Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Μαθήματα από την εμπειρία του LGAF (Local Government Application Framework) Μαθήματα από την εμπειρία του LGAF (Local Government Application Framework)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Μαθήματα από την εμπειρία του LGAF (Local Government Application Framework) Μαθήματα από την εμπειρία του LGAF (Local Government Application Framework)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Μαθήματα από την εμπειρία του LGAF (Local Government Application Framework) Μαθήματα από την εμπειρία του LGAF (Local Government Application Framework) Πέτρος Καβάσαλης Πανεπιστήμιο Αιγαίου Κοζάνη, Τρίτη 05.05.2009

2 Τι είναι το LGAF; Αντικείμενο και σχεδιαστικές δεσμεύσεις Αντικείμενο και σχεδιαστικές δεσμεύσεις  Δημιουργία ενός Πληροφοριακού Συστήματος που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των Δήμων o Σχεδιαστική αρχή: Χτίζουμε από την αρχή, στη βάση μιας αρχιτεκτονικής που ενοποιεί καινούργια και διαθέσιμα σε άλλους χώρους δομικά υλικά  Το Σύστημα να ενσωματώνει όλες τις υφιστάμενες εφαρμογές o Σχεδιαστική αρχή: Πολυεπίπεδη αρχιτεκτονική (SOA) που να στέκεται πάνω από τις υφιστάμενες στους Δήμους εφαρμογές  Να είναι σύγχρονο o Να υποστηρίζει την οργάνωση του Δήμου στο πρότυπο ενός σύγχρονου διοικητικού οργανισμού Που διαχειρίζεται Περιεχόμενο (επεξεργάζεται πληροφορία, δημιουργεί έγγραφα) Που διαχειρίζεται Περιεχόμενο (επεξεργάζεται πληροφορία, δημιουργεί έγγραφα) Και εκτελεί δομημένες Διαδικασίες (εκτέλεση ενεργειών για την παραγωγή των υπηρεσιών / εγγράφων) Και εκτελεί δομημένες Διαδικασίες (εκτέλεση ενεργειών για την παραγωγή των υπηρεσιών / εγγράφων) Petros KAVASSALIS 2

3 Πληροφοριακό Σύστημα με φτηνές «επιχειρησιακές τεχνολογίες» (business technologies) ανοικτού λογισμικού (open source) Πληροφοριακό Σύστημα με φτηνές «επιχειρησιακές τεχνολογίες» (business technologies) ανοικτού λογισμικού (open source)  Καινοτομία! (Να καταλάβουμε πού βρίσκεται...) Petros KAVASSALIS 3 http://lgaf.kedke.gr

4 1 ο μάθημα: Δήμος = Πληροφορία & Έγγραφα + Αιτήματα Αιτήματα Αιτήματα Οι Δήμοι διεκπεραιώνουν αιτήματα πολιτών και επιχειρήσεων για την παροχή Οι Δήμοι διεκπεραιώνουν αιτήματα πολιτών και επιχειρήσεων για την παροχή Μετρήσαμε: Μετρήσαμε:  Υπηρεσίες (π.χ. Κτήση ιθαγένειας): 154  Έγγραφα (πολλές υπηρεσίες συνοδεύονται από έγγραφο): 115+  Δημοτικό έργο (Συνδέσεις): 6 Δικαιολογητικά για την ικανοποίηση του αιτήματος: 190 (περίπου) Δικαιολογητικά για την ικανοποίηση του αιτήματος: 190 (περίπου) Ενδιάμεσα έγγραφα (αναζητούνται από άλλες υπηρεσίες): 35 Ενδιάμεσα έγγραφα (αναζητούνται από άλλες υπηρεσίες): 35 Περιεχόμενο Περιεχόμενο Ο Δήμος έχει δραστηριότητες για τις οποίες πληροφορία πρέπει να αναρτηθεί στο Web Ο Δήμος έχει δραστηριότητες για τις οποίες πληροφορία πρέπει να αναρτηθεί στο Web  Υπηρεσίες του Δήμου  Σχολεία / Ενορίες  Ιατρεία και Αθλητικά Κέντρα, Ώρες λειτουργίας Κάθε απόφαση είναι 1 εισήγηση + 1 πράξη Κάθε απόφαση είναι 1 εισήγηση + 1 πράξη Ένα θέμα ξεκινά με μια επιστολή που έρχεται στο Δήμο και διεκπεραιώνεται με μια άλλη επιστολή Ένα θέμα ξεκινά με μια επιστολή που έρχεται στο Δήμο και διεκπεραιώνεται με μια άλλη επιστολή Petros KAVASSALIS 4

5 2 ο μάθημα: Ο Δήμος είναι ένας μεγάλος συλλέκτης και παραγωγός περιεχομένου Petros KAVASSALIS 5 Συλλέγει περιεχόμενο από πολλές πηγές Συλλέγει περιεχόμενο από πολλές πηγές  ΥΠΕΣΔΑ, Φορείς του Δημοσίου, Βάσεις Δεδομένων Εφαρμογών κλπ.  «Τοπική» πληροφορία Παράγει περιεχόμενο Παράγει περιεχόμενο  Κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων o Π.χ. Δημοτικό Συμβούλιο  Κατά τη διάρκεια εξυπηρέτησης αιτημάτων των πολιτών Συμπέρασμα: Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακού Περιεχομένου (Ε-CMS) Συμπέρασμα: Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακού Περιεχομένου (Ε-CMS)

6 3 ο μάθημα: Οι Δήμοι διαχειρίζονται διαδικασίες (LGAF: μόνον οι διαδικασίες για την εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων) Petros KAVASSALIS 6 Υπηρεσία – ‘Εγγραφο \ Applications @ Re-Usable Process Applications @ ? Κάθε διαδικασία έχει βήματα, και σχεδόν πάντοτε έναν ή περισσότερους ελέγχους: Request Validation Συμπέρασμα: Αυτοματοποίηση Διαδικασιών Human Decision

7 Demo: Τι κάνει το LGAF (Διαχείριση Περιεχομένου + Διαδικασιών) 1. Ο πολίτης / η επιχείρηση εισέρχεται στη δικτυακή πύλη 2. Αναζητά το έγγραφο (ή την υπηρεσία) που θέλει να προμηθευθεί 3. Το σύστημα τον αναγνωρίζει (πιστοποιημένος) 4. Ο πολίτης υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση (συμπληρώνοντας μια φόρμα) 5. Τότε ενεργοποιείται η αντίστοιχη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 6. Εν τέλει: Ο πολίτης λαμβάνει μήνυμα ότι το αίτημα ικανοποιήθηκε (και άλλα ενδιάμεσα μηνύματα) και σε μερικές περιπτώσεις και το έγγραφο Petros KAVASSALIS 7

8 Είναι i2010 = SOA Είναι i2010 = SOA Οι Δήμοι σήμερα διαθέτουν: 1 εφαρμογή για κάθε εργασία (“κάθετες εφαρμογές») Οι Δήμοι σήμερα διαθέτουν: 1 εφαρμογή για κάθε εργασία (“κάθετες εφαρμογές»)  Δημοτολόγιο  Οικονομική Διαχείριση  Portal Για να διαχειριστεί ο Δήμος περιεχόμενο και διαδικασίες χρειάζεται: Ενοποίηση υπαρχουσών εφαρμογών + Διαλειτουργικότητα Για να διαχειριστεί ο Δήμος περιεχόμενο και διαδικασίες χρειάζεται: Ενοποίηση υπαρχουσών εφαρμογών + Διαλειτουργικότητα  Η λειτουργικότητα μεταφέρεται ένα επίπεδο «επάνω», σε μια γέφυρα λογισμικού: Content and Process Management Layer  Στο LGAF δημιουργήσαμε ένα «επίπεδο αφαίρεσης» (layer of abstraction) πάνω από τις υπάρχουσες και τις μελλοντικές εφαρμογές o Αυτό το «επίπεδο αφαίρεσης» δεν αντικαθιστά τις εφαρμογές, τις “συντονίζει» / ενορχηστρώνει... (+ business intelligence!) o Αυτό μόνον βλέπει ο/ δημοτικός υπάλληλος και ο πολίτης 4ο μάθημα: Ένα σύστημα που να χειρίζεται περιεχόμενο και διαδικασίες είναι κάτι καινούργιο (από πολλές πλευρές)... Petros KAVASSALIS 8

9 5 ο μάθημα: Η ελληνική βιομηχανία Πληροφορικής έχει δυσκολίες να ανταποκριθεί σε αυτή την απαίτηση Καταλαβαίνει την Πληροφορική κυρίως ως Καταλαβαίνει την Πληροφορική κυρίως ως  Βάσεις Δεδομένων  «Fat» κάθετες εφαρμογές που να επεκτείνουν υφιστάμενες λύσεις Δεν διαθέτει εμπειρία από έργα του ιδιωτικού τομέα που να καταλαβαίνουν ότι «η λειτουργικότητα πρέπει να είναι ένα επίπεδο πάνω από τις εφαρμογές...»  αποτελεσματικότητα Δεν διαθέτει εμπειρία από έργα του ιδιωτικού τομέα που να καταλαβαίνουν ότι «η λειτουργικότητα πρέπει να είναι ένα επίπεδο πάνω από τις εφαρμογές...»  αποτελεσματικότητα Επειδή η βιομηχανία είναι αδύναμη... η αγορά τεχνολογίας ΤΠΕ δεν λειτουργεί καλά για να μεταφέρει την «κατάλληλη» τεχνολογία στους Δήμους Επειδή η βιομηχανία είναι αδύναμη... η αγορά τεχνολογίας ΤΠΕ δεν λειτουργεί καλά για να μεταφέρει την «κατάλληλη» τεχνολογία στους Δήμους Χρειάζεται η επεξεργασία πολιτικής (και βιομηχανικής πολιτικής) για την Χρειάζεται η επεξεργασία πολιτικής (και βιομηχανικής πολιτικής) για την  Ενίσχυση με καινοτομία της τεχνολογικής υποδομής των Δήμων σε Συστήματα Πληροφορικής που να διαχειρίζονται περιεχόμενο και διαδικασίες  Την ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος επιχειρήσεων που θα υποστηρίξει λύσεις «επιχειρησιακού λογισμικού», προφανώς «ανοικτού κώδικα» (κάθε εμπορική λύση είναι έξω από τον οικονομικό ορίζοντα της ΤΑ...) Petros KAVASSALIS 9


Κατέβασμα ppt "1 Μαθήματα από την εμπειρία του LGAF (Local Government Application Framework) Μαθήματα από την εμπειρία του LGAF (Local Government Application Framework)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google