Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εφαρμογή χαρτοφυλακίου σε εθνικό τομεακό επίπεδο για την υλοποίηση έργων και προγραμμάτων ψηφιοποίησης νέας γενιάς Γιώργος Μπολάνης

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εφαρμογή χαρτοφυλακίου σε εθνικό τομεακό επίπεδο για την υλοποίηση έργων και προγραμμάτων ψηφιοποίησης νέας γενιάς Γιώργος Μπολάνης"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εφαρμογή χαρτοφυλακίου σε εθνικό τομεακό επίπεδο για την υλοποίηση έργων και προγραμμάτων ψηφιοποίησης νέας γενιάς Γιώργος Μπολάνης gbolanis@avarchive.gr Εθνικό Οπτικοακουστικό Αρχείο www.avarchive.gr 1ICT Forum, 11/2009

2 Σχεδιάγραμμα πεδίων δράσης Εθνικού Οπτικοακουστικού Αρχείου  Εκ του ισχύοντος νομικού πλαισίου ο Εθνικός Φορέας (National Aggregator) σε οπτικοακουστικό και πρωτογενές ψηφιακό υλικό.  Τομεακή Εκπροσώπηση της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Commission’s Member States’ Expert Group on digitization and digital preservation). 2ICT Forum, 11/2009

3 aggregate top-down approach Ενσάρκωση ρόλου market facilitator = Συμμετοχή στην υλοποίηση των έργων Video Active και EUScreen, (χρηματοδοτούνται πλήρως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή) + Υλοποίηση Χαρτοφυλακίου Έργων και Προγραμμάτων στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013 + Στρατηγικές συνεργασίες με Φορείς, Οργανισμούς, Πανεπιστήμια για την υλοποίηση πολλών από τα παραπάνω έργα και την ανάδειξη αρχείων και συλλογών τους. + Διοργάνωση του 40ου Διεθνούς Ετήσιου Συνεδρίου της International Association of Sound and Audiovisual Archives (IASA) 3ICT Forum, 11/2009

4 εταιρικό χαρτοφυλάκιο  Υλοποίηση Χαρτοφυλακίου Έργων και Προγραμμάτων στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013 συνολικού προϋπολογισμού €80,000,000 Διαχείριση μέσω Προγραμματικής Σύμβασης με την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. Διαχείριση μέσω Προγραμματικής Σύμβασης με τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας – Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης  Υλοποίηση υποστηρικτικών έργων εσωτερικής διαχείρισης  Ανάπτυξη και διεύρυνση συνεργασιών με κεντρικό θεματικό άξονα το υλικό των Επικαίρων και πρόσκτηση σχετικού υλικού μετά την ολοκλήρωση του έργου ψηφιοποίησης της Κρατικής Ταινιοθήκης. Εκπόνηση έργου για την ιστορία των Ελληνικών Επικαίρων. 4ICT Forum, 11/2009

5 agile portfolio management design 1. Διαχείριση μέσω Προγραμματικής Σύμβασης με την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (€55,000,000) 1.1. Συλλογή, διατήρηση και διάθεση στους πολίτες παραχθέντος και παραγόμενου Οπτικοακουστικού Ψηφιακού Υλικού με Εθνική σημασία, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και το Εθνικό Πρότυπο Κέντρο Ψηφιοποίησης, Ψηφιακής Διατήρησης, Τεκμηρίωσης, Προτυποποίησης και Έρευνας υλοποιώντας τη δεδηλωμένη [COM(2008)513] στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ψηφιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. 1.2. Ψηφιακή ανάδειξη του ενημερωτικού και εν γένει πολιτισμικού περιεχομένου του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. 5ICT Forum, 11/2009

6 agile portfolio management design continued… 2. Διαχείριση μέσω Προγραμματικής Σύμβασης με τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας – Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης (€25,000,000) 2.1. Συλλογή, ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση και ανάδειξη οπτικοακουστικών αρχείων εθνικής σημασίας που βρίσκονται στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και στα Βαλκάνια 3. Εσωτερικής Διαχείρισης 3.1. Χαρτογράφηση εθνικού οπτικοακουστικού αποθέματος 3.2. Technology + content bridging & follow-up 3.3. Διάθεση Υλικού 6ICT Forum, 11/2009

7 dynamic program management Συλλογή, διατήρηση και διάθεση στους πολίτες παραχθέντος και παραγόμενου Οπτικοακουστικού Ψηφιακού Υλικού με Εθνική σημασία, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και το Εθνικό Πρότυπο Κέντρο : 33 έργα, προϋπολογισμού €35,000,000 έχει ήδη κατατεθεί το 1o τεχνικό δελτίο (23 έργα σε 1 πρόγραμμα προϋπολογισμού €20,000,000) στο ΥΠΟΙΟ, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», Πρόσκληση 2.1. «Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ - Ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα» Συνεχής επικαιροποίηση της μελέτης ωρίμανσης 7ICT Forum, 11/2009

8 dynamic program management continued… 3. Εσωτερικής Διαχείρισης 3.1. Χαρτογράφηση εθνικού οπτικοακουστικού αποθέματος 3.1.1. Χαρτογράφηση αποθέματος εθνικής σημασίας εντός Ελλάδος 3.1.2. Χαρτογράφηση αποθέματος εθνικής σημασίας στην Αλλοδαπή 3.2. Technology + content bridging & follow-up 3.2.1. Εναρμόνιση του ΕΠΚ με τα αποτελέσματα του project IMPACT (Ευρωπαϊκές βέλτιστες πρακτικές για την μαζική ψηφιοποίηση πολιτιστικής κληρονομιάς) 3.2.2. Επιστημονική θεμελίωση της τεχνολογικής εξελικτικής οπτικοακουστικών αρχείων 3.2.3. Εναρμόνιση της δομής του λογισμικού της Κρατικής Ταινιοθήκης με την Παγκόσμια Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της ΟΥΝΕΣΚΟ 3.2.4. Επιστημονική τεκμηρίωση τεχνολογικών μεθόδων προώθησης ψηφιακού αρχειακού αποθέματος στην εκπαίδευση 3.2.5. Επιστημονική τεκμηρίωση μεθόδων δημιουργίας στοχευμένου ψηφιακού αρχειακού αποθέματος για την εκπαίδευση 3.3. Διάθεση Υλικού 3.3.1. Δυναμική τιμολόγηση παρεχομένων υπηρεσιών οπτικοακουστικών αρχείων 8ICT Forum, 11/2009

9 Εφαρμογή νέων τεχνολογιών για την υποστήριξη του τομεακού ρόλου Μουσεία – Αρχεία – Βιβλιοθήκες / Πολιτισμός, Παιδεία, Τουρισμός ΑΜΕΑ Ημι-αυτόματη εξαγωγή περιλήψεων (Κείμενο, Εικόνα, Ήχος, Βίντεο) Παρουσίαση περιλήψεων σε ΑΜΕΑ με χρήση Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας Πολυγλωσσικότητα Δημιουργία πολυγλωσσικών θησαυρών Ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης πολυγλωσσικών θησαυρών Τεχνολογίες Web 2.0 Κοινωνική Δικτύωση Διαδραστική Παρουσίαση Περιεχομένου  Timeline View (Χρονολόγιο, Καμβάς)  Map View (Χάρτες, Google Maps) Προσβασιμότητα  Εξατομικευμένη Πρόσβαση  Facet Browsing Προσβασιμότητα σε πολυμεσικό περιεχόμενο με τη χρήση διαφορετικών τηλεπικοινωνιακών μέσων διαφορετικών ειδών σύλληψης πληροφορίας διάχυτης ευφυΐας (κινητές επικοινωνίες, δορυφορικές συνδέσεις, φορητά συστήματα, wearable αισθητήρες, ambient intelligence) 9ICT Forum, 11/2009

10 Άμεση συμβολή σε προσφορά νέων υπηρεσιών στον πολίτη 1.“Δημόσιες βιβλιοθήκες (διαθεσιμότητα καταλόγων, εργαλεία αναζήτησης)” σε στάδιο 5 (proactive service delivery) ως βασική υπηρεσία. 2.Ανάπτυξη εξειδικευμένων εφαρμογών που θα υποστηρίξουν την ενημέρωση των ελλήνων πολιτών και της ομογένειας. [Στάδιο 5] 3.Υιοθέτηση τεχνολογικών εφαρμογών για την ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος. [Στάδιο 5] 4.Ανάπτυξη στοχευμένου ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου στον άξονα ψηφιακών βιβλιοθηκών- μουσείων-αρχείων. [Στάδιο 5] 5.Υιοθέτηση τεχνολογικών εφαρμογών για την ανάδειξη και αξιοποίηση του τεχνολογικού και πολιτιστικού κεφαλαίου. [Στάδιο 3] 6.Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών για την προσέλκυση των πολιτών και ιδιαίτερα των νέων στον πολιτισμό. [Στάδιο 3] 7.Ανάπτυξη εξειδικευμένων εφαρμογών που θα ενισχύσουν την κατάρτιση, εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση. [Στάδιο 2] 8.Αύξηση της συμβολής των ΤΠΕ στην καθημερινή ζωή του πολίτη. [Στάδιο 2] 9.Βελτίωση της καθημερινής ζωής των πολιτών μέσω ΤΠΕ, οι οποίες αποσκοπούν στη μείωση της απαιτούμενης προσπάθειάς τους για τη βελτίωση των ευκαιριών που τους παρέχονται. [Στάδιο 2] 10.Υποστήριξη εκπαιδευτικής διαδικασίας καθώς και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω της άμεσα διαθέσιμης ενσωμάτωσης σχετικών πόρων και σεναρίων στην εκπαιδευτική διαδικασία. [Στάδιο 2] 11.Ανάπτυξη καινοτομικών τεχνολογικών δράσεων (π.χ. προηγμένων δικτυακών υπηρεσιών) που έχουν άμεσα διαθέσιμη εφαρμογή στην εκπαιδευτική διαδικασία. [Στάδιο 2] 12.Εξασφάλιση των όρων «εμπιστοσύνης» και ασφάλειας κατά τη χρήση νέων τεχνολογιών σε ότι αφορά στη σχέση πολιτών-τεχνολογίας (καταναλωτών πολιτιστικών προϊόντων-τεχνολογίας). [Στάδιο 1] 10ICT Forum, 11/2009


Κατέβασμα ppt "Εφαρμογή χαρτοφυλακίου σε εθνικό τομεακό επίπεδο για την υλοποίηση έργων και προγραμμάτων ψηφιοποίησης νέας γενιάς Γιώργος Μπολάνης"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google