Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

των ελληνικών εξαγωγών

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "των ελληνικών εξαγωγών"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 των ελληνικών εξαγωγών
Export Summit III – Financing Exporting Firms Μέρος Β’: Το χρηματοδοτικό κενό των ελληνικών εξαγωγών Κυριάκος Λουφακής Πρόεδρος ΣΕΒΕ 03 Δεκεμβρίου 2014

2 Α. Υφιστάμενη Κατάσταση
-Κόπωση ελληνικών εξαγωγών -Χρηματοδοτικό κενό

3 Πτωτική πορεία ελληνικών εξαγωγών
Κόπωση Ελληνικών Εξαγωγών Πτωτική πορεία ελληνικών εξαγωγών : συνολική άνοδος ελληνικών εξαγωγών σε ποσοστό 57,1% Από τον Ιανουάριο 2013 και έπειτα οι ελληνικές εξαγωγές διαγράφουν καθοδική πορεία Ιαν-Αυγ 2014 vs. Ιαν-Αυγ 2013: Πτώση εξαγώγών σε αξία κατά 4% Χαμηλή ελληνική εξαγωγική επίδοση (α’ εξάμηνο 2014: 15% - μόνο αγαθά, Ευρ. ΜΟ: 35%) Στοιχεία: Eurostat

4 Βασικοί παράγοντες Κόπωση Ελληνικών Εξαγωγών
που αποδίδεται η κόπωση των εξαγωγών Η χαμηλή εξαγωγική επίδοση της χώρας αντικατοπτρίζει το έλλειμμα ανταγωνιστικότητας που αντιμετωπίζει Η κόπωση των ελληνικών εξαγωγών οφείλεται σε πλήθος παραγόντων που επιδρούν αρνητικά στην ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων όπως: Γραφειοκρατία Μη μισθολογικό κόστος Υψηλή φορολογία Έλλειψη κρίσιμων υποδομών Βασικό χαρακτηριστικό της υφιστάμενης κατάστασης είναι ο μεγάλος όγκος σχολάζουσας παραγωγικής δυναμικότητας Το μεγαλύτερο πρόβλημα παραμένει η έλλειψη ρευστότητας και κεφαλαίων κίνησης

5 Αρνητική Πιστωτική Επέκταση
Χρηματοδοτικό κενό Αρνητική Πιστωτική Επέκταση Οκτώβριος 2014: ετήσιος ρυθμός μεταβολής συνολικής χρηματοδότησης εγχώριου ιδιωτικού τομέα: -3,2% Στοιχεία: ΤτΕ

6 Υψηλό κόστος δανεισμού
Χρηματοδοτικό κενό Υψηλό κόστος δανεισμού Οι Έλληνες καλούνται να πληρώσουν το υψηλότερο κόστος δανεισμού σε όλη την Ευρώπη Στοιχεία: ΤτΕ

7 Πρόσβαση των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση
Χρηματοδοτικό κενό Πρόσβαση των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση Διάγραμμα 1. Εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι ΜμΕ χωρών ΕΖ για πρόσβαση σε χρηματοδότηση Στοιχεία: ECB, Διάστημα έρευνας: Απρίλιος-Σεπτέμβριος 2014

8 Τι ζητούν οι επιχειρήσεις
Χρηματοδοτικό κενό Τι ζητούν οι επιχειρήσεις Ως προς τη δανειοδότηση: Να αξιοποιείται στο σύνολό της η εγγύηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ Τα κεφάλαια των επιχειρήσεων να μοχλεύονται με τραπεζικά και να χορηγούνται με τα ΙΔΙΑ κριτήρια σε όλες τις μονάδες Τα πιστωτικά ιδρύματα να αναλαμβάνουν ένα ρίσκο, ως επιχειρήσεις Τα επιτόκια να είναι πραγματκά χαμηλά (50% στα επίπεδα της πραγματικής οικονομίας και 50% άτοκα), στα επίπεδα της τάξης του 3,5-4%

9 Χρηματοδοτικό κενό Συμπεράσματα από τις ενισχύσεις που δόθηκαν σε ΜμΕ σε προηγούμενες προγραματικές περιόδους Το 43% αντιμετώπισαν καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του Επενδυτικού Σχεδίου (ΕΣ) που οφείλεται σε προβλήματα χρηματοδότησης από τις τράπεζες, καθυστέρηση στην έγκριση του ΕΣ&στη διενέργεια του ελέγχου κα Η αύξηση της διαθεσιμότητας κεφαλαίου δεν οδηγεί αυτόματα σε αύξηση των επενδύσεων και οι επενδυτικές ενιχύσεις δεν αποτελούν επαρκές κίνητρο Οι επενδύσεις στη μεταποίηση είναι μικρότερες απ’ ότι θα έπρεπε να τους αναλογεί στις συνολικές επενδύσεις Για τις ΜμΕ ενώ μειώνονται ως πηγές χρηματοδότησης τα ίδια κεφάλαια και τα κέρδη, παραμένει η σημασία των δανείων και αυξάνεται πολύ η προσδοκία για επιδοτήσεις

10 Β. Προτάσεις ΣΕΒΕ για μηχανισμούς χρηματοδότησης εξαγωγικών επιχειρήσεων
-Έρευνα ΣΕΒΕ – Βέλτιστες πρακτικές χρηματοδότησης εξαγωγικών επιχειρήσεων -Προτάσεις για την ενίσχυση της ρευστότητας των εξαγωγικών επιχειρήσεων

11 1. Προχρηματοδότηση εξαγωγικών επιχειρήσεων
Βέλτιστες πρακτικές χρηματοδότησης 1. Προχρηματοδότηση εξαγωγικών επιχειρήσεων 1.1 Working Capital Pre-Export Financing - ΗΠΑ Η Export–Import Bank των ΗΠΑ παρέχει κάλυψη έως και 90% για τη χρηματοδότηση των κεφαλαίων κίνησης των επιχειρήσεων Οι επιχειρήσεις μπορούν να δανειστούν κεφάλαια για το 75% της αξίας των αποθεμάτων πρώτων υλών που αφορούν την παραγωγική διαδικασία για εξαγωγή, συμπεριλαμβανομένου του αποθέματος που χρησιμοποιείται στην τρέχουσα παραγωγή (work-in-process) Το Facility Fee για μία τέτοια χρηματοδότηση ανέρχεται σε 1.75% επί του συνολικού κεφαλαίου δανεισμού για δάνεια έως ένα έτος, ενώ για δάνεια έως 6 μήνες το facility fee ανέρχεται σε 0.875%. Τα έξοδα αυτά είναι πλέον του επιτοκίου δανεισμού που ορίσει η συνεργαζόμενη τράπεζα

12 1. Προχρηματοδότηση εξαγωγικών επιχειρήσεων
Βέλτιστες πρακτικές χρηματοδότησης 1. Προχρηματοδότηση εξαγωγικών επιχειρήσεων 1.2 Export Working Capital Scheme – Ηνωμένο Βασίλειο

13 1. Προχρηματοδότηση εξαγωγικών επιχειρήσεων
Βέλτιστες πρακτικές χρηματοδότησης 1. Προχρηματοδότηση εξαγωγικών επιχειρήσεων 1.3 Pre-Export Credits - Τσεχία

14 2. Χρηματοδότηση εφοδιαστικής αλυσίδας
Βέλτιστες πρακτικές χρηματοδότησης 2. Χρηματοδότηση εφοδιαστικής αλυσίδας 2.1 Supply Chain Finance Guarantee - ΗΠΑ

15 2. Χρηματοδότηση εφοδιαστικής αλυσίδας
Βέλτιστες πρακτικές χρηματοδότησης 2. Χρηματοδότηση εφοδιαστικής αλυσίδας 2.2 Supplier Credit Financing Facility – Ηνωμένο Βασίλειο

16 2. Χρηματοδότηση εφοδιαστικής αλυσίδας
Βέλτιστες πρακτικές χρηματοδότησης 2. Χρηματοδότηση εφοδιαστικής αλυσίδας 2.3 ERP Export Financing Program – Γερμανία Βάσει του προγράμματος χρηματοδοτούνται οι ξένοι πελάτες των γερμανικών επιχειρήσεων. Το δάνειο χορηγείται απευθείας στον ξένο πελάτη, το μέγιστο ποσό δανείου ανέρχεται σε €100 εκατ. και το μέγιστο δυνατό ποσοστό χρηματοδότησης ανέρχεται στο 85% της παραγγελίας.

17 Προτάσεις ΣΕΒΕ για ενίσχυση ρευστότητας
Πρόταση ΣΕΒΕ-ΕΤΕ 1. Προχρηματοδότηση εξαγωγικών επιχειρήσεων, με εγγυοδοσία του Ελληνικού Δημοσίου Στόχος του Προγράμματος Παροχή προς τις εξαγωγικές επιχειρήσεις των απαραίτητων κεφαλαίων με μειωμένο χρηματοοικονομικό κόστος λόγω παροχής εγγυοδοσίας από το Ελληνικό Δημόσιο για τους παρακάτω σκοπούς: Αγορά πρώτων υλών από το εσωτερικό η εξωτερικό Στήριξη παραγωγικής διαδικασίας (υφιστάμενες ή μελλοντικές παραγγελίες) Αποθήκευση εξαγώγιμων αγαθών και πρώτων υλών Συσκευασία Κόστος αποστολής στους αγοραστές Κάλυψη της εμπορικής πίστωσης προς τους αγοραστές Άλλα κόστη για την στήριξη της εξαγωγικής δραστηριότητας (διαφήμιση,έρευνα κλπ) Τα οφέλη των εξαγωγικών επιχειρήσεων Πρόσβαση σε κεφάλαιο κίνησης για την εξαγωγική δραστηριότητα Στήριξη των άμεσων η έμμεσων εξαγωγών Απλή και γρήγορη διαδικασία Σταθερό επιτόκιο και χαμηλό κόστος χρηματοδότησης

18 Προτάσεις ΣΕΒΕ για ενίσχυση ρευστότητας
Πρόταση ΣΕΒΕ-ΕΤΕ 2. Χρηματοδότηση εφοδιαστικής αλυσίδας, με εγγυοδοσία του Ελληνικού Δημοσίου

19 Προτάσεις ΣΕΒΕ για ενίσχυση ρευστότητας
Πρόταση ΣΕΒΕ-ΕΤΕ 2. Χρηματοδότηση εφοδιαστικής αλυσίδας, με εγγυοδοσία του Ελληνικού Δημοσίου Στόχος του Προγράμματος Το Πρόγραμμα θα προσφέρεται στις συμμετέχουσες Τράπεζες για να στηρίξει τους Έλληνες εξαγωγείς και τους προμηθευτές τους, χρηματοδοτώντας τις επιχειρηματικές απαιτήσεις Οι προμηθευτές θα πωλούν τις επιχειρηματικές απαιτήσεις σε τράπεζες προεξοφλώντας τα τιμολόγια τους. Η Εγγύηση του Δημοσίου θα εκτείνεται μέχρι το 85% των επιλέξιμων τιμολογίων και οι συμμετέχουσας τράπεζες θα αναλαμβάνουν το 15% του κινδύνου. Τα Πλεονεκτήματα για τους ΜΜΕ Προμηθευτές Αποκτούν πρόσβαση σε ρευστότητα Χαμηλότερο κόστος λόγω του καλύτερου rating του Εξαγωγέα Τα Πλεονεκτήματα για τον Εξαγωγέα Αποκτά ευελιξία και παράταση πληρωμής υποχρεώσεων Αποκτά μία πρόσθετη πηγή κεφαλαίου κίνησης χωρίς να εμφανίζεται ως δανεισμός στους ισολογισμούς (υποχρεώσεις σε προμηθευτές)

20 Προτάσεις ΣΕΒΕ για ενίσχυση ρευστότητας
Πρόταση 3. Στήριξη εξαγωγικών επιχειρήσεων σε ασφάλιση και χρηματοδότηση μέσω ΟΑΕΠ Πρόταση 4. Κατάργηση της εισφοράς 0,6% του ν. 128/75 στις εξαγωγικές επιχειρήσεις Πρόταση 5. Επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ στις εξαγωγικές επιχειρήσεις

21 αλλά χρειαζόμαστε χρηματοδότηση
ΜΠΟΡΟΥΜΕ αλλά χρειαζόμαστε χρηματοδότηση

22 Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "των ελληνικών εξαγωγών"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google