Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ευρυζωνικά δίκτυα – επικοινωνίες : Τρέχουσα κατάσταση και οι προοπτικές τους στην περιφερειακή ανάπτυξη Καθ. Σωκράτης Κ. Κάτσικας ΓΓ Επικοινωνιών Υπουργείο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ευρυζωνικά δίκτυα – επικοινωνίες : Τρέχουσα κατάσταση και οι προοπτικές τους στην περιφερειακή ανάπτυξη Καθ. Σωκράτης Κ. Κάτσικας ΓΓ Επικοινωνιών Υπουργείο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ευρυζωνικά δίκτυα – επικοινωνίες : Τρέχουσα κατάσταση και οι προοπτικές τους στην περιφερειακή ανάπτυξη Καθ. Σωκράτης Κ. Κάτσικας ΓΓ Επικοινωνιών Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ska@unipi.gr

2 Το όραμά μας Θέλουμε η Ελλάδα να καλύψει με ταχύτητα τη μέχρι σήμερα υστέρηση και να καταταγεί μεταξύ των πρώτων χωρών στη χρήση προηγμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέχρι το 2015. Στη δική μας αντίληψη οι προηγμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες αποτελούν Δημόσιο Αγαθό, στο οποίο πρέπει να εξασφαλίζεται πρόσβαση στον καθένα, παντού και κάθε στιγμή.

3 Οι στόχοι μας… Πρόσβαση στον καθένα, παντού, κάθε στιγμή. Ελεύθερη πρόσβαση –ανοικτό λογισμικό- ελεύθερο περιεχόμενο. Ευρυζωνικό Internet παντού, Ευρυζωνικό internet για όλους. Κανένας Έλληνας θύμα του ψηφιακού αποκλεισμού. Κάλυψη όλης της επικράτειας με πρόσβαση σε ευρυζωνικά δίκτυα υψηλών ταχυτήτων.

4 …Οι στόχοι μας Ανάπτυξη νέων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας και περιεχομένου στα ελληνικά. Ευρυζωνική πρόσβαση στις ενοποιημένες υπηρεσίες επικοινωνίας, πληροφόρησης και τηλεόρασης κάθε στιγμή, παντού, με μία και μόνη σύνδεση για όλους τους κατοίκους της χώρας.

5 Γιατί Ευρυζωνικότητα; Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας Πράσινη Κοινωνία - Εξοικονόμηση Ενέργειας Ενίσχυση Οικονομικής & Κοινωνικής Ανάπτυξης Εργαλείο Γνώσης και Προόδου …στους πολίτες τελικό ‘προϊόν’…

6 Παραγωγικότητα Απασχόληση Ανταγωνιστικότητα Καινοτομία Επενδύσεις σε ευρυζωνικές υποδομές Ταυτόχρονη θετική επίδραση σε

7 …άμεση αύξηση της απασχόλησης …λόγω των πρόσθετων εργασιών κατά την ανάπτυξη των υποδομών Απασχόληση 50% του κόστους ανάπτυξης ενός δικτύου οπτικών ινών είναι κόστος εργατικού δυναμικού. …έμμεση αύξηση της απασχόλησης … λόγω του αναγκαίου εξοπλισμού

8 Πώς μετράμε τα αποτελέσματα; Διείσδυση Χωρητικότητα Τιμές

9 Η διεθνής εικόνα: Πολιτικές και πρακτικές Οι πολιτικές της ανοιχτής πρόσβασης (unbundling, bitstream access, collocation requirements, functional separation) έπαιξαν κεντρικό ρόλο στη μετάβαση στην πρώτη γενιά ευρυζωνικότητας. Οι ίδιες πολιτικές αναμένεται να παίξουν κεντρικό ρόλο και στη μετάβαση στη δεύτερη γενιά ευρυζωνικότητας. Οι πολιτικές αυτές αναμένεται επίσης, βάσιμα, να επιφέρουν θετικές επιπτώσεις στην οικονομία.

10 Η διεθνής εικόνα: Ο ρόλος του ρυθμιστή Όπου ο ρυθμιστής επέβαλε κανονισμούς ανοιχτής πρόσβασης, οι ανταγωνιστές που εισήλθαν στην αγορά χρησιμοποιώντας αυτή τη δυνατότητα λειτούργησαν ως ισχυρός καταλύτης για την ανάπτυξη ισχυρού ανταγωνισμού, που στις περισσότερες περιπτώσεις συνέβαλε σε ισχυρές επιδόσεις ευρυζωνικότητας. Ο βαθμός επαγγελματισμού, ανεξαρτησίας, αποτελεσματικότητας και εμπλοκής του ρυθμιστή παίζει σημαντικό ρόλο στην επιτυχή υλοποίηση της ανοιχτής πρόσβασης με θετικά αποτελέσματα.

11 Η διεθνής εικόνα: Πολιτικές ασύρματης πρόσβασης Ολοκλήρωση σταθερής, κινητής και νομαδικής πρόσβασης. Κάθετη ολοκλήρωση παρόχων σταθερής και κινητής πρόσβασης. Αναγνώριση και διάθεση περισσότερου φάσματος για υπηρεσίες 4G. Ζητήματα μετάβασης από το σημερινό καθεστώς στο νέο.

12 Η διεθνής εικόνα: Επενδύσεις σε υποδομές Δημόσια επένδυση μεγάλης κλίμακας ή πλήρης ανταγωνισμός; ΕΕ: Δύο περιπτώσεις για τις κρατικές επενδύσεις – Καθολική πρόσβαση σε τεχνολογίες ευρυζωνικότητας πρώτης γενιάς: χρηματοδότηση για περιοχές που δεν έχουν πρόσβαση ή έχουν μειωμένη πρόσβαση – Επιτάχυνση της ανάπτυξης τεχνολογιών ευρυζωνικότητας επόμενης γενιάς: η κρατική επένδυση είναι αποδεκτή όταν γίνεται με όρους ισότιμους με εκείνους που θα αναλάμβανε ένας ιδιώτης επενδυτής. Προσανατολισμός στην παροχή «παθητικών, ουδέτερων και ανοικτής πρόσβασης υποδομές».

13 Η διεθνής εικόνα: Δράσεις ενίσχυσης της ζήτησης Εθνικά και τοπικά προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων – Κατάρτιση ενηλίκων – Κατάρτιση στον τόπο εργασίας – Βαρύτητα στα σχολεία (και για τους διδάσκοντες και για τους διδασκόμενους) Επιδότηση υπολογιστικού εξοπλισμού και συνδέσεων για ασθενέστερες οικονομικά ομάδες του πληθυσμού

14 Πρόοδος ευρυζωνικών συνδέσεων στην Ελλάδα

15 Αστική – 100% Ημιαστική – 85% Αγροτική – 55% Σύνολο – 86% Πληθυσμιακή Ευρυζωνική Κάλυψη

16 Ποσοστιαία Ευρυζωνική Κατανομή ανά ταχύτητα πρόσβασης (Ιουν/09)

17 Αναληφθείσες Δράσεις Ευρυζωνική Πρόσβαση στις Περιφέρειες Πρόσκληση 157 / ΕΠ ΚτΠ Μητροπολιτικά Οπτικά Δίκτυα Πρόσκληση 93 / ΕΠ ΚτΠ Fiber-to-the-Home Ανακοινωθέν Εθνικό Έργο του ΥΠΥΜΕΔ Ολοκληρώθηκε σε μεγάλο ποσοστό Εν αναμονή του επιχειρηματικού μοντέλου αξιοποίησης & λειτουργίας Ανασχεδιασμός

18 "Ανάπτυξη Υποδομών Δικτύων Τοπικής Πρόσβασης" Πρόσκληση 43 στο Μέτρο 4.2 Π/Υ: 11.000.000 ΕΡΓΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Πρόσκληση 79 στο Μέτρο 4.2 Π/Υ: 21.500.000 «Ανάπτυξη Υποδομών Δικτύων Τοπικής Πρόσβασης› Πρόσκληση 84 στο Μέτρο 4.2 Π/Υ: 10.500.000 Wireless Hotspots σε μαζικούς χώρους Πρόσκληση 86 στο Μέτρο 4.2 Π/Υ: 21.500.000 Ανάπτυξη / Υλοποίηση ευρυζωνικών δικτύων τοπικής πρόσβασης Πρόσκληση 89 στο Μέτρο 4.2 Π/Υ: 184.500.000 «Ανάπτυξη Συμπληρωματικών Ευρυζωνικών Υποδομών (Κατασκευή Μητροπολιτικών Ευρυζωνικών Δικτύων Οπτικών Ινών) σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας» Πρόσκληση 93 στο Μέτρο 4.2 Π/Υ: 54.000.000 Εφαρμοσμένες Προηγμένες Ευρυζωνικές Υπηρεσίες Πρόσκληση 95 στο Μέτρο 4.2 Π/Υ: 36.444.754 Έργα αρχικής εφαρμογής τεχνολογιών ευρυζωνικών δικτύων Πρόσκληση 143 στο Μέτρο 4.2 Π/Υ: 6.000.000 «Ανάπτυξη Συμπληρωματικών Ευρυζωνικών Υποδομών (Κατασκευή Μητροπολιτικών Ευρυζωνικών Δικτύων Οπτικών Ινών Πρόσκληση 145 στο Μέτρο 4.2 Π/Υ: 5.000.000 «Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων για την Ανάπτυξη της Ευρυζωνικής Πρόσβασης στις Περιφέρειες της Ελλάδας» Πρόσκληση 157 στα Μέτρα 4.2, 4.3 Π/Υ: 160.000.000 «Ανάπτυξη Υποδομών Δικτύων Τοπικής Πρόσβασης» Πρόσκληση 192, στο Μέτρο 4.2 Π/Υ: 15.000.000 «Επέκταση των Μητροπολιτικών Ευρυζωνικών Δικτύων Οπτικών Ινών που χρηματοδοτήθηκαν μέσω των προσκλήσεων 93 και 145 του ΕΠ ΚτΠ» Πρόσκληση 195, στο Μέτρο 4.2 Π/Υ: 27.000.000 «Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Έργων Προηγμένων Ευρυζωνικών Υπηρεσιών» Πρόσκληση 137 στο Μέτρο 4.3 36.444.754 € Ενδεικτική Λίστα Έργων Ευρυζωνικών Υποδομών στο ΕΠ ΚτΠ

19 Ευρυζωνικότητα ΠΑΝΤΟΥ Δέσμη δράσεων με διπλό στόχο: – Όλοι οι Έλληνες να έχουν πρόσβαση σε ευρυζωνικές υποδομές και υπηρεσίες – Ομαλή μετάβαση σε νέα δίκτυα υπερ-υψηλών ταχυτήτων

20 Δράσεις Άμεσες δράσεις (2010) – Αξιοποίηση μητροπολιτικών δακτυλίων οπτικών ινών – Αξιοποίηση των έργων της πρόσκλησης 157 – Ασύρματη ευρυζωνική πρόσβαση Βραχυπρόθεσμες δράσεις (2011) – Πανελλήνια ευρυζωνική κάλυψη σημείων που δεν καλύπτονται με ADSL Μεσοπρόθεσμες δράσεις (μετά το 2011) – Ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών σε αγροτικές περιοχές – Ανάπτυξη υποδομών οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (FTTH)

21 Ο σχεδιασμός μας… Εξαγγελίες του πρώην ΥΜΕ για το έργο Δικτύου Οπτικών Ινών (FTTH). Παρούσα κατάσταση: – Μελέτες – Νομοθετικές ρυθμίσεις – Διαπραγματεύσεις με ΕΕ

22 …Ο σχεδιασμός μας Επαναπροσδιορισμός του έργου βάσει της νέας πολιτικής του ΥπΥΜΔ Ανάθεση (με διαγωνισμό) σε τεχνικό σύμβουλο μελέτης σκοπιμότητας της υλοποίησης και βιωσιμότητας του έργου Αξιοποίηση των σχολίων που υποβλήθηκαν μέσω της διαδικασίας διαβούλευσης επί του σχεδίου νόμου, σύνταξη νέου Ν/Σ και θέση σε δημόσια διαβούλευση

23 …Ο σχεδιασμός μας Συλλογή, συγγραφή και συμπλήρωση υλικού του φακέλου του έργου Οπτικών Ινών, για όσα τεχνικά και νομικά θέματα απαιτηθεί, σε συνεργασία με τους εξωτερικούς τεχνικούς συμβούλους που θα επιλεγούν Υπομνήματα και επαφές με τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (DG Competition)

24 …Ο σχεδιασμός μας Θέση σε Δημόσια Διαβούλευση των τευχών της διακήρυξης για τον διαγωνισμό ανάθεσης εκτέλεσης του έργου Δικτύου Οπτικών Ινών Δημοσίευση διακήρυξης έργου

25 Σας ευχαριστώ!


Κατέβασμα ppt "Ευρυζωνικά δίκτυα – επικοινωνίες : Τρέχουσα κατάσταση και οι προοπτικές τους στην περιφερειακή ανάπτυξη Καθ. Σωκράτης Κ. Κάτσικας ΓΓ Επικοινωνιών Υπουργείο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google