Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Γραφείο ΣΕΠ Γυμνασίου-Λ.Τ. Νέου Αγιονερίου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Γραφείο ΣΕΠ Γυμνασίου-Λ.Τ. Νέου Αγιονερίου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Γραφείο ΣΕΠ Γυμνασίου-Λ.Τ. Νέου Αγιονερίου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ

2 Γραφείο ΣΕΠ Γυμνασίου-Λ.Τ. Νέου Αγιονερίου Διαδικασία εισαγωγής υποψηφίων Διεξαγωγή πανελληνίων εξετάσεων Υποβολή μηχανογραφικού δελτίου Επεξεργασία στοιχείων Έκδοση αποτελεσμάτων

3 Γραφείο ΣΕΠ Γυμνασίου-Λ.Τ. Νέου Αγιονερίου Επεξεργασία στοιχείων Φθίνουσα κατάταξη των μαθητών σύμφωνα με τα μόρια που έχουν συγκεντρώσει σε πέντε (5) λίστες, μία ανά επιστημονικό πεδίο Πρόσθετες λίστες δημιουργούνται για κάθε σχολή όπου απαιτείται εξέταση σε ειδικό μάθημα

4 Γραφείο ΣΕΠ Γυμνασίου-Λ.Τ. Νέου Αγιονερίου Επεξεργασία στοιχείων Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται ο υποψήφιος με τον μεγαλύτερο Γενικό Βαθμό Πρόσβασης Αν εξακολουθεί να υπάρχει ισοβαθμία, προηγείται ο υποψήφιος με το μεγαλύτερο άθροισμα βαθμών στα δύο μαθήματα αυξημένης βαρύτητας του αντίστοιχου επιστημονικού πεδίου

5 Γραφείο ΣΕΠ Γυμνασίου-Λ.Τ. Νέου Αγιονερίου Πανελλήνιες εξετάσεις Οι πανελλήνιες εξετάσεις και οι βαθμοί που συγκεντρώνονται από αυτές είναι ενδεικτικοί των ικανοτήτων των μαθητών Δείχνουν τι μπορεί να κάνει ο μαθητής

6 Γραφείο ΣΕΠ Γυμνασίου-Λ.Τ. Νέου Αγιονερίου Μηχανογραφικό δελτίο Το μηχανογραφικό δελτίο είναι ενδεικτικό των κλάδων σπουδών που θα επιθυμούσαν να ακολουθήσουν οι μαθητές Δείχνει τι θέλει να κάνει ο μαθητής

7 Γραφείο ΣΕΠ Γυμνασίου-Λ.Τ. Νέου Αγιονερίου Κατάταξη υποψηφίων 17995179831788017700 1765917650 17,5017,45 39,4539,40 Μόρια ΓΒΠ: Μαθήματα βαρύτητας 1 ο Επιστημονικό Πεδίο

8 Γραφείο ΣΕΠ Γυμνασίου-Λ.Τ. Νέου Αγιονερίου Κατάταξη υποψηφίων 1780017700176951769417630176291762817617 Μόρια 4 ο Επιστημονικό Πεδίο

9 Γραφείο ΣΕΠ Γυμνασίου-Λ.Τ. Νέου Αγιονερίου 22 Εισαγωγή υποψηφίων 1 ο Επιστημονικό Πεδίο4 ο Επιστημονικό Πεδίο ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 17995179831788017700 1765917650 222

10 Γραφείο ΣΕΠ Γυμνασίου-Λ.Τ. Νέου Αγιονερίου 222 Εισαγωγή υποψηφίων 1 ο Επιστημονικό Πεδίο4 ο Επιστημονικό Πεδίο ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1780017700176951769417630176291762817617 22

11 Γραφείο ΣΕΠ Γυμνασίου-Λ.Τ. Νέου Αγιονερίου Εισαγωγή υποψηφίων Ο υπολογιστής αριθμεί διαδοχικά 20000 19999 19998 19997 19996

12 Γραφείο ΣΕΠ Γυμνασίου-Λ.Τ. Νέου Αγιονερίου Εισαγωγή υποψηφίων 4 ο Επιστημονικό Πεδίο 1780017700176951769417630176291762817617 17995179831788017700 1765917650 1 ο Επιστημονικό Πεδίο

13 Γραφείο ΣΕΠ Γυμνασίου-Λ.Τ. Νέου Αγιονερίου 22 Εισαγωγή υποψηφίων 1 ο Επιστημονικό Πεδίο4 ο Επιστημονικό Πεδίο ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 17995 222 1.Πολιτικών Μηχανικών 2.Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 3.Ιστορικό - 1 ? ?

14 Γραφείο ΣΕΠ Γυμνασίου-Λ.Τ. Νέου Αγιονερίου Εισαγωγή υποψηφίων 4 ο Επιστημονικό Πεδίο 1780017700176951769417630176291762817617 17995179831788017700 1765917650 1 ο Επιστημονικό Πεδίο ?

15 Γραφείο ΣΕΠ Γυμνασίου-Λ.Τ. Νέου Αγιονερίου 22 Εισαγωγή υποψηφίων 1 ο Επιστημονικό Πεδίο4 ο Επιστημονικό Πεδίο ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 222 17983 1.Παιδαγωγικό 2.Ιστορικό 3.Πολιτικών Μηχανικών 17983 - 1

16 Γραφείο ΣΕΠ Γυμνασίου-Λ.Τ. Νέου Αγιονερίου Εισαγωγή υποψηφίων 4 ο Επιστημονικό Πεδίο 1780017700176951769417630176291762817617 17995179831788017700 1765917650 1 ο Επιστημονικό Πεδίο ?

17 Γραφείο ΣΕΠ Γυμνασίου-Λ.Τ. Νέου Αγιονερίου 22 Εισαγωγή υποψηφίων 1 ο Επιστημονικό Πεδίο4 ο Επιστημονικό Πεδίο ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 212 17880 1.Ιστορικό 2.Πολιτικών Μηχανικών 3.Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 17880 - 1

18 Γραφείο ΣΕΠ Γυμνασίου-Λ.Τ. Νέου Αγιονερίου Εισαγωγή υποψηφίων 4 ο Επιστημονικό Πεδίο 17800177001769517694176301762917628 179951788017700 1765917650 1 ο Επιστημονικό Πεδίο ?

19 Γραφείο ΣΕΠ Γυμνασίου-Λ.Τ. Νέου Αγιονερίου - 122 Εισαγωγή υποψηφίων 1 ο Επιστημονικό Πεδίο4 ο Επιστημονικό Πεδίο ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 112 17800 1.Πολιτικών Μηχανικών 2.Θεολογικό 3.Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 17800

20 Γραφείο ΣΕΠ Γυμνασίου-Λ.Τ. Νέου Αγιονερίου Εισαγωγή υποψηφίων 4 ο Επιστημονικό Πεδίο 178001770017695176941763017629 1799517700 1765917650 1 ο Επιστημονικό Πεδίο ?

21 Γραφείο ΣΕΠ Γυμνασίου-Λ.Τ. Νέου Αγιονερίου 21 Εισαγωγή υποψηφίων 1 ο Επιστημονικό Πεδίο4 ο Επιστημονικό Πεδίο ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 112 17700 1.Πολιτικών Μηχανικών 2.Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 3.Θεολογικό 17700 - 1 ? ?

22 Γραφείο ΣΕΠ Γυμνασίου-Λ.Τ. Νέου Αγιονερίου 21 Εισαγωγή υποψηφίων 1 ο Επιστημονικό Πεδίο4 ο Επιστημονικό Πεδίο ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 112 17700 1.Πολιτικών Μηχανικών 2.Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 3.Θεολογικό 17700 - 1

23 Γραφείο ΣΕΠ Γυμνασίου-Λ.Τ. Νέου Αγιονερίου Πολιτικών Μηχανικών Βάση: 17700 μόρια

24 Γραφείο ΣΕΠ Γυμνασίου-Λ.Τ. Νέου Αγιονερίου Εισαγωγή υποψηφίων 4 ο Επιστημονικό Πεδίο 1770017695176941763017629 1799517700 17659 1 ο Επιστημονικό Πεδίο ?

25 Γραφείο ΣΕΠ Γυμνασίου-Λ.Τ. Νέου Αγιονερίου 20 Εισαγωγή υποψηφίων 1 ο Επιστημονικό Πεδίο4 ο Επιστημονικό Πεδίο ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 112 17700 1.Ιστορικό 2.Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 3.Παιδαγωγικό 17700 - 1 ? ?

26 Γραφείο ΣΕΠ Γυμνασίου-Λ.Τ. Νέου Αγιονερίου Εισαγωγή υποψηφίων 4 ο Επιστημονικό Πεδίο 17695176941763017629 1799517700 17659 1 ο Επιστημονικό Πεδίο ??

27 Γραφείο ΣΕΠ Γυμνασίου-Λ.Τ. Νέου Αγιονερίου 20 Εισαγωγή υποψηφίων 1 ο Επιστημονικό Πεδίο4 ο Επιστημονικό Πεδίο ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 112 17700 1.Ιστορικό 2.Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 17700 - 1 ? ?

28 Γραφείο ΣΕΠ Γυμνασίου-Λ.Τ. Νέου Αγιονερίου Εισαγωγή υποψηφίων 4 ο Επιστημονικό Πεδίο 17695176941763017629 1799517700 17659 1 ο Επιστημονικό Πεδίο ???

29 Γραφείο ΣΕΠ Γυμνασίου-Λ.Τ. Νέου Αγιονερίου 20 Εισαγωγή υποψηφίων 1 ο Επιστημονικό Πεδίο4 ο Επιστημονικό Πεδίο ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 112 17695 1.Πολιτικών Μηχανικών 2.Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 3.Ιστορικό 17695 - 1

30 Γραφείο ΣΕΠ Γυμνασίου-Λ.Τ. Νέου Αγιονερίου Εισαγωγή υποψηφίων 4 ο Επιστημονικό Πεδίο 17695176941763017629 1799517700 17659 1 ο Επιστημονικό Πεδίο ???

31 Γραφείο ΣΕΠ Γυμνασίου-Λ.Τ. Νέου Αγιονερίου 10 Εισαγωγή υποψηφίων 1 ο Επιστημονικό Πεδίο4 ο Επιστημονικό Πεδίο ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 112 17694 1.Πολιτικών Μηχανικών 2.Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 3.Ιστορικό - 1

32 Γραφείο ΣΕΠ Γυμνασίου-Λ.Τ. Νέου Αγιονερίου Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Βάση: 17694 μόρια

33 Γραφείο ΣΕΠ Γυμνασίου-Λ.Τ. Νέου Αγιονερίου Εισαγωγή υποψηφίων 4 ο Επιστημονικό Πεδίο 176941763017629 1799517700 1 ο Επιστημονικό Πεδίο ??

34 Γραφείο ΣΕΠ Γυμνασίου-Λ.Τ. Νέου Αγιονερίου 00 Εισαγωγή υποψηφίων 1 ο Επιστημονικό Πεδίο4 ο Επιστημονικό Πεδίο ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 112 17700 1.Ιστορικό 2.Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 3.Παιδαγωγικό 17700 - 1

35 Γραφείο ΣΕΠ Γυμνασίου-Λ.Τ. Νέου Αγιονερίου Ιστορικό Βάση: 17700 μόρια ΓΒΠ: 17,45 Μαθήματα βαρύτητας: 39,45

36 Γραφείο ΣΕΠ Γυμνασίου-Λ.Τ. Νέου Αγιονερίου Εισαγωγή υποψηφίων 4 ο Επιστημονικό Πεδίο 1763017629 17700 1 ο Επιστημονικό Πεδίο ?

37 Γραφείο ΣΕΠ Γυμνασίου-Λ.Τ. Νέου Αγιονερίου 00 Εισαγωγή υποψηφίων 1 ο Επιστημονικό Πεδίο4 ο Επιστημονικό Πεδίο ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 012 17700 1.Ιστορικό 2.Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 17700

38 Γραφείο ΣΕΠ Γυμνασίου-Λ.Τ. Νέου Αγιονερίου Ισορροπώντας… Δηλώνουμε τα τμήματα στα οποία επιθυμούμε να εισαχθούμε Δηλώνουμε αρκετά τμήματα ώστε να μην βρεθούμε εκτός τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Θέτουμε ξεκάθαρους στόχους

39 Γραφείο ΣΕΠ Γυμνασίου-Λ.Τ. Νέου Αγιονερίου Δημοφιλέστερα τμήματα 1 ης προτίμησης Α/ΑΤμήμαΥποψήφιοι 1.ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ2.223 2.ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ2.016 3.ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ1.825 4.ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ1.814 5.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΕΜΠ1.641 6.ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ1.351 7.ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΙΚ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ1.347 8.ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ1.249 9.ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ1.025 10.ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ982

40 Γραφείο ΣΕΠ Γυμνασίου-Λ.Τ. Νέου Αγιονερίου Δημοφιλέστερα τμήματα 1 ης, 2 ης και 3 ης προτίμησης Α/ΑΤμήμαΥποψήφιοι 1.ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ4.111 2.ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ3.606 3.ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ3.153 4.ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ2.567 5.ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ2.489 6.ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ2.340 7.ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ2.252 8.ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ2.222 9.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΕΜΠ2.155 10.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΙΚ. ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ2.062

41 Γραφείο ΣΕΠ Γυμνασίου-Λ.Τ. Νέου Αγιονερίου Συμπεράσματα Η γρήγορη επαγγελματική αποκατάσταση των δασκάλων κάνει τα παιδαγωγικά τμήματα περιζήτητα Η Σχολή Αστυφυλάκων και οι Νομικές Σχολές είναι πρώτος στόχος για πολλούς υποψηφίους Ο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο διατηρεί την αίγλη του μεταξύ των υποψηφίων του 4 ου Επιστημονικού Πεδίου

42 Γραφείο ΣΕΠ Γυμνασίου-Λ.Τ. Νέου Αγιονερίου Δημοφιλέστερα τμήματα ανεξαρτήτως προτίμησης Α/ΑΤμήμαΥποψήφιοι 1.ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ11.195 2.ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ10.607 3.ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ10.542 4.ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ10.374 5.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & Μ.Μ.Ε. ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ10.302 6.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ10.226 7.ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ10.105 8.ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ9.938 9.ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ9.796 10.ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ9.587

43 Γραφείο ΣΕΠ Γυμνασίου-Λ.Τ. Νέου Αγιονερίου Συμπεράσματα Ο μεγαλύτερος αριθμός υποψηφίων κατευθύνεται προς:  Παιδαγωγική Ακαδημία  Τμήματα Βρεφονηπιοκομίας

44 Γραφείο ΣΕΠ Γυμνασίου-Λ.Τ. Νέου Αγιονερίου Λιγότερο δημοφιλή τμήματα 1 ης, 2 ης και 3 ης προτίμησης Α/ΑΤμήμαΥποψήφιοι 1.ΕΦΑΡΜ. ΞΕΝ. ΓΛΩΣ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚ. ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡ. ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ19 2.ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣ. ΜΕΤΑΦΡ & ΔΙΕΡΜ. ΙΟΝΙΟ - ΕΙΔ. ΙΣΠΑΝΙΚΑ22 3.ΓΕΩΡΓ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΥΔΑΤ. ΠΟΡΩΝ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ39 4.ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ40 5.ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ - ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ43 6.ΙΤΑΛΙΚΗΣ & ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΤΑΛΙΚΗΣ) ΑΘΗΝΑΣ43 7.ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ46 8.ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ47 9.ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ53 10.ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ53

45 Γραφείο ΣΕΠ Γυμνασίου-Λ.Τ. Νέου Αγιονερίου Λιγότερο δημοφιλή τμήματα ανεξαρτήτως προτίμησης Α/ΑΤμήμαΥποψήφιοι 1.ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣ. ΜΕΤΑΦΡ & ΔΙΕΡΜ. ΙΟΝΙΟ - ΕΙΔ. ΙΣΠΑΝΙΚΑ77 2.ΙΤΑΛΙΚΗΣ & ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΤΑΛΙΚΗΣ) ΑΘΗΝΑΣ99 3.ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ105 4.ΙΤΑΛΙΚΗΣ & ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ) ΑΘΗΝΑΣ108 5.ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ169 6.ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ173 7.ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ180 8.ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ)224 9.ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ(ΘΗΛΕΙΣ)232 10.ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ238

46 Γραφείο ΣΕΠ Γυμνασίου-Λ.Τ. Νέου Αγιονερίου Συμπεράσματα Τα τμήματα Ιταλικής και Ισπανικής Φιλολογίας αδυνατούν να προσελκύσουν ικανοποιητικό αριθμό υποψηφίων Ο υψηλός ανταγωνισμός για τα τμήματα Αξιωματικών Σωμάτων φαίνεται να κάνει τους υποψηφίους επιφυλακτικούς Τα τμήματα ΤΕΙ φαίνεται πως είναι πρώτης προτεραιότητας για ελαχίστους υποψηφίους

47 Γραφείο ΣΕΠ Γυμνασίου-Λ.Τ. Νέου Αγιονερίου Τμήματα με περισσότερους εισακτέους φοιτητές Α/ΑΤμήμαΕισακτέοι 1.ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ1195 2.ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ470 3.ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ420 4.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ420 5.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ415 6.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ410 7.ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ400 8.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ400 9.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ400 10.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ390

48 Γραφείο ΣΕΠ Γυμνασίου-Λ.Τ. Νέου Αγιονερίου Συμπεράσματα Πληθώρα θέσεων προσφέρεται σε όσους θέλουν να σπουδάσουν:  Αστυφύλακες  Νομική  Λογιστική

49 Γραφείο ΣΕΠ Γυμνασίου-Λ.Τ. Νέου Αγιονερίου Τμήματα με λιγότερους εισακτέους φοιτητές Α/ΑΤμήμαΕισακτέοι 1.ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΚΗΣ6 2.ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΚΗΣ6 3.ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ7 4.ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΚΗΣ8 5.ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ(ΘΗΛΕΙΣ)9 6.ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ10 7.ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ10 8.ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ(ΘΗΛΕΙΣ)12 9.ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ18 10.ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΣΩΜΑΤΑ19

50 Γραφείο ΣΕΠ Γυμνασίου-Λ.Τ. Νέου Αγιονερίου Συμπεράσματα Οι υποψήφιοι εισάγονται στις σχολές Αξιωματικών Σωμάτων με το σταγονόμετρο Δύσκολη επιλογή είναι και το εμπορικό ναυτικό για όσες υποψήφιες επιδιώκουν να σταδιοδρομήσουν στη ναυσιπλοΐα

51 Γραφείο ΣΕΠ Γυμνασίου-Λ.Τ. Νέου Αγιονερίου Τμήματα με καλύτερο λόγο εισακτέων/υποψηφίους φοιτητές Α/ΑΤμήμαΕισ/Υποψ 1.ΙΤΑΛΙΚΗΣ & ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΤΑΛΙΚΗΣ) ΑΘΗΝΑΣ1/1 2.ΙΤΑΛΙΚΗΣ & ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ) ΑΘΗΝΑΣ1/1 3.ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ1/1 4.ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ1/2 5.ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ1/2 6.ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣ. ΜΕΤΑΦΡ & ΔΙΕΡΜ. ΙΟΝΙΟ - ΕΙΔ. ΙΣΠΑΝΙΚΑ1/3 7.ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ1/3 8.ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ1/3 9.ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ1/3 10.ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ1/3

52 Γραφείο ΣΕΠ Γυμνασίου-Λ.Τ. Νέου Αγιονερίου Συμπεράσματα Η εισαγωγή στα ξενόγλωσσα τμήματα (εκτός της Αγγλικής Φιλολογίας) είναι σχεδόν βεβαία Καλές πιθανότητες υπάρχουν και για τους υποψηφίους των σχολών εμπορικού ναυτικού και των αστυφυλάκων

53 Γραφείο ΣΕΠ Γυμνασίου-Λ.Τ. Νέου Αγιονερίου Τμήματα με χειρότερο λόγο εισακτέων/υποψηφίους φοιτητές Α/ΑΤμήμαΕισ/Υποψ 1.ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ1/112 2.ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ1/111 3.ΠΑΙΔ/ΚΟ ΠΡΟΣΧ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ1/107 4.ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ1/105 5.ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ1/101 6.ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ1/94 7.ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ1/89 8.ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ1/86 9.ΠΑΙΔ/ΚΟ ΔΗΜΟΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ1/84 10.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ1/80

54 Γραφείο ΣΕΠ Γυμνασίου-Λ.Τ. Νέου Αγιονερίου Συμπεράσματα Τα τμήματα Βρεφονηπιοκομίας και Φυσικοθεραπείας ξεχωρίζουν λόγω του μικρού αριθμού εισακτέων και του μεγάλου αριθμού υποψηφίων Υπάρχουν, όμως, διέξοδοι για τις ίδιες σπουδές σε άλλες πόλεις

55 Γραφείο ΣΕΠ Γυμνασίου-Λ.Τ. Νέου Αγιονερίου Εν κατακλείδι… Τα στατιστικά βοηθούν αλλά αποτελεσματικότερη είναι η σωστή προετοιμασία Κάντε τη ζωή των καθηγητών σας δυσκολότερη:  Απαιτήστε περισσότερα  Επιτύχετε υψηλότερους στόχους

56 Γραφείο ΣΕΠ Γυμνασίου-Λ.Τ. Νέου Αγιονερίου καλή επιτυχία!


Κατέβασμα ppt "Γραφείο ΣΕΠ Γυμνασίου-Λ.Τ. Νέου Αγιονερίου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google