Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  Εκπαιδευτικό Κεφάλαιο 6.2 Προπαρασκευαστικές δραστηριότητες μετά την αναχώρηση.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  Εκπαιδευτικό Κεφάλαιο 6.2 Προπαρασκευαστικές δραστηριότητες μετά την αναχώρηση."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  Εκπαιδευτικό Κεφάλαιο 6.2 Προπαρασκευαστικές δραστηριότητες μετά την αναχώρηση

2 Προπαρασκευαστικές δραστηριότητες Προπαρασκευαστικές δραστηριότητες μετά την αναχώρηση: οι γλωσσικές δεξιότητες Αυτές οι δεξιότητες θεωρούνται σημαντικές για μια αποτελεσματική μάθηση και για την εξασφάλιση διαπολιτισμικής επικοινωνίας. αυτό συνεπάγεται την αξιολόγηση των προκαταρκτικών γλωσσικών δεξιοτήτων, την ανάπτυξή τους στη χώρα προέλευσης και την παροχή σχετικής υποστήριξης και συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με τη γλώσσα στη φιλοξενούσα χώρα. Η γλωσσική προετοιμασία για τις τεχνικές δεξιότητες στον επαγγελματικό τομέα του συμμετέχοντα, προκειμένου να μπορεί αυτός/ή να επωφεληθεί όσο το δυνατόν περισσότερο από την περίοδο της κινητικότητας, απαιτεί να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην κατάρτιση.

3 Προπαρασκευαστικές δραστηριότητες Η απαιτούμενη ποιότητα της συνεργασίας υπογραμμίζει την αναγκαιότητα εγγύησης της συμμετοχής των αποδεκτών μέσω της εμπλοκής φορέων εξωτερικών προς τη συνεργασία, δηλαδή την παροχή εξειδικευμένων μαθημάτων ξένων γλωσσών από σχολές ξένων γλωσσών ή πολιτιστικά ιδρύματα των ξένων χωρών. Προκαταρκτική αξιολόγηση της πραγματικής γνώσης της εν λόγω ξένης γλώσσας από τους συμμετέχοντες. Αυτή η προκαταρκτική αξιολόγηση – η οποία γίνεται μέσω τεστ και συνεντεύξεων – βοηθά για τον καθορισμό της δομής των σχετικών εκπαιδευτικών μονάδων. Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι επαγγελματικοί τομείς αλλά και οι τομείς που σχετίζονται με την προσωπική εξέλιξη των συμμετεχόντων.

4 Προπαρασκευαστικές δραστηριότητες Ενέργειες πριν από την αναχώρηση Οι διαδικασίες ανάπτυξης γλωσσικών δεξιοτήτων που προγραμματίζονται πριν από την αναχώρηση αφορούν κυρίως τους αποδέκτες των προγραμμάτων κινητικότητας IVT και PLM, καθώς αυτά απευθύνονται σε νέους για τους οποίους η εμπειρία της κινητικότητας σημαίνει μια σύντομη περίοδο μαθητείας σε μια επιχείρηση στο εξωτερικό. Η γλωσσική προετοιμασία συνίσταται στην ανάπτυξη ενός συνόλου γλωσσικών ενοτήτων που σχετίζονται με τη γλώσσα του "επαγγελματικού τομέα" που θα χρησιμοποιείται στον χώρο εργασίας, το οποίο θα προστεθεί στην βασική εκπαιδευτική προετοιμασία.

5 Προπαρασκευαστικές δραστηριότητες Ενέργειες μετά από την αναχώρηση Ο τελικός σκοπός αυτών των ενεργειών είναι να παρασχεθεί ενημέρωση σχετικά με τις δεξιότητες που απαιτούνται για την ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας όπου λαμβάνει χώρα η εμπειρία της κινητικότητας. Οι ενέργειες μετά την αναχώρηση λαμβάνουν υπόψη τον κύριο ρόλο του επόπτη του φιλοξενούντος οργανισμού ή επιχείρησης για την τελειοποίηση των γλωσσικών δεξιοτήτων όσον αφορά τις ιδιαιτερότητες του εργασιακού περιβάλλοντος όπου λαμβάνει χώρα η εμπειρία της διακρατικής κινητικότητας. Χάρη στη μεγάλη παράδοση που έχει δημιουργηθεί από τη διδασκαλία ξένων γλωσσών, η πορεία εκμάθησης των ξένων γλωσσών (όσον αφορά το περιεχόμενο, τους στόχους και τη διάρκεια) θα πρέπει να καταλήγει στην απόκτηση ενός σχετικού πιστοποιητικού γλωσσικής επάρκειας.

6 Προπαρασκευαστικές δραστηριότητες Περιεχόμενα  Ιδιαιτερότητες της γλωσσικής προετοιμασίας.  Εξωτερικοί πάροχοι.  Πιστοποιητικό γλωσσικής επάρκειας.  Ενέργειες πριν από την αναχώρηση.  Ενέργειες μετά την αναχώρηση.


Κατέβασμα ppt "ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  Εκπαιδευτικό Κεφάλαιο 6.2 Προπαρασκευαστικές δραστηριότητες μετά την αναχώρηση."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google