Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΟΜΑΔΑ Μ Βουλγαράκης Δημήτρης Ζαμίχος Αλέξανδρος Ζαφείρης Δημήτριος Ραδουνισλής Αναστάσιος Σουλίδης Άγγελος Σούτης Βασίλειος Σταθακόπουλος - Ξηνταβελώνης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΟΜΑΔΑ Μ Βουλγαράκης Δημήτρης Ζαμίχος Αλέξανδρος Ζαφείρης Δημήτριος Ραδουνισλής Αναστάσιος Σουλίδης Άγγελος Σούτης Βασίλειος Σταθακόπουλος - Ξηνταβελώνης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΟΜΑΔΑ Μ Βουλγαράκης Δημήτρης Ζαμίχος Αλέξανδρος Ζαφείρης Δημήτριος Ραδουνισλής Αναστάσιος Σουλίδης Άγγελος Σούτης Βασίλειος Σταθακόπουλος - Ξηνταβελώνης Νικόλαος Συμεωνίδης Πολυχρόνης ΟΜΑΔΑ Μ1

2 Ορισµός: Τηλεκπαίδευση είναι ένας τρόπος διδασκαλίας-μάθησης εξ' αποστάσεως, που μπορεί να εφαρμοσθεί με τη χρήση νέων τεχνολογιών, όπως: ◦ Βίντεο ◦ Τηλεπικοινωνίες ◦ ηλεκτρονικούς υπολογιστές κτλ Ώστε οι συμμετέχοντες αυτού του τρόπου διδασκαλίας (διδάσκοντες και μαθητές) να μπορούν να βρίσκονται σε διαφορετικό χρόνο και τόπο. ΟΜΑΔΑ Μ2

3  Σαν πρόγονος της τηλεκπαίδευσης μπορεί να χαρακτηριστεί η εκπαίδευση από απόσταση διά αλληλογραφίας.  Οι εκπαιδευτές χρησιμοποιούσαν κασέτες ήχου και βιντεοκασέτες που αποστέλλονταν ταχυδρομικά στους εκπαιδευόμενους. Επίσης παρουσιάζονταν σεμινάρια και κύκλοι μαθημάτων με μορφή τηλεοπτικών εκπομπών.  Τα μέσα αυτά όμως δεν έδιναν στον εκπαιδευόμενο τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας. ΟΜΑΔΑ Μ3

4 Στη σημερινή εποχή τα δίκτυα υπολογιστών προσφέρουν πολλές δυνατότητες αμφίδρομης επικοινωνίας και διευκολύνουν την εκπαίδευση από απόσταση. Στην εκπαίδευση από απόσταση χρησιμοποιούνται κείμενα, εικόνες, video, ήχος ή, ακόμα, και συνδυασμός αυτών τα οποία στέλνονται στους εκπαιδευόμενους μέσω του δικτύου σε ψηφιακή μορφή για την καλύτερη καθοδήγηση τους. ΟΜΑΔΑ Μ4

5 1. Σύγχρονη τηλεκπαίδευση 2. Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση ΟΜΑΔΑ Μ5

6  Με χρήση υποδοµών voice/videoconferencing, το ακροατήριο συμμετέχει στην εκπαίδευση µε ερωταποκρίσεις.  Πρόκειται για µία εικονική τάξη χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς.  ∆υνατή η καταγραφή και η επανάληψη του «µαθήµατος», αν απαιτείται. ΟΜΑΔΑ Μ6

7  O διδάσκων προετοιμάζει το υλικό του και το παρέχει στο ακροατήριο χωρίς τη δυνατότητα διακοπής του.  Ο εκπαιδευόµενος µπορεί να διδαχθεί σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή επιθυµεί.  ∆ιδασκαλία σε µη πραγµατικό χρόνο.  Επίλυση αποριών κυρίως µέσω emails ή forums. ΟΜΑΔΑ Μ7

8  Δημιουργία «ηλεκτρονικής τάξης» με εξομοίωση όλων των λειτουργιών της παραδοσιακής τάξης (παράδοση διαλέξεων, επίλυση ασκήσεων, διόρθωση ασκήσεων, υποβολή ερωτήσεων κ.ά.).  Εξοικονόμηση χρόνου και εκπαιδευτικού προσωπικού.  Προοπτικές ομοιόμορφης αντιμετώπισης της εκπαιδευτικής λειτουργίας στο σύνολο της επικράτειας δίνοντας ίσες ευκαιρίες σε όλους σε ό,τι αφορά στην απόσταση, στην επιλογή του χρόνου εκπαίδευσης και στο γνωστικό αντικείμενο.  Συνεχιζόμενη κατάρτιση και εκπαίδευση για τη βελτίωση των ικανοτήτων των εκπαιδευομένων. ΟΜΑΔΑ Μ8

9  Αύξηση του αριθμού των εκπαιδευόμενων με ταυτόχρονη μείωση των λειτουργικών αναγκών.  Ευελιξία στο χρόνο, στο χώρο και στο ρυθμό μάθησης.  Κατάργηση γεωγραφικών συνόρων και διασπορά στη διάδοση της γνώσης.  Οικονομικά οφέλη για κάθε εμπλεκόμενο, με τη δυνατότητα ελαχιστοποίησης κόστους προς απόδοση. ΟΜΑΔΑ Μ9

10  Πρόσβαση σε Η/Υ και διαδίκτυο  Δύσκολο για μαθητές με έλλειψη αυτοπειθαρχίας και αυτοσυγκέντρωσης  Έλλειψη άμεσης επικοινωνίας,αλληλοβοήθειας και ομαδικότητας ΟΜΑΔΑ Μ10

11 Αντίθετα το παραδοσιακό σύστημα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης :  Αποκλείει τη μόρφωση στους νέους που δεν πέτυχαν στις εισαγωγικές εξετάσεις.  Υποχρέωση φυσικής παρουσίας του φοιτητή για μεγάλο χρονικό διάστημα.  Φοιτητές σε σχολές που δεν είναι του ενδιαφέροντός τους.  Μεγάλο κόστος σπουδών σε περίπτωση μεταστέγασης σε άλλη πόλη.  Δεν υποστηρίζεται η διά βίου εκπαίδευση. Σε πολλές επιστήμες οι γνώσεις γίνονται ξεπερασμένες και ευτελείς με την πάροδο του χρόνου.  Υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των φοιτητών των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων. ΟΜΑΔΑ Μ11

12  Παρόλα τα προαναφερθέντα πλεονεκτήματα της τηλεκπαίδευσης, θεωρείτε, ακόμη, ότι το νέο εκπαιδευτικό μέσο δεν μπορεί να αντικαταστήσει πλήρως την παραδοσιακή διδασκαλία στην τάξη, την αμεσότητα στην επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου.  Μπορεί όμως να δράσει συμπληρωματικά στην παραδοσιακή εκπαίδευση εμπλουτίζοντας, ενισχύοντας και εκσυγχρονίζοντάς τη με τη χρήση των νέων τεχνολογιών. ΟΜΑΔΑ Μ12

13  Στην Ελλάδα η τηλεκπαίδευση μετρά πάνω από δέκα χρόνια προσπαθειών.  Προσπάθειες ανάπτυξης έχουν γίνει σχεδόν απ όλα τα μεγάλα πανεπιστήμια της χώρας.  Η ευρεία χρήση του e-class εξάλλου αποτελεί μια μορφή τηλεκπαίδευσης.  Παρ όλα αυτά δεν μπορούν ακόμη να ανταγωνιστούν σε οργάνωση αυτές του εξωτερικού. ΟΜΑΔΑ Μ13

14  Τα περισσότερα ανώτατα ιδρύματα των Η.Π.Α παρέχουν τόσο υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης όσο και web casting.  Ένα από τα σημαντικότερα εγχειρήματα είναι αυτό του ΜΙΤ και του Harvard όπου μέσω του edX παρέχουν δωρεάν online μαθήματα, τα οποία πολλές φορές συνοδεύονται με βεβαίωση παρακολούθησης.  Φυσικά υπάρχουν και άλλα παραδείγματα, όπως το coursera, στο οποίο συμμετέχουν 33 διαφορετικά πανεπιστήμια. ΟΜΑΔΑ Μ14

15  Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων.  Πιστεύεται ότι τα επόμενα χρόνια ο τομέας θα επεκταθεί ακόμη περισσότερο δίνοντας σε όλο και περισσότερους ενδιαφερόμενους ευκαιρίες δωρεάν μάθησης. ΟΜΑΔΑ Μ15

16  https://www.coursera.org/ https://www.coursera.org/  https://www.edx.org/courses https://www.edx.org/courses ΟΜΑΔΑ Μ16

17  http://www.grsr.gr/preview.php?c_id=371 http://www.grsr.gr/preview.php?c_id=371 ΟΜΑΔΑ Μ17

18 ΟΜΑΔΑ Μ18


Κατέβασμα ppt "ΟΜΑΔΑ Μ Βουλγαράκης Δημήτρης Ζαμίχος Αλέξανδρος Ζαφείρης Δημήτριος Ραδουνισλής Αναστάσιος Σουλίδης Άγγελος Σούτης Βασίλειος Σταθακόπουλος - Ξηνταβελώνης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google