Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εκπαίδευση ομάδας Αντικυβερνήτων Θέματος. Καλώς ήρθατε στην ομάδα Γνωρίζετε το όνομα της ομάδας και τον αριθμό των μελών της Είστε έτοιμοι να ενταχθείτε.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εκπαίδευση ομάδας Αντικυβερνήτων Θέματος. Καλώς ήρθατε στην ομάδα Γνωρίζετε το όνομα της ομάδας και τον αριθμό των μελών της Είστε έτοιμοι να ενταχθείτε."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εκπαίδευση ομάδας Αντικυβερνήτων Θέματος

2 Καλώς ήρθατε στην ομάδα Γνωρίζετε το όνομα της ομάδας και τον αριθμό των μελών της Είστε έτοιμοι να ενταχθείτε στην ομάδα Ας ελέγξουμε τις γνώσεις σας και τις δεξιότητές σας

3 Στόχος Εκπαίδευσης Προσδιορισμός ωφελημάτων από την ύπαρξη ενός 2 ου Αντικυβερνήτη Αναγνώριση των ευθυνών της ομάδας του κυβερνήτη του Θέματος Βοήθεια στον Κυβερνήτη του Θέματος Αναγνώριση ευθυνών του 2 ου Αντικυβερνήτη Αναγνώριση επιπρόσθετων πηγών εκπαίδευσης

4 Θέματα Εκπαίδευσης Προσθήκη 2ου Αντικυβερνήτη Τα οφέλη της αλλαγής Η ομάδα του Κυβερνήτη Θέματος Ευθύνες κάθε μέλους της ομάδας Επιπρόσθετες πηγές εξάσκησης

5 Η Προσθήκη του 2 ου Αντικυβερνήτη

6 Ομάδα του κυβερνήτη Κυβερνήτης 1 ος Αντικυβερνήτης 2 ος Αντικυβερνήτης Η Προσθήκη εγκρίθηκε από το Διεθνές Συμβούλιο των Lions το Μάρτη 2004

7 Προσόντα 2 ου Αντικυβερνήτη Να είναι ενεργό μέλος in good standing Να εγκριθεί η υποψηφιότητα από την Λέσχη η από την πλειοψηφία των Λεσχών του Θέματος Να έχει υπηρετήσει πρόεδρος της Λέσχης και Μέλος του Δ.Σ για 2 Χρόνια και ως Πρόεδρος Ζώνης ή περιοχής ή Γραμματέας ή Ταμίας Θέματος (να μην τα κατέχει ταυτόχρονα). Πρέπει να κατέχει αυτή την θέση για μια πλήρη θητεία ή το μεγαλύτερο μέρος αυτής

8 Οφέλη από την θέση του 2 ου Αντικυβερνήτη

9 Γιατί η Προσθήκη του 2 ο Αντικυβερνήτη Μια ομάδα από τον Κυβερνήτη Θέματος και 1ο και 2ο αντικηβερνήτη που εργάζονται μαζί με πραγματική αρμονία και διαμερισμό της ευθύνης θα φέρει επιτυχία, επιτεύγματα και ανάπτυξη

10 Κυβερ νήτης 1 ος Αντικυβ ερήτης 2ος Αντικυβ ερνήης Εξουσιοδότηση Συνεννόηση Ανταλλαγή Εμπειρίας Ανάληψη Ευθύνης Ομάδα του Κυβερνήτη

11 Οφέλη από την ύπαρξη 2 ου Αντικυβερνήτη  Λιγότερο βαρύ φόρτο εργασίας για τον κυβερνήτη  Η ομαδική εργασία οδηγεί σε καλύτερα αποτελέσματα  Αυξημένη συνέχεια από έτος σε έτος  Μαθητευόμενος για δύο χρόνια  Σε περίπτωση κένωσης θέσης κυβερνήτη, μπορεί να πληρωθεί αμέσως

12 Ομάδα του Κυβερνήτη Θέματος

13 Ομάδα Κυβερνήτη Θέματος Κυβερνήτης Θέματος 1 ος Αντικυβερνήτης 2 ος Αντικυβερνήτης Επιπλέον, η ηγετική ομάδα του Θέματος περιλαμβάνει τους προέδρους περιοχής και ζώνης

14 Ομαδική Εργασία Κυβερνήτη Θέματος Τα Μέλη της ομάδας έχουν 1 χρόνο διάρκεια έτσι ο Κυβερνήτης και η Αντικυβερνήτες είναι πραγματικά μέλη μιας ομάδας σκυταλοδρομίας. Κάθε χρόνο ένας Κυβερνήτης διασφαλίζει την ηγεσία και οι άλλοι της ομάδας βοηθούν στην επίτευξη των στόχων του τρέχοντος χρόνου. Κάθε 1 η Ιουλίου η σκυτάλη περνά στο επόμενο μέλος της ομάδας. Σαν ηγέτες Lions, είμαστε στην ίδια Ομάδα.

15 Ομαδική Εργασία Κυβερνήτη Θέματος Παράδειγμα : Μοιρασθείτε τα καθήκοντα επισκέψεων στις Λέσχες Ι ος Αντ/νήτης. Επισκέπτεται Λέσχες που θα οργανώσουν νέα Λέσχη ή ζητούν ένα πρόγραμμα ανάπτυξης ηγεσίας 2 ος Αντ/νήτης. Επισκέπτεται Λέσχες με προβλήματα συγκράτησης Μελών Ο Κυβερνήτης Επισκέπτεται όλα τις άλλες

16 Ομαδική εργασία Κυβερνήτη Θέματος Ο Κυβερνήτης που αναθέτει ορισμένα καθήκοντα σε άλλα μέλη της ομάδας θα έχει περισσότερο χρόνο να διευθύνει το Θέμα, να παρακολουθεί την επίτευξη των στόχων, και να παρέχει καθοδήγηση και κίνητρα στους Lions του Θέματος.

17 Η Ομάδα του Κυβερνήτη Θέματος Μια αποτελεσματική ομάδα είναι μια ομάδα ανθρώπων που μπορεί μαζί να ολοκληρώσει περισσότερη εργασία από ό, τι μια ομάδα ατόμων

18 Ευθύνες του Κάθε Μέλους της ομάδας

19 Κυβερνήτης Θέματος  Εκπροσωπεί την Οργάνωση στο Θέμα του/ της  Ανώτατος διοικητικός Αξιωματούχος του Θέματος και Επιβλέπει τον 1 ο και 2 ο Αντικυβερνήτη, τους Προέδρους περιοχών και ζωνών, τον Γραμματέα – Ταμία του Θέματος και τα άλλα Μέλη του συμβουλίου

20 Κυβερνήτης Θέματος  Διαχειρίζεται και προωθεί την ανάπτυξη Μελών και την ανάπτυξη νέων Λεσχών  Διαχειρίζεται και προωθεί την ανάπτυξη ηγεσίας σε επίπεδο Λέσχης και Θέματος

21 Κυβερνήτης Θέματος  Προωθεί την αρμονία ανάμεσα στα chartered Lions clubs  Προωθεί το LCIF και όλες της δραστηριότητες της Οργανώσεις

22 Κυβερνήτης Θέματος  Προεδρεύει, όταν είναι παρών, του συμβούλιου, του συνεδρίου και άλλων συνεδριάσεων του Θέματος.  Ασκεί επίβλεψη και διοίκηση στα Μέλη του συμβουλίου και των επιτροπών όπως προβλέπει το καταστατικό του Θέματος  Αναφέρει στους Διεθνείς κάθε παραβίαση στη χρήση του ονόματος ή του εμβλήματος της Οργάνωσης.

23 Κυβερνήτης Θέματος  Εξασφαλίζει ότι η κάθε Λέσχη του Θέματος θα δεχτεί την επίσκεψη μια φορά το χρόνο από τον ίδιο ή από άλλο αξιωματούχο του Θέματος έτσι ώστε να διευκολύνει την επιτυχημένη διαχείριση της Λέσχης, και να υποβάλει έκθεση στους Διεθνής για κάθε επίσκεψη  Υποβάλει μια τρέχουσα αναλυτική κατάσταση των συνολικών εσόδων και εξόδων του Θέματος στο συνέδριο του Θέματος η σε ετήσια συνεδρία

24 Κυβερνήτης Θέματος  Παραδίδει, αμέσως, μετά τη λήξη της θητείας του/της, όλους τους λογαριασμούς του Θέματος και τα αρχεία στο διάδοχο του/της Εκτελεί άλλα τέτοια καθήκοντα και ενεργεί όπως της/του ζητηθεί από το Διεθνές Διοικητικό Συμβούλιο μέσο του εγχειρίδιου του Κυβερνήτη και άλλων οδηγιών.

25 Επιμεριζόμενα Καθήκοντα του 1 ου Αντικυβερνήτη  Προωθεί τους σκοπούς της Οργάνωση  Εκτελεί τα διοικητικά καθήκοντα που του ανατίθενται από τον Κυβερνήτη.  Εκτελεί οποιεσδήποτε άλλες λειτουργίες και πράξεις που απαιτούνται από το Διεθνές Διοικητικό Συμβούλιο  Συμμετέχει στο συμβούλιο του Κυβερνήτη και προεδρεύει σε περίπτωση που απουσιάζει ο Κυβερνήτης

26 1 ος Αντικυβερνήτης  Βοηθά τον Κυβερνήτη να επανεξετάσει την κατάσταση των Λεσχών στο Θέμα  Επισκέπτεται τις Λέσχες στη θέση του Κυβερνήτη Θέματος  Εργάζεται με τις επιτροπές Μελών και επέκτασης του Θέματος  Εργάζεται με την επιτροπή ανάπτυξης ηγεσίας του Θέματος για την ανάπτυξη και την εφαρμογή του σχεδίου ανάπτυξης ηγεσίας  Εργάζεται με την επιτροπή συνεδρίου του Θέματος και βοηθάει στην προώθηση άλλων εκδηλώσεων

27 1 ος Αντικυβερνήτης  Κατόπιν πρόσκλησης του Κυβερνήτη, εποπτεύει άλλες επιτροπές του Θέματος  Συμμετέχει στον προγραμματισμό του επόμενου έτους συμπεριλαμβανομένου και του προϋπολογισμού του Θέματος  Εξοικειώνεται ο ίδιος / η ίδια με τα καθήκοντα του Κυβερνήτη, έτσι ώστε, σε περίπτωση κενού στο αξίωμα του Κυβερνήτη, αυτός / αυτή θα είναι έτοιμος/η να αναλάβει τα καθήκοντα του εν λόγω αξιώματος.

28 2 ος Αντικυβερνήτης  Εξοικειώνεται ο ίδιος/α σχετικά με την ευρωστία και την κατάσταση των Λεσχών του Θέματος  Αναλαμβάνει να επισκεφτεί τις Λέσχες στην θέση του Κυβερνήτη  Εργάζεται με την επιτροπή συγκράτησης Μελών του Θέματος, και την βοηθά να προλάβει απώλειες Λεσχών και Μελών  Βοηθά τον Κυβερνήτη και τον 1 ον Αντικηβερνήτη στο σχεδιασμό και την διεξαγωγή του συνεδρίου του Θέματος.

29 2 ος Αντικυβερνήτης  Συνεργάζεται με τον Συντονιστή του Θέματος για το LCIF και τον βοηθά στην επίτευξη των στόχων της χρονιάς  Συνεργάζεται με την επιτροπή πληροφορικής & διαδικτύου και την βοηθά στην προώθηση της ιστοσελίδας των Διεθνών στις Λέσχες και στα Μέλη  Εξοικειώνεται ο ίδιος /α με τα καθήκοντα του Κυβερνήτη, έτσι ώστε, σε περίπτωση κενού στο αξίωμα του Κυβερνήτη, αυτός / αυτή θα είναι έτοιμη να αναλάβει τα καθήκοντα του εν λόγω αξιώματος.

30 District Governor Team Duties  Click here for a quiz on the District Constitution & By-Laws Click here for a quiz OR Continue the training program and take the quiz later

31 Επιπλέον Πηγές Εκπαίδευσης

32 Περαιτέρω μελέτη – LCIF  Σαν μέρος του Σχεδίου Ανάπτυξης του LCIF,οι συντονιστές Θέματος του LCIF διορίζονται και εκπαιδεύονται από τους συντονιστές του Πολλαπλού Θέματος  Ο συντονιστής του LCIF του Θέματος συνεργάζεται στενά με τον Κυβερνήτη και τους άλλους ηγέτες του Θέματος

33 Περαιτέρω μελέτη– Διατήρηση Μελών  Η επιτροπή Διατήρησης Μελών του Θέματος είναι μια βασική πηγή βοήθειας στις Λέσχες για να διατηρήσουν ένα υγιές και δραστήριο περιβάλλον  Η επιτροπή μπορεί να παρέχει εκπαίδευση στους αξιωματούχους των Λεσχών σε ότι αφορά τις πηγές του προγράμματος διατήρησης Μελών  Και μεταδώστε το μήνυμα : η διατήρηση Μελών είναι ευθύνη όλων μας.

34 Εκδόσεις Σχετικά με τη Διατήρηση  Εγχειρίδιο του προέδρου επιτροπής διατήρησης Μελών του Θέματος  Εκστρατεία του Προέδρου για διατήρηση  Πώς είναι τα ποσοστά σας;  Προσανατολισμός Μελών  Πρόγραμμα Καθοδήγησης(Mentoring) (βασικό )  Πρόγραμμα Καθοδήγησης (Mentoring) (Advanced)  Τέχνη της αναγνώρισης

35 Περαιτέρω μελέτη–Πληροφορική &Τεχνολογία Η επιτροπή πληροφορικής & τεχνολογίας είναι μέσο για ενημέρωση των μελών και αξιωματούχους του Θέματος με χαμηλό κόστος.  παρέχει εκπαίδευση στα Μέλη τον Λεσχών να αυξήσουν τη χρήση της τεχνολογίας για τις ανακοινώσεις και ενημερωτικά δελτία  Βοηθά τις Λέσχες στη δημιουργία ιστοσελίδων για τις δημόσιες σχέσεις.

36 Πηγές– Πληροφορική  Για πληροφορίες για τα καθήκοντα του Προέδρου επιτροπής ελάτε σε επαφή με it@lionsclubs.org it@lionsclubs.org  Παραπομπή για online μητρώα των μελών και αναφορές για online  Για αναφορές αξιωματούχων Λεσχών και Διοίκησης, επαφή με stats@lionsclubs.org

37 Περαιτέρω μελέτη – Εκδόσεις  Association Constitution & By-Laws Association Constitution & By-Laws  Board Policy Manual Board Policy Manual  District Governor Manual  Trademark policies Trademark policies

38 Περαιτέρω μελέτη – Online μαθημάτων  Καθορισμός στόχων  Αποτελεσματικές ομάδες  Επίλυσης αντιπαραθέσεων  Διεύθυνσης Συνεδρίασης  Αποτελεσματική δημόσια ομιλία  Αποτελεσματικές ομάδες  Αξιολόγησης της πολυμορφίας των μελών  Παροχή υπηρεσιών στην Κοινότητα  Coaching Coaching  Εξουσιοδότηση

39 Περίληψη Ο 2 ος Αντικυβερνήτη χρειάζεται να προετοιμαστεί για να βοηθήσει τον Κυβερνήτη και τον 1 ο Αντικυβερνήτη. Επιπλέον έχει συγκεκριμένα καθήκοντα αναφορικά με την θέση του. Συγχρόνως, προετοιμάζεται για την θέση του Κυβερνήτη στο μέλλον Πρωταρχικές αναφορές :  District Constitution & By-Laws District Constitution & By-Laws  Board Policy Manual, Chapter 9 Board Policy Manual, Chapter 9

40 Άσκηση πάνω στο Καταστατικό και τους Κανονισμούς Καθήκοντα της ομάδας του Κυβερνήτη

41 Επιλέξετε τη σωστή απάντηση Ο 2 ος Αντικυβερνήτης συνεργάζεται με την επιτροπή ___ Ανάπτυξης Ηγεσίας A B Πληροφορικής Αφίσας για την Ειρήνη Ανάπτυξης Μελών CD

42 Επιλέξετε τη σωστή απάντηση Ο 1ος Αντικυβερνήτης συνεργάζεται με την επιτροπή ___ πληροφορικής A B LCIF Αφίσας για την Ειρήνη Ανάπτυξης Μελών CD

43 Επιλέξετε τη σωστή απάντηση Ο 2ος Αντικυβερνήτης συνεργάζεται με την επιτροπή ___ Προώθησης εκδηλώσεων του Θέματος A B Ανάπτυξης Μελών Αφίσας για την Ειρήνη Συγκράτηση μελών CD

44 Επιλέξετε την σωστή απάντηση Ο 1 ος Αντικυβερνήτης συνεργάζεται με την επιτροπή _____ Ανάπτυξης ηγεσία A B LCIF Αφίσας για την Ειρήνη Συγκράτηση Μελών CD

45 Επιλέξετε την σωστή απάντηση Ο 1 ος Αντικυβερνήτης πόσα καθήκοντα έχει στο Θέμα ___ Δυο A B Τρία Τέσσερα Πέντε CD

46 Επιλέξετε την σωστή απάντηση Ο 2 ος Αντικυβερνήτης πόσα καθήκοντα έχει στο Θέμα ___ Δυο A B τρία τέσσερα Πέντε CD

47 Επιλέξετε την σωστή απάντηση Ο 1 ος Αντικυβερνήτης είναι υπεύθυνος για Προγραμμα τισμό του συνεδρίου A B Παραβιάσεις μεταχείριση λογότυπου Διαγωνισμό Αφίσας της ειρήνης Αναφορές εξόδων του Θέματος CD

48 Επιλέξετε την σωστή απάντηση Ο 2 ος Αντικυβερνήτης είναι υπεύθυνος για Επίσκεψη όλων των Λεσχών AB Επίβλεψη του Συμβουλίου Επανεξέταση κατάστασης Λεσχών Προώθηση αρμονίας C D

49 Στόχοι Εκπαίδευσης Αναγνώριση ωφελημάτων από την ύπαρξη 2 ου Αντικυβερνήτη Αναγνώριση των ευθυνών της Ομάδας του Κυβερνήτη Βοηθά τον Κυβερνήτη και τον 1 ο Αντικυβερνήτη Αναγνώριση τον ευθυνών του 2 ου Αντικυβερνήτη

50 Είσαι έτοιμος να ενταχθεί στην Ομάδα Δράσης; Καλή Επιτυχία στο έργο σας.


Κατέβασμα ppt "Εκπαίδευση ομάδας Αντικυβερνήτων Θέματος. Καλώς ήρθατε στην ομάδα Γνωρίζετε το όνομα της ομάδας και τον αριθμό των μελών της Είστε έτοιμοι να ενταχθείτε."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google