Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΦΩΤΙΣΜΟΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΦΩΤΙΣΜΟΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΦΩΤΙΣΜΟΣ

2 Με τον όρο φωτεινή πηγή ή πηγή φωτός εννοούμε κάθε σώμα που εκπέμπει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία στην περιοχή του ορατού φωτός.

3 Τα είδη των φωτεινών πηγών που υποστηρίζονται από το Autocad είναι τα εξής:
Φωτεινές πηγές παράλληλης δέσμης (distant lights). Σημειακές πηγές φωτός (point lights). Φωτεινές πηγές κωνικής δέσμης (spotlights).

4 Ο φωτισμός στο Autocad γίνεται με τους εξής δύο τρόπους:
Με τον εξ ορισμού φωτισμό του Autocad (default lighting). Κατά το φωτισμό αυτό υπάρχουν δύο φωτεινές πηγές παράλληλης δέσμης οι οποίες κινούνται όταν αλλάζουμε την άποψη του σχεδίου μας, με τέτοιο τρόπο ώστε να φωτίζουν τις ορατές επιφάνειες του σχεδίου μας. Με το φωτισμό ο οποίος επιτυγχάνεται είτε από τον ήλιο που διαθέτει το Autocad είτε από τις φωτεινές πηγές που δημιουργεί ο χρήστης.

5 Σύμβολο σημειακής πηγής Σύμβολο πηγής κωνικής δέσμης
Οι σημειακές και οι πηγές κωνικής δέσμης τοποθετούν στο σχέδιό μας το αντίστοιχο σύμβολο της πηγής. Οι πηγές παράλληλης δέσμης δεν διαθέτουν κάποιο ειδικό σύμβολο. Σύμβολο σημειακής πηγής Σύμβολο πηγής κωνικής δέσμης

6 Σημειακές πηγές φωτός (Point Lights)
Μια σημειακή πηγή φωτός έχει συγκεκριμένη θέση στον χώρο και εκπέμπει φως προς όλες τις κατευθύνσεις. Σημειακές πηγές θεωρούνται οι ηλεκτρικοί λαμπτήρες φωτισμού με σφαιρικό σχήμα. Το αποτέλεσμα που επιτυγχάνουμε με τη σημειακή πηγή φωτός, είναι ότι μπορούμε να φωτίσουμε ανομοιόμορφα τις επιφάνειες των αντικειμένων. Ο φωτισμός και η τελική απόδοση των επιφανειών εξαρτώνται άμεσα από τη θέση τους σε σχέση με τη φωτεινή πηγή.

7 Οι σημειακές πηγές φωτός (σε αντίθεση με τις πηγές παράλληλης δέσμης) υφίστανται εξασθένηση της έντασης του φωτός, όσο μεγαλώνει η απόσταση των φωτιζόμενων αντικειμένων από την πηγή.

8 Φωτεινές πηγές κωνικής δέσμης (Spotlights)
Ως φωτεινή πηγή κωνικής δέσμης θεωρείται η πηγή εκείνη, που έχει συγκεκριμένη θέση στον χώρο και εκπέμπει φως προς συγκεκριμένη κατεύθυνση σε σχήμα κώνου. Η ένταση της κωνικής δέσμης φωτός μειώνεται, όσο αυξάνεται η απόσταση από τη φωτεινή πηγή. Στην πράξη, οι φωτεινές πηγές κωνικής δέσμης είναι τα γνωστά μας «σποτάκια», τα οποία τα χρησιμοποιούμε, για να τονίσουμε (με φωτισμό) σ΄ένα χώρο κάποια αντικείμενα.

9 Φωτεινές πηγές παράλληλης δέσμης (Distant Lights) και ο ήλιος
Ως φωτεινή πηγή παράλληλης δέσμης θεωρείται η πηγή εκείνη που φωτείζει τα αντικείμενα που μας ενδιαφέρουν, με φως σταθερής έντασης, του οποίου οι ακτίνες είναι παράλληλες (ή πρακτικά παράλληλες) και κινούνται όλες προς μια κατεύθυνση. Η μόνη φυσική φωτεινή πηγή παράλληλης δέσμης είναι ο ήλιος, διότι απέχει πολύ μεγάλη απόσταση από τη γη, με αποτέλεσμα οι φωτεινές ακτίνες να είναι πρακτικά παράλληλες.

10 Το Autocad διαθέτει ειδικό τρόπο για να υπολογίζει τη γωνία πρόσπτωσης των ακτίνων, ανάλογα με τη γεωγραφική θέση των αντικειμένων μας, την ημέρα και την ώρα της ημέρας που θα δηλώσουμε.

11 Καθορισμός και ρύθμιση των φωτεινών πηγών στο Autocad
Οι περισσότερες εντολές που ορίζουν ή ρυθμίζουν το φωτισμό ανήκουν στην ενότητα Light control panel του πίνακα οργάνων Dashboard.

12 Ο εξ ορισμού φωτισμός του Autocad
Για να ενεργοποιήσουμε το φωτισμό από φωτεινές πηγές που έχει ορίσει ο χρήστης ή το φωτισμό από τον ήλιο που διαθέτει το Autocad, πρέπει να πατήσουμε στο διπλανό κουμπί του πίνακα οργάνων Dashboard και να το κάνουμε φωτεινό. Στο ίδιο κουμπί πατάμε και όταν θέλουμε να ενεργοποιήσουμε τον εξ ορισμού φωτισμό του Autocad οπότε παύει αυτό το κουμπί να εμφανίζεται φωτεινό.

13

14 Σε πολλές περιπτώσεις όταν ξεκινήσουμε τη διαδικασία φωτισμού από πηγές του χρήστη ή από τον ήλιο και έχουμε ξεχάσει να απενεργοποιήσουμε τον εξ ορισμού φωτισμό, αυτός απενεργοποιείται αυτόματα εμφανίζοντας πλαίσιο διαλόγου με το κατάλληλο προειδοποιητικό μήνυμα.

15

16 Αν πατήσουμε Yes απενεργοποιείται ο εξ ορισμού φωτισμός του Αutocad οπότε στο σχέδιό μας ισχύει ο φωτισμός που έχει ρυθμίσει ο χρήστης και εμφανίζονται και οι σκιές (αν έχουν ρυθμιστεί να ισχύουν). Πατώντας στο No δεν απενεργοποιείται ο εξ ορισμού φωτισμός του Autocad και αυτό μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στη φωτοαπόδοση, όπως η μη απόδοση σκιών. Αν ενεργοποιήσουμε την επιλογή Do not show me this again, αυτό το πλαίσιο διαλόγου δε θα ξαναεμφανιστεί και αυτόματα θα απενεργοποιείται ο εξ ορισμού φωτισμός του Autocad.

17 Φωτισμός από τον ήλιο

18 Ρύθμιση παραμέτρων ήλιου
Η ρύθμιση των παραμέτρων του ήλιου γίνεται με την εντολή sunproperties. Η εντολή εκτελείται ως εξής: Dashboard → Light control panel View → Render → Light → Sun properties Από το πληκτρολόγιο πληκτρολογώντας sunproperties και enter.

19

20

21

22

23 Δημιουργία σημειακής πηγής: Η εντολή Pointlight

24 Δημιουργία πηγής κωνικής δέσμης: Η εντολή Spotlight

25 Η τιμή του ολικού κώνου δέσμης (falloff) δε μπορεί να είναι μικρότερη από αυτή του φωτεινού κώνου δέσμης (hotspot).

26 Δημιουργία πηγής παράλληλης δέσμης: Η εντολή Distant-light

27 Τροποποίηση των φωτεινών πηγών
Λίστα των φωτεινών πηγών του σχεδίου: Η εντολή Lightlist

28 Μπορούμε να επιλέξουμε μία ή περισσότερες πηγές από τις υπάρχουσες και στη συνέχεια να τις διαγράψουμε ή να τους αλλάξουμε τις ιδιότητες.

29 Αλλαγή ιδιοτήτων φωτεινής πηγής


Κατέβασμα ppt "ΦΩΤΙΣΜΟΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google