Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Προετοιμασία για ασφαλή διακομιδή

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Προετοιμασία για ασφαλή διακομιδή"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Προετοιμασία για ασφαλή διακομιδή
ΗΡΩ ΠΑΝΑΝΟΥΔΑΚΗ – ΜΠΡΟΚΑΛΑΚΗ Επικ. Καθηγήτρια Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών

2 ΑΣΦΑΛΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΘ
ΑΣΦΑΛΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΘ

3 ΕΙΔΗ ΔΙΑΚΟΜΙΔΩΝ Διανοσοκομειακές Ενδονοσοκομειακές

4 ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΔΙΑΚΟΜΙΔΕΣ
Μιας διαδρομής Δύο διαδρομών

5 ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΘ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΘΑΛΑΜΟΣ

6 Η διαδικασία της διακομιδής επιβαρύνει και αποσταθεροποιεί τον ασθενή, ο οργανισμός του οποίου δεν διαθέτει επαρκείς εφεδρείες για να αντιρροπήσει τις επιπτώσεις

7 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΚΟΜΙΔΗΣ

8 α) Κυκλοφορικό Σύστημα
μεταβολές A.Π αρρυθμίες (ταχυκαρδία) καρδιακή ανακοπή πνευμονικό οίδημα β) Αναπνευστικό σύστημα μεταβολές αναπν. συχνότητα εισρόφηση, πνευμονία απόφραξη αεραγωγών μετακίνηση – αφαίρεση τραχειοσωλήνα αναπνευστική παύση διαταραχές αερίων αίματος και SaO2 διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας

9 γ) Επιπτώσεις από άλλα συστήματα
αύξηση της ενδοκράνιας πίεσης πόνος έμετος υποθερμία αιμορραγία δ) Ατυχήματα σχετιζόμενα με τον εξοπλισμό αποσύνδεση- δυσλειτουργία φορητού αναπνευστήρα αποσύνδεση ενδοφλέβιων ή άλλων καθετήρων διακοπή λειτουργίας συσκευών (μηχανική βλάβη, πτώση τάσεως ρεύματος / μπαταριών) διακοπή οξυγονοθεραπείας

10 Κατευθυντήριες οδηγίες
Εκτός από την ιδιαίτερη και μοναδική περίπτωση κάθε ασθενούς, υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες και οδηγίες που έχουν θεσπιστεί από αρμόδια όργανα και πρέπει να ακολουθούνται σε κάθε διακομιδή. Πρωτόκολλο σε κάθε νοσοκομείο

11 Η διαδικασία της διακομιδής
βασίζεται στις λειτουργίες της διοίκησης σχεδιασμός – προγραμματισμός οργάνωση στελέχωση συντονισμός -έλεγχος αξιολόγηση αποτελέσματος ακολουθεί τα στάδια της νοσηλευτικής διεργασίας εκτίμηση, σχεδιασμός – προγραμματισμός, εφαρμογή προγράμματος, αξιολόγηση αποτελέσματος

12 Σχεδιασμός-προγραμματισμός
Σχεδιάζεται η διαδικασία Τίθενται σκοποί Λαμβάνονται αποφάσεις και Επιλέγεται ο καλλίτερος τρόπος ενέργειας μεταξύ εναλλακτικών λύσεων.

13 Απόφαση με περίσκεψη, διακομιδή δικαιολογημένη με τα ευεργετικά αποτελέσματα να υπερτερούν των κινδύνων από τη μετακίνηση του ασθενούς (θετικό –αρνητικό αποτέλεσμα εξέτασης)

14 Σχεδιασμός-προγραμματισμός
Τα δεδομένα του αρρώστου Τι πρέπει να γίνει Με ποια σειρά πρέπει να γίνει Πως θα γίνει Ποιος θα το κάνει Σε ποιο χρονικό πλαίσιο Ποιος είναι ο κύριος υπεύθυνος για την εφαρμογή του προγράμματος

15 Σχεδιασμός-προγραμματισμός
Στελέχωση – προσωπικό που θα αναλάβει τη συνέχιση της φροντίδας του αρρώστου Υλικοτεχνικός εξοπλισμός για υποστήριξη - παρακολούθηση των ζωτικών λειτουργιών Συντονισμός- επικοινωνία προσωπικού διακομιδής με του τμήματος υποδοχής, που θα αναλάβει και την παρεμβατική διαδικασία ή επεμβατική πράξη.

16 ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ειδική εκπαίδευση
Εξοικειωμένο με τη χρήση και λειτουργία των συσκευών υποστήριξης Εμπειρία στην εξασφάλιση αεραγωγών, αερισμό πνευμόνων και καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση

17 ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Απαραιτήτως εξειδικευμένος ιατρός (εντατικολόγος)
εξειδικευμένος ιατρός (εντατικολόγος) εξειδικευμένος νοσηλευτής (επείγουσα και εντατική νοσηλευτική) Αναλόγως φυσικοθεραπευτής τεχνικός επειγόντων περιστατικών ένας βοηθός για τη χρήση των ανελκυστήρων- απελευθέρωση διαδρόμων ένας ακόμη νοσηλευτής

18 ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Συσκευές Να λειτουργούν με ηλεκτρικό ρεύμα και μπαταρία Να είναι ανθεκτικές, απλές στη χρήση, μικρές σε όγκο Να μπορούν να λειτουργήσουν σε ειδικούς χώρους Να παρέχουν τη δυνατότητα χειρισμού και παρακολούθησης από απόσταση Να έχουν τη δυνατότητα καταγραφής Να τοποθετούνται σε ειδικές υποδοχές στο τροχήλατο μεταφοράς

19 Υλικοτεχνικός εξοπλισμός παρακολούθηση
Υποχρεωτική Καρδιακή συχνότητα ΗΚΓράφημα Κορεσμός Ο2 Μη επεμβατική μέτρηση της Α Π Απινιδωτής και προσωρινός βηματοδότης Ηλεκτρική αυτονομία (μπαταρίες διπλάσιας τουλάχιστον διάρκειας από τον υπολογιζόμενο χρόνο διακομιδής). Συνιστώμενη ETCO2 Θερμοκρασία Επεμβατική μέτρηση αρτηριακής πίεσης

20 Υλικοτεχνικός εξοπλισμός παρακολούθηση
Ιδεώδης Καταγραφικό πολλών παραμέτρων ΗΚΓράφημα Κορεσμός Ο2 Αρτηριακή πίεση Επεμβατική μέτρηση αρτηριακής πίεσης Απινιδωτής και προσωρινός βηματοδότης Ηλεκτρική αυτονομία (μπαταρίες διπλάσιας τουλάχιστον διάρκειας από τον υπολογιζόμενο χρόνο διακομιδής) ETCO 2 Θερμοκρασία Συχνότητα αναπνοών Δυνατότητα καταγραφής όλων των παραμέτρων.

21 Ιδεώδης ………

22 Φορητός αναπνευστήρας
Παράμετροι Υποχρεωτικές Οπτικά και ηχητικά σήματα για τυχαία αποσύνδεση Πιθανή παροχή 100 % Ο2 Μανόμετρο για μέτρηση πίεσης στις αεροφόρους οδούς Πιθανή χρήση ΡΕΕΡ Σήμα κινδύνου για πτώση τάσεως μπαταρίας ή χαμηλή τάση Ο2 Συνιστώμενες Οπτική ένδειξη του αναπνεόμενου αέρα (tidal volume) Πιθανότητα ανάμειξης Ο2 και αέρα Οπτική ένδειξη της αναπνευστικής συχνότητας Ιδεώδεις Πιθανότητα μεταβολής του FiO2 με ανάμειξη αέρα/ Ο2 Πιθανότητα ύπαρξης to have a variable trigger….. Πιθανότητα ύπαρξης βοηθητικού αναπνευστήρα οπτική ένδειξη σπειρομετρικών δεδομένων

23 Επιπρόσθετος εξοπλισμός
Αντλίες χορήγησης υγρών Συσκευή αναρρόφησης - καθετήρες Σετ διασωλήνωσης ( λαρυγγοσκόπιο, τραγχειοσωλήνες διαφορετικών μεγεθών) Ασκός ανάνηψης με μάσκες διαφόρων μεγεθών Ενδοφλέβιες γραμμές Φάρμακα πρώτης ανάγκης-διαλύματα

24 Υπολογισμός οξυγόνου για τη διακομιδή.
Αυτόματη αναπνοή Υπολογίζεται ότι ένας ασθενής που αναπνέει αυτόματα καταναλώνει λίτρα στο λεπτό Παράδειγμα. Εάν έχουμε οβίδα 5 λίτρων στην οποία το μανόμετρο δείχνει πίεση 150 ατμόσφαιρες ( bar) μέσα σε αυτή υπάρχουν 5 χ 150 = 750 λίτρα Ο2 Εάν ο ασθενής καταναλώνει 15 λίτρα ανά λεπτό τότε 5 χ 150 λίτρα Ο λίτρα Ο2 = = 50 λεπτά 15 λίτρα Ο2 / λεπτό λίτρα Ο2 / λεπτό Θα υπάρχει Ο2 για διάρκεια διακομιδής 50 λεπτών

25 Υπολογισμός οξυγόνου για τη διακομιδή.
Μηχανικός αερισμός ,. Υπολογίζουμε ότι ένας αναπνευστήρας χρειάζεται πίεση τουλάχιστον 50 ατμόσφαιρες πεπιεσμένου αέρα για να λειτουργήσει. Από το περιεχόμενο της οβίδας ένα μεγάλο μέρος οξυγόνου θα χρειασθεί για την εκκίνηση και λειτουργία του αναπνευστήρα Παράδειγμα. Εάν έχουμε οβίδα 10 λίτρων στην οποία το μανόμετρο δείχνει 130 bar η διαθέσιμη ποσότητα μέσα σε αυτή είναι (130 – 50 ) χ 10 λίτρα = 800 λίτρα 2 Εάν ο ασθενής καταναλώνει 10 λίτρα / λεπτό τότε (130-50) χ 10 λίτρα Ο λίτρα Ο2 = = 80 λεπτά 10 λίτρα Ο2 / λεπτό λίτρα Ο2 / λεπτό Το διαθέσιμο Ο2 επαρκεί για διακομιδή διάρκειας 80 λεπτών

26 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Επικοινωνία προσωπικού για την κατάσταση του ασθενούς, διαγνωστική εξέταση, επεμβατική διαδικασία, θεραπεία, ακριβή χρόνο άφιξης Ατομικός φάκελος, φύλλα νοσηλείας, αποτελέσματα εξετάσεων, ακτινογραφίες, έντυπο πληροφορημένης συναίνεσης

27 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Αποτελεί την πραγμάτωση του σχεδίου χωρίς παρεκκλίσεις και περιλαμβάνει την προετοιμασία του ασθενούς πριν τη διακομιδή την παρακολούθηση κατά τη διακομιδή και τη μεταβίβαση ευθύνης στο προσωπικό του τμήματος υποδοχής

28 Εφαρμογή Προγράμματος Προετοιμασία
Διασωλήνωση (επί υποψίας διαταραχής της βατότητας των αεραγωγών και επιδείνωσης της αναπνευστικής λειτουργίας) Αποφυγή τροποποίησης των αναπνευστικών παραμέτρων την τελευταία ώρα πριν τη διακομιδή (σε ασθενείς υπό μηχανική υποστήριξη)

29 Εφαρμογή Προγράμματος Προετοιμασία
Σύνδεση με το φορητό αναπνευστήρα 30 λεπτά πριν τη διακομιδή (έλεγχος προσαρμογής στα δεδομένα του νέου αναπνευστήρα) Έλεγχος αερίων αίματος (αξιολογηση οποιασδήποτε μεταβολής επέλθει ) Καμία τροποποίηση στη θεραπευτική αγωγή Συνέχιση χορήγησης φάρμακων ( αιμοδυναμική σταθερότητα ) όλα τα άλλα δεν είναι απαραίτητο να χορηγούνται κατά τη διάρκεια της διακομιδής Συνέχιση χορήγησης διαλυμάτων ( αποκατάσταση - διατήρηση του ισοζυγίου ) Συνέχιση της οξυγονοθεραπείας Πρόληψη υποθερμίας ( ειδικές θερμομονωτικές κουβέρτες)

30 Εφαρμογή Προγράμματος Προετοιμασία
Σταθεροποίηση οποιουδήποτε ύποπτου ή αποδεδειγμένου κατάγματος και ιδιαίτερα της σπονδυλικής στήλης ( σε τραυματίες) Ασφάλεια στο τροχήλατο μεταφοράς Έλεγχος για το «καλώς έχειν» του εξοπλισμού και τα εφοδίων

31 Έλεγχος του εξοπλισμού για το « καλώς ΄εχειν »
Οι συσκευές παρακολούθησης λειτουργούν και έχει καθορισθεί το εύρος των τιμών πέραν των οποίων θα ενεργοποιούνται τα σήματα κινδύνου (οπτικά – ακουστικά). Τα Ζ.Σ προβάλλονται στην οθόνη του καταγραφικού και είναι ορατά από όλο το προσωπικό διακομιδής. Ο χειροκίνητος ασκός ανάνηψης λειτουργεί. Αεραγωγοί και εξαρτήματα διασωλήνωσης είναι διαθέσιμα και λειτουργούν. Ο φορητός αναπνευστήρας (εφόσον χρησιμοποιηθεί) λειτουργεί - έχουν καθορισθεί οι αναπνευστικές παράμετροι , έχουν ενεργοποιηθεί τα ηχητικά και οπτικά σήματα και έχει υπολογιστεί η κατανάλωση Ο2 για τη λειτουργία του.. Υπάρχει αυτονομία οξυγόνου, (διπλάσια ποσότητα από την υπολογιζόμενη κατανάλωση).

32 Έλεγχος του εξοπλισμού για το « καλώς ΄εχειν »
Η παροχέτευση θώρακα είναι ανοικτή και υπάρχουν λαβίδες σύγκλισης. Οι φλεβικές γραμμές είναι επαρκείς και σταθεροποιημένες. Οι σταγονομετρικές συσκευές και οι αντλίες χορήγησης υγρών λειτουργούν καλά. Τα φάρμακα επείγουσας ανάγκης, (αναλγητικά, κατασταλτικά και μυοχαλαρωτικά), είναι διαθέσιμα και υπάρχουν επιπλέον φάρμακα εφόσον υπάρχει ένδειξη Υπάρχουν εφεδρείες σε ενδοφλέβια υγρά, ινότροπα διαλύματα, ή αίμα (εάν υπάρχει ένδειξη) Εφεδρικές μπαταρίες για όλες τις συσκευές.

33 Μεταβίβαση ευθύνης στο προσωπικό του τμήματος υποδοχής
Εάν η εξέταση ή η επεμβατική διαδικασία υπολογίζεται ότι θα διαρκέσει αρκετό χρονικό διάστημα η φροντίδα μεταφέρεται , (προϋπόθεση το προσωπικό διαθέτει την ανάλογη εξειδίκευση και εμπειρία. Εάν η φροντίδα δεν μπορεί να μεταφερθεί, τότε το προσωπικό παραμένει μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία Αποδοχή και συμφωνία και των δυο ομάδων

34 Τεκμηρίωση καταγραφή Μεταβολή της κλινικής κατάστασης
Τεκμηρίωση καταγραφή Μεταβολή της κλινικής κατάστασης Επείγουσες παρεμβάσεις Προβλήματα που προέκυψαν από τον εξοπλισμό και Κάθε δεδομένο που σχετίζεται με τη διαδικασία από την αναχώρηση μέχρι την επιστροφή του ασθενούς στην μονάδα που νοσηλεύεται.

35 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Έλεγχος για την εφαρμογή των προκαθορισθέντων (αντικειμενικοί σκοποί) Κριτική ανάλυση των ενεργειών Προσδιορισμός των τυχόν παρεκκλίσεων και των απαιτούμενων διορθωτικών αλλαγών.

36 ΑΣΦΑΛΗΣ ΔΙΑΚΟΜΙΔΗ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Ασφαλέστερη είναι αυτή που δε γίνεται καθόλου

37 ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ


Κατέβασμα ppt "Προετοιμασία για ασφαλή διακομιδή"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google