Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Αρχειονομίας-Βιβλιοθηκονομίας ΠΜΣ Επιστήμη της Πληροφορίας Βlogs και Περιβάλλοντα Μάθησης: RAMBLE Project εργασία για το μάθημα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Αρχειονομίας-Βιβλιοθηκονομίας ΠΜΣ Επιστήμη της Πληροφορίας Βlogs και Περιβάλλοντα Μάθησης: RAMBLE Project εργασία για το μάθημα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Αρχειονομίας-Βιβλιοθηκονομίας ΠΜΣ Επιστήμη της Πληροφορίας Βlogs και Περιβάλλοντα Μάθησης: RAMBLE Project εργασία για το μάθημα Ηλεκτρονική Δημοσίευση Διδάσκων: Σ.Καπιδάκης Φοιτήτρια: Άννα Διακάκη

2 2 Ορισμός Blog Το Blog είναι μία ατομική ή ομαδική ιστοσελίδα στην οποία κανείς μπορεί να αναρτά (post) περιεχόμενο σε αντίστροφη χρονολογική σειρά. Καλύπτουν ποικιλία θεμάτων (προσωπικά, κοινωνικά, επιστήμη, επικαιρότητα) Σε ποικιλία μέσων (κείμενο, εικόνα, ήχος, βίντεο κα.)

3 3 Ορισμός Blog feed  Μέθοδος γνωστοποίησης στους αναγνώστες για την προσθήκη νέων καταχωρήσεων (syndication) τεκμήριο το οποίο αποτελεί περίληψη του κυρίως κειμένου του blog με συνδέσμους προς αυτό. Λίστα σε μηχαναγνώσιμη μορφή Χρήση πρότυπων κωδικοποίησης σε XML, RSS feed (Real Simple Syndication), Atom κα. Απαραίτητη η κατοχή ενός αναγνώστη feed (feed reader)

4 4 Ορισμός Blog Blog vs ιστοσελίδα  δημιουργία νέων σελίδων μέσω της εισαγωγής δεδομένων σε φόρμα. Blog vs forum  κάθε μέλος μπορεί να θέσει θέματα προς συζήτηση αλλά τα blog παρέχουν συνδέσεις διπλής κατεύθυνσης ανάμεσα τους δημιουργώντας μία «μπλογκόσφαιρα»

5 5 Διαδικασία Blogging Δημιουργία αρχείου Ανάρτηση στο διαδίκτυο Γνωστοποίηση του αρχείου αναφέροντας το σε αρχείο feed. Ανάρτηση του feed σε διακομιστή Συνάθροιση των feed με χρήση του feed aggregator

6 6

7 7 Mobile weblogs Το mobile blog ή moblog αποτελείται από περιεχόμενο το οποίο έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο μέσω μίας φορητής συσκευής όπως ένα κινητό τηλέφωνο ή ένα PDA. Συναντούμε επίσης τους όρους: cyborgLogs ή glogs

8 8 Moblogs για την έκφραση προσωπικών στοχασμών Χρήση moblogs στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής κοινότητας Ανταλλαγή ιδεών και στοχασμών για την καλύτερη κατανόηση των μαθημάτων Επικοινωνία φοιτητής-φοιτητής / φοιτητής- καθηγητής Κατά την προσωπική μελέτη, εκτός μαθήματος, εκτός Πανεπιστημίου Ενσωμάτωση τεχνολογίας SMS σε περιβάλλον e-learning

9 9 PLE-VLE Personal Learning Environment  προσωπικό περιβάλλον εκμάθησης - στοχασμός φοιτητών - συγγραφή moblogs Virtual Learning Environment  εικονικό περιβάλλον εκμάθησης - προσφέρεται από το Πανεπιστήμιο - περιβάλλον ανταλλαγής απόψεων και στοχασμών

10 10 RAMBLE PROJECT Remote Authoring for Mobile Blogs for Learning Environments

11 11 RAMBLE PROJECT Χρηματοδοτήθηκε από το JISC, τη διαχείριση ανέλαβαν το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και το Learning Technologies Group του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. 27/09/2004 – 05/05/2005

12 12 Στόχος Προγράμματος Υποστήριξη του στοχασμού των φοιτητών μέσα στο προσωπικό περιβάλλον εκμάθησης (Personal Learning Environment-PLE) Ενσωμάτωση του PLE σε ένα εικονικό περιβάλλον εκμάθησης (Virtual Learning Environment-VLE)

13 13 Αντικειμενικοί Σκοποί του Προγράμματος Η δημιουργία ενός νέου συστατικού για blogging το οποίο θα επιτρέπει στο περιεχόμενο των moblogs να προσαρτηθεί και να ιδωθεί μέσω του Bodington, ενός open source λογισμικού για το VLE. Η κατάρτιση οδηγιών για το κατά πόσο όμοια συστατικά μπορούν να αναπτυχθούν για άλλα συστήματα ηλεκτρονικής εκμάθησης. Η κατάρτιση οδηγιών για την δημιουργία και υποστήριξη της off-line συγγραφής των moblog καταχωρήσεων σε ένα PDA, την ακόλουθη ανάρτηση τους σε κάποιον web server και τέλος την προσάρτηση τους σε ένα VLE.

14 14 Διαδικασία Moblogging Blogging σε ένα PDA - σχολιασμός διαλέξεων και μαθημάτων Φόρτωση του blog σε έναν blog server - πρόσβαση στο Διαδίκτυο Ενσωμάτωση σε ένα VLE - περιβάλλον στο οποίο τα blogs μπορούν να διαμοιραστούν στις διάφορες ενδιαφερόμενες ομάδες

15 15 VLE-Bodington 1/2 Δωρεάν  σκοπός μη κερδοσκοπικός αλλά η διευκόλυνση ακαδημαϊκής κοινότητας Εύκολο στη χρήση  δενδροειδής δομή (κτήριο, όροφος, δωμάτιο) Ευέλικτο  επιτρέπει μορφολογικές αλλαγές, αλλαγές στη δομή, στην γλώσσα των κουμπιών εντολών και φορμών Πρόσβαση σε όλους  πρόβλεψη για άτομα που πάσχουν από δυσλεξία, εξασθενημένη όραση & ακοή, τύφλωση

16 16 VLE-Bodington 2/2 Υποστήριξη πολλών γλωσσών (unicode) Είναι επεκτάσιμο Ένας εξυπηρετητής μπορεί να διαμοιραστεί  δημιουργία διαχειριστικών ζωνών με χρήση password Παιδαγωγικό χαρακτήρα  ιεραρχική δομή για την δόμηση του παιδαγωγικού υλικού. Δεν προσφέρει γραμμή βοήθειας Μικρή ομάδα ανάπτυξης του.

17 17

18 18

19 19

20 20 Μεθοδολογία Το πρόγραμμα Ramble δεν περιορίστηκε στην ανάπτυξη του συστήματος, επεκτάθηκε και σε άλλους τομείς (κινητή τηλεφωνία, σύνδεση VLE) Χρήση CVS (Concurrent Versions System)  - διαχείριση των αλλαγών μέσα στο κώδικα δέντρου πηγής (source code tree) του Bodington - κρατά αρχείο αλλαγών του κώδικα πηγής (CVS Head)

21 21 Μεταφορά του blog από το PDA στο VLE Το PDA διαθέτει ένα πελάτη ο οποίος ακολουθεί κάποια πρότυπα για την αποστολή στην έξοδο, των καταχωρήσεων σε blog. Ο εξυπηρετητής των blog (blog server)υπάγεται σε κάποια πρότυπα για να λαμβάνει τις καταχωρήσεις blog που προέρχονται από το PDA και να στέλνει, με τη σειρά, του τις καταχωρήσεις blog στην έξοδο. Το VLE είναι ικανό να επεξεργάζεται και να παρουσιάζει τα feeds που παρέχονται από τον εξυπηρετητή των blog (blog server).

22 22 Μεταφορά του blog από το PDA στο VLE

23 23 Επικοινωνία δεδομένων των blog PDA  Blog server - συγχρονισμός βασισμένος στη XML-RPC (πρωτόκολλο απομακρυσμένης κλήσης) - υπηρεσίες web (SOAP, REST) - αποστολή μέσω e-mail Blog Server  VLE - feed συνδικάτων (syndicated feeds) - χρήση XML-RPC - Υπηρεσίες web (SOAP, REST)

24 24 Blog Clients Υποστήριξη off-line συγγραφής Προσάρτηση μεγάλων κειμένων Προσφορά απλού τρόπου εφαρμογής μίας επιλεγμένης σήμανσης Δυνατότητα υποστήριξης πολλαπλών καταχωρήσεων (συγχρονισμός XML/RPC, υπηρεσίες web, e-mails) Ανάρτηση καταχωρίσεων στους εξυπηρετητές βάσει προτύπων Καλοφτιαγμένοι Ανοιχτού κώδικα

25 25 Blog Servers Εσωτερική φιλοξενία εξυπηρετητή στο ίδρυμα Επιλογή εξυπηρετητή Pebble - λιτή, μικρή, γρήγορη εφαρμογή - υποστηρίζει σχόλια (comments), μόνιμες διευθύνσεις(permalinks) κα,. - λήψη με τεχνολογία Blogger Api (εφαρμογή βασισμένη στην XML-RPC) - αποστολή καταχωρίσεων με χρήση feeds (RSS, Atom) - ανοιχτό λογισμικό - επεκτασιμότητα

26 26 Ιδιωτικά Blog 1. Ο χρήστης δημιουργεί το blog στον τοπικό εξυπηρετητή 2. Ο χρήστης πηγαίνει στο VLE και μέσα στη σουίτα δωματίων (Suite of Rooms) δημιουργεί μία πηγή για το blog η οποία θα παραπέμπει σε ένα feed πχ. http://host:port//path_to_secure_blog/us er_mane/atom.xml http://host:port//path_to_secure_blog/us er_mane/atom.xml 3. Ο χρήστης δίνει δικαιώματα πρόσβασης βρισκόμενος στο VLE έτσι ώστε να μοιραστεί τον νέο πόρο με ομάδες ατόμων που επιθυμεί.

27 27 Ιδιωτικά Blog

28 28 Ιδιωτικά Blog O Pebble εκτελεί την ταυτοποίηση και εξουσιοδότηση των χρηστών με δικαιώματα σύνταξης Στο Bodington οι χρήστες χρησιμοποιούν τα συστήματα ελέγχου της πρόσβασης Το Bodington κατεβάζει το RSS/Atom feed και το μετατρέπει σε HTML για εγγεγραμμένους χρήστες Το Bodington αναλαμβάνει την ταυτοποίηση και ο εξυπηρετητής οφείλει να το εμπιστευθεί

29 29 Συμμετοχή ακαδημαϊκής κοινότητας Πρωτοετείς Φοιτητές τμήματος Χημείας  διαλέξεις μαθημάτων Πεμπτοετείς Φοιτητές τμήματος Ιατρικής  εργαστήρια Μαιευτικής και Γυναικολογίας Συμπλήρωση ερωτηματολογίων για συγκέντρωση απαιτήσεων Moblogs  προβληματισμοί για το αντικείμενο του μαθήματος, τις διαλέξεις, την κοινωνική ζωή.

30 30 Τεχνολογική εξέλιξη Αλλαγές τεχνολογίας των blog server Αναβάθμιση τεχνολογίας των feed Συνεχείς αναβαθμίσεις Bodington VLE (έκδοση 2.1.1  2.4.0)

31 31 Συμπεράσματα Ιδιαίτερα ελπιδοφόρα αλλά ανώριμη τεχνολογία Δυνατότητα εξ’ αποστάσεως μάθησης και συνεχούς επικοινωνίας φοιτητών και φοιτητών-καθηγητών Αναγκαιότητα πλήρους στήριξης από την ακαδημαϊκή κοινότητα Το πρόγραμμα Ramble αποτελεί μία καλή αρχή Μεγάλη προσπάθεια σε επίπεδο τεχνολογικής υποστήριξης


Κατέβασμα ppt "Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Αρχειονομίας-Βιβλιοθηκονομίας ΠΜΣ Επιστήμη της Πληροφορίας Βlogs και Περιβάλλοντα Μάθησης: RAMBLE Project εργασία για το μάθημα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google