Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κίμων Παπαδημητρίου (Διδάσκον ΠΔ 407) Ιωάννης Παρασχάκης (Καθηγητής)‏

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κίμων Παπαδημητρίου (Διδάσκον ΠΔ 407) Ιωάννης Παρασχάκης (Καθηγητής)‏"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κίμων Παπαδημητρίου (Διδάσκον ΠΔ 407) Ιωάννης Παρασχάκης (Καθηγητής)‏
ΗΜΕΡΙΔΑ «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ» Νοεμβρίου Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Η αξιοποίηση των λογισμικών GRASS και QGIS για τη διδασκαλία του μαθήματος ΣΓΠ στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, ΑΠΘ Κίμων Παπαδημητρίου (Διδάσκον ΠΔ 407) Ιωάννης Παρασχάκης (Καθηγητής)‏

2 η Διδασκαλία του μαθήματος ΣΓΠ
Συσκευές (ΗΥ)‏ Λογισμικό Δεδομένα Χρήστες

3 η Διδασκαλία του μαθήματος ΣΓΠ
Συσκευές (ΗΥ)‏ Λογισμικό Δεδομένα Χρήστες ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Γνωστικό υπόβαθρο Θεωρητικές έννοιες Κατανόηση λειτουργιών (ΗΥ)‏ Χρήση εξειδικευμένων “εργαλείων” Περιορισμένος χρόνος Συγκεκριμένα μέσα (εξοπλισμός)‏

4 τα ΣΓΠ στο ΤΜΧΑ, ΑΠΘ μάθημα 5ου εξαμήνου 12 – 13 μαθήματα (3- ώρα)‏
60 φοιτητές ανά έτος 1 εργαστήριο - νησίδα (20 Η/Υ)‏ σχετική “προπαιδεία” προσωπικοί ΗΥ κίνητρα μάθησης απόσταση διδάσκοντα

5 Εκπαιδευτικοί Στόχοι Να παρουσιαστούν οι θεωρητικές έννοιες που σχετίζονται με τα ΣΓΠ Να γίνουν κατανοητές οι βασικές λειτουργίες ενός ΣΓΠ Να δοθούν κίνητρα για περαιτέρω ενασχόληση - διερεύνηση

6 η Δομή του Μαθήματος Εισαγωγή Παρουσίαση θεματικών ενοτήτων (θεωρία)‏
Επίδειξη βασικών λειτουργιών (πρακτικό μέρος)‏ Σύνδεση θεωρίας με πρακτικά ζητήματα (παραδείγματα εφαρμογών)‏ Ασκήσεις Εξοικείωσης και Εκπόνηση Εργασίας Αξιολόγηση

7 η Δομή του Μαθήματος Εισαγωγή Παρουσίαση θεματικών ενοτήτων (θεωρία)‏
Επίδειξη βασικών λειτουργιών (πρακτικό μέρος)‏ Σύνδεση θεωρίας με πρακτικά ζητήματα (παραδείγματα εφαρμογών)‏ Αξιολόγηση Ασκήσεις Εξοικείωσης Εκπόνηση Εργασίας

8 Υλικά (εκπαιδευτικά μέσα)‏
Grass GIS - Linux (live CD)‏ - Windows (Cygwin)‏ - Mac OSX Εγχειρίδιο Grass QGIS - Linux - Windows - Mac OSX ΚΛΔ/ΑΠΘ Φιλοξενία ιστοσελίδων Grass Plugin Διανομή Βιβλίου Εισαγωγική Ιστοσελίδα

9 Υλικά (εκπαιδευτικά μέσα)‏
Εγχειρίδιο του GrassGIS (ver 6.2)‏ Βιβλίο: “Open Source GIS: A Grass GIS Approach” QGIS: Grass Plugin (ver 0.8)‏ GrassGIS (ver 6.2): Windows (CygWin), Linux (Live CD's), MacOS X Δικτυακές πηγές γεωγραφικών δεδομένων Δεδομένα από άλλες πηγές (ψηφιοποιημένα)‏ Φιλοξενία ιστοσελίδων από το ΚΛΔ/ΑΠΘ Εισαγωγική ιστοσελίδα (http://users.auth.gr/paki/GIS/)‏ 20 ΗΥ του εργαστηρίου (και προσωπικοί)‏

10 Ασκήσεις Εξοικείωσης Αναζήτηση Γεωγραφικών Δεδομένων
Ορισμός Συστημάτων Συντεταγμένων Εμφάνιση Γεωγραφικών Δεδομένων Δημιουργία Γεωγραφικών Χαρακτηριστικών Επεξεργασία Περιγραφικών Πληροφοριών Θεματική Χαρτογράφηση Εκτύπωση Χαρτών

11 Εκπόνηση Εργασίας (1/2)‏
ΘΕΩΡΙΑ Διανομή θεμάτων (θεωρητικά αντικείμενα)‏ Διερεύνηση αντικειμένων Σύνδεση με την ορολογία του GrassGIS Σύνδεση με τα διαθέσιμα εργαλεία του Grass Δημιουργία Ιστοσελίδων (για κάθε αντικείμενο)‏ Παρουσίαση (στο σύνολο των φοιτητών)‏ Σχόλια, Επεξηγήσεις, Συζήτηση Πρώτη Αξιολόγηση (προτάσεις για βελτιώσεις)‏

12 Εκπόνηση Εργασίας (2/2)‏
ΠΡΑΚΤΙΚΗ Διανομή θεμάτων (επιλεγμένες λειτουργίες)‏ Σύνδεση με τα θεωρητικά αντικείμενα Αναζήτηση κατάλληλων δεδομένων Δημιουργία παραδείγματος (τρόπος χρήσης)‏ Δημιουργία Ιστοσελίδων (για κάθε λειτουργία)‏ Παρουσίαση (στο σύνολο των φοιτητών)‏ Ανακεφαλαίωση, Συζήτηση Τελική Αξιολόγηση

13 ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ (2006-07)‏ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ (2006-07)‏

14 Αποτελέσματα (1/3)‏ ΚΟΙΝΑ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
Οδηγίες Εγκατάστασης (Linux, Windows, Mac OSX)‏ Μετάφραση Εγχειριδίου του Grass Γεωγραφικά Δεδομένα για το Νομό Ημαθίας, σε μορφή Grass (Location)‏ Παρουσίαση Βασικών Θεωρητικών Εννοιών (επεξηγήσεις μέσω του QGIS)‏ Οδηγίες Εκτέλεσης Λειτουργιών του Grass Plugin (με χρήση των δεδομένων)‏

15 Αποτελέσματα (2/3)‏ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΥΡΗΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ
Λίστα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για θέματα χρήσης των Grass και QGIS (φοιτητές)‏ Αλληλοϋποστήριξη με ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων (στα πλαίσια του πυρήνα προς το παρόν)‏ Κοινοποίηση γνώσεων στο διαδίκτυο (wiki pages ?)‏ Δημιουργία ομάδων εργασίας για επιμέρους θεματικές ενότητες (λειτουργίες του Grass), ανάλογα με το θεματολόγιο που παρουσιάστηκε

16 Αποτελέσματα (3/3)‏ “ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ”
Απελευθέρωση εκπαιδευτικής διαδικασίας, ως προς τα διαθέσιμα μέσα (λογισμικό/ λειτουργικό σύστημα, χώρο και χρόνο εργασίας)‏ Τόνωση αυτοπεποίθησης φοιτητών (κάτι καινούριο – διαφορετικό - “ελεύθερο”)‏ Διεύρυνση γνωστικών οριζόντων (διδασκόντων - φοιτητών)‏ Επαναπροσδιορισμός του “τι ζητάει” ο χρήστης ενός ΣΓΠ (;)‏

17 Συμπεράσματα (1/2)‏ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ
Κάλυψη θεωρητικών εννοιών για τα ΣΓΠ Εξοικείωση με βασικές λειτουργίες των ΣΓΠ Κίνητρα για ενασχόληση με τα ΣΓΠ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ Απελευθέρωση από εμπορικό λογισμικό (κόστος)‏ Δυνατότητα επιλογής λειτουργικού συστήματος Εγκατάσταση και χρήση σε προσωπικούς ΗΥ Ελεύθερη επιλογή χρόνου και χώρου εργασίας

18 Συμπεράσματα (2/2)‏ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΤΟ ΕΛ/ΛΑΚ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
Σύσταση ενός σημαντικού πυρήνα χρηστών ΕΛ/ΛΑΚ Αφορμή για περαιτέρω δραστηριοποίηση (φοιτητών, διδάσκοντα) στο χώρο του ΕΛ/ΛΑΚ Δυνατότητα στήριξης χρηστών και εκτός του πυρήνα (σε βασικά θέματα)‏ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Δύσκολη η απόφαση / Εύκολη η εφαρμογή Ανάγκη για ελεύθερη ανταλλαγή δεδομένων ...

19 Η “επόμενη μέρα” (σήμερα)‏
Δικτυακός χώρος, υπό δημιουργία, για το ΕΛ/ΛΑΚ στα ΣΓΠ (http://www.foss4g.auth.gr ?)‏ Συζήτηση σε εξέλιξη με Τμ. Πληροφορικής ΑΠΘ (για οργανωμένη δράση σε κοινά θέματα)‏ Διοργάνωση ημερίδας για τη γνωριμία ομάδων ΕΛ/ΛΑΚ στο ΑΠΘ (εν αναμονή...)‏ 2η χρονιά στο μάθημα “ΣΓΠ” (ΤΜΧΑ, ΑΠΘ) και 1η χρονιά στη “Χαρτογραφία” (Τμ. Βιολογίας, ΑΠΘ) αποκλειστικά με ΕΛ/ΛΑΚ Δημιουργία βασικού χαρτογραφικού υποβάθρου (“PERMANENT” MAPSET) για τους Νομούς της Ελλάδας

20 Μελλοντικοί στόχοι (αύριο ;)‏
Μετάδοση εμπειρίας σε νέους χρήστες Η γνωριμία με άλλες ομάδες – πυρήνες χρηστών ΕΛ/ΛΑΚ (πληροφορική, γεωεπιστήμες)‏ Συντονισμένες δράσεις σε θέματα ΣΓΠ Διεύρυνση λίστας ηλεκτρονικής επικοινωνίας Σύσταση ενιαίας κοινότητας ελληνόφωνων χρηστών Δημιουργία κοινού Δικτυακού χώρου Διασύνδεση με διεθνής οργανώσεις για το ΕΛ/ΛΑΚ

21 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ( στη διάθεση σας ...)‏
ΗΜΕΡΙΔΑ «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ» Νοεμβρίου Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Η αξιοποίηση των λογισμικών GRASS και QGIS για τη διδασκαλία του μαθήματος ΣΓΠ στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, ΑΠΘ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ( στη διάθεση σας ...)‏


Κατέβασμα ppt "Κίμων Παπαδημητρίου (Διδάσκον ΠΔ 407) Ιωάννης Παρασχάκης (Καθηγητής)‏"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google