Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τι δυσκολεύει τη μάθηση και τι κάνουμε γι’ αυτό.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τι δυσκολεύει τη μάθηση και τι κάνουμε γι’ αυτό."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τι δυσκολεύει τη μάθηση και τι κάνουμε γι’ αυτό.
Τι δυσκολεύει τη μάθηση και τι κάνουμε γι’ αυτό. Ανδρέας Οικονόμου Για να αλλάξει κάτι, πρέπει να γίνει κάτι!

2 Ρόλοι του εκπαιδευτικού
Αξιολογητής (εποπτεύει, κρίνει, επιτηρεί) Αρχηγός Αυθεντία (επίσημος κάτοχος της γνώσης) Διεκπαιδευτικός – Διδακτικός Μηχανικός Διευκολυντής - Υποκινητής – Ισορροπιστής - Χειραγωγός Δικαστής - Διαιτητής (εντοπίζει παραβάσεις, επιβάλει κυρώσεις, τιμωρεί) Εμψυχωτής - Ψυχαγωγός Μέντορας – Προπονητής – Οδηγός Οργανωτής – Διευθυντής - Διοικητής Παιδαγωγός Πρότυπο συμπεριφοράς Σύμβουλος – Καθοδηγητής (Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Συνοδός, Προστάτης, Πρώτες Βοήθειες) Συνεργάτης – Συνάδελφος - Συνδικαλιστής Φίλος (εμπνέει εμπιστοσύνη και οικειότητα) Ψυχολόγος – Εξομολογητής …………………………………………………..

3 Διδασκαλία με σκοπό τη μάθηση
Διδασκαλία με σκοπό τη μάθηση Η επιτυχία της διδασκαλίας (αποτέλεσμά της η μάθηση) εξαρτάται από τη δράση πολλών επιμέρους παραγόντων. Η γνώση και ο έλεγχος από τους εκπαιδευτικούς αυτών των παραγόντων είναι αναγκαία συνθήκη για να γίνει το έργο τους ευκολότερο και πετυχημένο. Η εφαρμογή ενός Νέου Προγράμματος Σπουδών και ενός Νέου Διδακτικού Υλικού δεν μπορεί να έχει επιτυχία δουλεύοντας με τον παλιό τρόπο.

4 Διδασκαλία με σκοπό τη μάθηση
Διδασκαλία με σκοπό τη μάθηση Απαιτεί απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων και υιοθέτηση νέων στάσεων απέναντι στη διδασκαλία και τη μάθηση. Απαιτεί ριζικές αλλαγές στις μεθόδους δουλειάς τόσο των δασκάλων και των μαθητών, όσο και των γονιών, κυρίως στις μικρότερες βαθμίδες.

5 Διδασκαλία με σκοπό τη μάθηση
Διδασκαλία με σκοπό τη μάθηση Ποιες είναι αυτές οι αναγκαίες αλλαγές και πώς μπορούν να πραγματοποιηθούν; Πώς, τελικά, θα μπορέσουν οι εκπαιδευτικοί να οργανώσουν τη διδασκαλία τους ώστε να επιτύχουν τη μάθηση;

6 Μια πρόταση: Η εποικοδομητική διδασκαλία.
Μια πρόταση: Η εποικοδομητική διδασκαλία. 1. ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ 2. ΕΚΜΑΙΕΥΣΗ 3. ΑΝΑΔΟΜΗΣΗ 4. ΕΦΑΡΜΟΓΗ 5. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 6. ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

7 Η εποικοδομητική διδασκαλία.
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΝΕΟ Ο εκπαιδευτικός δημιουργεί στους μαθητές ερεθίσματα για μάθηση νέων εννοιών Εξασφαλίζει τη σύνδεση της εμπειρίας των μαθητών με τις προς μάθηση νέες έννοιες

8 Η εποικοδομητική διδασκαλία.
2. ΕΚΜΑΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΝΩΣΗΣ Κατάλληλες δραστηριότητες Έκφραση - αποσαφήνιση των σχετικών με το θέμα αντιλήψεων Εργαλείο: οι εννοιολογικοί χάρτες

9 Οι δραστηριότητες «Με κατάλληλες δραστηριότητες οι μαθητές αναμένεται να καταστούν ικανοί να … (και ακολουθούν οι επιμέρους στόχοι, όπως για παράδειγμα:) … ανακαλύπτουν και κατασκευάζουν ατομικά ή συλλογικά νέες έννοιες, εφαρμόζουν και σταθεροποιούν τις ήδη αποκτημένες γνώσεις, ερευνούν ανοιχτές προβληματικές καταστάσεις και αναπτύσσουν μεθοδολογικές ικανότητες για την επίλυση προβλημάτων.»

10 Οι δραστηριότητες Γιατί είναι σημαντικό να βασίζεται η διδασκαλία στη διαπραγμάτευση από τους μαθητές δραστηριοτήτων πριν από όποια αναφορά σε θεωρίες ή κανόνες; Ποιες είναι σε κάθε περίπτωση οι κατάλληλες δραστηριότητες; Πώς κατασκευάζονται; Πώς εξασφαλίζουμε ότι είναι οι κατάλληλες;

11 Σε μια σύγχρονη τάξη … ο μαθητής κατασκευάζει δυναμικά τη γνώση (θεωρία οικοδόμησης της γνώσης) η γνώση αναδεικνύεται μέσα από κατάλληλα δομημένες διδακτικές καταστάσεις που σχεδιάζονται ειδικά για κάθε έννοια

12 Εννοιολογικό πεδίο μιας έννοιας
Εννοιολογικό πεδίο μιας έννοιας είναι το σύνολο των καταστάσεων και των προβλημάτων, στα οποία η έννοια αναδεικνύεται και λειτουργεί.

13 Η ανάπτυξη νέων διδακτικών προσεγγίσεων στη σχολική τάξη απαιτεί …
… τη μελέτη, το σχεδιασμό και την ανάπτυξη κατάλληλων δραστηριοτήτων για κάθε αντικείμενο που θα διδαχτεί, και έρευνα πειραματικής εφαρμογής αυτών των δραστηριοτήτων μέσα στην Ελληνική Σχολική Τάξη.

14 Η μελέτη και ο σχεδιασμός των δραστηριοτήτων …
… θεμελιώνεται επάνω … στο περιεχόμενο και στις αντιλήψεις των μαθητών, στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και στα διαπιστωμένα λάθη τους. Ετοιμότητα για Μάθηση, Ζώνη Επικείμενης Ανάπτυξης.

15 Oι κατάλληλες δραστηριότητες
Είναι πραγματικές και ενδιαφέρουσες. Υποκινούν τους μαθητές και τους πείθουν για τη χρησιμότητα της γνώσης που θα αποκτήσουν. Στηρίζονται σε γνώσεις και εμπειρίες που έχουν οι μαθητές από προηγούμενες ενότητες, από άλλα μαθήματα ή από την καθημερινή ζωή τους. Επιτρέπουν στους μαθητές διαδικασίες ελέγχου και επανατροφοδότησης. Αποδίδουν σημασία στην πολλαπλότητα των καταστάσεων, στην πολιτισμική ευρύτητα και το αισθητικό επίπεδο.

16 Εποικοδομητική διδασκαλία.
1. ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ 2. ΕΚΜΑΙΕΥΣΗ 3. ΑΝΑΔΟΜΗΣΗ 4. ΕΦΑΡΜΟΓΗ 5. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 6. ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

17 Εποικοδομητική διδασκαλία.
3. ΑΝΑΔΟΜΗΣΗ Διευκρινήσεις Διαμάχες Υιοθέτηση και έλεγχος εναλλακτικών ιδεών Οι επιστημονικές απόψεις Επισημοποίηση

18 Εποικοδομητική διδασκαλία.
4. ΕΦΑΡΜΟΓΗ Χρησιμοποίηση της νέας γνώσης για την επίλυση νέων προβλημάτων

19 Εποικοδομητική διδασκαλία.
5. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ Αναστοχασμός της πορείας/εξέλιξης των ιδεών στη διάρκεια του μαθήματος Μεταγνώση

20 Εποικοδομητική διδασκαλία.
6. ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ασκήσεις και προβλήματα, αλλά και Projects, διαθεματικά και εμβάθυνσης.

21 Έλεγχος της κατάστασης με βάση τη θεωρία
Έλεγχος της κατάστασης με βάση τη θεωρία Σε ποιο βαθμό τα νέα προγράμματα σπουδών και τα νέα βιβλία εξυπηρετούν την εποικοδομητική διδασκαλία; Για να αλλάξει κάτι, πρέπει να γίνει κάτι!

22 Άλλα σημαντικά ερωτήματα
Μπορούν οι εκπαιδευτικοί σήμερα να διδάξουν εποικοδομητικά; Μπορούν π.χ. τα νέα βιβλία να χρησιμοποιηθούν από εκπαιδευτικούς που διδάσκουν παραδοσιακά;

23 Ναι! Υπάρχει τελικά βιώσιμη λύση; Η απάντηση είναι:
Για να αλλάξει κάτι, πρέπει να γίνει κάτι!

24 Ναι, αλλά πώς; Με Επιμόρφωση Αυτομόρφωση Δικτύωση και Μοίρασμα …
και ο ρόλος του σχολικού συμβούλου; …

25 Και μετά … φόβοι και αγωνίες!
Φτάνει η θεωρία που έμαθα; Φτάνουν οι καλές πρακτικές στις οποίες συμμετείχα, παρακολούθησα ή διάβασα; Φτάνουν τα εργαστήρια στα οποία συμμετείχα; Θα είμαι τελικά έτοιμος-έτοιμη; Πώς θα κάνω κάτι που δεν έκανα μέχρι τώρα; και, κυρίως, Πώς θα το κάνω σωστά;

26 Τελικά, θέλει γνώση, εμπειρία, αλλά θέλει και τόλμη, η διδασκαλία!
Τελικά, θέλει γνώση, εμπειρία, αλλά θέλει και τόλμη, η διδασκαλία! Θέλω να μάθω κάτι; Το διδάσκω! Για να αλλάξει κάτι, πρέπει να γίνει κάτι!


Κατέβασμα ppt "Τι δυσκολεύει τη μάθηση και τι κάνουμε γι’ αυτό."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google