Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Κέντρο Υποστήριξης Τεχνολογιών Πληροφορικής 1 Υπηρεσίες Κέντρου Υποστήριξης Τεχνολογιών Πληροφορικής ΚΥΤΠ (1) Η.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Κέντρο Υποστήριξης Τεχνολογιών Πληροφορικής 1 Υπηρεσίες Κέντρου Υποστήριξης Τεχνολογιών Πληροφορικής ΚΥΤΠ (1) Η."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Κέντρο Υποστήριξης Τεχνολογιών Πληροφορικής 1 Υπηρεσίες Κέντρου Υποστήριξης Τεχνολογιών Πληροφορικής ΚΥΤΠ (1) Η πλειονότητα των υπηρεσιών του ΚΥΤΠ παρέχεται μέσω της πύλης: https://web.itc.auth.gr https://web.itc.auth.gr 1.Τεχνική υποστήριξη σε θέματα πληροφορικής 2.Διανομή κοινόχρηστου λογισμικού 3.Υποστήριξη του κατανεμημένου υπολογιστικού συστήματος AFS και κεντρικού Samba server 4.Υποστήριξη εργαστηρίων πληροφορικής ΑΠΘ 5.Διαχείριση & εποπτεία της Κεντρικής Νησίδας Η/Υ 6.Κεντρικό backup ΑΠΘ 7.Παρακολούθηση κεντρικών συμβολαίων συντήρησης εξοπλισμού 8.Δανεισμός εξοπλισμού 9.Κεντρικές υπηρεσίες απομακρυσμένης διαχείρισης υπολογιστικών συστημάτων

2 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Κέντρο Υποστήριξης Τεχνολογιών Πληροφορικής 2 Υπηρεσίες του ΚΥΤΠ (2) 10.Παρακολούθηση συμβολαίων συντήρησης και παραγωγικής λειτουργίας των Γραμματειών 11.Πρόσβαση σε κεντρικά υπολογιστικά συστήματα (Terminal Services, Sunrays) 12.Εκπαιδευτικές δράσεις / σεμινάρια 13.Υποστήριξη υποδομής και υπηρεσιών Ηλεκτρονικού Πανεπιστημίου ΑΠΘ (φοιτητική μέριμνα) 14.Υποστήριξη της Διοίκησης του ΑΠΘ σε θέματα κεντρικών στατιστικών και αναφορών ακαδημαϊκών στοιχείων (Τμήμα Σπουδών, Τμήμα Ευρωπαϊκών Σπουδών, ECTS, Diploma Supplement, κλπ.)

3 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Κέντρο Υποστήριξης Τεχνολογιών Πληροφορικής Συγχρηματοδότηση από το Ε.Π. Κοινωνία της ΠληροφορίαςΕ.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας 3 Υπηρεσίες Φοιτητών από το Internet Οι φοιτητές μπορούν από οποιοδήποτε σημείο του διαδικτύου: να δουν με ασφάλεια τη βαθμολογία τους να κάνουν δηλώσεις μαθημάτων να ζητήσουν πιστοποιητικά να βρουν στοιχεία για όλα τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα που προσφέρονται από το ΑΠΘ να βρουν στοιχεία για τα προγράμματα εξετάσεων να βρουν στοιχεία για το πρόγραμμα σπουδών τους να αποκτήσουν email από το internet χωρίς επίσκεψη στο Κέντρο Δικτύου (πιστοποιητικό OTP από τη Γραμματεία τους και στα ελληνικά και στα αγγλικά για τους ανταλλαγής)

4 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Κέντρο Υποστήριξης Τεχνολογιών Πληροφορικής Συγχρηματοδότηση από το Ε.Π. Κοινωνία της ΠληροφορίαςΕ.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας 4 Υπηρεσίες Φοιτητών από το Internet Στο τέλος του 2009 οι υπηρεσίες eUniversity χρησιμοποιούνται από 34.819 χρήστες φοιτητές (πρόσβαση σε βαθμολογίες, ηλεκτρονικές δηλώσεις μαθημάτων, κλπ.) δηλαδή χονδρικά πάνω από το 60% του συνόλου των ενεργών, επι-πτυχίω και λιμναζόντων φοιτητών του ΑΠΘ. Εντός του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009 (2 περίοδοι δηλώσεων) 18.111 δηλώσεις μαθημάτων εξυπηρετήθηκαν ηλεκτρονικά.

5 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Κέντρο Υποστήριξης Τεχνολογιών Πληροφορικής Συγχρηματοδότηση από το Ε.Π. Κοινωνία της ΠληροφορίαςΕ.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας 5 Υπηρεσίες μελών ΔΕΠ από το Internet Τα μέλη ΔΕΠ μπορούν: να αποστέλλουν με ασφάλεια βαθμολογίες από τον Η/Υ του γραφείου τους (με χρήση ψηφιακού πιστοποιητικού) να βρουν στοιχεία των φοιτητών ενός μαθήματος να βρουν αναλυτικά ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία ενός μαθήματος να βρουν αναλυτικά στοιχεία και βαθμούς εξεταστικών περιόδων, κλπ

6 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Κέντρο Υποστήριξης Τεχνολογιών Πληροφορικής Συγχρηματοδότηση από το Ε.Π. Κοινωνία της ΠληροφορίαςΕ.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας 6 Υποστήριξη που παρέχουν τα συστήματα European Credit Transfer & Accumulation System (ECTS) Εξαγωγή ποσοστών (percentiles) Diploma Supplement Αξιολόγηση Διδασκόντων και Προγραμμάτων Σπουδών (ερωτηματολόγια φοιτητών) Εξυπηρέτηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Σπουδών Εξαγωγή σύνθετων στατιστικών στοιχείων από τα Γενικά Μητρώα

7 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Κέντρο Υποστήριξης Τεχνολογιών Πληροφορικής Συγχρηματοδότηση από το Ε.Π. Κοινωνία της ΠληροφορίαςΕ.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας 7 Ασφαλείς διαδικασίες για μέλη ΔΕΠ και Γραμματείες Χρειάζεται κρυπτογραφικό USB token για το login Υπάρχει μονοσήμαντη αντιστοίχηση ενεργειών και προσωπικού Οι υπολογιστές που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο Το ΑΠΘ χρησιμοποιεί σε παραγωγική λειτουργία Υποδομή Δημόσιου Κλειδιού /ψηφιακές υπογραφές για τις διαδικασίες φοιτητικής μέριμνας Το σύνολο των στελεχών ( ~200 άτομα) διοικητικού προσωπικού Γραμματειών διαθέτουν κρυπτογραφική συσκευή για πρόσβαση στις εφαρμογές


Κατέβασμα ppt "Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Κέντρο Υποστήριξης Τεχνολογιών Πληροφορικής 1 Υπηρεσίες Κέντρου Υποστήριξης Τεχνολογιών Πληροφορικής ΚΥΤΠ (1) Η."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google