιπρόσθετες συμβουλέςβίντεο

17 HELP INDICATOR www.LightBite-project.net Έχετε εικονογραφημένο ή οπτικοακουστικό υλικό; Όχι Ναι Σε τι υλικό έχετε πρόσβαση; restart

18 HELP INDICATOR www.LightBite-project.net Έχετε μόνο περιορισμένο χρόνο (το πολύ 30’) και κανένα διαθέσιμο υλικό στην διάθεση σας. Πιο κάτω θα βρείτε κάποιες κατευθυντήριες γραμμές που θα σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε το καλύτερο LightBite κάτω από αυτές τις συνθήκες. Οδηγίες σχετικά με:  Εισαγωγή Εισαγωγή  Κυρίως κείμενο Κυρίως κείμενο  Συμπέρασματα Συμπέρασματα  Περαιτέρω ανάπτυξη Περαιτέρω ανάπτυξη Το πολύ 30’ Κανένα διαθέσιμο υλικό

19 HELP INDICATOR www.LightBite-project.net = εισαγωγή/τοποθέτηση υλικού Δημιουργήστε ένα μενού δίνοντας τίτλους στα βήματα: (εισαγωγή/πληροφορίες/αξιολόγηση) Δώστε πλήρεις πληροφορίες στην εισαγωγή σχετικές με το θέμα σας. Τονίστε τους στόχους του LightBite εισαγωγή συμπέρασμα Ξαναξεκινήστε έξτρα/περαιτέ ρω ανάπτυξη Κατευθυντήριες Γραμμές εισαγωγή εισαγωγή συνεχίζεται

20 HELP INDICATOR www.LightBite-project.net = πληροφορίες, δώστε περιεχόμενο Έχετε υπόψη: το να μαθαίνει κάποιος μέσω οθόνης δεν είναι το ίδιο με το να μάθει κάποιος από έντυπο υλικό. Διδακτικές συμβουλές σχετικά με την δημιουργία και τη δομή του LightBite * το πολύ 15 γραμμές κειμένου ανά οθόνη (αποτρέπει την κύλιση) * μην χρησιμοποιείται συνεχόμενο γραπτό κείμενο * χρησιμοποιείτε κουκκίδες εισαγωγής, παραγράφους κτλ. * χρησιμοποιείστε έντονη γραμματοσειρά στα πιο σημαντικά σημεία * χρησιμοποιείστε εικόνες σε διάφορα σημεία όπως εικόνα για το «έχετε υπόψη» εισαγωγή συμπέρασμα Ξαναξεκινήστε έξτρα/περαιτέ ρω ανάπτυξη Κατευθυντήριες Γραμμές κυρίως κείμενο

21 HELP INDICATOR www.LightBite-project.net = αξιολόγηση Επαναλάβετε εν συντομία τα πιο σημαντικά σημεία. Δημιουργήστε με το εργαλείο LightBite τουλάχιστον 1 ερώτηση για αξιολόγηση (+ ανάδραση). Αυτό το βήμα είναι σημαντικό για να ελέγξετε αν είναι κατανοητά τα πιο σημαντικά σημεία. Αν δώσατε μια συγκεκριμένη εργασία στην εισαγωγή, η ερώτηση αξιολόγησης πρέπει να σχετίζεται την εργασία. Π.χ.: δημιουργήστε μια ερώτηση πολλαπλής επιλογής για τα 5 βήματα της διαδικασίας. Ενσωματώστε εικονογραφημένο,ή οπτικοακουστικό υλικό στην ερώτηση αξιολόγησης. εισαγωγή συμπέρασμα Ξαναξεκινήστε έξτρα/περαιτέ ρω ανάπτυξη Κατευθυντήριες Γραμμές συμπέρασμα

22 HELP INDICATOR www.LightBite-project.net HELP INDICATOR Το LightBite σας μπορεί να γίνει πιο δυναμικό και να φαίνεται πιο ελκυστικό αν χρησιμοποιήσετε ποικιλόμορφο υλικό. Π.χ.: μια εικόνα/φωτογραφία, μια ταινία μικρού μήκους, μια διαδραστική άσκηση, ένα τεστ, κτλ. Συμβουλή: προσπαθήστε να αφήσετε λίγο περισσότερο χρόνο για τη δημιουργία του δικού σας LightBite, έτσι ώστε να βρείτε ή/και να δημιουργήσετε ποικιλόμορφο υλικό. Θα μπορούσατε να αναπτύξετε άλλου είδους ασκήσεις με άλλα εργαλεία από το διαδίκτυο. Για να δείτε μερικά από αυτά τα εργαλεία πηγαίνετε στο www.Lightbite-project.net.www.Lightbite-project.net Σ’ αυτό το βίντεο θα δείτε κάποιες περαιτέρω συμβουλέςβίντεο εισαγωγή κυρίως κείμενο συμπέρασμα Ξαναξεκινήστε Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με περαιτέρω ανάπτυξη

23 HELP INDICATOR www.LightBite-project.net Έχετε μόνο περιορισμένο χρόνο (το πολύ 30’) και κανένα διαθέσιμο υλικό στην διάθεση σας. Πιο κάτω θα βρείτε κάποιες κατευθυντήριες γραμμές που θα σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε το καλύτερο LightBite κάτω από αυτές τις συνθήκες. Οδηγίες σχετικά με:  Εισαγωγή Εισαγωγή  Κυρίως κείμενο Κυρίως κείμενο  Συμπέρασματα Συμπέρασματα  Περαιτέρω ανάπτυξη Περαιτέρω ανάπτυξη Το πολύ 30’ Κανένα διαθέσιμο υλικό restart

24 HELP INDICATOR www.LightBite-project.net = εισαγωγή/τοποθέτηση υλικού Δημιουργήστε ένα μενού δίνοντας τίτλους στα βήματα: (εισαγωγή/πληροφορίες/αξιολόγηση) Δώστε πλήρεις πληροφορίες στην εισαγωγή σχετικές με το θέμα σας. Τονίστε τους στόχους του LightBite εισαγωγή συμπέρασμα Ξαναξεκινήστε έξτρα/περαιτέ ρω ανάπτυξη Κατευθυντήριες Γραμμές εισαγωγή

25 HELP INDICATOR www.LightBite-project.net = πληροφορίες, δώστε περιεχόμενο Έχετε υπόψη: το να μαθαίνει κάποιος μέσω οθόνης δεν είναι το ίδιο με το να μάθει κάποιος από έντυπο υλικό. Διδακτικές συμβουλές σχετικά με την δημιουργία και τη δομή του LightBite * το πολύ 15 γραμμές κειμένου ανά οθόνη (αποτρέπει την κύλιση) * μην χρησιμοποιείται συνεχόμενο γραπτό κείμενο * χρησιμοποιείτε κουκκίδες εισαγωγής, παραγράφους κτλ. * χρησιμοποιείστε έντονη γραμματοσειρά στα πιο σημαντικά σημεία * χρησιμοποιείστε εικόνες σε διάφορα σημεία όπως εικόνα για το «έχετε υπόψη» εισαγωγή συμπέρασμα Ξαναξεκινήστε έξτρα/περαιτέ ρω ανάπτυξη Κατευθυντήριες Γραμμές κυρίως κείμενο Κυρίως κείμενο συνεχίζεται

26 HELP INDICATOR www.LightBite-project.net = πληροφορίες, δώστε περιεχόμενο Έχετε υπόψη: το να μαθαίνει κάποιος μέσω οθόνης δεν είναι το ίδιο με το να μάθει κάποιος από έντυπο υλικό. Διδακτικές συμβουλές σχετικά με την δημιουργία και τη δομή του LightBite * το πολύ 15 γραμμές κειμένου ανά οθόνη (αποτρέπει την κύλιση) * μην χρησιμοποιείται συνεχόμενο γραπτό κείμενο * χρησιμοποιείτε κουκκίδες εισαγωγής, παραγράφους κτλ. * χρησιμοποιείστε έντονη γραμματοσειρά στα πιο σημαντικά σημεία * χρησιμοποιείστε εικόνες σε διάφορα σημεία όπως εικόνα για το «έχετε υπόψη» εισαγωγή συμπέρασμα Ξαναξεκινήστε έξτρα/περαιτέ ρω ανάπτυξη Κατευθυντήριες Γραμμές κυρίως κείμενο

27 HELP INDICATOR www.LightBite-project.net = αξιολόγηση Επαναλάβετε εν συντομία τα πιο σημαντικά σημεία. Δημιουργήστε με το εργαλείο LightBite τουλάχιστον 1 ερώτηση για αξιολόγηση (+ ανάδραση). Αυτό το βήμα είναι σημαντικό για να ελέγξετε αν είναι κατανοητά τα πιο σημαντικά σημεία. εισαγωγή συμπέρασμα Ξαναξεκινήστε έξτρα/περαιτέ ρω ανάπτυξη Κατευθυντήριες Γραμμές συμπέρασμα

28 HELP INDICATOR www.LightBite-project.net HELP INDICATOR Το LightBite σας μπορεί να γίνει πιο δυναμικό και να φαίνεται πιο ελκυστικό αν χρησιμοποιήσετε ποικιλόμορφο υλικό. Π.χ.: μια εικόνα/φωτογραφία, μια ταινία μικρού μήκους, μια διαδραστική άσκηση, ένα τεστ, κτλ. Συμβουλή: προσπαθήστε να αφήσετε λίγο περισσότερο χρόνο για τη δημιουργία του δικού σας LightBite, έτσι ώστε να βρείτε ή/και να δημιουργήσετε ποικιλόμορφο υλικό. Θα μπορούσατε να αναπτύξετε άλλου είδους ασκήσεις με άλλα εργαλεία από το διαδίκτυο. Για να δείτε μερικά από αυτά τα εργαλεία πηγαίνετε στο www.Lightbite-project.net.www.Lightbite-project.net Σ’ αυτό το βίντεο θα δείτε κάποιες περαιτέρω συμβουλέςβίντεο εισαγωγή κυρίως κείμενο συμπέρασμα Ξαναξεκινήστε Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με περαιτέρω ανάπτυξη

29 HELP INDICATOR www.LightBite-project.net Έχετε εικονογραφημένο ή οπτικοακουστικό υλικό; Σε τι υλικό έχετε πρόσβαση; Όχι Ναι restart

30 HELP INDICATOR www.LightBite-project.net Έχετε εικονογραφημένο ή οπτικοακουστικό υλικό; Όχι Ναι Σε τι υλικό έχετε πρόσβαση; restart

31 HELP INDICATOR www.LightBite-project.net Έχετε το πολύ 1 ώρα και δεν έχετε καθόλου υλικό στην διάθεση σας. Πιο κάτω θα βρείτε κάποιες κατευθυντήριες γραμμές που θα σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε το καλύτερο LightBite κάτω από αυτές τις συνθήκες. Οδηγίες σχετικά με:  Εισαγωγή Εισαγωγή  Κυρίως κείμενο Κυρίως κείμενο  Συμπέρασματα Συμπέρασματα  Περαιτέρω ανάπτυξη Περαιτέρω ανάπτυξη Το πολύ 1 ώρα’ Κανένα διαθέσιμο υλικό restart

32 HELP INDICATOR www.LightBite-project.net = εισαγωγή/τοποθέτηση υλικού Δημιουργήστε ένα μενού δίνοντας τίτλους στα βήματα: (εισαγωγή/πληροφορίες/αξιολόγηση) Δώστε πλήρεις πληροφορίες στην εισαγωγή σχετικές με το θέμα σας. Τονίστε τους στόχους του LightBite εισαγωγή συμπέρασμα Ξαναξεκινήστε έξτρα/περαιτέ ρω ανάπτυξη Κατευθυντήριες Γραμμές εισαγωγή (1) εισαγωγή συνεχίζεται

33 HELP INDICATOR www.LightBite-project.net Θα μπορούσατε να δώσετε μια συγκεκριμένη εργασία : τι ακριβώς θέλετε να αποκομίσουν οι εκπαιδευόμενοι από αυτό το LightBite; Π.χ.: * Ξεχωρίστε τα 5 βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν από την διαδικασία * Καθορίστε τα 10 σημαντικά στοιχεία στο μήνυμα *... Ενημερώστε τους εκπαιδευόμενους: στο τέλος του LightBite θα λάβουν μια ερώτηση/άσκηση αξιολόγησης σχετικά με την εργασία. Θα μπορούσατε να δώσετε κατευθυντήριες γραμμές για το «πώς» ο εκπαιδευόμενος μπορεί να «αποκομίσει» καλύτερα τις πληροφορίες. εισαγωγή συμπέρασμα Ξαναξεκινήστε έξτρα/περαιτέ ρω ανάπτυξη Κατευθυντήριες Γραμμές Εισαγωγή (2)

34 HELP INDICATOR www.LightBite-project.net = πληροφορίες, δώστε περιεχόμενο Έχετε υπόψη: το να μαθαίνει κάποιος μέσω οθόνης δεν είναι το ίδιο με το να μάθει κάποιος από έντυπο υλικό. Διδακτικές συμβουλές σχετικά με την δημιουργία και τη δομή του LightBite * το πολύ 15 γραμμές κειμένου ανά οθόνη (αποτρέπει την κύλιση) * μην χρησιμοποιείται συνεχόμενο γραπτό κείμενο * χρησιμοποιείτε κουκκίδες εισαγωγής, παραγράφους κτλ. * χρησιμοποιείστε έντονη γραμματοσειρά στα πιο σημαντικά σημεία * χρησιμοποιείστε εικόνες σε διάφορα σημεία όπως εικόνα για το «έχετε υπόψη» εισαγωγή συμπέρασμα Ξαναξεκινήστε έξτρα/περαιτέ ρω ανάπτυξη Κατευθυντήριες Γραμμές κυρίως κείμενο (1)

35 HELP INDICATOR www.LightBite-project.net Κάντε το LightBite διαδραστικό Ζητήστε από τον εκπαιδευόμενο να κάνει κάτι «διαδραστικό» : π.χ.: ασκήσεις πολλαπλής επιλογής, ασκήσεις αντιστοίχησης, ασκήσεις συμπληρώστε τα κενά, κ.ά.. Είδη ασκήσεων που είναι διαθέσιμα στο εργαλείο LightBite : ασκήσεις/ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ασκήσεις/ερωτήσεις ναι/όχι Μπορείτε να δημιουργήσετε άλλου είδους ασκήσεις με άλλα εργαλεία (στο διαδίκτυο). Για να δείτε μερικά από αυτά τα εργαλεία πηγαίνετε στο www.Lightbite-project.netwww.Lightbite-project.net εισαγωγή συμπέρασμα Ξαναξεκινήστε έξτρα/περαιτέ ρω ανάπτυξη Κατευθυντήριες Γραμμές κυρίως κείμενο (2)

36 HELP INDICATOR www.LightBite-project.net = αξιολόγηση Επαναλάβετε εν συντομία τα πιο σημαντικά σημεία. Δημιουργήστε με το εργαλείο LightBite τουλάχιστον 1 ερώτηση για αξιολόγηση (+ ανάδραση). Αυτό το βήμα είναι σημαντικό για να ελέγξετε αν είναι κατανοητά τα πιο σημαντικά σημεία. Αν δώσατε μια συγκεκριμένη εργασία στην εισαγωγή, η ερώτηση αξιολόγησης πρέπει να σχετίζεται την εργασία. Π.χ.: δημιουργήστε μια ερώτηση πολλαπλής επιλογής για τα 5 βήματα της διαδικασίας. εισαγωγή συμπέρασμα Ξαναξεκινήστε έξτρα/περαιτέ ρω ανάπτυξη Κατευθυντήριες Γραμμές συμπέρασμα

37 HELP INDICATOR www.LightBite-project.net HELP INDICATOR Το LightBite σας μπορεί να γίνει πιο δυναμικό και να φαίνεται πιο ελκυστικό αν χρησιμοποιήσετε ποικιλόμορφο υλικό. Π.χ.: μια εικόνα/φωτογραφία, μια ταινία μικρού μήκους, μια διαδραστική άσκηση, ένα τεστ, κτλ. Συμβουλή: προσπαθήστε να αφήσετε λίγο περισσότερο χρόνο για τη δημιουργία του δικού σας LightBite, έτσι ώστε να βρείτε ή/και να δημιουργήσετε ποικιλόμορφο υλικό. Θα μπορούσατε να αναπτύξετε άλλου είδους ασκήσεις με άλλα εργαλεία από το διαδίκτυο. Για να δείτε μερικά από αυτά τα εργαλεία πηγαίνετε στο www.Lightbite-project.net.www.Lightbite-project.net Σ’ αυτό το βίντεο θα δείτε κάποιες περαιτέρω συμβουλέςβίντεο εισαγωγή κυρίως κείμενο συμπέρασμα Ξαναξεκινήστε Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με περαιτέρω ανάπτυξη

38 HELP INDICATOR www.LightBite-project.net Έχετε το πολύ 1 ώρα και μόνο εικονογραφημένο/ακουστικό/οπτικοακουστικό υλικό στην διάθεσης σας. Πιο κάτω θα βρείτε κάποιες κατευθυντήριες γραμμές που θα σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε το καλύτερο LightBite κάτω από αυτές τις συνθήκες. Οδηγίες σχετικά με:  Εισαγωγή Εισαγωγή  Κυρίως κείμενο Κυρίως κείμενο  Συμπέρασματα Συμπέρασματα  Περαιτέρω ανάπτυξη Περαιτέρω ανάπτυξη Το πολύ 1 ώρα Μόνο εικονογραφημένο/οπτικοακουστικό υλικό διαθέσιμο ξαναξεκινήστε

39 HELP INDICATOR www.LightBite-project.net = εισαγωγή/τοποθέτηση υλικού Δημιουργήστε ένα μενού δίνοντας τίτλους στα βήματα: (εισαγωγή/πληροφορίες/αξιολόγηση) Δώστε πλήρεις πληροφορίες στην εισαγωγή σχετικές με το θέμα σας. Τονίστε τους στόχους του LightBite εισαγωγή συμπέρασμα Ξαναξεκινήστε έξτρα/περαιτέ ρω ανάπτυξη Κατευθυντήριες Γραμμές εισαγωγή Introduction continued

40 HELP INDICATOR www.LightBite-project.net Θα μπορούσατε να δώσετε μια συγκεκριμένη εργασία : τι ακριβώς θέλετε να αποκομίσουν οι εκπαιδευόμενοι από αυτό το LightBite; Π.χ.: * Ξεχωρίστε τα 5 βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν από την διαδικασία * Καθορίστε τα 10 σημαντικά στοιχεία στο μήνυμα *... Ενημερώστε τους εκπαιδευόμενους: στο τέλος του LightBite θα λάβουν μια ερώτηση/άσκηση αξιολόγησης σχετικά με την εργασία. Θα μπορούσατε να δώσετε κατευθυντήριες γραμμές για το «πώς» ο εκπαιδευόμενος μπορεί να «αποκομίσει» καλύτερα τις πληροφορίες. εισαγωγή συμπέρασμα Ξαναξεκινήστε έξτρα/περαιτέ ρω ανάπτυξη Κατευθυντήριες Γραμμές Εισαγωγή (2)

41 HELP INDICATOR www.LightBite-project.net = πληροφορίες, παραχωρήστε περιεχόμενο Διδακτικές συμβουλές σχετικά με εικονογραφημένο/οπτικοακουστικό/ακουστικό υλικό: * Μην χρησιμοποιείτε εικονογραφημένο, οπτικοακουστικό,υλικό που δεν έχει άμεση σχέση με το περιεχόμενο * Μην χρησιμοποιείτε βίντεο και ακουστικά κλιπ τα οποία ξεκινούν αυτόματα * Πάντα να χρησιμοποιείτε κείμενο σχετικά με την εικόνα, τα βίντεο και ακουστικά κλιπ σαν υποστήριξη ή/και για διευκρίνηση * Βάλτε κείμενο (π.χ.:. κλειδί) κοντά σε εικονογραφημένο/ακουστικό/ οπτικοακουστικό υλικό. Αν δεν το κάνετε μπορεί να δημιουργήσετε σύγχυση. * Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει καλή ισορροπία μεταξύ κειμένου και εικονογραφημένου/ακουστικού/ οπτικοακουστικού υλικού. * Περισσότερες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το κείμενοΠερισσότερες κατευθυντήριες γραμμές εισαγωγή συμπέρασμα Ξαναξεκινήστε έξτρα/περαιτέ ρω ανάπτυξη Κατευθυντήριες Γραμμές κυρίως κείμενο Κυρίως κείμενο συνεχίζεται

42 HELP INDICATOR www.LightBite-project.net = πληροφορίες, δώστε περιεχόμενο Έχετε υπόψη: το να μαθαίνει κάποιος μέσω οθόνης δεν είναι το ίδιο με το να μάθει κάποιος από έντυπο υλικό. Διδακτικές συμβουλές σχετικά με την δημιουργία και τη δομή του LightBite * το πολύ 15 γραμμές κειμένου ανά οθόνη (αποτρέπει την κύλιση) * μην χρησιμοποιείται συνεχόμενο γραπτό κείμενο * χρησιμοποιείτε κουκκίδες εισαγωγής, παραγράφους κτλ. * χρησιμοποιείστε έντονη γραμματοσειρά στα πιο σημαντικά σημεία * χρησιμοποιείστε εικόνες σε διάφορα σημεία όπως εικόνα για το «έχετε υπόψη» εισαγωγή συμπέρασμα Ξαναξεκινήστε έξτρα/περαιτέ ρω ανάπτυξη Κατευθυντήριες Γραμμές κυρίως κείμενο

43 HELP INDICATOR www.LightBite-project.net Κάντε το LightBite διαδραστικό Ζητήστε από τον εκπαιδευόμενο να κάνει κάτι «διαδραστικό» : π.χ.: ασκήσεις πολλαπλής επιλογής, ασκήσεις αντιστοίχησης, ασκήσεις συμπληρώστε τα κενά, κ.ά.. Είδη ασκήσεων που είναι διαθέσιμα στο εργαλείο LightBite : ασκήσεις/ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ασκήσεις/ερωτήσεις ναι/όχι π.χ. Τραβήξτε το κείμενο στην αντίστοιχη θέση στην εικόνα. π.χ.: Αναρτήστε ένα αριθμό διαδικασιών με την βοήθεια των εικονογραφήσεων, και συνεχίστε με την ερώτηση «ποια διαδικασία είναι η ορθή;» εισαγωγή συμπέρασμα Ξαναξεκινήστε έξτρα/περαιτέ ρω ανάπτυξη Κατευθυντήριες Γραμμές κυρίως κείμενο (2) Κυρίως κείμενο συνεχίζεται

44 HELP INDICATOR www.LightBite-project.net = αξιολόγηση Επαναλάβετε εν συντομία τα πιο σημαντικά σημεία. Δημιουργήστε με το εργαλείο LightBite τουλάχιστον 1 ερώτηση για αξιολόγηση (+ ανάδραση). Αυτό το βήμα είναι σημαντικό για να ελέγξετε αν είναι κατανοητά τα πιο σημαντικά σημεία. Αν δώσατε μια συγκεκριμένη εργασία στην εισαγωγή, η ερώτηση αξιολόγησης πρέπει να σχετίζεται την εργασία. Π.χ.: δημιουργήστε μια ερώτηση πολλαπλής επιλογής για τα 5 βήματα της διαδικασίας. εισαγωγή συμπέρασμα Ξαναξεκινήστε έξτρα/περαιτέ ρω ανάπτυξη Κατευθυντήριες Γραμμές συμπέρασμα

45 HELP INDICATOR www.LightBite-project.net HELP INDICATOR Το LightBite σας μπορεί να γίνει πιο δυναμικό και να φαίνεται πιο ελκυστικό αν χρησιμοποιήσετε ποικιλόμορφο υλικό. Π.χ.: μια εικόνα/φωτογραφία, μια ταινία μικρού μήκους, μια διαδραστική άσκηση, ένα τεστ, κτλ. Συμβουλή: προσπαθήστε να αφήσετε λίγο περισσότερο χρόνο για τη δημιουργία του δικού σας LightBite, έτσι ώστε να βρείτε ή/και να δημιουργήσετε ποικιλόμορφο υλικό. Θα μπορούσατε να αναπτύξετε άλλου είδους ασκήσεις με άλλα εργαλεία από το διαδίκτυο. Για να δείτε μερικά από αυτά τα εργαλεία πηγαίνετε στο www.Lightbite-project.net.www.Lightbite-project.net Σ’ αυτό το βίντεο θα δείτε κάποιες περαιτέρω συμβουλέςβίντεο εισαγωγή κυρίως κείμενο συμπέρασμα Ξαναξεκινήστε Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με περαιτέρω ανάπτυξη

46 HELP INDICATOR www.LightBite-project.net Έχετε εικονογραφημένο ή οπτικοακουστικό υλικό; Όχι Ναι Σε τι υλικό έχετε πρόσβαση; ξαναξεκινήστε

47 HELP INDICATOR www.LightBite-project.net Έχετε το πολύ 1 ώρα και μόνο κείμενο στην διάθεση σας. Πιο κάτω θα βρείτε κάποιες κατευθυντήριες γραμμές που θα σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε το καλύτερο LightBite κάτω από αυτές τις συνθήκες. Οδηγίες σχετικά με:  Εισαγωγή Εισαγωγή  Κυρίως κείμενο Κυρίως κείμενο  Συμπέρασματα Συμπέρασματα  Περαιτέρω ανάπτυξη Περαιτέρω ανάπτυξη Το πολύ 1 ώρα Μόνο κείμενο restart

48 HELP INDICATOR www.LightBite-project.net = εισαγωγή/τοποθέτηση υλικού Δημιουργήστε ένα μενού δίνοντας τίτλους στα βήματα: (εισαγωγή/πληροφορίες/αξιολόγηση) Δώστε πλήρεις πληροφορίες στην εισαγωγή σχετικές με το θέμα σας. Τονίστε τους στόχους του LightBite εισαγωγή συμπέρασμα Ξαναξεκινήστε έξτρα/περαιτέ ρω ανάπτυξη Κατευθυντήριες Γραμμές εισαγωγή εισαγωγή συνεχίζεται

49 HELP INDICATOR www.LightBite-project.net Θα μπορούσατε να δώσετε μια συγκεκριμένη εργασία : τι ακριβώς θέλετε να αποκομίσουν οι εκπαιδευόμενοι από αυτό το LightBite; Π.χ.: * Ξεχωρίστε τα 5 βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν από την διαδικασία * Καθορίστε τα 10 σημαντικά στοιχεία στο μήνυμα *... Ενημερώστε τους εκπαιδευόμενους: στο τέλος του LightBite θα λάβουν μια ερώτηση/άσκηση αξιολόγησης σχετικά με την εργασία. Θα μπορούσατε να δώσετε κατευθυντήριες γραμμές για το «πώς» ο εκπαιδευόμενος μπορεί να «αποκομίσει» καλύτερα τις πληροφορίες. εισαγωγή συμπέρασμα Ξαναξεκινήστε έξτρα/περαιτέ ρω ανάπτυξη Κατευθυντήριες Γραμμές Εισαγωγή (2)

50 HELP INDICATOR www.LightBite-project.net = πληροφορίες, δώστε περιεχόμενο Έχετε υπόψη: το να μαθαίνει κάποιος μέσω οθόνης δεν είναι το ίδιο με το να μάθει κάποιος από έντυπο υλικό. Διδακτικές συμβουλές σχετικά με την δημιουργία και τη δομή του LightBite * το πολύ 15 γραμμές κειμένου ανά οθόνη (αποτρέπει την κύλιση) * μην χρησιμοποιείτε συνεχόμενο γραπτό κείμενο * χρησιμοποιείτε κουκκίδες εισαγωγής, παραγράφους κτλ. * χρησιμοποιείστε έντονη γραμματοσειρά στα πιο σημαντικά σημεία * χρησιμοποιείστε εικόνες σε διάφορα σημεία όπως εικόνα για το «έχετε υπόψη» εισαγωγή συμπέρασμα Ξαναξεκινήστε έξτρα/περαιτέ ρω ανάπτυξη Κατευθυντήριες Γραμμές κυρίως κείμενο

51 HELP INDICATOR www.LightBite-project.net Κάντε το LightBite διαδραστικό Ζητήστε από τον εκπαιδευόμενο να κάνει κάτι «διαδραστικό» : π.χ.: ασκήσεις πολλαπλής επιλογής, ασκήσεις αντιστοίχησης, ασκήσεις συμπληρώστε τα κενά, κ.ά.. Είδη ασκήσεων που είναι διαθέσιμα στο εργαλείο LightBite : ασκήσεις/ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ασκήσεις/ερωτήσεις ναι/όχι εισαγωγή συμπέρασμα Ξαναξεκινήστε έξτρα/περαιτέ ρω ανάπτυξη Κατευθυντήριες Γραμμές κυρίως κείμενο (2)

52 HELP INDICATOR www.LightBite-project.net = αξιολόγηση Επαναλάβετε εν συντομία τα πιο σημαντικά σημεία. Δημιουργήστε με το εργαλείο LightBite τουλάχιστον 1 ερώτηση για αξιολόγηση (+ ανάδραση). Αυτό το βήμα είναι σημαντικό για να ελέγξετε αν είναι κατανοητά τα πιο σημαντικά σημεία. Αν δώσατε μια συγκεκριμένη εργασία στην εισαγωγή, η ερώτηση αξιολόγησης πρέπει να σχετίζεται την εργασία. Π.χ.: δημιουργήστε μια ερώτηση πολλαπλής επιλογής για τα 5 βήματα της διαδικασίας. εισαγωγή συμπέρασμα Ξαναξεκινήστε έξτρα/περαιτέ ρω ανάπτυξη Κατευθυντήριες Γραμμές συμπέρασμα

53 HELP INDICATOR www.LightBite-project.net HELP INDICATOR Introduction Body text Conclusion restart Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με περαιτέρω ανάπτυξη Το LightBite σας μπορεί να γίνει πιο δυναμικό και να φαίνεται πιο ελκυστικό αν χρησιμοποιήσετε ποικιλόμορφο υλικό. Π.χ.: μια εικόνα/φωτογραφία, μια ταινία μικρού μήκους, μια διαδραστική άσκηση, ένα τεστ, κτλ. Συμβουλή: προσπαθήστε να αφήσετε λίγο περισσότερο χρόνο για τη δημιουργία του δικού σας LightBite, έτσι ώστε να βρείτε ή/και να δημιουργήσετε ποικιλόμορφο υλικό. Θα μπορούσατε να αναπτύξετε άλλου είδους ασκήσεις με άλλα εργαλεία από το διαδίκτυο. Για να δείτε μερικά από αυτά τα εργαλεία πηγαίνετε στο www.Lightbite-project.net. www.Lightbite-project.net Σ’ αυτό το βίντεο θα δείτε κάποιες περαιτέρω συμβουλέςβίντεο

54 HELP INDICATOR www.LightBite-project.net Έχετε το πολύ 1 ώρα και έχετε κείμενο και εικονογραφημένο/οπτικοακουστικό υλικό στην διάθεση σας. Πιο κάτω θα βρείτε κάποιες κατευθυντήριες γραμμές που θα σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε το καλύτερο LightBite κάτω από αυτές τις συνθήκες. Οδηγίες σχετικά με:  Εισαγωγή Εισαγωγή  Κυρίως κείμενο Κυρίως κείμενο  Συμπέρασματα Συμπέρασματα  Περαιτέρω ανάπτυξη Περαιτέρω ανάπτυξη Το πολύ 1 ώρα Κείμενο και οπτικοακουστικό υλικό στην διάθεση σας ξαναξεκινήστε

55 HELP INDICATOR www.LightBite-project.net = εισαγωγή/τοποθέτηση υλικού Δημιουργήστε ένα μενού δίνοντας τίτλους στα βήματα: (εισαγωγή/πληροφορίες/αξιολόγηση) Δώστε πλήρεις πληροφορίες στην εισαγωγή σχετικές με το θέμα σας. Τονίστε τους στόχους του LightBite εισαγωγή συμπέρασμα Ξαναξεκινήστε έξτρα/περαιτέ ρω ανάπτυξη Κατευθυντήριες Γραμμές εισαγωγή (1) εισαγωγή συνεχίζεται

56 HELP INDICATOR www.LightBite-project.net Θα μπορούσατε να δώσετε μια συγκεκριμένη εργασία : τι ακριβώς θέλετε να αποκομίσουν οι εκπαιδευόμενοι από αυτό το LightBite; Π.χ.: * Ξεχωρίστε τα 5 βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν από την διαδικασία * Καθορίστε τα 10 σημαντικά στοιχεία στο μήνυμα *... Ενημερώστε τους εκπαιδευόμενους: στο τέλος του LightBite θα λάβουν μια ερώτηση/άσκηση αξιολόγησης σχετικά με την εργασία. Θα μπορούσατε να δώσετε κατευθυντήριες γραμμές για το «πώς» ο εκπαιδευόμενος μπορεί να «αποκομίσει» καλύτερα τις πληροφορίες. εισαγωγή συμπέρασμα Ξαναξεκινήστε έξτρα/περαιτέ ρω ανάπτυξη Κατευθυντήριες Γραμμές Εισαγωγή (2)

57 HELP INDICATOR www.LightBite-project.net = πληροφορίες, δώστε περιεχόμενο Διδακτικές συμβουλές σχετικά με την δημιουργία και τη δομή του LightBite * το πολύ 15 γραμμές κειμένου ανά οθόνη (αποτρέπει την κύλιση) * μην χρησιμοποιείται συνεχόμενο γραπτό κείμενο * χρησιμοποιείτε κουκκίδες εισαγωγής, παραγράφους κτλ. * χρησιμοποιείστε έντονη γραμματοσειρά στα πιο σημαντικά σημεία * χρησιμοποιείστε εικόνες σε διάφορα σημεία όπως εικόνα για το «έχετε υπόψη» εισαγωγή συμπέρασμα Ξαναξεκινήστε έξτρα/περαιτέ ρω ανάπτυξη Κατευθυντήριες Γραμμές κυρίως κείμενο

58 HELP INDICATOR www.LightBite-project.net Έχετε υπόψη: το να μαθαίνει κάποιος μέσω οθόνης δεν είναι το ίδιο με το να μάθει κάποιος από έντυπο υλικό. Διδακτικές συμβουλές σχετικά με την δημιουργία και τη δομή του LightBite * το πολύ 15 γραμμές κειμένου ανά οθόνη (αποτρέπει την κύλιση) * μην χρησιμοποιείται συνεχόμενο γραπτό κείμενο * χρησιμοποιείτε κουκκίδες εισαγωγής, παραγράφους κτλ. * χρησιμοποιείστε έντονη γραμματοσειρά στα πιο σημαντικά σημεία * χρησιμοποιείστε εικόνες σε διάφορα σημεία όπως εικόνα για το «έχετε υπόψη» εισαγωγή συμπέρασμα Ξαναξεκινήστε έξτρα/περαιτέ ρω ανάπτυξη Κατευθυντήριες Γραμμές κυρίως κείμενο (2) κυρίως κείμενο συνεχίζεται

59 HELP INDICATOR www.LightBite-project.net Κάντε το LightBite διαδραστικό Ζητήστε από τον εκπαιδευόμενο να κάνει κάτι «διαδραστικό» : π.χ.: ασκήσεις πολλαπλής επιλογής, ασκήσεις αντιστοίχησης, ασκήσεις συμπληρώστε τα κενά, κ.ά.. Είδη ασκήσεων που είναι διαθέσιμα στο εργαλείο LightBite : ασκήσεις/ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ασκήσεις/ερωτήσεις ναι/όχι Χρησιμοποιήστε εικονογραφημένο/ακουστικό/οπτικοακουστικό υλικό στην άσκηση π.χ. Τραβήξτε το κείμενο στην αντίστοιχη θέση στην εικόνα. π.χ.: Αναρτήστε ένα αριθμό διαδικασιών με την βοήθεια των εικονογραφήσεων, και συνεχίστε με την ερώτηση «ποια διαδικασία είναι η ορθή;» εισαγωγή συμπέρασμα Ξαναξεκινήστε έξτρα/περαιτέ ρω ανάπτυξη Κατευθυντήριες Γραμμές κυρίως κείμενο (3) Κυρίως κείμενο συνεχίζεται

60 HELP INDICATOR www.LightBite-project.net = αξιολόγηση Επαναλάβετε εν συντομία τα πιο σημαντικά σημεία. Δημιουργήστε με το εργαλείο LightBite τουλάχιστον 1 ερώτηση για αξιολόγηση (+ ανάδραση). Αυτό το βήμα είναι σημαντικό για να ελέγξετε αν είναι κατανοητά τα πιο σημαντικά σημεία. Αν δώσατε μια συγκεκριμένη εργασία στην εισαγωγή, η ερώτηση αξιολόγησης πρέπει να σχετίζεται την εργασία. Π.χ.: δημιουργήστε μια ερώτηση πολλαπλής επιλογής για τα 5 βήματα της διαδικασίας. εισαγωγή συμπέρασμα Ξαναξεκινήστε έξτρα/περαιτέ ρω ανάπτυξη Κατευθυντήριες Γραμμές συμπέρασμα

61 HELP INDICATOR www.LightBite-project.net HELP INDICATOR Το LightBite σας μπορεί να γίνει πιο δυναμικό και να φαίνεται πιο ελκυστικό αν χρησιμοποιήσετε ποικιλόμορφο υλικό. Π.χ.: μια εικόνα/φωτογραφία, μια ταινία μικρού μήκους, μια διαδραστική άσκηση, ένα τεστ, κτλ. Συμβουλή: προσπαθήστε να αφήσετε λίγο περισσότερο χρόνο για τη δημιουργία του δικού σας LightBite, έτσι ώστε να βρείτε ή/και να δημιουργήσετε ποικιλόμορφο υλικό. Θα μπορούσατε να αναπτύξετε άλλου είδους ασκήσεις με άλλα εργαλεία από το διαδίκτυο. Για να δείτε μερικά από αυτά τα εργαλεία πηγαίνετε στο www.Lightbite-project.net.www.Lightbite-project.net Σ’ αυτό το βίντεο θα δείτε κάποιες περαιτέρω συμβουλέςβίντεο εισαγωγή κυρίως κείμενο συμπέρασμα Ξαναξεκινήστε Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με περαιτέρω ανάπτυξη

62 HELP INDICATOR www.LightBite-project.net Έχετε καθόλου κείμενο; Σε τι υλικό έχετε πρόσβαση; Όχι Ναί

63 HELP INDICATOR www.LightBite-project.net Έχετε εικονογραφημένο ή οπτικοακουστικό υλικό; Όχι Ναι Σε τι υλικό έχετε πρόσβαση;

64 HELP INDICATOR www.LightBite-project.net Έχετε τουλάχιστον 1 ώρα και καθόλου υλικό στην διάθεση σας. Πιο κάτω θα βρείτε κάποιες κατευθυντήριες γραμμές που θα σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε το καλύτερο LightBite κάτω από αυτές τις συνθήκες. Οδηγίες σχετικά με:  Εισαγωγή Εισαγωγή  Κυρίως κείμενο Κυρίως κείμενο  Συμπέρασματα Συμπέρασματα  Περαιτέρω ανάπτυξη Περαιτέρω ανάπτυξη Τουλάχιστον 1 ώρα Κανένα διαθέσιμο υλικό ξαναξεκινήστε

65 HELP INDICATOR www.LightBite-project.net = εισαγωγή/τοποθέτηση υλικού Δημιουργήστε ένα μενού δίνοντας τίτλους στα βήματα: (εισαγωγή/πληροφορίες/αξιολόγηση) Δώστε πλήρεις πληροφορίες στην εισαγωγή σχετικές με το θέμα σας. Τονίστε τους στόχους του LightBite εισαγωγή συμπέρασμα Ξαναξεκινήστε έξτρα/περαιτέ ρω ανάπτυξη Κατευθυντήριες Γραμμές εισαγωγή (1) εισαγωγή συνεχίζεται

66 HELP INDICATOR www.LightBite-project.net Θα μπορούσατε να δώσετε μια συγκεκριμένη εργασία : τι ακριβώς θέλετε να αποκομίσουν οι εκπαιδευόμενοι από αυτό το LightBite; Π.χ.: * Ξεχωρίστε τα 5 βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν από την διαδικασία * Καθορίστε τα 10 σημαντικά στοιχεία στο μήνυμα *... Ενημερώστε τους εκπαιδευόμενους: στο τέλος του LightBite θα λάβουν μια ερώτηση/άσκηση αξιολόγησης σχετικά με την εργασία. Θα μπορούσατε να δώσετε κατευθυντήριες γραμμές για το «πώς» ο εκπαιδευόμενος μπορεί να «αποκομίσει» καλύτερα τις πληροφορίες. εισαγωγή συμπέρασμα Ξαναξεκινήστε έξτρα/περαιτέ ρω ανάπτυξη Κατευθυντήριες Γραμμές Εισαγωγή (2)

67 HELP INDICATOR www.LightBite-project.net = πληροφορίες, δώστε περιεχόμενο Έχετε υπόψη: το να μαθαίνει κάποιος μέσω οθόνης δεν είναι το ίδιο με το να μάθει κάποιος από έντυπο υλικό. Διδακτικές συμβουλές σχετικά με την δημιουργία και τη δομή του LightBite * το πολύ 15 γραμμές κειμένου ανά οθόνη (αποτρέπει την κύλιση) * μην χρησιμοποιείται συνεχόμενο γραπτό κείμενο * χρησιμοποιείτε κουκκίδες εισαγωγής, παραγράφους κτλ. * χρησιμοποιείστε έντονη γραμματοσειρά στα πιο σημαντικά σημεία * χρησιμοποιείστε εικόνες σε διάφορα σημεία όπως εικόνα για το «έχετε υπόψη» εισαγωγή συμπέρασμα Ξαναξεκινήστε έξτρα/περαιτέ ρω ανάπτυξη Κατευθυντήριες Γραμμές κυρίως κείμενο

68 HELP INDICATOR www.LightBite-project.net Κάντε το LightBite διαδραστικό Ζητήστε από τον εκπαιδευόμενο να κάνει κάτι «διαδραστικό» : π.χ.: ασκήσεις πολλαπλής επιλογής, ασκήσεις αντιστοίχησης, ασκήσεις συμπληρώστε τα κενά, κ.ά.. Είδη ασκήσεων που είναι διαθέσιμα στο εργαλείο LightBite : ασκήσεις/ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ασκήσεις/ερωτήσεις ναι/όχι Μπορείτε να δημιουργήσετε άλλου είδους ασκήσεις με άλλα εργαλεία (στο διαδίκτυο). Για να δείτε μερικά από αυτά τα εργαλεία πηγαίνετε στο www.Lightbite-project.netwww.Lightbite-project.net εισαγωγή συμπέρασμα Ξαναξεκινήστε έξτρα/περαιτέ ρω ανάπτυξη Κατευθυντήριες Γραμμές κυρίως κείμενο (2) Κυρίως κείμενο συνεχίζεται

69 HELP INDICATOR www.LightBite-project.net Ζητήστε μια συγκεκριμένη εργασία με την απαραίτητη ανάδραση π.χ.: Ποια 2 στοιχεία είναι μέγιστης σημασίας σε αυτές τις εργασιακές διευθετήσεις; Ενσωματώστε εικονογραφημένο,ή οπτικοακουστικό υλικό στις πληροφορίες, στις ασκήσεις ή στην εργασία που δημιουργήσατε. Περισσότερες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με εικονογραφημένο υλικό. Περισσότερες κατευθυντήριες γραμμές Χρησιμοποιήστε το μικρό σενάριο, που βρίσκεται στο http://www.lightbite-project.net στην επιλογή “Project”μικρό σενάριο http://www.lightbite-project.net εισαγωγή συμπέρασμα Ξαναξεκινήστε έξτρα/περαιτέ ρω ανάπτυξη Κατευθυντήριες Γραμμές κυρίως κείμενο (3) Κυρίως κείμενο συνεχίζεται

70 HELP INDICATOR www.LightBite-project.net Διδακτικές συμβουλές σχετικά με εικονογραφημένο/οπτικοακουστικό υλικό: * Μην χρησιμοποιείτε εικονογραφημένο, οπτικοακουστικό,υλικό που δεν έχει άμεση σχέση με το περιεχόμενο * Μην χρησιμοποιείτε βίντεο και ακουστικά κλιπ τα οποία ξεκινούν αυτόματα * Πάντα να χρησιμοποιείτε κείμενο σχετικά με την εικόνα, τα βίντεο και ακουστικά κλιπ σαν υποστήριξη ή/και για διευκρίνηση * Βάλτε κείμενο (π.χ.:. κλειδί) κοντά σε εικονογραφημένο/οπτικοακουστικό υλικό. Αν δεν το κάνετε μπορεί να δημιουργήσετε σύγχυση. * Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει καλή ισορροπία μεταξύ κειμένου και εικονογραφημένου/ακουστικού/ οπτικοακουστικού υλικού. εισαγωγή συμπέρασμα Ξαναξεκινήστε έξτρα/περαιτέ ρω ανάπτυξη Κατευθυντήριες Γραμμές κυρίως κείμενο (4) Κυρίως κείμενο συνεχίζεται

71 HELP INDICATOR www.LightBite-project.net = αξιολόγηση Επαναλάβετε εν συντομία τα πιο σημαντικά σημεία. Δημιουργήστε με το εργαλείο LightBite τουλάχιστον 1 ερώτηση για αξιολόγηση (+ ανάδραση). Αυτό το βήμα είναι σημαντικό για να ελέγξετε αν είναι κατανοητά τα πιο σημαντικά σημεία. Αν δώσατε μια συγκεκριμένη εργασία στην εισαγωγή, η ερώτηση αξιολόγησης πρέπει να σχετίζεται την εργασία. Π.χ.: δημιουργήστε μια ερώτηση πολλαπλής επιλογής για τα 5 βήματα της διαδικασίας. Ενσωματώστε εικονογραφημένο ή οπτικοακουστικό υλικό στην ερώτηση αξιολόγησης. εισαγωγή συμπέρασμα Ξαναξεκινήστε έξτρα/περαιτέ ρω ανάπτυξη Κατευθυντήριες Γραμμές συμπέρασμα

72 HELP INDICATOR www.LightBite-project.net HELP INDICATOR Το LightBite σας μπορεί να γίνει πιο δυναμικό και να φαίνεται πιο ελκυστικό αν χρησιμοποιήσετε ποικιλόμορφο υλικό. Π.χ.: μια εικόνα/φωτογραφία, μια ταινία μικρού μήκους, μια διαδραστική άσκηση, ένα τεστ, κτλ. Αναζητήστε το υλικό στο διαδίκτυο (να είστε προσεχτικοί όσον αφορά πνευματική ιδιοκτησία) Δημιουργήστε το υλικό μόνος/μόνη σας: Στην ιστοσελίδα μας μπορείτε να βρείτε εγχειρίδιο το οποίο εξηγεί πώς να Τροποποιήσετε μια φωτογραφία -Δημιουργήσετε οπτικόακουστικό υλικό Κάνετε χάρτες στοχασμού (mindmap) -Δημιουργήσετε τεστ Κάνετε «φωτογραφία’»της οθόνης σας= screen capturing Δημιουργήσετε «ταινία μικρού μήκους» με τις διαδικασίες που γίνονται στην οθόνη του υπολογιστή σας = screencasting αυτό το βίντεο παρέχει επιπρόσθετες συμβουλέςβίντεο εισαγωγή κυρίως κείμενο συμπέρασμα Ξαναξεκινήστε Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με περαιτέρω ανάπτυξη

73 HELP INDICATOR www.LightBite-project.net Έχετε τουλάχιστον 1 ώρα και μόνο εικονογραφημένο/οπτικοακουστικό υλικό στην διάθεση σας. Πιο κάτω θα βρείτε κάποιες κατευθυντήριες γραμμές που θα σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε το καλύτερο LightBite κάτω από αυτές τις συνθήκες. Οδηγίες σχετικά με:  Εισαγωγή Εισαγωγή  Κυρίως κείμενο Κυρίως κείμενο  Συμπέρασματα Συμπέρασματα  Περαιτέρω ανάπτυξη Περαιτέρω ανάπτυξη Τουλάχιστον 1 ώρα μόνο εικονογραφημένο/οπτικοακουστικό υλικό στην διάθεση σας. ξαναξεκινήστε

74 HELP INDICATOR www.LightBite-project.net = εισαγωγή/τοποθέτηση υλικού Δημιουργήστε ένα μενού δίνοντας τίτλους στα βήματα: (εισαγωγή/πληροφορίες/αξιολόγηση) Δώστε πλήρεις πληροφορίες στην εισαγωγή σχετικές με το θέμα σας. Τονίστε τους στόχους του LightBite εισαγωγή συμπέρασμα Ξαναξεκινήστε έξτρα/περαιτέ ρω ανάπτυξη Κατευθυντήριες Γραμμές εισαγωγή εισαγωγή συνεχίζεται

75 HELP INDICATOR www.LightBite-project.net Θα μπορούσατε να δώσετε μια συγκεκριμένη εργασία : τι ακριβώς θέλετε να αποκομίσουν οι εκπαιδευόμενοι από αυτό το LightBite; Π.χ.: * Ξεχωρίστε τα 5 βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν από την διαδικασία * Καθορίστε τα 10 σημαντικά στοιχεία στο μήνυμα *... Ενημερώστε τους εκπαιδευόμενους: στο τέλος του LightBite θα λάβουν μια ερώτηση/άσκηση αξιολόγησης σχετικά με την εργασία. Θα μπορούσατε να δώσετε κατευθυντήριες γραμμές για το «πώς» ο εκπαιδευόμενος μπορεί να «αποκομίσει» καλύτερα τις πληροφορίες. εισαγωγή συμπέρασμα Ξαναξεκινήστε έξτρα/περαιτέ ρω ανάπτυξη Κατευθυντήριες Γραμμές Εισαγωγή (2)

76 HELP INDICATOR www.LightBite-project.net = πληροφορίες, παραχωρήστε περιεχόμενο Διδακτικές συμβουλές σχετικά με εικονογραφημένο/οπτικοακουστικό υλικό: * Μην χρησιμοποιείτε εικονογραφημένο, οπτικοακουστικό,υλικό που δεν έχει άμεση σχέση με το περιεχόμενο * Μην χρησιμοποιείτε βίντεο και ακουστικά κλιπ τα οποία ξεκινούν αυτόματα * Πάντα να χρησιμοποιείτε κείμενο σχετικά με την εικόνα, τα βίντεο και ακουστικά κλιπ σαν υποστήριξη ή/και για διευκρίνηση * Βάλτε κείμενο (π.χ.:. κλειδί) κοντά σε εικονογραφημένο/ακουστικό/ οπτικοακουστικό υλικό. Αν δεν το κάνετε μπορεί να δημιουργήσετε σύγχυση. * Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει καλή ισορροπία μεταξύ κειμένου και εικονογραφημένου/ακουστικού/ οπτικοακουστικού υλικού. * Περισσότερες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το κείμενοΠερισσότερες κατευθυντήριες γραμμές εισαγωγή συμπέρασμα Ξαναξεκινήστε έξτρα/περαιτέ ρω ανάπτυξη Κατευθυντήριες Γραμμές κυρίως κείμενο Κυρίως μέρος συνεχίζεται

77 HELP INDICATOR www.LightBite-project.net = πληροφορίες, δώστε περιεχόμενο Έχετε υπόψη: το να μαθαίνει κάποιος μέσω οθόνης δεν είναι το ίδιο με το να μάθει κάποιος από έντυπο υλικό. Διδακτικές συμβουλές σχετικά με την δημιουργία και τη δομή του LightBite * το πολύ 15 γραμμές κειμένου ανά οθόνη (αποτρέπει την κύλιση) * μην χρησιμοποιείται συνεχόμενο γραπτό κείμενο * χρησιμοποιείτε κουκκίδες εισαγωγής, παραγράφους κτλ. * χρησιμοποιείστε έντονη γραμματοσειρά στα πιο σημαντικά σημεία * χρησιμοποιείστε εικόνες σε διάφορα σημεία όπως εικόνα για το «έχετε υπόψη» εισαγωγή συμπέρασμα Ξαναξεκινήστε έξτρα/περαιτέ ρω ανάπτυξη Κατευθυντήριες Γραμμές κυρίως κείμενο (2)

78 HELP INDICATOR www.LightBite-project.net Κάντε το LightBite διαδραστικό Ζητήστε από τον εκπαιδευόμενο να κάνει κάτι «διαδραστικό» : π.χ.: ασκήσεις πολλαπλής επιλογής, ασκήσεις αντιστοίχησης, ασκήσεις συμπληρώστε τα κενά, κ.ά.. Είδη ασκήσεων που είναι διαθέσιμα στο εργαλείο LightBite : ασκήσεις/ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ασκήσεις/ερωτήσεις ναι/όχι Μπορείτε να δημιουργήσετε άλλου είδους ασκήσεις με άλλα εργαλεία (στο διαδίκτυο). Για να δείτε μερικά από αυτά τα εργαλεία πηγαίνετε στο www.Lightbite-project.netwww.Lightbite-project.net εισαγωγή συμπέρασμα Ξαναξεκινήστε έξτρα/περαιτέ ρω ανάπτυξη Κατευθυντήριες Γραμμές κυρίως κείμενο (2) Κυρίως κείμενο συνεχίζεται

79 HELP INDICATOR www.LightBite-project.net Ζητήστε μια συγκεκριμένη εργασία με την απαραίτητη ανάδραση π.χ.: Ποια 2 στοιχεία είναι μέγιστης σημασίας σε αυτές τις εργασιακές διευθετήσεις; Ενσωματώστε εικονογραφημένο,ή οπτικοακουστικό υλικό στις πληροφορίες, στις ασκήσεις ή στην εργασία που δημιουργήσατε. Περισσότερες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με εικονογραφημένο υλικό. Περισσότερες κατευθυντήριες γραμμές Χρησιμοποιήστε το μικρό σενάριο, που βρίσκεται στο http://www.lightbite-project.net στην επιλογή “Project”μικρό σενάριο http://www.lightbite-project.net εισαγωγή συμπέρασμα Ξαναξεκινήστε έξτρα/περαιτέ ρω ανάπτυξη Κατευθυντήριες Γραμμές κυρίως κείμενο (4) Κυρίως κείμενο συνεχίζεται

80 HELP INDICATOR www.LightBite-project.net = αξιολόγηση Επαναλάβετε εν συντομία τα πιο σημαντικά σημεία. Δημιουργήστε με το εργαλείο LightBite τουλάχιστον 1 ερώτηση για αξιολόγηση (+ ανάδραση). Αυτό το βήμα είναι σημαντικό για να ελέγξετε αν είναι κατανοητά τα πιο σημαντικά σημεία. Αν δώσατε μια συγκεκριμένη εργασία στην εισαγωγή, η ερώτηση αξιολόγησης πρέπει να σχετίζεται την εργασία. Π.χ.: δημιουργήστε μια ερώτηση πολλαπλής επιλογής για τα 5 βήματα της διαδικασίας. Ενσωματώστε εικονογραφημένο ή οπτικοακουστικό υλικό στην ερώτηση αξιολόγησης. εισαγωγή συμπέρασμα Ξαναξεκινήστε έξτρα/περαιτέ ρω ανάπτυξη Κατευθυντήριες Γραμμές συμπέρασμα

81 HELP INDICATOR www.LightBite-project.net HELP INDICATOR Το LightBite σας μπορεί να γίνει πιο δυναμικό και να φαίνεται πιο ελκυστικό αν χρησιμοποιήσετε ποικιλόμορφο υλικό. Π.χ.: μια εικόνα/φωτογραφία, μια ταινία μικρού μήκους, μια διαδραστική άσκηση, ένα τεστ, κτλ. Αναζητήστε το υλικό στο διαδίκτυο (να είστε προσεχτικοί όσον αφορά πνευματική ιδιοκτησία) Δημιουργήστε το υλικό μόνος/μόνη σας: Στην ιστοσελίδα μας μπορείτε να βρείτε εγχειρίδιο το οποίο εξηγεί πώς να Τροποποιήσετε μια φωτογραφία -Δημιουργήσετε οπτικόακουστικό υλικό Κάνετε χάρτες στοχασμού (mindmap) -Δημιουργήσετε τεστ Κάνετε «φωτογραφία’»της οθόνης σας= screen capturing Δημιουργήσετε «ταινία μικρού μήκους» με τις διαδικασίες που γίνονται στην οθόνη του υπολογιστή σας = screencasting αυτό το βίντεο παρέχει επιπρόσθετες συμβουλέςβίντεο εισαγωγή κυρίως κείμενο συμπέρασμα Ξαναξεκινήστε Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με περαιτέρω ανάπτυξη

82 HELP INDICATOR www.LightBite-project.net Έχετε εικονογραφημένο ή οπτικοακουστικό υλικό; Όχι Ναι Σε τι υλικό έχετε πρόσβαση;

83 HELP INDICATOR www.LightBite-project.net Έχετε τουλάχιστον 1 ώρα και μόνο κείμενο στην διάθεση σας. Πιο κάτω θα βρείτε κάποιες κατευθυντήριες γραμμές που θα σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε το καλύτερο LightBite κάτω από αυτές τις συνθήκες. Οδηγίες σχετικά με:  Εισαγωγή Εισαγωγή  Κυρίως κείμενο Κυρίως κείμενο  Συμπέρασματα Συμπέρασματα  Περαιτέρω ανάπτυξη Περαιτέρω ανάπτυξη Τουλάχιστον1 ώρα Μόνο κείμενο στην διάθεση σας. ξαναξεκινήστε

84 HELP INDICATOR www.LightBite-project.net = εισαγωγή/τοποθέτηση υλικού Δημιουργήστε ένα μενού δίνοντας τίτλους στα βήματα: (εισαγωγή/πληροφορίες/αξιολόγηση) Δώστε πλήρεις πληροφορίες στην εισαγωγή σχετικές με το θέμα σας. Τονίστε τους στόχους του LightBite εισαγωγή συμπέρασμα Ξαναξεκινήστε έξτρα/περαιτέ ρω ανάπτυξη Κατευθυντήριες Γραμμές εισαγωγή (1) εισαγωγή συνεχίζεται

85 HELP INDICATOR www.LightBite-project.net Θα μπορούσατε να δώσετε μια συγκεκριμένη εργασία : τι ακριβώς θέλετε να αποκομίσουν οι εκπαιδευόμενοι από αυτό το LightBite; Π.χ.: * Ξεχωρίστε τα 5 βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν από την διαδικασία * Καθορίστε τα 10 σημαντικά στοιχεία στο μήνυμα *... Ενημερώστε τους εκπαιδευόμενους: στο τέλος του LightBite θα λάβουν μια ερώτηση/άσκηση αξιολόγησης σχετικά με την εργασία. Θα μπορούσατε να δώσετε κατευθυντήριες γραμμές για το «πώς» ο εκπαιδευόμενος μπορεί να «αποκομίσει» καλύτερα τις πληροφορίες. εισαγωγή συμπέρασμα Ξαναξεκινήστε έξτρα/περαιτέ ρω ανάπτυξη Κατευθυντήριες Γραμμές Εισαγωγή (2)

86 HELP INDICATOR www.LightBite-project.net = πληροφορίες, δώστε περιεχόμενο Έχετε υπόψη: το να μαθαίνει κάποιος μέσω οθόνης δεν είναι το ίδιο με το να μάθει κάποιος από έντυπο υλικό. Διδακτικές συμβουλές σχετικά με την δημιουργία και τη δομή του LightBite * το πολύ 15 γραμμές κειμένου ανά οθόνη (αποτρέπει την κύλιση) * μην χρησιμοποιείται συνεχόμενο γραπτό κείμενο * χρησιμοποιείτε κουκκίδες εισαγωγής, παραγράφους κτλ. * χρησιμοποιείστε έντονη γραμματοσειρά στα πιο σημαντικά σημεία * χρησιμοποιείστε εικόνες σε διάφορα σημεία όπως εικόνα για το «έχετε υπόψη» εισαγωγή συμπέρασμα Ξαναξεκινήστε έξτρα/περαιτέ ρω ανάπτυξη Κατευθυντήριες Γραμμές κυρίως κείμενο (1) Κυρίως κείμενο συνεχίζεται

87 HELP INDICATOR www.LightBite-project.net Κάντε το LightBite διαδραστικό Ζητήστε από τον εκπαιδευόμενο να κάνει κάτι «διαδραστικό» : π.χ.: ασκήσεις πολλαπλής επιλογής, ασκήσεις αντιστοίχησης, ασκήσεις συμπληρώστε τα κενά, κ.ά.. Είδη ασκήσεων που είναι διαθέσιμα στο εργαλείο LightBite : ασκήσεις/ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ασκήσεις/ερωτήσεις ναι/όχι Μπορείτε να δημιουργήσετε άλλου είδους ασκήσεις με άλλα εργαλεία (στο διαδίκτυο). Για να δείτε μερικά από αυτά τα εργαλεία πηγαίνετε στο www.Lightbite-project.netwww.Lightbite-project.net εισαγωγή συμπέρασμα Ξαναξεκινήστε έξτρα/περαιτέ ρω ανάπτυξη Κατευθυντήριες Γραμμές κυρίως κείμενο (2) Κυρίως κείμενο συνεχίζεται

88 HELP INDICATOR www.LightBite-project.net Ζητήστε μια συγκεκριμένη εργασία με την απαραίτητη ανάδραση π.χ.: Ποια 2 στοιχεία είναι μέγιστης σημασίας σε αυτές τις εργασιακές διευθετήσεις; Ενσωματώστε εικονογραφημένο,ή οπτικοακουστικό υλικό στις πληροφορίες, στις ασκήσεις ή στην εργασία που δημιουργήσατε. Περισσότερες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με εικονογραφημένο υλικό. Περισσότερες κατευθυντήριες γραμμές Χρησιμοποιήστε το μικρό σενάριο, που βρίσκεται στο http://www.lightbite-project.net στην επιλογή “Project”μικρό σενάριο http://www.lightbite-project.net εισαγωγή συμπέρασμα Ξαναξεκινήστε έξτρα/περαιτέ ρω ανάπτυξη Κατευθυντήριες Γραμμές κυρίως κείμενο (3) Κυρίως κείμενο συνεχίζεται

89 HELP INDICATOR www.LightBite-project.net Διδακτικές συμβουλές σχετικά με εικονογραφημένο/οπτικοακουστικό υλικό: * Μην χρησιμοποιείτε εικονογραφημένο, οπτικοακουστικό,υλικό που δεν έχει άμεση σχέση με το περιεχόμενο * Μην χρησιμοποιείτε βίντεο και ακουστικά κλιπ τα οποία ξεκινούν αυτόματα * Πάντα να χρησιμοποιείτε κείμενο σχετικά με την εικόνα, τα βίντεο και ακουστικά κλιπ σαν υποστήριξη ή/και για διευκρίνηση * Βάλτε κείμενο (π.χ.:. κλειδί) κοντά σε εικονογραφημένο/ακουστικό/ οπτικοακουστικό υλικό. Αν δεν το κάνετε μπορεί να δημιουργήσετε σύγχυση. * Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει καλή ισορροπία μεταξύ κειμένου και εικονογραφημένου/ακουστικού/ οπτικοακουστικού υλικού. εισαγωγή συμπέρασμα Ξαναξεκινήστε έξτρα/περαιτέ ρω ανάπτυξη Κατευθυντήριες Γραμμές κυρίως κείμενο (4) Κυρίως μέρος συνεχίζεται

90 HELP INDICATOR www.LightBite-project.net = αξιολόγηση Επαναλάβετε εν συντομία τα πιο σημαντικά σημεία. Δημιουργήστε με το εργαλείο LightBite τουλάχιστον 1 ερώτηση για αξιολόγηση (+ ανάδραση). Αυτό το βήμα είναι σημαντικό για να ελέγξετε αν είναι κατανοητά τα πιο σημαντικά σημεία. Αν δώσατε μια συγκεκριμένη εργασία στην εισαγωγή, η ερώτηση αξιολόγησης πρέπει να σχετίζεται την εργασία. Π.χ.: δημιουργήστε μια ερώτηση πολλαπλής επιλογής για τα 5 βήματα της διαδικασίας. Ενσωματώστε εικονογραφημένο ή οπτικοακουστικό υλικό στην ερώτηση αξιολόγησης. εισαγωγή συμπέρασμα Ξαναξεκινήστε έξτρα/περαιτέ ρω ανάπτυξη Κατευθυντήριες Γραμμές συμπέρασμα

91 HELP INDICATOR www.LightBite-project.net HELP INDICATOR Το LightBite σας μπορεί να γίνει πιο δυναμικό και να φαίνεται πιο ελκυστικό αν χρησιμοποιήσετε ποικιλόμορφο υλικό. Π.χ.: μια εικόνα/φωτογραφία, μια ταινία μικρού μήκους, μια διαδραστική άσκηση, ένα τεστ, κτλ. Αναζητήστε το υλικό στο διαδίκτυο (να είστε προσεχτικοί όσον αφορά πνευματική ιδιοκτησία) Δημιουργήστε το υλικό μόνος/μόνη σας: Στην ιστοσελίδα μας μπορείτε να βρείτε εγχειρίδιο το οποίο εξηγεί πώς να Τροποποιήσετε μια φωτογραφία -Δημιουργήσετε οπτικόακουστικό υλικό Κάνετε χάρτες στοχασμού (mindmap) -Δημιουργήσετε τεστ Κάνετε «φωτογραφία’»της οθόνης σας= screen capturing Δημιουργήσετε «ταινία μικρού μήκους» με τις διαδικασίες που γίνονται στην οθόνη του υπολογιστή σας = screencasting αυτό το βίντεο παρέχει επιπρόσθετες συμβουλέςβίντεο εισαγωγή κυρίως κείμενο συμπέρασμα Ξαναξεκινήστε Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με περαιτέρω ανάπτυξη

92 HELP INDICATOR www.LightBite-project.net Έχετε τουλάχιστον 1 ώρα και κείμενο και εικονογραφημένο/οπτικοακουστικό υλικό στην διάθεση σας. Πιο κάτω θα βρείτε κάποιες κατευθυντήριες γραμμές που θα σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε το καλύτερο LightBite κάτω από αυτές τις συνθήκες. Οδηγίες σχετικά με:  Εισαγωγή Εισαγωγή  Κυρίως κείμενο Κυρίως κείμενο  Συμπεράσματα Συμπεράσματα  Περαιτέρω ανάπτυξη Περαιτέρω ανάπτυξη Τουλάχιστον 1 ώρα κείμενο και εικονογραφημένο/οπτικοακουστικό υλικό στην διάθεση σας. ξαναξεκινήστε

93 HELP INDICATOR www.LightBite-project.net = εισαγωγή/τοποθέτηση υλικού Δημιουργήστε ένα μενού δίνοντας τίτλους στα βήματα: (εισαγωγή/πληροφορίες/αξιολόγηση) Δώστε πλήρεις πληροφορίες στην εισαγωγή σχετικές με το θέμα σας. Τονίστε τους στόχους του LightBite εισαγωγή συμπέρασμα Ξαναξεκινήστε έξτρα/περαιτέ ρω ανάπτυξη Κατευθυντήριες Γραμμές εισαγωγή Introduction continued

94 HELP INDICATOR www.LightBite-project.net Θα μπορούσατε να δώσετε μια συγκεκριμένη εργασία : τι ακριβώς θέλετε να αποκομίσουν οι εκπαιδευόμενοι από αυτό το LightBite; Π.χ.: * Ξεχωρίστε τα 5 βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν από την διαδικασία * Καθορίστε τα 10 σημαντικά στοιχεία στο μήνυμα *... Ενημερώστε τους εκπαιδευόμενους: στο τέλος του LightBite θα λάβουν μια ερώτηση/άσκηση αξιολόγησης σχετικά με την εργασία. Θα μπορούσατε να δώσετε κατευθυντήριες γραμμές για το «πώς» ο εκπαιδευόμενος μπορεί να «αποκομίσει» καλύτερα τις πληροφορίες. εισαγωγή συμπέρασμα Ξαναξεκινήστε έξτρα/περαιτέ ρω ανάπτυξη Κατευθυντήριες Γραμμές Εισαγωγή (2)

95 HELP INDICATOR www.LightBite-project.net = πληροφορίες, παραχωρήστε περιεχόμενο Διδακτικές συμβουλές σχετικά με εικονογραφημένο/οπτικοακουστικό/ακουστικό υλικό: * Μην χρησιμοποιείτε εικονογραφημένο, οπτικοακουστικό,υλικό που δεν έχει άμεση σχέση με το περιεχόμενο * Μην χρησιμοποιείτε βίντεο και ακουστικά κλιπ τα οποία ξεκινούν αυτόματα * Πάντα να χρησιμοποιείτε κείμενο σχετικά με την εικόνα, τα βίντεο και ακουστικά κλιπ σαν υποστήριξη ή/και για διευκρίνηση * Βάλτε κείμενο (π.χ.:. κλειδί) κοντά σε εικονογραφημένο/ακουστικό/ οπτικοακουστικό υλικό. Αν δεν το κάνετε μπορεί να δημιουργήσετε σύγχυση. * Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει καλή ισορροπία μεταξύ κειμένου και εικονογραφημένου/ακουστικού/ οπτικοακουστικού υλικού. * Περισσότερες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το κείμενοΠερισσότερες κατευθυντήριες γραμμές εισαγωγή συμπέρασμα Ξαναξεκινήστε έξτρα/περαιτέ ρω ανάπτυξη Κατευθυντήριες Γραμμές κυρίως κείμενο Body text continued

96 HELP INDICATOR www.LightBite-project.net Έχετε υπόψη: το να μαθαίνει κάποιος μέσω οθόνης δεν είναι το ίδιο με το να μάθει κάποιος από έντυπο υλικό. Διδακτικές συμβουλές σχετικά με την δημιουργία και τη δομή του LightBite * το πολύ 15 γραμμές κειμένου ανά οθόνη (αποτρέπει την κύλιση) * μην χρησιμοποιείται συνεχόμενο γραπτό κείμενο * χρησιμοποιείτε κουκκίδες εισαγωγής, παραγράφους κτλ. * χρησιμοποιείστε έντονη γραμματοσειρά στα πιο σημαντικά σημεία * χρησιμοποιείστε εικόνες σε διάφορα σημεία όπως εικόνα για το «έχετε υπόψη» εισαγωγή συμπέρασμα Ξαναξεκινήστε έξτρα/περαιτέ ρω ανάπτυξη Κατευθυντήριες Γραμμές κυρίως κείμενο (2) Κυρίως κείμενο συνεχίζεται

97 HELP INDICATOR www.LightBite-project.net Κάντε το LightBite διαδραστικό Ζητήστε από τον εκπαιδευόμενο να κάνει κάτι «διαδραστικό» : π.χ.: ασκήσεις πολλαπλής επιλογής, ασκήσεις αντιστοίχησης, ασκήσεις συμπληρώστε τα κενά, κ.ά.. Είδη ασκήσεων που είναι διαθέσιμα στο εργαλείο LightBite : ασκήσεις/ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ασκήσεις/ερωτήσεις ναι/όχι Μπορείτε να δημιουργήσετε άλλου είδους ασκήσεις με άλλα εργαλεία (στο διαδίκτυο). Για να δείτε μερικά από αυτά τα εργαλεία πηγαίνετε στο www.Lightbite-project.netwww.Lightbite-project.net εισαγωγή συμπέρασμα Ξαναξεκινήστε έξτρα/περαιτέ ρω ανάπτυξη Κατευθυντήριες Γραμμές κυρίως κείμενο (3) Κυρίως κείμενο συνεχίζεται

98 HELP INDICATOR www.LightBite-project.net Ζητήστε μια συγκεκριμένη εργασία με την απαραίτητη ανάδραση π.χ.: Ποια 2 στοιχεία είναι μέγιστης σημασίας σε αυτές τις εργασιακές διευθετήσεις; Ενσωματώστε εικονογραφημένο,ή οπτικοακουστικό υλικό στις πληροφορίες, στις ασκήσεις ή στην εργασία που δημιουργήσατε. Περισσότερες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με εικονογραφημένο υλικό. Περισσότερες κατευθυντήριες γραμμές Χρησιμοποιήστε το μικρό σενάριο, που βρίσκεται στο http://www.lightbite-project.net στην επιλογή “Project”μικρό σενάριο http://www.lightbite-project.net εισαγωγή συμπέρασμα Ξαναξεκινήστε έξτρα/περαιτέ ρω ανάπτυξη Κατευθυντήριες Γραμμές κυρίως κείμενο (4) Κυρίως κείμενο συνεχίζεται

99 HELP INDICATOR www.LightBite-project.net = αξιολόγηση Επαναλάβετε εν συντομία τα πιο σημαντικά σημεία. Δημιουργήστε με το εργαλείο LightBite τουλάχιστον 1 ερώτηση για αξιολόγηση (+ ανάδραση). Αυτό το βήμα είναι σημαντικό για να ελέγξετε αν είναι κατανοητά τα πιο σημαντικά σημεία. Αν δώσατε μια συγκεκριμένη εργασία στην εισαγωγή, η ερώτηση αξιολόγησης πρέπει να σχετίζεται την εργασία. Π.χ.: δημιουργήστε μια ερώτηση πολλαπλής επιλογής για τα 5 βήματα της διαδικασίας. Ενσωματώστε εικονογραφημένο ή οπτικοακουστικό υλικό στην ερώτηση αξιολόγησης. εισαγωγή συμπέρασμα Ξαναξεκινήστε έξτρα/περαιτέ ρω ανάπτυξη Κατευθυντήριες Γραμμές συμπέρασμα

100 HELP INDICATOR www.LightBite-project.net HELP INDICATOR Το LightBite σας μπορεί να γίνει πιο δυναμικό και να φαίνεται πιο ελκυστικό αν χρησιμοποιήσετε ποικιλόμορφο υλικό. Π.χ.: μια εικόνα/φωτογραφία, μια ταινία μικρού μήκους, μια διαδραστική άσκηση, ένα τεστ, κτλ. Αναζητήστε το υλικό στο διαδίκτυο (να είστε προσεχτικοί όσον αφορά πνευματική ιδιοκτησία) Δημιουργήστε το υλικό μόνος/μόνη σας: Στην ιστοσελίδα μας μπορείτε να βρείτε εγχειρίδιο το οποίο εξηγεί πώς να Τροποποιήσετε μια φωτογραφία -Δημιουργήσετε οπτικόακουστικό υλικό Κάνετε χάρτες στοχασμού (mindmap) -Δημιουργήσετε τεστ Κάνετε «φωτογραφία’»της οθόνης σας= screen capturing Δημιουργήσετε «ταινία μικρού μήκους» με τις διαδικασίες που γίνονται στην οθόνη του υπολογιστή σας = screencasting αυτό το βίντεο παρέχει επιπρόσθετες συμβουλέςβίντεο εισαγωγή κυρίως κείμενο συμπέρασμα Ξαναξεκινήστε Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με περαιτέρω ανάπτυξη


Κατέβασμα ppt "HELP INDICATOR www.LightBite-project.net Κάντε ένα διάλειμμα, Δοκιμάστε ένα LightBite Have a break, have a LightBite www.LightBite-project.net Tο παρόν."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google