Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Η Θέση της Ελλάδας στη Διεθνή Αγορά Επενδύσεων Θεοδόσιος Β. Παλάσκας Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου και Διευθυντής Έρευνας ΙΟΒΕ Ίδρυμα Οικονομικών.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Η Θέση της Ελλάδας στη Διεθνή Αγορά Επενδύσεων Θεοδόσιος Β. Παλάσκας Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου και Διευθυντής Έρευνας ΙΟΒΕ Ίδρυμα Οικονομικών."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Η Θέση της Ελλάδας στη Διεθνή Αγορά Επενδύσεων Θεοδόσιος Β. Παλάσκας Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου και Διευθυντής Έρευνας ΙΟΒΕ Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ)

2 2 Α. Σκοπός

3 3 Β. Εισροές και Εκροές ΞΑΕ της Ελλάδας

4 4 Β1. Εισροές και Εκροές ΞΑΕ (εκ. δολ.)

5 5 Β2. Εισροές ΞΑΕ ως % Ακαθάριστων Επενδύσεων Παγίου Κεφαλαίου (Διεθνής Αγορά, ΕΕ και Ελλάδα)

6 6 Β3. Εκροές ΞΑΕ ως % Ακαθάριστων Επενδύσεων Παγίου Κεφαλαίου (Διεθνής Αγορά, ΕΕ και Ελλάδα)

7 7 Β4α. Δείκτες Αποτελεσματικότητας Εισροών & Εκροών ΞΑΕ

8 8 Β4β. Δείκτες Αποτελεσματικότητας Εισροών ΞΑΕ

9 9 Γ. Ελκυστικότητα της Ελλάδας ως Χώρα Υποδοχής ΞΑΕ

10 10 zΠολλοί διεθνείς οργανισμοί επιχειρούν να συγκρίνουν το βαθμό ελκυστικότητας για ΞΑΕ επιμέρους οικονομιών χρησιμοποιώντας μια σειρά από δείκτες που ποσοτικοποιούν διάφορες παραμέτρους οι οποίες αποτελούν εκφάνσεις της έννοιας της ανταγωνιστικότητας. zΕπιθυμητός στόχος κατά την επιλογή των διαφορετικών παραμέτρων που συμπεριλαμβάνονται στους δείκτες είναι η δυνατότητα το άθροισμα των να μπορεί συλλογικά να εκφράσει στον καλύτερο εφικτό βαθμό την πολυεπίπεδη και πολυδιάστατη έννοια του συγκριτικού πλεονεκτήματος μιας οικονομίας. Γ1. Ελκυστικότητα της Ελλάδας ως Χώρα Υποδοχής ΞΑΕ

11 11 Γ2. Ελκυστικότητα της Ελλάδας ως Χώρα Υποδοχής ΞΑΕ zΤο ΙΟΒΕ δημιούργησε επτά σύνθετους δείκτες οικονομικού περιβάλλοντος: 1Δείκτης αποτελεσματικότητας μέτρων μακροοικονομικής πολιτικής 2Δείκτης αποτελεσματικότητας μέτρων μικροοικονομικής πολιτικής 3Δείκτης επιχειρηματικού περιβάλλοντος - επιδράσεις ζήτησης 4Δείκτης επιχειρηματικού περιβάλλοντος - επιδράσεις προσφοράς 5Δείκτης τρέχουσας αποτελεσματικότητας 6Δείκτης δυναμισμού οικονομίας 7Δείκτης Παγιωμένων Αντιλήψεων  Η ανάλυση της θέσης της Ελλάδας σε αυτές τις διαφορετικές ομάδες δεικτών μπορεί να προσφέρει μια βαθύτερη κατανόηση στα συγκριτικά πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματα που αντιμετωπίζει η χώρα έναντι διαφόρων άλλων χωρών ή γεωγραφικών ενοτήτων με τις οποίες ανταγωνίζεται στη προσέλκυση ξένων επενδύσεων.

12 12 Γ3. Αποτελεσματικότητα Μακροοικονομικής Πολιτικής

13 13 Γ4. Αποτελεσματικότητα Μικροοικονομικής Πολιτικής

14 14 Γ5. Επιχειρηματικό Περιβάλλον-Επιδράσεις Ζήτησης

15 15 Γ6. Επιχειρηματικό Περιβάλλον-Επιδράσεις Προσφοράς

16 16 Γ7. Τρέχουσα Αποτελεσματικότητα της Οικονομίας

17 17 Γ8. Δυναμισμός της Οικονομίας

18 18 Γ9. Παγιωμένες Αντιλήψεις

19 19 Δ. Εκροές ΞΑΕ της Ελλάδας

20 20 Δ1. Εκροές ΞΑΕ (εκ. δολ.)

21 21 Δ2. Εκροές ΞΑΕ zΗ Ελλάδα έχοντας την πιο ανεπτυγμένη οικονομία στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και όντας η μόνη χώρα της περιοχής που είναι μέλος της ΕΕ, στην οποία όλες οι γειτονικές χώρες θέλουν να ενταχθούν, απέκτησε προβάδισμα έναντι αφενός όλων των άλλων χωρών των Βαλκανίων και αφετέρου των εταίρων στην ΕΕ, για να διαδραματίσει έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής. zΤο μεγαλύτερο μέρος των εκροών ΞΑΕ της Ελλάδας κατευθύνονται κυρίως προς τις χώρες της Βαλκανικής (Ρουμανία, Βουλγαρία, Αλβανία, ΠΓΔ της Μακεδονίας και την ΟΔ της Γιουγκοσλαβίας) αλλά και στις αγορές της Β. Αφρικής (πχ. Αίγυπτος) και των ΗΠΑ. zΣτο πλαίσιο αυτό και δεδομένης της ευρείας συζήτησης που έχει αναπτυχθεί τις τελευταίες τρεις δεκαετίες για το ρόλο των εκροών ΞΑΕ στην οικονομία, το ΙΟΒΕ υλοποιεί μελέτη με θέμα: ‘Ο Ρόλος των Ελληνικών Πολυεθνικών στην Οικονομία και Προϋποθέσεις Περαιτέρω Ανάπτυξης τους’.

22 22 Ελληνικές Θυγατρικές, Πληθυσμός (ποσοστό στο σύνολο) Πηγή: Πρωτογενής Έρευνα (ΙΟΒΕ)

23 23 Ελληνικές Θυγατρικές, Δείγμα (ποσοστό στο σύνολο) Πηγή: Πρωτογενής Έρευνα (ΙΟΒΕ)

24 24 Ελληνικές Θυγατρικές, Δείγμα-Ευρώπη (ποσοστό στο σύνολο) Πηγή: Πρωτογενής Έρευνα (ΙΟΒΕ)

25 25 Ελληνικές Θυγατρικές, Δείγμα-Ευρώπη Τομείς Δραστηριότητας Πηγή: Πρωτογενής Έρευνα (ΙΟΒΕ)

26 26 Ελληνικές Θυγατρικές, Δείγμα-Ευρώπη Μέγεθος (Απασχόληση) Πηγή: Πρωτογενής Έρευνα (ΙΟΒΕ)

27 27 Ελληνικές Θυγατρικές, Δείγμα-Ευρώπη Ποσοστό Ιδιοκτησίας Πηγή: Πρωτογενής Έρευνα (ΙΟΒΕ)

28 28 Προσδιοριστικοί Παράγοντες Πολυεθνικής Δραστηριοποίησης Ελληνικών Επιχειρήσεων Πηγή: Πρωτογενής Έρευνα (ΙΟΒΕ)

29 29 Εξέλιξη Εξαγωγών (Μέσος Ετήσιος Ρυθμός Μεταβολής 2001-2004) Πηγή: Πρωτογενής Έρευνα (ΙΟΒΕ)

30 30 Απασχόληση στις Θυγατρικές (Δείγμα) Πηγή: Πρωτογενής Έρευνα (ΙΟΒΕ)


Κατέβασμα ppt "1 Η Θέση της Ελλάδας στη Διεθνή Αγορά Επενδύσεων Θεοδόσιος Β. Παλάσκας Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου και Διευθυντής Έρευνας ΙΟΒΕ Ίδρυμα Οικονομικών."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google