Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΘΗΚΕΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΘΗΚΕΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΘΗΚΕΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΘΗΚΕΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ Χειμερινό Τετράμηνο 2006

2 Ισραήλ και Εκκλησία – Η εκπλήρωση των διαθηκών στον Χριστό
Κυριακή, 17 Δεκεμβρίου 2006 Ισραήλ και Εκκλησία – Η εκπλήρωση των διαθηκών στον Χριστό

3 Α. Τι γίνεται με τις υποσχέσεις της Παλαιάς Διαθήκης για την αποκατάσταση του λαού Ισραήλ;

4 Δύο γραμμές ερμηνείας των υποσχέσεων της ΠΔ
Δύο γραμμές ερμηνείας των υποσχέσεων της ΠΔ Πνευματική ερμηνεία Η Παλαιά Διαθήκη ερμηνεύεται υπό το πρίσμα της Καινής Διαθήκης Εκπλήρωση των υποσχέσεων της Παλαιάς Διαθήκης στον πνευματικό Ισραήλ, την Εκκλησία Οι υποσχέσεις έχουν στο μεγαλύτερο μέρος εκπληρωθεί εν Χριστώ Κυριολεκτική ερμηνεία Η Παλαιά Διαθήκη ερμηνεύεται χωρίς την οπτική της Καινής Διαθήκης Εκπλήρωση των υποσχέσεων στον φυσικό Ισραήλ Οι υποσχέσεις θα εκπληρωθούν στο μέλλον

5 Δύο γραμμές ερμηνείας των υποσχέσεων της ΠΔ
Δύο γραμμές ερμηνείας των υποσχέσεων της ΠΔ Πνευματική ερμηνεία Η Γη της Επαγγελίας βρίσκει την εκπλήρωσή της στη Νέα Γη. Η Ιερουσαλήμ ως αγία πόλη βρίσκει την εκπλήρωσή της στην επουράνιο Ιερουσαλήμ. Η ανέγερση του ναού εκπληρώθηκε στον Χριστό. Η βασιλεία του Θεού πνευματική και αόρατη. Ορατή στη νέα γη. Κυριολεκτική ερμηνεία Η Γη της Επαγγελίας είναι η Παλαιστίνη και θα δοθεί στον φυσικό Ισραήλ. Η Ιερουσαλήμ θα είναι η πρωτεύουσα του Ισραήλ. Ο ναός θα ξανακτιστεί στη Σιών. Η βασιλεία θα είναι ορατή στην Ιερουσαλήμ.

6 Δύο γραμμές ερμηνείας των υποσχέσεων της ΠΔ
Δύο γραμμές ερμηνείας των υποσχέσεων της ΠΔ Θεωρία της μίας διαθήκης Θεωρία του ενός λαού του Θεού: η εκκλησία είναι ο νέος Ισραήλ Η εκκλησία ξεκινά από τον Αδάμ και τον Ισραήλ Εκκλησία: η αιώνια νύμφη Άποψη του παραδοσιακού χριστιανισμού Θεωρία των οικονομιών Θεωρία των δύο λαών του Θεού: Ισραήλ και Εκκλησίας Η εκκλησία ξεκινά την Πεντηκοστή Εκκλησία: μία παρένθεση Άποψη που εμφανίστηκε από το 1830 στον ευαγγελικό χριστιανισμό (Αγγλία – Η.Π.Α.)

7 Πολιτικές εμπλοκές Θεωρία του ενός λαού του Θεού: η εκκλησία είναι ο νέος Ισραήλ και κληρονομεί τις υποσχέσεις Άποψη που σχετίζεται με τον αντισημιτισμό του χριστιανικού κόσμου εκκλησίας μέσα στους αιώνες. Θεωρία των δύο λαών του Θεού Η ακραία θεωρία των οικονομιών σχετίζεται με το σύγχρονο κίνημα του χριστιανικού σιωνισμού

8 Β. Επιλεκτική ανάλυση σε σημεία της πνευματικής ερμηνείας
Β. Επιλεκτική ανάλυση σε σημεία της πνευματικής ερμηνείας

9 Ποια είναι η δική μας άποψη για τον φυσικό Ισραήλ;
Ποια είναι η δική μας άποψη για τον φυσικό Ισραήλ; Τον τιμάμε, διότι πρώτα σε αυτούς δόθηκαν οι υποσχέσεις του Θεού. Τα έθνη σώζονται καθώς εισέρχονται στις ευλογίες που ο Θεός υποσχέθηκε ήδη στον Αβραάμ. Ο Ισραήλ είναι η ελιά στην οποία εγκεντρισθήκαμε εμείς τα έθνη (Ρωμ. ια’). Ο Θεός έχει ακόμη σχέδια για τον λαό Ισραήλ Αγαπάμε τον φυσικό λαό Ισραήλ και προσευχόμαστε για τη σωτηρία του εν Χριστώ Αναγνωρίζουμε ότι χωρίς τον Χριστό δεν έχουν σωτηρία ούτε αποτελούν λαό του Θεού.

10 Ωστόσο, ταυτοχρόνως αναγνωρίζουμε
Ότι η βασιλεία έχει αφαιρεθή από τον άπιστο Ισραήλ: «Διά τούτο λέγω προς υμάς ότι θέλει αφαιρεθή αφ' υμών η βασιλεία του Θεού και θέλει δοθή εις έθνος κάμνον τους καρπούς αυτής·» Ματθ. κα’ 43 Ότι μόνον εν Χριστώ γίνεται κανείς εκλεκτός και αληθινός λαός του Θεού (Ρωμ. β’ 28-29, Γαλ. ε’ 15-16, Εφεσ. α’ 4) Ότι η διαθήκη του Θεού και η ευλογία του Θεού ισχύει μόνον εν Χριστώ. (Β’ Κορ. α’ 20). Ότι ο Θεός έχει σχέδια για όλους τους λαούς, κατά την υπόσχεσή του στον Αβραάμ. (Γεν. ιβ’ 3)

11 Η πίστη μας : Η εκπλήρωση των διαθηκών στον Χριστό
Ο Χριστός είναι ο δεύτερος Αδάμ (Α’ Κορ. ιε’ 47) Ο Χριστός είναι το σπέρμα του Αβραάμ (Γαλ. γ’ 16) Ο Χριστός είναι ο αληθινός Ισραήλ (Ησαΐας μδ’ 1-2 και νβ’ 13 και νγ’) Ο Χριστός είναι ο νέος Μωυσής (Δευτ. ιη’ 15) Ο Χριστός είναι ο υιός Δαβίδ (Ματθ. α’ 1)

12 Η πίστη μας: Η εκπλήρωση των τύπων στον Χριστό
Η πνευματική πραγματικότητα εν Χριστώ παίρνει τη θέση των εξωτερικών τύπων Η περιτομή – η αναγέννηση Ο Αμνός του Θεού – ο Εσταυρωμένος Το μάννα στην έρημο – ο Άρτος της ζωής Ο Ναός Σολομώντος – το σώμα του Χριστού Ο Νόμος στις πλάκες – Ο Χριστός εντός μας Η Παλαιστίνη – Η νέα γη Η επίγεια Σιών - Η επουράνια Σιών

13 Η επουράνιος Ιερουσαλήμ, εκπλήρωση της επίγειας
«αλλά προσήλθετε εις όρος Σιών και εις πόλιν Θεού ζώντος, την επουράνιον Ιερουσαλήμ, και εις μυριάδας αγγέλων, εις πανήγυριν και εκκλησίαν πρωτοτόκων καταγεγραμμένων εν τοις ουρανοίς, και εις Θεόν κριτήν πάντων, και εις πνεύματα δικαίων οίτινες έλαβον την τελειότητα, και εις νέας διαθήκης μεσίτην Ιησούν, και εις αίμα καθαρισμού το οποίον λαλεί καλήτερα παρά το του Άβελ». Εβρ. ιβ’ 22-24

14 Η επουράνιος Ιερουσαλήμ, εκπλήρωση της επίγειας
«Τα οποία είναι κατά αλληγορίαν· διότι αύται είναι αι δύο διαθήκαι, μία μεν από του όρους Σινά, η γεννώσα προς δουλείαν, ήτις είναι η Άγαρ. Διότι το Άγαρ είναι το όρος Σινά εν τη Αραβία, και ταυτίζεται με την σημερινήν Ιερουσαλήμ, είναι δε εις δουλείαν μετά των τέκνων αυτής· η δε άνω Ιερουσαλήμ είναι ελευθέρα, ήτις είναι μήτηρ πάντων ημών». Γαλ. δ’ 24-26

15 Η επουράνιος Ιερουσαλήμ, εκπλήρωση της επίγειας
Εν πίστει απέθανον ούτοι πάντες, μη λαβόντες τας επαγγελίας, αλλά μακρόθεν ιδόντες αυτάς και πεισθέντες και εγκολπωθέντες και ομολογήσαντες ότι είναι ξένοι και παρεπίδημοι επί της γης. Διότι οι λέγοντες τοιαύτα δεικνύουσιν ότι ζητούσι πατρίδα. Και εάν μεν ενεθυμούντο εκείνην, εξ ης εξήλθον, ήθελον ευρεί καιρόν να επιστρέψωσι· τώρα όμως επιθυμούσι καλητέραν, τουτέστιν επουράνιον. Διά τούτο ο Θεός δεν επαισχύνεται αυτούς να λέγηται Θεός αυτών, διότι ητοίμασε δι' αυτούς πόλιν». Εβρ. ια’ 13-16

16 Η ενότητα του λαού του Θεού
«Δεν είναι πλέον Ιουδαίος ουδέ Έλλην, δεν είναι δούλος ουδέ ελεύθερος, δεν είναι άρσεν και θήλυ· διότι πάντες σεις είσθε εις εν Χριστώ Ιησού·» Γαλ. γ’ 28 «… εν τω μυστηρίω του Χριστού γνώσιν μου, το οποίον εν άλλαις γενεαίς δεν εγνωστοποιήθη εις τους υιούς των ανθρώπων, καθώς τώρα απεκαλύφθη διά Πνεύματος εις τους αγίους αυτού αποστόλους και προφήτας, να ήναι τα έθνη συγκληρονόμα και σύσσωμα και συμμέτοχα της επαγγελίας αυτού εν τω Χριστώ διά του ευαγγελίου,» Εφεσ. γ’ 3-6

17 Η ενότητα του λαού του Θεού
«Διότι αυτός είναι η ειρήνη ημών, όστις έκαμε τα δύο εν και έλυσε το μεσότοιχον του φραγμού, καταργήσας την έχθραν εν τη σαρκί αυτού, τον νόμον των εντολών των εν τοις διατάγμασι, διά να κτίση εις εαυτόν τους δύο εις ένα νέον άνθρωπον, φέρων ειρήνην, και να συνδιαλλάξη αμφοτέρους εις εν σώμα προς τον Θεόν διά του σταυρού, θανατώσας δι' αυτού την έχθραν. Και ελθών εκήρυξεν ευαγγέλιον ειρήνης εις εσάς τους μακράν και εις τους πλησίον, διότι δι' αυτού έχομεν αμφότεροι την είσοδον προς τον Πατέρα δι' ενός Πνεύματος. Άρα λοιπόν δεν είσθε πλέον ξένοι και πάροικοι αλλά συμπολίται των αγίων και οικείοι του Θεού» Εφεσ. β’ 14-19

18 Η ενότητα του λαού του Θεού
ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ: «και σεις θέλετε είσθαι εις εμέ βασίλειον ιεράτευμα και έθνος άγιον. Ούτοι είναι οι λόγοι, τους οποίους θέλεις ειπεί προς τους υιούς Ισραήλ». Έξοδος ιθ’ 6 ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ: «σεις όμως είσθε γένος εκλεκτόν, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιον, λαός τον οποίον απέκτησεν ο Θεός, διά να εξαγγείλητε τας αρετάς εκείνου, όστις σας εκάλεσεν εκ του σκότους εις το θαυμαστόν αυτού φώς·» Α’ Πέτρου β’ 9

19 Γ. Το σημερινό κράτος του Ισραήλ αποτελεί εκπλήρωση των υποσχέσεων της Παλαιάς Διαθήκης για αποκατάσταση του Ισραήλ;

20 Οι γνώμες διίστανται ΝΑΙ ΟΧΙ
Μετριοπαθείς της θεολογίας των οικονομιών (όχι οπωσδήποτε με άνευ όρων υποστήριξη) Ακραίοι της θεωρίας των οικονομιών: Χριστιανοί Σιωνιστές (άνευ όρων υποστήριξη) Εβραίοι Σιωνιστές ΟΧΙ Χριστιανοί της πνευματικής ερμηνείας των υποσχέσεων Εβραίοι υπερ-ορθόδοξοι (Neitura Karta: μόνον ο Μεσσίας μπορεί να ιδρύσει κράτος του Ισραήλ αποδεκτό από τον Θεό)

21 Οι ακραίοι της θεωρίας των οικονομιών: Χριστιανοί Σιωνιστές
Στηρίζουν όλη την εσχατολογία τους στην ίδρυση του κράτους του Ισραήλ το Θεωρούν ότι τότε άρχισε να μετρά το προφητικό ρολόι του Θεού. Συνδέουν την ευλογία και την κατάρα με την υποστήριξη ή όχι του κράτους του Ισραήλ. Έχουν πολύ αρνητική άποψη για τους Παλαιστίνιους και τους Άραβες.

22 Οι Χριστιανοί Σιωνιστές
Έχουν συμπήξει ιεραποστολικές και πολιτικές οργανώσεις για την υποστήριξη του κράτους του Ισραήλ, ειδικά μετά το Υποστηρίζουν οικονομικά την παλιννόστηση Εβραίων από την ανατολική Ευρώπη στο Ισραήλ. Υποστηρίζουν οικονομικά τον εποικισμό με Εβραίους εποίκους της παλαιστινιακής Δυτικής Όχθης του Ιορδάνη.

23 Οι Χριστιανοί Σιωνιστές
Εργάζονται για τη διεθνή αναγνώριση της Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσας του Ισραήλ (αν και είναι μήλο της έριδος ως ιερή πόλη για τρεις θρησκείες). Υποστηρίζουν οικονομικά το σχέδιο ανέγερσης του ναού στη Σιών. Συνεργάζονται για τον σκοπό αυτό με πολιτικούς ηγέτες.

24 Οι Χριστιανοί Σιωνιστές
Διαδηλώνουν απαιτώντας άνευ όρων υποστήριξη στο κράτος του Ισραήλ. Σαμποτάρουν τις ειρηνευτικές διαδικασίες, γιατί οποιαδήποτε υποχώρηση θα σήμαινε γι’ αυτούς συμβιβασμό για τις υποσχέσεις του Θεού (γραμμή Ευφράτη!!!).

25 Σημερινά προβλήματα για την εκκλησία
Σημερινά προβλήματα για την εκκλησία Το μεσανατολικό αποτελεί εδώ και δεκαετίες ανίατη παγκόσμια πληγή και αιτία αδιάκοπων πολέμων. Αποτελεί την καρδιά της διαμάχης ανάμεσα στον χριστιανισμό και το Ισλάμ, και τη ρίζα της σημερινής «τρομοκρατίας». Η στάση του χριστιανικού κόσμου έχει αντίκτυπο στο ευαγγέλιο. Μεγάλο παγκόσμιο όπλο ευαγγελισμού: μια ειρηνοποιός εκκλησία. Οι τελευταίοι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή δημιούργησαν μεγάλα προβλήματα στην εκκλησία, τόσο στο Ιράκ όσο και στην Τουρκία.

26 Η έκκληση των χριστιανών της Μέσης Ανατολής
Υπάρχουν 13 εκατομμύρια Άραβες χριστιανοί όλων των δογμάτων στη Μέση Ανατολή (Συμβούλιο Εκκλησιών Μέσης Ανατολής, MECC). Ζητούν τη βοήθεια των εκκλησιών για την ειρηνική διευθέτηση του μεσανατολικού, που ταλανίζει τις εκκλησίες τους. Ζητούν την καταδίκη του χριστιανικού σιωνισμού, που ρίχνει λάδι στη φωτιά και δημιουργεί προβλήματα στη διάδοση του ευαγγελίου ανάμεσα στους Άραβες.

27 Δ. Σε ποιον ανήκει η Παλαιστίνη;
Δ. Σε ποιον ανήκει η Παλαιστίνη;

28 Σε ποιον ανήκε η Γη; Η γη ανήκε στον Θεό. Ο Θεός την έδωσε στους Ισραηλίτες με τον όρο της υπακοής. «Και η γη δεν θέλει πωλείσθαι εις απαλλοτρίωσιν· διότι ιδική μου είναι η γή· διότι σεις είσθε ξένοι και πάροικοι έμπροσθέν μου». (Λευιτ. κε’ 23) «Μη μιαίνεσθε […] διά να μη σας εξεμέση η γη, όταν μιάνητε αυτήν, καθώς εξήμεσε τα έθνη τα προ υμών». Λευιτ. ιη’ 24-30 «Αλλ' εάν δεν υπακούσης εις την φωνήν Κυρίου του Θεού σου, […] θέλεις διασκορ-πισθή εις πάντα τα βασίλεια της γης».Δευτ. κη’

29 Η στάση του Αβραάμ Η γη του δόθηκε από τον Θεό ως υπόσχεση στο πλαίσιο της διαθήκης, αν και όχι εξαρχής. Δεν εκδιώκει ωστόσο τους Χαναναίους. Γίνεται γείτονάς τους και συγκατοικεί μαζί τους. Μάλιστα πληρώνει τον Εφρών τον Χετταίο, για να αγοράσει γη ώστε να θάψει τη γυναίκα του (Γεν. κγ’).

30 Η στάση του Μωυσή Τι προέβλεπε ο νόμος για το πώς πρέπει κανείς να φέρεται στους ξένους; Θρησκευτικά προνόμια (συμμετοχή στα Σάββατα, στις εορτές, στις θυσίες) Κοινωνικά προνόμια (συμμετοχή σε κοινωνικά προγράμματα για τους ενδεείς μαζί με χήρες και ορφανά) Νομικά προνόμια (συμμετοχή στις πόλεις καταφυγίου, στην ισότητα των μισθών, προστασία από καταπίεση, πρόσβαση στα δικαστήρια, γενικά ίση μεταχείριση από τον νόμο).

31 Η στάση του Ιησού του Ναυή
Αν και υπάρχουν ολοκαυτώματα τριών πόλεων (Γαι, Ιεριχώ και Αζώρ), δεν υπάρχει συνολική γενοκτονία των Χαναανιτών ούτε συνολική εκδίωξή τους. Τιμά τη συνθήκη με τους Γαβαωνίτες, μολονότι τον εξαπάτησαν (Ιησ. Ναυή θ’). Οι θεϊκές εντολές που έχει ο Ιησούς του Ναυή εναντίον των Χαναναίων σχετίζονται με το ξεχείλισμα της ειδωλολατρίας τους. Σήμερα δεν μπορεί κανείς να θεωρεί τους Παλαιστινίους ως Χαναναίους, αφού είναι απόλυτα μονοθεϊστές (είτε μουσουλμάνοι, είτε χριστιανοί).

32 Η στάση του Ιησού Χριστού και των αποστόλων
Η γη ανήκε δικαιωματικά στους Εβραίους. Όχι στους Ρωμαίους. Ποια είναι όμως η στάση του Ιησού Χριστού απέναντι στις δυνάμεις κατοχής; Γιατί ο Χριστός δεν υποστήριξε τους Ζηλωτές, που επεδίωκαν την απελευθέρωση της γης από τους Ρωμαίους διά της βίας;

33 Το σημερινό πρόβλημα Η βίαιη κατοχή της γης που συνοδεύεται από εχθροπραξίες Εις βάρος Παλαιστινίων: εκτοπισμοί, ισοπεδώσεις εκατοντάδων οικισμών, κοινωνικός αποκλεισμός, γκετοποίηση, καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αυθαίρετες συλλήψεις, άσκηση κρατικής βίας, εκτελέσεις κ.ά. Εις βάρος Ισραηλιτών: Τρομοκρατία, ανατινάξεις, φόνοι αθώων πολιτών, έλλειψη ασφάλειας

34 Αίτημα προς τους χριστιανούς
Να προσεύχονται και να αγωνίζονται για την ειρήνη. Αίτημα για αρμονική και ειρηνική συνύπαρξη Ισραήλ και Αράβων Αίτημα για κοινωνική δικαιοσύνη και ισότητα στο Ισραήλ/Παλαιστίνη

35 Ποιος θα κληρονομήσει την γη;
Μακάριοι οι πραείς, διότι αυτοί θέλουσιν κληρονομήσει την γην. (Ψαλμ. λζ’ 11 και Ματθ. ε’ 5). Μακάριοι οι ειρηνοποιοί, διότι αυτοί θέλουσιν ονομασθεί υιοί Θεού.

36 Προσευχή και περισυλλογή
Δέηση στον Θεό για τη σωτηρία του Ισραήλ Δέηση στον Θεό για τη σωτηρία των Παλαιστινίων και Αράβων Δέηση για την ειρηνική τους συνύπαρξη

37 Βιβλιογραφία Gary M. Burge, Whose Land? Whose Promise? (2003)
Stephen Sizer, Christian Zionism (2004) Αστήρ της Ανατολής, τεύχος Σεπτεμβρίου 2006


Κατέβασμα ppt "ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΘΗΚΕΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google