Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Το Όραμα και ο Στρατηγικός Σχεδιασμός του Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Εισηγητής: Καθ. Θ. Σφηκόπουλος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Το Όραμα και ο Στρατηγικός Σχεδιασμός του Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Εισηγητής: Καθ. Θ. Σφηκόπουλος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Το Όραμα και ο Στρατηγικός Σχεδιασμός του Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Εισηγητής: Καθ. Θ. Σφηκόπουλος

2 Η Απόφαση Το Μάιο του 2002 η ΓΣ του Τμήματος ψηφίζει «Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης και Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου Ποιότητας» μετά από διάλογο 2 ετών

3 Πυλώνες του Στρατηγικού Σχεδιασμού Ιστορία και ακαδημαϊκές παραδόσεις του Τμήματος Αρχές και αποστολή του Πανεπιστημίου Διεθνείς εξελίξεις Εθνικές ιδιαιτερότητες

4 Ακαδημαϊκές παραδόσεις του Τμήματος Στενή σύνδεση εκπαίδευσης και έρευνας με καλλιέργεια της εικόνας του πανεπιστημιακού δασκάλου Τόλμη, συναίνεση και φαντασία στη Διοίκηση Πανεπιστήμιο Ανοικτό στην Κοινωνία

5 Αρχές και αποστολή του Πανεπιστημίου Η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από ιδρύματα που αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με πλήρη αυτοδιοίκηση (Σύνταγμα της Ελλάδας, άρθρο 16, παρ. 5). – Η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, που έχουν ως αποστολή: Να παράγουν και να μεταδίδουν τη γνώση με την έρευνα και τη διδασκαλία και να καλλιεργούν τις τέχνες. Να συντείνουν στη διαμόρφωση υπεύθυνων ανθρώπων με επιστημονική, κοινωνική, πολιτισμική και πολιτική συνείδηση και να παρέχουν τα απαραίτητα εφόδια που θα εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία. Να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των κοινωνικών και αναπτυξιακών αναγκών του τόπου (Ν. 1268/1982, άρθρο 1, παρ. 2). – Στα πλαίσια της αποστολής τους τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα οφείλουν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της ανάγκης για συνεχιζόμενη εκπαίδευση και διαρκή επιμόρφωση (Ν. 1268/1982, άρθρο 1, παρ. 3).

6 Θεσμικός ρόλος των μελών ΔΕΠ Οι καθηγητές των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων είναι δημόσιοι λειτουργοί (Σύνταγμα της Ελλάδας, άρθρο 16, παρ. 6). – Τα μέλη ΔΕΠ των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων είναι δημόσιοι λειτουργοί και απολαμβάνουν λειτουργικής ανεξαρτησίας κατά την άσκηση των διδακτικών και ερευνητικών καθηκόντων τους (Ν. 2530/1997, άρθρο 1, παρ. 1). – Τα μέλη ΔΕΠ έχουν την υποχρέωση να παρέχουν διδακτικό, ερευνητικό-επιστημονικό και διοικητικό έργο (Ν. 2530/1997, άρθρο 1, παρ. 2). – Τα μέλη ΔΕΠ έχουν επίσης ως έργο … και την παροχή υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο συναφών με την ειδικότητά τους και τη θέση τους (Ν.1268/1982, άρθρο 13, παρ. 3).

7 Διεθνείς εξελίξεις Δύο παραδείγματα – Δήλωση του Graz της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πανεπιστημίων – Έρευνα Πανεπιστημίου Twente

8 Διεθνείς εξελίξεις ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ –Graz 2003 Προς τους ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Ε. στη ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ του ΒΕΡOΛΙΝΟΥ Μείζων κείμενο πολιτικής που υιοθετήθηκε επίσημα στη Λουβένη από το Συμβούλιο της EUA (European University Association) στις 4 Ιουλίου 2003

9 Διεθνείς εξελίξεις Βασικοί Άξονες της Δήλωσης του GRAZ – Διασφάλιση του κεντρικού ρόλου των Πανεπιστημίων στην ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής κοινωνίας – Διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα των Πανεπιστημίων – Εδραίωση της έρευνας ως κύριο συστατικό της ανώτατης εκπαίδευσης – Βελτίωση της ποιότητας της ανώτατης εκπαίδευσης με τη δημιουργία ισχυρών αυτοτελών ιδρυμάτων – Βελτίωση ανταγωνιστικότητας των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων – Υποστήριξη της κινητικότητας και της κοινωνικής διάστασης – Ανάπτυξη ενός Ευρωπαϊκού πλαισίου πολιτικής για τη διασφάλιση της ποιότητας – Ενθάρρυνση συνεργασιών μεταξύ Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων – Δημιουργία τριών επιπέδων σπουδών (με τρίτο επίπεδο το διδακτορικό) – Αντίκρισμα του πρώτου επίπεδου σπουδών στην αγορά εργασίας

10 Διεθνείς εξελίξεις Μελέτη με τη μέθοδο Delphi του Center of Higher Education Policy Studies – University of Twente (Ολλανδία) Σεπτέμβριος 2004 Τίτλος: ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΟΥ 2020 Κλήθηκαν 780 ειδικοί από 24 χώρες και 30 διεθνείς εμπειρογνώμονες Απάντησαν σε 49 ισχυρισμούς ως προς την πιθανότητα και το επιθυμητό πραγματοποίησής τους και τεκμηρίωσαν τις απόψεις τους Η έρευνα διενεργήθηκε σε δύο φάσεις

11 Διεθνείς εξελίξεις Οι πιο επιθυμητοί ισχυρισμοί Στην Ευρώπη του 2020 – οι δαπάνες για έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία θα είναι πάνω από το 3% του ΑΕΠ – περισσότερα από το 50% των επιστημονικών περιοδικών θα είναι σε ηλεκτρονική μορφή και θα τα διαχειρίζονται οι ίδιοι οι ακαδημαϊκοί. – περισσότεροι από το 40% των μεταπτυχιακών φοιτητών θα έχουν προπτυχιακό δίπλωμα από διαφορετικό ακαδημαϊκό ίδρυμα – οι τοπικές αρχές θα είναι υπεύθυνες για τα κέντρα καινοτομίας

12 Διεθνείς εξελίξεις Οι πιο πιθανοί ισχυρισμοί – Το 2020 στη χώρα μου οι κύκλοι μεταπτυχιακών και προπτυχιακών σπουδών θα διαρκούν 3+2 έτη και τα πτυχία θα είναι παρόμοια σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες στις χώρες της Ευρώπης θα υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των αμοιβών των ακαδημαϊκών στη χώρα μου θα υπάρχουν σε κάθε ερευνητική περιοχή μόνο λίγες «ομάδες αριστείας», ανταγωνιστικές σε παγκόσμιο επίπεδο στην Ευρώπη, οι τοπικές αρχές θα είναι υπεύθυνες για τα κέντρα καινοτομίας

13 Διεθνείς εξελίξεις Οι λιγότερο επιθυμητοί ισχυρισμοί Στην Ευρώπη του 2020 – λίγα μόνο Πανεπιστήμια θα θεωρούν πως η συνεισφορά στην πνευματική και πολιτιστική ζωή της χώρας είναι σημαντικός σκοπός της αποστολής τους. – Ο στόχος της Λισσαβόνας το 2000, να γίνει η Ευρώπη η πλέον δυναμική οικονομία της γνώσης, θα έχει πλήρως αποτύχει. Η πλέον πρωτοπόρα έρευνα διεξάγεται αλλού ( ΗΠΑ, Κίνα, Νοτιοανατολική Ασία). – η ταχεία αύξηση των αποφοίτων μεταπτυχιακών σπουδών θα ξεπερνάει κατά πολύ τις κοινωνικές ανάγκες, με συνέπεια τη μεγάλης κλίμακας ανεργία τους – η ποιότητα της ακαδημαϊκής έρευνας δεν θα είναι ομοιόμορφη, με σημαντικό προβάδισμα στις Βόρειες και Δυτικές χώρες έναντι των Νοτίων και Ανατολικών – η έρευνα που δεν σχετίζεται άμεσα με τις επιχειρήσεις και τη βιομηχανία θα είναι σημαντικά υποβαθμισμένη σε σχέση με το 2000 – η διαφήμιση της ποιότητας παρά η ίδια η ποιότητα στην εκπαίδευση και την έρευνα θα προσελκύει τους πιο ικανούς φοιτητές

14 Διεθνείς εξελίξεις Οι λιγότερο πιθανοί ισχυρισμοί – Το 2020 στη χώρα μου θα υπάρχει μία «ζούγκλα» φορέων αξιολόγησης εκ των οποίων ορισμένοι θα εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας, ενώ άλλοι θα έχουν ιδιωτικό και κερδοσκοπικό χαρακτήρα στην Ευρώπη, λίγα μόνο Πανεπιστήμια θα θεωρούν πως η συνεισφορά στην πνευματική και πολιτιστική ζωή της χώρας είναι σημαντικός σκοπός της αποστολής τους στην Ευρώπη όλα τα σχήματα αξιολόγησης (εθνικά και Ευρωπαϊκά) θα έχουν εγκαταλειφθεί στη χώρα μου πάνω από το 60% της βασικής έρευνας (με όρους πλήρους απασχόλησης ερευνητών) θα διεξάγεται εκτός των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης

15 Εθνικές Ιδιαιτερότητες Ανάγκη για αύξηση ανταγωνιστικότητας ελληνικών πανεπιστημίων Χαμηλή χρηματοδότηση έρευνας από εθνικούς πόρους – Υποδομές – Υποψήφιοι διδάκτορες – Ερευνητές Αναγκαιότητα προσέλκυσης τρίτων πόρων Αδυναμία σύνδεσης της παραγόμενης έρευνας με την οικονομία Αλλοίωση της εικόνας της αποστολής του Πανεπιστημίου Ανυπαρξία εθνικού συστήματος ελέγχου ποιότητας της ανώτατης εκπαίδευσης Διεύρυνση σπουδών πληροφορικής

16 Εθνικές ιδιαιτερότητες Δείκτες δημοσιεύσεων – αναφορών – διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας

17 Εθνικές ιδιαιτερότητες Απασχόληση ερευνητικού προσωπικού κατά τομέα εκτέλεσης της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης

18 Εθνικές ιδιαιτερότητες Ακαθάριστη Εγχώρια Δαπάνη για E&TA και απαιτούμενη εξέλιξη για ικανοποίηση του στόχου του 1,5%

19 Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης Στόχος Φιλοσοφία Μέσα

20 ΣΣΑ - Στόχος Διατήρηση του Τμήματος μεταξύ των καλυτέρων στην Ελλάδα και βελτίωση της θέσης του σε ευρωπαϊκό επίπεδο στην: – Εκπαίδευση – Έρευνα και Ανάπτυξη – Κοινωνική προσφορά Έγκαιρη προσαρμογή στις νέες διεθνείς και εθνικές συνθήκες Εδραίωση και προαγωγή των Ευρωπαϊκών ακαδημαϊκών αρχών

21 ΣΣΑ - Φιλοσοφία Δυναμική προσαρμογή Διεπιστημονικότητα Συμμετοχή στη διοίκηση και λειτουργία Διαδικασίες προγραμματισμού-απολογισμού Διαφάνεια – Συναίνεση – Εμπιστοσύνη Παρακολούθηση – Δημοσιοποίηση – Άμιλλα – Βελτίωση Σύνδεση με την οικονομία και την κοινωνία Σύνδεση με τον πολιτισμό

22 ΣΣΑ - Μέσα Υποδομές - Ανθρώπινο δυναμικό Δυναμική βελτίωση εκπαιδευτικής διαδικασίας Νέο σχήμα διοίκησης και λειτουργίας Ανάπτυξη της έρευνας και σύνδεση της με την εκπαίδευση Ορθολογική χρήση και προσέλκυση πόρων

23 ΣΣΑ - Μέσα – Υποδομές & Ανθρώπινο Δυναμικό Οι στόχοι του 2002 υλοποιούνται: – Αμφιθέατρο (300 θέσεων) – Δύο νέες αίθουσες διδασκαλίας (150 θέσεων) – Εργαστηριακοί χώροι 600 τ.μ. – Αναγνωστήριο – Βιβλιοθήκη φοιτητών – Νέες θέσεις ΔΕΠ – Ένταξη ΥΔ και ΜΦ στην εκπαιδευτική διαδικασία – ΕΕΔΙΠ-ΕΤΕΠ σημαντική ανάγκη

24 ΣΣΑ – Μέσα - Εκπαιδευτική Διαδικασία Οι στόχοι του 2002 ολοκληρώνουν τη μεταβατική φάση – Αξιολόγηση μαθημάτων από τους φοιτητές – Σύμβουλοι καθηγητές (ΠΠΣ, ΠΜΣ) – Ψηφιακό υλικό στο διαδίκτυο σε όλα τα μαθήματα – Κύκλος υποχρεωτικών μαθημάτων γενικής παιδείας – Περιοδική έκδοση εργασιών των φοιτητών βασισμένων σε πτυχιακές και διπλωματικές εργασίας – Διεπιστημονικότητα στις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές – Εναλλακτικοί τρόποι αξιολόγησης φοιτητών – Σύστημα μέτρησης δεικτών

25 ΣΣΑ – Μέσα - Σχήμα διοίκησης και λειτουργίας Γ.Σ. – Γ.Σ.Ε.Σ. Γραμματεία Πρόεδρος Δ/ντές Τομέων Αναπλ. Πρόεδρος Επόπτης Κτηρίων Δ/ντής ΠΜΣ Συνελεύσεις Τομέων Σύμβουλοι Κατευθύνσεων ΔΣ Υ. Οικονομικού Προγραμματισμού Δ/ντής ΠΠΣ Επιτροπή Σύμβουλοι Καθηγητές Υ. Προβολής & Συνεργασιών Επιτροπή Υ. Υποστήριξης Συστημάτων ΤΠΕ Υ. Εθιμοτυπίας & Ωρολογίου Προγράμματος Υ. Εποπτείας Ε&Α Επιτροπή Υ. Βιβλιοθήκης και Ψηφιακού Υλικού Γραφείο Υποστήριξης Εκπαιδευτικής Διαδικασίας Γραμματεία Προβολής και Ανάπτυξης Γραμματείες Τομέων Συντονιστική Επιτροπή ΠΜΣ

26 ΣΣΑ – Μέσα – Έρευνα

27 ΣΣΑ – Μέσα - Έρευνα Ποιότητα διδακτορικών διατριβών Ενίσχυση ~ 100 ΥΔ και Ερευνητών ανά έτος Συνεργασίες με δημόσιο και ιδιωτικό τομέα Παρακολούθηση ερευνητικών και αναπτυξιακών δραστηριοτήτων Συνέργια μεταξύ ερευνητικών ομάδων

28 ΣΣΑ - Μέσα – Διαχείριση Πόρων Διαδικασίες προγραμματισμού/απολογισμού Σύστημα διαχείρισης χώρων Ορθολογική διαχείριση προσφοράς έργου ΥΔ Εισφορές Μεταπτυχιακών φοιτητών Χορηγίες (σημαντική καθυστέρηση)

29 Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου Ποιότητας ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Ερωτηματολόγια Στατιστικά Αξιολόγηση Μαθημάτων Αξιολόγηση Διοίκησης (Πρόεδρος, Δ/ντες κλπ) Αξιολόγηση Τομέων Δράσης και των Υπευθύνων τους Αξιολόγηση υπηρεσιών Γραμματείας και λοιπών υπηρεσιών Απολογισμός έργου Διοικητικών οργάνων Προγραμματισμός και αναγκαίοι πόροι Έκθεση Αξιολόγησης Προηγουμένων Ετών Απολογισμός έργου Τομέων Δράσης Προγραμματισμός και αναγκαίοι πόροι ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ x 4 Απολογισμός έργου μελών ΔΕΠ Προγραμματισμός και αναγκαίοι πόροι Απολογισμός έργου Λοιπού Προσωπικού Προγραμματισμός και αναγκαίοι πόροι Δημοσιοποίηση Οκτώβριος Δημοσιοποίηση Νοέμβριος Δημοσιοποίηση Οκτώβριος Ετήσια Αξιολόγηση Τμήματος

30 Συμπεράσματα μεταβατικής περιόδου Αποδοχή φιλοσοφίας Το κτιριακό σημαντικός παράγων καθυστερήσεων Το ΣΣΑ υλοποιείται ταχύτερα στην εκπαιδευτική διαδικασία παρά στη διοίκηση και λειτουργία Σχετικός προβληματισμός των φοιτητών να συμμετέχουν στην αξιολόγηση των μαθημάτων Το μοντέλο εισφορών Μεταπτυχιακών φοιτητών απολύτως επιτυχές Δυσκολίες στη συνέργια μεταξύ ερευνητικών ομάδων (ασαφή κίνητρα) Η προσαρμογή σε οποιαδήποτε σημαντική αλλαγή απαιτεί χρόνο, συναίνεση και επιμονή


Κατέβασμα ppt "Το Όραμα και ο Στρατηγικός Σχεδιασμός του Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Εισηγητής: Καθ. Θ. Σφηκόπουλος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google