Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

«Διδασκαλία Χημείας στη Β/βαθμια Εκπαίδευση με την υποστήριξη εύχρηστων εκπαιδευτικών λογισμικών» Α. Γ ΕΩΡΓΙΑΔΟΥ Δρ. Α. Γ ΕΩΡΓΙΑΔΟΥ Ενδοσχολική Επιμόρφωση.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "«Διδασκαλία Χημείας στη Β/βαθμια Εκπαίδευση με την υποστήριξη εύχρηστων εκπαιδευτικών λογισμικών» Α. Γ ΕΩΡΓΙΑΔΟΥ Δρ. Α. Γ ΕΩΡΓΙΑΔΟΥ Ενδοσχολική Επιμόρφωση."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 «Διδασκαλία Χημείας στη Β/βαθμια Εκπαίδευση με την υποστήριξη εύχρηστων εκπαιδευτικών λογισμικών» Α. Γ ΕΩΡΓΙΑΔΟΥ Δρ. Α. Γ ΕΩΡΓΙΑΔΟΥ Ενδοσχολική Επιμόρφωση στις Νέες Εκπ/κες Τεχνολογίες Πρόγραμμα «Οδύσσεια»

3 Εισαγωγή Ο υπολογιστής ως εργαλείο έκφρασης, διερεύνησης, πειραματισμού και αναζήτησης για την εκπαιδευτική κοινότητα, επιτρέπει στους διδάσκοντες να γίνουν οι φορείς αποτελεσματικότερων διδακτικών προσεγγίσεων. Ολοκληρωμένη προσέγγιση με τη χρήση των νέων τεχνολογιών στα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα του ΕΠΠΣ

4 Επιδίωξη Ενεργητική, βιωματική μάθηση με προσωπικό νόημα για το μαθητή, Συνεργατική μάθηση σε μικρές ομάδες Παιδαγωγική και συμβουλευτική καθοδήγηση από τη μεριά του εκπαιδευτικού Διαλογική σχέση δασκάλου-μαθητή Ενίσχυση της προσωπικής ευθύνης και αυτονομίας του μαθητή σ’ ένα εξελισσόμενο εκπαιδευτικό σύστημα.

5 Επιδίωξη Επιδίωξη (συνέχεια) Ένα σύστημα προσανατολισμένο στη διαμόρφωση ανθρώπων ικανών να θέτουν ενεργητικά στόχους, να κρίνουν και να επιλέγουν πληροφορίες και να τις χρησιμοποιούν αποτελεσματικά: Ανθρώπους που “ξέρουν πώς να μαθαίνουν”.

6 Διαδικασία μάθησης-Το «όραμα» Συμβατικό Περιβάλλον Ο διδάσκων μεταδότης γνώσεων Ο μαθητής είναι παθητικός (δασκαλοκεντρική προσέγγιση) εργαστηριακή άσκηση και εποπτικά μέσα σπανίζουν Κυριαρχεί το περιβάλλον χαρτί μολύβι - κιμωλιοπίνακας Επιθυμητό Περιβάλλον Ο διδάσκων διαμεσολαβητής Ο μαθητής παρακινείται να είναι δρων (μαθητοκεντρική προσέγγιση) εργαστηριακή άσκηση και εποπτικά μέσα σε προνομιούχο θέση ο υπολογιστής εντάσσεται στη διδασκαλία διερεύνηση μέσω προσομοιώσεων & μοντελοποιήσεων πολύπλοκες δραστηριότητες πολλαπλές αναπαραστάσεις Πώς μαθαίνουν; Πώς μαθαίνουν; Συνθήκες

7 Διαδικασία μάθησης-Το «όραμα» Σημερινό Περιβάλλον Ό,τι από παράδοση επινοήθηκε να μαθαίνουν σε περιβάλλον χαρτί - μολύβι Απουσιάζει η διασύνδεση των γνώσεων Επιθυμητό Περιβάλλον Προσεγγίζοντας διερευνητικά μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν Επιβάλλεται η διαθεματικότητα στα γνωστικά αντικείμενα Τι μαθαίνουν Τι μαθαίνουν; Περιεχόμενο

8 Διαδικασία μάθησης-Το «όραμα» Σημερινό Περιβάλλον Η μάθηση περιορίζεται στο σχολείο Η επικοινωνία μεταξύ των μαθητών δε θεωρείται αναγκαία Η εργασία σε ομάδες δε θεωρείται αναγκαία Επιθυμητό Περιβάλλον Είναι εφικτή η επικοινωνία μεταξύ των μαθητών διαφορετικών σχολείων (κοινότητες μάθησης με χρήση διαδικτύου) Επιβάλλεται η εργασία σε ομάδες Με ποιον μαθαίνουν Με ποιον μαθαίνουν - Πολλαπλότητα διδακτικών προσεγγίσεων

9 Σύγκριση μοντέλων για την εκπαίδευση Έλεγχος: περιορίζει και καλουπώνει τη ροή πληροφορίας, άρα και τις ανθρώπινες διασυνδέσεις  απομακρύνει τους ανθρώπους  μικρή δυνατότητα επιρροής και ανάπτυξης Δέσμευση: διατηρεί τη δράση ανεξάρτητα από τον έλεγχο  Δίνει δυνατότητα διαπραγμέτευσης, ερμηνείας και δημιουργίας της γνώσης, θέτει εμπόδια, θεωρεί την ασάφεια και την αμφιταλάντευση ως νόμιμα και θεμιτά, ο εκπαιδευτικός προκαλεί και διευκολύνει

10 Θεώρηση εκπαιδευτικού Εξέλιξη από:  τεχνικό διεκπεραιωτή προδιαγεγραμμένης ύλης και μεθόδου διδασκαλίας αιτιολόγηση επίδοσης εκπαιδευτικού με βάση το κατά πόσο η εφαρμογή πέτυχε τους στόχους της Σε:  δημιουργό και αναδιοργανωτή προσωπικής παιδαγωγικής σε σχέση με την κοινωνία της τάξης και την ευρύτερη κοινωνία

11 Καινοτομία και ρόλος εκπαιδευτικού  Διάσταση μεταξύ “γραφειοκρατικής” και “αναστοχαστικής” αλλαγής της ύλης και της διδακτικής μεθοδολογίας  Ο εκπαιδευτικός εξελίσσεται με το να προσπαθεί να ερμηνεύσει και να κατανοήσει το μαθησιακό περιβάλλον καθώς δρα μέσα σε αυτό

12 Καινοτομία και ρόλος εκπαιδευτικού Ο ρόλος του διδάσκοντα αναβαθμίζεται: γίνεται  ο εμπνευστής και συγγραφέας του εκπαιδευτικού σεναρίου, βάσει του οποίου οι μαθητές θα προχωρήσουν στη διερεύνηση.  ο καθοδηγητής, παραμένοντας πρωταγωνιστής, γιατί χωρίς το δάσκαλο … fη αναζήτηση μπορεί να γίνει άσκοπη και αναποτελεσματική, fη ανακάλυψη λάθος και  η συλλογικότητα να καλύπτει την ατομική ανευθυνότητα.

13 Εργαλεία Νέων Τεχνολογιών: Εργαλεία Νέων Τεχνολογιών: καταλύτες για ανάπτυξη ικανοτήτων Γραπτή έκφραση Συμβολική έκφραση και πειραματισμός Ελεύθερο σχέδιο Δημιουργία και κατανόηση μοντέλων Διεξαγωγή πειραμάτων Διαχείριση πληροφορίας Επικοινωνία Έλεγχος μηχανισμών

14 Μικρόκοσμοι εστιασμένα υπολογιστικά περιβάλλοντα βασισμένα σε κανόνες ενσωματώνουν ένα συναφές εννοιολογικό πλαίσιο μέσα στο οποίο ο μαθητής πειραματίζεται, εξερευνά και δημιουργεί βασίζονται στην έννοια της ανταπόκρισης του υπολογιστή και χαρακτηρίζονται από αναπαραστάσεις εννοιών, αντικειμένων και φαινομένων στην οθόνη

15 Εργαλεία Υπολογιστικών και Δικτυακών Τεχνολογιών για τη μάθηση της Χημείας συμβολική έκφραση και πειραματισμός χειρισμός πολλαπλών αναπαραστάσεων δυναμικός χειρισμός προσομοιωμάτων μελέτη επίδρασης παραμέτρων διαχείρηση πειραματικών δεδομένων για δημιουργία διαγραμμάτων

16 Ειδικότερα  στη συμβολική έκφραση και διερεύνηση νοητικών πεδίων με λογικομαθηματικό χαρακτήρα.  στον πειραματισμό με προσομοιωτές εργαστηρίων, φαινομένων και καταστάσεων: ειδικά για διαδικασίες πολύ δαπανηρές, επικίνδυνες, πολύ γρήγορες ή πολύ αργές.  Αναπαραστάσεις στο μικροσκοπικό - μοριακό επίπεδο ή σε εξιδανικευμένες μοντελοποιήσεις, με πολλές παραδοχές που συχνά εμπεριέχουν φανταστικές οντότητες (ιδανικά αέρια, κρούσεις χωρίς τριβές, τροχιακά, δεσμοί, δομές συντονισμού κ.ά.)

17 Ειδικότερα Ειδικότερα (συνέχεια)  Δυνατότητα πολλαπλής επανάληψης του πειράματος κάτω από διαφορετικές συνθήκες και τροποποιώντας παραμέτρους (αδύνατο κατά την εκτέλεση των πειραμάτων επίδειξης).  στη δυνατότητα σύνδεσης στοιχείων του εξωτερικού περιβάλλοντος με τον υπολογιστή, με τη βοήθεια συσκευών λήψης δεδομένων (αισθητήρες) από εργαστηριακά πειράματα, κατορθώνουν τη μεταφορά, ψηφιοποίηση, επεξεργασία και τελική διαγραμματική, συνήθως, παρουσίαση των πειραματικών δεδομένων.

18 Για τις ανάγκες της διδασκαλίας στη διάθεσή μας εύχρηστα εκπαιδευτικά λογισμικά όπως: Molecular Dynamics ΑctivChemistry Modellus Χη.Πο.Λο Δημόκριτος Συγκεκριμένες εφαρμογές (applets) σε διάφορες πύλες του διαδικτύου. κ.ά


Κατέβασμα ppt "«Διδασκαλία Χημείας στη Β/βαθμια Εκπαίδευση με την υποστήριξη εύχρηστων εκπαιδευτικών λογισμικών» Α. Γ ΕΩΡΓΙΑΔΟΥ Δρ. Α. Γ ΕΩΡΓΙΑΔΟΥ Ενδοσχολική Επιμόρφωση."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google