Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Καθ. Π. Κάπρος, Πρόεδρος Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Ημερίδα της Δήλος Επικοινωνίες, Αθήνα 23/5/2002.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Καθ. Π. Κάπρος, Πρόεδρος Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Ημερίδα της Δήλος Επικοινωνίες, Αθήνα 23/5/2002."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Καθ. Π. Κάπρος, Πρόεδρος Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Ημερίδα της Δήλος Επικοινωνίες, Αθήνα 23/5/2002

2 23.5.20022 Κανονιστικό Πλαίσιο Νόμος 2773/99 «Απελευθέρωση Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας» Άδεια Παραγωγής / ΥΠΑΝ – ΡΑΕ Υποχρεωτική Απορρόφηση από ΔΕΣΜΗΕ Αγορά kWh σε σταθερή τιμή (20 δρχ.) Νόμος 2244/94 Άδεια Εγκατάστασης και Λειτουργίας Υπ. Απόφαση για όρους και νησιά Νόμος 2941/2001 περί χωροθέτησης και απλοποίησης διαδικασιών

3 23.5.20023 ΑΠΕ

4 23.5.20024 Απογείωση των ΑΠΕ; Βασική συνιστώσα της ενεργειακής πολιτικής και με βάση τις Ευρωπαϊκές δεσμεύσεις της χώρας (Κυότο, Οδηγία για ΑΠΕ) Μέσω του 2244/94 και του ΕΠΕ οι ΑΠΕ αναπτύχθηκαν σημαντικά, παρέμειναν όμως σε μικρά επίπεδα. Νέες δυνατότητες με το ΕΠΑΝ Η περαιτέρω ανάπτυξη των ΑΠΕ απαιτεί προοπτική μεγάλης κλίμακας Δίκτυα, χρηματοδοτήσεις, οικονομίες Αλλά πλέον οι ΑΠΕ θα επηρεάζουν το σύστημα απελευθέρωσης της ηλεκτρικής αγοράς

5 23.5.20025 Υφιστάμενα κίνητρα για ΑΠΕ Ενιαίο κανονιστικό πλαίσιο χωρίς καμία διάκριση μεταξύ συμβατικών Η/Π και ΑΠΕ Απαλλαγή από τέλη χρήσης συστήματος και συντελεστή απωλειών Νέα σύγχρονη, αμερόληπτη και ενιαία αντιμετώπιση των επεκτάσεων δικτύων για ΑΠΕ Επιδοτήσεις ΚΠΣ Προτεραιότητα ένταξης για τον Διαχειριστή και σταθερή τιμή Το ειδικό τέλος ορίσθηκε

6 23.5.20026 Αιτήσεις Παραγωγής στη ΡΑΕ

7 23.5.20027 Άδειες κατά Περιφέρεια Χωρίς τις αναμενόμενες άδειες για Ν. Εύβοια και Ν. Λακωνία

8 23.5.20028 Άδειες κατά είδος Εταιρείας

9 23.5.20029 Επενδύσεις ΑΠΕ

10 23.5.200210 Κριτήρια για Άδεια Παραγωγής: Κανονισμός ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕ ΚΑΙ ΣΗΘ 1.Δυνατότητα Απορρόφησης από το Δίκτυο 2.Περιβαλλοντική Όχληση 3.Τεχνική και Οικονομική Αποδοτικότητα του Έργου 4.Εξασφάλιση Πρώτης Ύλης και Θέσης 5.Τεχνικές, οικονομικές και χρηματοδοτικές δυνατότητες του αιτούντος, 6.Ωριμότητα του έργου και πιθανή λήψη άλλων αδειών 7.Επισημάνσεις άλλων δημοσίων αρχών σχετικά με θέματα εθνικής ασφάλειας. Γενικά όχι διαγωνιστική διαδικασία – κάθε πρόταση αξιολογείται χωριστά στα κριτήρια και εγκρίνεται ανεξάρτητα από άλλες προτάσεις Μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις (επικάλυψη προτάσεων σε μια θέση, τοπικός περιορισμός ισχύος από το Δίκτυο ή Σύστημα) εφαρμόζεται συγκριτική αξιολόγηση των προτάσεων και εγκρίνονται κατά σειρά οι καλύτερες

11 23.5.200211 Πώς έγινε η αξιολόγηση ; ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΡΑΕ 1ο Στάδιο : Μηχανογράφηση, αντιρρήσεις, κλπ. 2ο Στάδιο : Απόρριψη των εμφανώς ανέτοιμων προτάσεων 3ο Στάδιο : Έγκριση των λίγων προτάσεων που σαφώς υπερέχουν και μπορούν άμεσα να γίνουν δεκτές από το υπάρχον σύστημα 4ο Στάδιο : Υποδείξεις για βελτίωση προτάσεων 5ο Στάδιο : Μελέτη ολοκληρωμένων λύσεων για μεγάλες γεωγραφικές περιοχές και έγκριση των καλύτερων προτάσεων

12 23.5.200212 Άδειες στις περιοχές μεγάλου δυναμικού ; Μεγάλης κλίμακας ανάπτυξη σε μικρή περιοχή Όχι μόνο χωριστά κάθε μονάδα Μελέτη χωροθέτησης Σχεδιασμός μεγάλης επέκτασης δικτύου Ολοκληρωμένες λύσεις για μεγάλες περιοχές Θράκη: ολοκληρώθηκε Νότια Εύβοια και συνδεδεμένες Κυκλάδες –Σύντομα ανακοίνωση από ΡΑΕ για νέα 400 MW Αττική: εκκρεμεί Νότια Λακωνία: εκκρεμεί

13 23.5.200213 Προοπτικές για Αιολικά Αιολικά: μέχρι 3000 ΜW to 2010; 512 MW με άδεια εγκατάστασης ή λειτουργίας 1081 MW με θετική γνώμη για άδεια παραγωγής 1400 MW στο μέλλον

14 23.5.200214 Προοπτικές για ΥΗΣ Μικροί ΥΗΣ: Μέχρι 350 MW, περιορισμοί για λόγους περιβάλλοντος Βιομάζα: 100 MW από 360 MW προτάσεις, προβλήματα με την εξασφάλιση της πρώτης ύλης Γεωθερμία: Πλαίσιο ανάπτυξης και προοπτική απορρόφησης της ενέργειας με νέες ηλεκτρικές συνδέσεις

15 23.5.200215 Προοπτικές για ΑΠΕ

16 23.5.200216 Θέματα για το μέλλον Εφόσον στοχεύουμε σε μεγάλης κλίμακα διείσδυση των ΑΠΕ απαιτείται μηχανισμός οικονομικής στήριξης. Κριτήρια: Να έχει μόνιμο και σταθερό χαρακτήρα ώστε να διευκολύνει την τραπεζική χρηματοδότηση των έργων. Να είναι συμβατός με τους μηχανισμούς αγοράς της απελευθερωμένης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας ώστε να αποφεύγονται στρεβλώσεις του ανταγωνισμού Να εντάσσει στην αγορά το εξωτερικό κόστος το οποίο καλούνται να καλύψουν με τρόπο που να αντιστοιχεί στην επιθυμία πληρωμής (willingness to pay) των καταναλωτών ώστε να ελαχιστοποιείται η απώλεια ευημερίας του κοινωνικού συνόλου Να είναι οικονομικά αποτελεσματικός ώστε να μεγιστοποιείται η απόδοσή τους ως προς τις ΑΠΕ στο ελάχιστο δυνατό κόστος. Ο μηχανισμός των Πράσινων Πιστοποιητικών θα μελετηθεί

17 23.5.200217 Άμεσες Ενέργειες ΡΑΕ 1.Θετική γνωμοδότηση για τη ΜΑΣΜ (5ετές πρόγραμμα ανάπτυξης Συστήματος υψηλής τάσης) που προτείνεται από το ΔΕΣΜΗΕ και αποτελεί υποχρέωση της ΔΕΗ. Στη νέα ΜΑΣΜ περιλαμβάνονται για πρώτη φορά το ειδικό έργο Θράκης, το έργο Εύβοιας, Λακωνίας και άλλα έργα σύνδεσης ΑΠΕ. 2.Ανακοίνωση για τις θετικές γνώμες της ΡΑΕ για άδειες παραγωγής στη Νότιο Εύβοια, Άνδρο και Τήνο 3.Εισήγηση σχεδίου νόμου για τις απαλλοτριώσεις για δίκτυα υψηλής τάσης μεγάλης εθνικής σημασίας 4.Ολοκλήρωση της διαδικασίας χρηματοδότησης και παροχής εγγυήσεων από τους επενδυτές ΑΠΕ ώστε να αρχίσουν το συντομότερο τα έργα δικτύου Εύβοιας και Θράκης (το έργο Λακωνίας και τα άλλα έργα ΑΠΕ είναι απλούστερα). 5.Ολοκλήρωση συνεργασίας με ΥΠΕΧΩΔΕ και Περιφέρειες για την αντιμετώπιση του χωροταξικού ζητήματος σχετικά με τα αιολικά της Νότιας Λακωνίας και της Αττικής

18 23.5.200218 Άμεσες Ενέργειες ΡΑΕ 6.Παρακολούθηση της πορείας των έργων ΑΠΕ σύμφωνα με τα τριμηνιαία δελτία προόδου και εκκαθάριση του μητρώου από έργα που είτε εγκαταλείπονται είτε καθυστερούν αδικαιολόγητα με ευθύνη των επενδυτών (στόχος είναι να μην υπάρχει δέσμευση θέσεων από επενδυτές που δεν προχωρούν τα έργα) 7.Ανάλογα με τον προγραμματισμό κάθε μη διασυνδεδεμένου νησιού ανακοίνωση της επιπλέον διαθέσιμης ισχύος για ΑΠΕ τα επόμενα έτη 8.Σε συνεργασία με την πρωτοβουλία του ΕΛΦΟΡΕΣ, ολοκλήρωση πρότασης για την εκμετάλλευση της γεωθερμίας 9.Πρόταση για ανάπτυξη υβριδικών συστημάτων σε μεγάλα νησιά 10.Πρόταση για περαιτέρω απλοποιήσεις της αδειοδοτικής διαδικασίας 11.Ειδικές μελέτες Σύστημα Πράσινων Πιστοποιητικών Δίκτυο Διανομής και Διανεμημένη Παραγωγή σε μεγάλη κλίμακα

19 Ενημέρωση, Παρατηρήσεις και Υποδείξεις http://www.rae.gr/ info@rae.gr http://www.rae.gr/


Κατέβασμα ppt "Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Καθ. Π. Κάπρος, Πρόεδρος Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Ημερίδα της Δήλος Επικοινωνίες, Αθήνα 23/5/2002."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google