Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 7η Ἀγησίλαος Ξενοφῶν 7.1-3

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 7η Ἀγησίλαος Ξενοφῶν 7.1-3"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 7η Ἀγησίλαος Ξενοφῶν 7.1-3
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 7η Ἀγησίλαος Ξενοφῶν 7.1-3 Περίφημος βασιλιάς της  Σπάρτης γνωστός για τη μεγάλη απλότητά του και την πολιτική του σύνεση. Ένας από τους μεγαλύτερους στρατηγούς της αρχαίας Ελλάδας. 

2 Ἃπαντες ἐπιστάμεθα, Τί;

3 ὃτι Ἀγησίλαος

4 οὐ σῶμα, οὐ γῆρας προὐφασίζετο,
πόνων ὑφίετο, χρημάτων ἐφείδετο, κινδύνων ἀφίστατο , οὐ σῶμα, οὐ γῆρας προὐφασίζετο,

5 τό τούς ἀρχoμένους ὡς πλεῖστα ἀγαθά ποιεῖν.
ἀλλά, (Ἃπαντες ἐπιστάμεθα ὃτι ) ἐνόμιζε ἒργον βασιλέως ἀγαθοῦ καί τοῦτο Ποιο; τό τούς ἀρχoμένους ὡς πλεῖστα ἀγαθά ποιεῖν.

6 ὃπου ᾢετο τήν πατρίδα τι ὠφελήσειν.
Σε ποια περίπτωση; ὃπου ᾢετο τήν πατρίδα τι ὠφελήσειν.

7 δυνατώτατος ὤν ἐν τῇ πόλει
Ἐν τοῖς μεγίστοις δέ ὠφελήμασι τῆς πατρίδος καί τόδε ἐγώ τίθημι αὐτοῦ, Ποιο; ὃτι φανερός ἦν μάλιστα τοῖς νόμοις λατρεύων. Αν και δυνατώτατος ὤν ἐν τῇ πόλει

8 Πότε, σε ποια περίπτωση;
Τι; Τίς γάρ ἄν ἠθέλησεν; ἀπειθεῖν Πότε, σε ποια περίπτωση; ὁρῶν τόν βασιλέα πειθόμενον

9 καί πρός τούς διαφόρους ἐν τῇ πόλει
Ὅς προσεφέρετο Σε ποιους; καί πρός τούς διαφόρους ἐν τῇ πόλει Πώς; ὥσπερ πατήρ πρός παῖδας.

10 Με ποιο τρόπο εκδήλωνε ο Αγησίλαος την πατρική του συμπεριφορά συγκεκριμένα;

11 Ἐλοιδορεῖτο μέν γάρ Για ποιο λόγο; ἐπί τοῖς ἁμαρτήμασιν

12 Πότε, σε ποια περίπτωση;
ἐτίμα δ' Πότε, σε ποια περίπτωση; εἲ τι καλόν πράττοιεν

13 εἲ τις συμφορά συμβαίνοι,
παρίστατο δ' Πότε, σε ποια περίπτωση; εἲ τις συμφορά συμβαίνοι,

14 Τι; ἡγούμενος μέν οὐδένα πολίτην ἐχθρόν

15 Τι; ἐθέλων δέ ἐπαινεῖν πάντας,

16 σώζεσθαι πάντας κέρδος
Τι; νομίζων δέ σώζεσθαι πάντας κέρδος

17 εἰ και ὁ μικροῦ ἄξιος ἀπόλοιτο.
τιθείς δέ ζημίαν Πότε, σε ποια περίπτωση; εἰ και ὁ μικροῦ ἄξιος ἀπόλοιτο.

18 Λεξιλόγιο ἐπίσταμαι = γνωρίζω ὑφίετο/ὑφίεμαι
ἐπίσταμαι = γνωρίζω ὑφίετο/ὑφίεμαι = έπαυε πόνων / πόνος = κόπος ἀφίστατο /ἀφίσταμαι= απέφευγε ἐφείδετο /φείδομαι = λυπόταν προὐφασίζετο = προφασιζόταν ἀρχομένους = υπηκόους ὡς πλεῖστα = όσο το δυνατόν περισσότερα ᾢετο/οἲομαι= νόμιζε ἐν= ανάμεσα - ὠφελήμασι / τό ὠφέλημα = η ωφέλεια τίθημι = θέτω, συνυπολογίζω λατρεύων /λατρεύω= υπηρετώ ,υπακούω ὤν/μετοχή του εἰμί= ο οποίος ήταν ἀπειθεῖν = να μην πειθαρχεί ὁρῶν/ μετοχή του ὁρῶ= βλέπω/ βλέποντας διαφόρους /ὁ διάφορος= ο αντίπαλος προσεφέρετο = φερόταν ὥσπερ = όπως Ἐλοιδορεῖτο =λοιδοροῦμαι= κακολογώ ἐτίμα= τιμούσε/επαινούσε ἁμαρτήμασιν /τό ἁμάρτημα= το σφάλμα ἡγούμενος /ἡγοῦμαι= πιστεύω, θεωρώ/επειδή θεωρούσε ζημίαν δέ τιθείς / τίθημι ζημίαν= θεωρώ ως ζημία , απώλεια ἀπόλοιτο =αν χανόταν


Κατέβασμα ppt "ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 7η Ἀγησίλαος Ξενοφῶν 7.1-3"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google