Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ERASMUS+ το Ευρω π αϊκό Πρόγραμμα για την Εκ π αίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό (2014-2020) Λευκωσία, 13 Δεκεμβρίου 2014 1.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ERASMUS+ το Ευρω π αϊκό Πρόγραμμα για την Εκ π αίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό (2014-2020) Λευκωσία, 13 Δεκεμβρίου 2014 1."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ERASMUS+ το Ευρω π αϊκό Πρόγραμμα για την Εκ π αίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό (2014-2020) Λευκωσία, 13 Δεκεμβρίου 2014 1

2 Προσδοκίες του Erasmus+ Μεγαλύτερη Ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία Μεγαλύτερη επίδραση στους συμμετέχοντες: άτομα, οργανισμούς, συστήματα Απλοποίηση των διαδικασιών για τους δικαιούχους – πρόγραμμα πιο φιλικό για τους χρήστες, απλοποιημένη οικονομική διαχείριση Συνεργασία μεταξύ των διαφόρων τομέων εκπαίδευσης/ κατάρτισης/Νεολαίας Αποφυγή των υπερκαλύψεων μεταξύ των διαφόρων προγραμμάτων Συνέργεια με άλλους μηχανισμούς χρηματοδότησης 2

3 Η Δομή του Προγράμματος Ένα Ενοποιημένο Πρόγραμμα με τρεις βασικές Δράσεις Ειδικές Δραστηριότητες: - Jean Monnet - Sport KA1 Μαθησιακή Κινητικότητα KA3 Υποστήριξη Μεταρρυθμίσεων Πολιτικής Erasmus+ KA2 Σχέδια Συνεργασίας

4 Βασική Δράση 1 (KA1): Μαθησιακή κινητικότητα ατόμων Επιχορηγούμενες Δραστηριότητες: Κινητικότητα για σπουδές Κινητικότητα για κατάρτιση Κινητικότητα για εργασία Κινητικότητα για διδασκαλία Κινητικότητα για εθελοντική εργασία Κινητικότητα νέων στα πλαίσια ανταλλαγών 4

5 Βασική Δράση 1 (KA1): Μαθησιακή κινητικότητα ατόμων Δικαιούχοι: Προσωπικό: εκπαιδευτικοί, εκπαιδευτές, διευθυντές σχολείων επιθεωρητές, σχολικοί και παιδαγωγικοί σύμβουλοι και άτομα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας (youth workers) Σπουδαστές: Σπουδαστές τριτοβάθμιας (including BA, MA, PhD, joint/double degree students) και τεχνικής/επαγγελματικής Εκπαίδευσης Σπουδαστές επιπέδου Masters: Θα μπορούν να επωφεληθούν από εγγυημένο δάνειο για όλη τη διάρκεια των σπουδών τους Νέοι από ΜΚΟ, τοπικούς φορείς και άτυπες ομάδες: εθελοντισμός και ανταλλαγές νέων Διεθνής κινητικότητα: μεταξύ Ευρωπαϊκών τριτοβάθμιων Ιδρυμάτων και Ιδρυμάτων από χώρες εταίρους (τρίτες χώρες). 5

6 Βασική Δράση 2 (KA2): Συνεργασία για Καινοτομία και Καλές Πρακτικές Επιχορηγούμενες δραστηριότητες: Στρατηγικές Συμπράξεις μεταξύ Ιδρυμάτων εκπαίδευσης/ κατάρτισης ή μεταξύ οργανώσεων νεολαίας και/ή άλλων σχετικών φορέων Μεγάλης κλίμακας συνεργασίες μεταξύ Ιδρυμάτων τριτοβάθμιας/ επαγγελματικής εκπαίδευσης και εταιρειών, ονομαζόμενες ‘Knowledge Alliances’ (HE) και ‘Sector Skills Alliances’ (VET) IT support platforms, όπως eTwinning, EPALE, EYP Διεθνής Διάσταση: ‘Capacity Building Projects’ για τον εκσυγχρονισμό και τη διεθνοποίηση των ιδρυμάτων/ οργανισμών και των συστημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και νεολαίας των χωρών-εταίρων 6

7 Βασική Δράση 3 (ΚΑ3): Υποστήριξη Μεταρρυθμίσεων Πολιτικής Υποστήριξη της προώθησης των Ευρωπαϊκών πολιτικών (ET 2020, EU youth strategy, Bologna and Copenhagen Processes and EU 2020 strategy) Υποστήριξη των Ευρωπαϊκών εργαλείων διαφάνειας (ECTS, ECVET, EQF, Europass, Youthpass, ENQA, ENQAVET, EQAR, NARIC, Eurydice, Euroguidance etc.) Υποστήριξη του διαλόγου με Φορείς ενδιαφερόμενους για την εκπαίδευση, κατάρτιση και νεολαία Υποστήριξη της συνεργασίας με αναγνωρισμένους Διεθνείς οργανισμούς, όπως είναι ο OECD και το Συμβούλιο της Ευρώπης, που διενεργούν μελέτες και αναλύσεις στους τομείς ενδιαφέροντος του Προγράμματος 7

8 Jean Monnet Πρωτολειτούργησε το 1989 και σήμερα έχει επεκταθεί σε 76 χώρες Προωθεί το Ευρωπαϊκό μοντέλο συνεργασίας σε όλο τον κόσμο Νέος στόχος: η συμπερίληψη στοιχείων Ευρωπαϊκού περιεχομένου σε όλα τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών που πιθανόν να επηρεάζονται από Ευρωπαϊκές νομοθεσίες (π.χ. ιατρική) Επιχορηγεί διάφορες δράσεις διδασκαλίας και έρευνας που σχετίζονται με τις Ευρωπαϊκές σπουδές, όπως: –Σχέδια που σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση –Κέντρα Αριστείας –Έδρες Jean Monnet –Ευρωπαϊκές Ενότητες Ένα ίδρυμα μπορεί να υποβάλει αυτόνομα πρόταση χωρίς τη συνεργασία άλλων ιδρυμάτων 8

9 Αθλητισμός (Sport) Στόχοι: Αντιμετώπιση διεθνών προβλημάτων του Τομέα όπως το στήσιμο αγώνων, η χρήση απαγορευμένων ουσιών, η βία, ο ρατσισμός και η μισαλλοδοξία, ιδιαίτερα στο μαζικό αθλητισμό Υποστήριξη της καλής διακυβέρνησης στον αθλητισμό και της διπλής καριέρας για τους αθλητές Προώθηση της κοινωνικής ένταξης, των ίσων ευκαιριών και της υγιεινής ζωής μέσα από τη συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες Επιχορηγούμενες δραστηριότητες: Υποστήριξη Συμπράξεων Υποστήριξη μη κερδοσκοπικών Ευρωπαϊκών Αθλητικών διοργανώσεων Υποστήριξη του διαλόγου με Ευρωπαίους ενδιαφερόμενους για τον Αθλητισμό 9

10 Προϋπολογισμός του Erasmus+ (1/3) Συνολικός Προϋπολογισμός σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, για όλη την περίοδο 2014-20: 14.7 δισεκατομμύρια Ευρώ Προϋπολογισμός για την Κύπρο, για το 2015 για όλους τους τομείς : € 8.162.522 Προϋπολογισμός για την Κύπρο ανά κεφάλαιο: Εκπαίδευση και Κατάρτιση: € 5.953.365 Νεολαία: € 2.209.157 10

11 Προϋπολογισμός του Erasmus+ (2/3) Προϋπολογισμός ανά τομέα Εκπαίδευσης/Κατάρτισης: 1.Σχολική Εκπαίδευση: € 743.617 –ΚΑ1: 186.332 –ΚΑ2: 557.285 2.Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: € 3.041.503 –ΚΑ1: 2.591.504 –ΚΑ2: 450.000 3.Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση: € 1.688.786 –ΚΑ1: 1.234.797 –ΚΑ2: 453.989 4.Εκπαίδευση Ενηλίκων: € 479.459 –ΚΑ1: 29.459 –ΚΑ2: 450.000 11

12 Προϋπολογισμός του Erasmus+ (3/3) Προϋπολογισμός ανά Δράση στον τομέα της Νεολαίας: 1.Κινητικότητα (ΚΑ1) - Ανταλλαγές νέων, Εθελοντισμός και Κινητικότητα ατόμων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας: € 1.662.663 –Κινητικότητα νέων: € 1.419.564 –Κινητικότητα ατόμων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Νεολαίας: € 243.100 2.Στρατηγικές Συμπράξεις (ΚΑ2): € 449.623 εκ των οποίων € 134,887 για ευκαιρίες κατάρτισης σε δραστηριότητες που διοργανώνονται από τις Εθνικές Υπηρεσίες 3. Υποστήριξη Μεταρρυθμίσεων Πολιτικής (ΚΑ3) - Διαρθρωμένος Διάλογος: € 96.871 12

13 Καινοτομίες του Erasmus+ (1/2) Έμφαση στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων και στον αντίκτυπο στα ιδρύματα/οργανισμούς/συστήματα Πλήρης κατάργηση της διαδικασίας χορήγησης ατομικών υποτροφιών – όλες οι αιτήσεις, για όλες τις δράσεις, υποβάλλονται από το ίδρυμα/οργανισμό Κατάργηση των ιδιαιτεροτήτων κάθε τομέα – κοινοί κανονισμοί συμμετοχής για όλους του τομείς Κατάργηση της συγχρηματοδότησης στις πλείστες δράσεις Κατάργηση των Εθνικών πρωτοβουλιών στο τομέα της νεολαίας με σκοπό την ενίσχυση των διακρατικών πρωτοβουλιών Προώθηση της διατομεακής συνεργασίας και της συνεργασίας με τον κόσμο των επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας 13

14 Καινοτομίες του Erasmus+ (2/2) Προώθηση της Διεθνούς συνεργασίας με τη συμμετοχή Ιδρυμάτων/οργανισμών από χώρες εταίρους (τρίτες χώρες) Σχεδόν πλήρης κατάργηση επιχορηγήσεων με βάση τα πραγματικά έξοδα (εκτός στην περίπτωση ατόμων με ειδικές ανάγκες) – εισαγωγή του μοναδιαίου κόστους (unit cost) για όλες τις κατηγορίες εξόδων Ηλεκτρονική υποβολή όλων των προτάσεων – κατάργηση της υποβολής σε έντυπη μορφή – αιτήσεις φιλικές προς το χρήστη – μια ημερομηνία υποβολής κάθε χρόνο (εκτός από τον Τομέα της Νεολαίας που υπάρχουν τρεις καταληκτικές ημερομηνίες) Εισαγωγή διαφόρων ηλεκτρονικών εργαλείων που θα υποστηρίζουν όλη τη διάρκεια ζωής των σχεδίων 14

15 Αποκεντρωμένες Δράσεις Η Διαχείριση γίνεται από τις Εθνικές Υπηρεσίες. Στην Κύπρο: -ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης (για τους τομείς της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης) -Οργανισμός Νεολαίας (για τον τομέα της Νεολαίας) ΚΑ1 – Κινητικότητα για σκοπούς Εκπαίδευσης/ Κατάρτισης (σε όλους τους Τομείς) ΚΑ2 – Στρατηγικές Συμπράξεις (σε όλους τους Τομείς) ΚΑ3 – Διαρθρωμένος Διάλογος (στον Τομέα της Νεολαίας) 15

16 Υποβολή αίτησης Για να υποβάλει αίτηση ένα ίδρυμα/οργανισμός πρέπει να έχει εγγραφεί στο URF (Unique Registration Facility) Απαιτείται ECAS (European Commission Authentication Service) account και μετά PIC (personal identification code – 9 digits) Στο URF χρειάζεται να υποβληθούν (upload): Legal entity form (Νομική Οντότητα, Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου) http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entitie s/legal_entities_en.cfm Financial identification form (Δελτίο τραπεζικών στοιχείων) http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/financial_id/f inancial_id_en.cfm Financial capacity documents, για αιτούμενο ποσό πάνω από 60,000 Ευρώ (δεν ισχύει για δημόσια ιδρύματα/οργανισμούς) – ελεγμένοι λογαριασμοί 16

17 Χρήσιμες Πληροφορίες Πρόσκληση της ΕΕ για υποβολή προτάσεων 2015 Οδηγός του Προγράμματος (Programme Guide) Οδηγός για αξιολόγηση των σχεδίων (Guide for Experts) (τα πιο πάνω δημοσιεύονται/θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα της ΕΕ και στην ιστοσελίδα των Εθνικών Υπηρεσιών) Ιστοσελίδα της ΕΕ: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus- plus/index_en.htmhttp://ec.europa.eu/programmes/erasmus- plus/index_en.htm Ιστοσελίδα των Εθνικών Υπηρεσιών: www.erasmusplus.cywww.erasmusplus.cy Τηλέφωνα Εθνικών Υπηρεσιών: 22448888 (ΙΔΕΠ) και 22402644 (Ο.ΝΕ.Κ.) Facebook των Ε.Υ.: www.facebook.com/diavioumathisis www.facebook.com/erasmusplusyouthcywww.facebook.com/diavioumathisis www.facebook.com/erasmusplusyouthcy 17

18 Βασική Δράση 1 Μαθησιακή κινητικότητα ατόμων 18

19 Δικαίωμα συμμετοχής στην κινητικότητα Δικαίωμα συμμετοχής στην κινητικότητα έχουν εκπαιδευτικοί/εκπαιδευτές/προσωπικό ιδρυμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης: για διδασκαλία ή κατάρτιση (συμμετοχή σε σεμινάρια ή job shadowing) Φοιτητές τριτοβάθμιας και σπουδαστές αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης κατάρτισης (Α-ΕΕΚ): για σπουδές ή κατάρτιση/ εργασία Απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και Α-ΕΕΚ κατά τον πρώτο χρόνο μετά την αποφοίτησή τους: για κατάρτιση/εργασία Άτομα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Νεολαίας (Youth Workers): για κατάρτιση και εκπαίδευση (συμμετοχή σε σεμινάρια, εκπαιδευτικές δραστηριότητες ή job shadowing) νέοι, εθελοντές: για παροχή εθελοντικής εργασίας και συμμετοχή σε ανταλλαγές νέων 19

20 Υποβολή αίτησης για την κινητικότητα Υποβολή μιας αίτησης από κάθε ίδρυμα/οργανισμό για όλα τα είδη κινητικότητας: για εκπαιδευόμενους – όπου ισχύει – και για το προσωπικό Τα τριτοβάθμια ιδρύματα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ξεχωριστή αίτηση για Διεθνή Κινητικότητα (εισερχόμενο – εξερχόμενο προσωπικό και φοιτητές) Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν και από Εθνικές κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχουν τουλάχιστον 3 ιδρύματα/οργανισμοί. Στην αίτηση θα αναφέρεται ο αριθμός κινητικοτήτων, οι χώρες προορισμού και η διάρκεια της κινητικότητας για κάθε χώρα. Το αιτούμενο ποσό θα υπολογίζεται αυτόματα. Ελαστικότητα όσον αφορά αλλαγές στις χώρες προορισμού και τη διάρκεια των κινητικοτήτων. 20

21 Διασφάλιση της ποιότητας στην Κινητικότητα Σχολική Εκπαίδευση/Εκπαίδευση Ενηλίκων/ Επαγγελματική Εκαπαίδευση και Κατάρτιση: Υποβολή Ευρωπαϊκού Σχεδίου Ανάπτυξης στα πλαίσια της αίτησης Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: Συμμετοχή κατόχων Erasmus Charter Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση: Διαπίστευση ιδρυμάτων/οργανισμών, που θα δικαιούνται να υποβάλλουν απλοποιημένη αίτηση συμμετοχής (από το 2016 – υποβολή αίτησης για Charter μέσα στο 2015) Νεολαία (EVS): Κάθε οργάνωση που επιθυμεί να υλοποιήσει σχέδιο στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας, θα πρέπει να διαπιστευθεί έγκαιρα από την Εθνική Υπηρεσία Πρόνοιες για πλήρη αναγνώριση των αποτελεσμάτων (εκπαίδευση/κατάρτιση) της κινητικότητας (Συμφωνίες Εκμάθησης, Europass, Youthapass κλπ.) 21

22 Ευρωπαϊκό Σχέδιο Ανάπτυξης European Development Plan (EDP) (1/2) Το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Ανάπτυξης αποτελεί τη στρατηγική του ιδρύματος/οργανισμού για ανάπτυξη και διεθνοποίηση, το οποίο υποβάλλεται στα πλαίσια της αίτησης για κινητικότητα του προσωπικού του. Σ’ αυτό, περιγράφονται: οι ανάγκες του όσον αφορά την ποιοτική ανάπτυξη και διεθνοποίηση του οι βασικοί τομείς ανάπτυξης που επιδιώκει (πχ. διευθυντικές ικανότητες, ικανότητες προσωπικού, νέοι μέθοδοι διδασκαλίας /κατάρτισης ή εργαλεία, ευρωπαϊκή διάσταση, γλωσσικές δεξιότητες, προγράμματα σπουδών) 22

23 Ευρωπαϊκό Σχέδιο Ανάπτυξης European Development Plan (EDP) (2/2) Περιγράφει ακόμα: τα σχέδια του ιδρύματος/οργανισμού για δραστηριότητες ευρωπαϊκής κινητικότητας και συνεργασίας και πώς αυτές θα καλύψουν τις εντοπισμένες ανάγκες την επίδραση που αναμένεται να έχουν οι προτεινόμενες δραστηριότητες στο προσωπικό και τους εκπαιδευόμενους και γενικότερα στο ίδρυμα/οργανισμό τον τρόπο που το ίδρυμα/οργανισμός θα ενσωματώσει τις ικανότητες και εμπειρίες που αποκτήθηκαν μέσω της κινητικότητας στην αναπτυξιακή στρατηγική του Στην περίπτωση σχολείου, κατά πόσον το σχολείο θα χρησιμοποιήσει το eTwinning σε συνδυασμό με το σχέδιο κινητικότητας 23

24 Επιχορήγηση για κινητικότητα (1/2) Έξοδα ταξιδίου: Μοναδιαίο κόστος (unit cost), κλιμακωτά ανάλογα με την απόσταση (distance bands – European rates). ΣΗΜ.: Λόγω της απομακρυσμένης θέσης της Κύπρου, οι φοιτητές των Κυπριακών Ιδρυμάτων δικαιούνται και ταξιδιωτικά έξοδα (στη βάση του distance calculator) Έξοδα διαβίωσης: Μοναδιαίο κόστος ανάλογα με τη διάρκεια (μέρες ή μήνες) και το κόστος ζωής της χώρας προορισμού – National rates (μόνο στην Εκπαίδευση/Κατάρτιση): Η Εθνική Υπηρεσία δικαιούται να καθορίσει το επιτρεπόμενο ημερήσιο επίδομα στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών επιτρεπόμενων ορίων, ανάλογα με τη ζήτηση ΣΗΜ.: Λόγω της απομακρυσμένης θέσης της Κύπρου: –Το ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης, για το 2015 (όπως ίσχυε για το 2014) έχει υιοθετήσει το μέγιστο επιτρεπόμενο Ευρωπαϊκό επίπεδο εξόδων διαβίωσης για κάθε χώρα προορισμού –Οι φοιτητές των Κυπριακών Ιδρυμάτων δικαιούνται 200 Ευρώ το μήνα περισσότερα από τους κατοίκους της Ηπειρωτικής Ευρώπης 24

25 Επιχορήγηση για κινητικότητα (2/2) Οργανωτικά έξοδα: Μοναδιαίο κόστος ανάλογα με τον αριθμό κινητικοτήτων (European rates) Γλωσσική προετοιμασία: (για γλώσσες που δεν προσφέρονται on-line courses) Μοναδιαίο κόστος ανάλογα με τον αριθμό συμμετεχόντων (μόνο για μεγάλης διάρκειας κινητικότητα εκπαιδευομένων Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και εθελοντών στον τομέα της Νεολαίας) Τέλη σεμιναρίου: Μοναδιαίο κόστος ανάλογα με τις μέρες (μόνο για Σχολική Εκπαίδευση και Εκπαίδευση Ενηλίκων) Συμμετοχή ατόμων με ειδικές ανάγκες: 100% κάλυψη των εξόδων στη βάση αποδείξεων Ειδικά κόστη (Άδεια θεώρησης εισόδου, εμβολιασμοί κτλ): 100% κάλυψη των εξόδων στη βάση αποδείξεων Όλοι οι οικονομικοί Πίνακες βρίσκονται στην ιστοσελίδα www.erasmusplus.cy (Προσκλήσεις ) www.erasmusplus.cy 25

26 Γλωσσική Προετοιμασία Υποστήριξη για γλωσσική προετοιμασία μόνο για κινητικότητα διάρκειας πέραν των 2 μηνών – πέραν του 1 μηνός για τους εκπαιδευόμενους της Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης/ Κατάρτισης Υποστήριξη για τη γλώσσα διδασκαλίας/εργασίας (όχι της χώρας) On-line language courses μόνο για έξι γλώσσες (EN, FR, DE, ES, IT, NL). Για τις υπόλοιπες θα καταβάλλεται επιχορήγηση με βάση μοναδιαίο κόστος (μόνο στην ΕΕΚ και Νεολαία) Για τα οn-line language courses, παραχωρούνται «άδειες» συμμετοχής, τις οποίες η Εθνική Υπηρεσία κατανέμει στα συμμετέχοντα ιδρύματα (θα ζητούνται κατά την υποβολή αίτησης) Θα γίνεται αξιολόγηση των γλωσσικών δεξιοτήτων πριν και μετά την κινητικότητα για να παρακολουθείται η πρόοδος των συμμετεχόντων 26

27 Διάρκεια σχεδίων – χρονοδιαγράμματα (1/2) Στον τομέα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης: Διάρκεια σχεδίου: 1 ή 2 χρόνια (συνιστάται ο 1 χρόνος) Διάρκεια κάθε κινητικότητας: –Προσωπικό (για διδασκαλία ή κατάρτιση): 2 ημέρες - 2 μήνες (δεν υπολογίζονται οι ημέρες ταξιδίου) –Εκπαιδευόμενοι: Φοιτητές για σπουδές: 3 – 12 μήνες Φοιτητές για κατάρτιση: 2 – 12 μήνες Σπουδαστές Αρχικής ΕΕΚ: 2 εβδομάδες – 12 μήνες Απόφοιτοι: 2 – 12 μήνες Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στα πλαίσια της πρόσκλησης 2015: 4 Μαρτίου 2015, 12:00 μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών Έναρξη δραστηριοτήτων: Μετά την 1 η Ιουνίου του ιδίου έτους 27

28 Διάρκεια σχεδίων – χρονοδιαγράμματα (2/2) Στον τομέα Νεολαίας: Διάρκεια σχεδίου: 3 – 24 μήνες Διάρκεια κάθε κινητικότητας: –Ανταλλαγές νέων: 5 - 21 ημέρες (δεν υπολογίζονται οι ημέρες ταξιδίου) –Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία: 2 – 12 μήνες, εκτός στην περίπτωση που συμμετέχουν άνω των 10 εθελοντών ή εμπλέκονται νέοι με λιγότερες ευκαιρίες, οπότε ή διάρκεια μπορεί να είναι 2 εβδομάδες – 2 μήνες –Κινητικότητα ατόμων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας: 2 ημέρες – 2 μήνες (δεν υπολογίζονται οι ημέρες ταξιδίου) Καταληκτικές ημερομηνίες: 28 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής:Για σχέδια που ξεκινούν από: 4 Φεβρουαρίου 201501/05/2014 - 30/09/2015 30 Απριλίου 201501/08/2015 - 31/12/2015 1 Οκτωβρίου 2015 01/01/2016 – 31/05/2016

29 Κοινές Μεταπτυχιακές Σπουδές (Joint Master degrees) Διαδέχεται το πρόγραμμα Erasmus Mundus Αction 1 Το πρόγραμμα σπουδών πρέπει να είναι πλήρως ανεπτυγμένο τη στιγμή της υποβολής της αίτησης Απαιτείται η συνεργασία 3 Ιδρυμάτων από 3 Ευρωπαϊκές χώρες Ενθαρρύνεται η συμμετοχή Ιδρυμάτων από τρίτες χώρες ως πλήρεις εταίροι Περίπου 80% των φοιτητών πρέπει να προέρχονται από χώρες εκτός Ευρώπης και 20% από την Ευρώπη Επιχορήγηση: διαχειριστικά έξοδα για ένα χρόνο προετοιμασίας και μέχρι τρεις εισαγωγές φοιτητών (τρία συνεχόμενα χρόνια), καθώς και υποτροφίες 13-20 φοιτητών ανά εισαγωγή (ταξιδιωτικά και έξοδα διαβίωσης) 29

30 Βασική Δράση 2 Συνεργασία για την Καινοτομία και την Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών 30

31 Στρατηγικές Συμπράξεις Στοχεύουν στη συνεργασία και δικτύωση, στην ποιότητα και καινοτομία, στην ανταλλαγή καλών πρακτικών, στην ανάπτυξη, αναγνώριση και επικύρωση δεξιοτήτων, στη επιχειρηματικότητα κλπ. Είναι δυνατόν να ανταποκρίνονται στις ανάγκες ενός συγκεκριμένου τομέα ή να είναι διατομεακές Είναι απαραίτητη η συμμετοχή 3 ιδρυμάτων/οργανισμών από 3 διαφορετικές χώρες. Στη Σχολική Εκπαίδευση και στον Tομέα της Nεολαίας επιτρέπεται και η συμμετοχή μόνο 2 ιδρυμάτων / οργανώσεων από δύο χώρες Υπάρχει δυνατότητα κινητικότητας για διδασκαλία και κατάρτιση, η οποία πρέπει να εντάσσεται στους στόχους της σύμπραξης Μόνο Φορείς / Ομάδες που εδρεύουν στις χώρες του Προγράμματος μπορούν να υποβάλουν πρόταση (ως συντονιστές). Μπορεί να συμμετάσχουν και Φορείς / Ομάδες από χώρες εταίρους αν η συμμετοχή τους κριθεί ότι θα προσφέρει αξία στη σύμπραξη. 31

32 Επιλέξιμοι εταίροι σε Στρατηγικές Συμπράξεις Σχολεία/Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης (Δημόσια – Ιδιωτικά) Φορείς που δραστηριοποιούνται στο χώρο της εκπαίδευσης Μη κυβερνητικές οργανώσεις, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις Επιχειρήσεις, κοινωνικοί εταίροι και εκπρόσωποι της αγοράς εργασίας Δημόσιοι τοπικοί ή περιφερειακοί φορείς Ερευνητικά και επιμορφωτικά κέντρα Πολιτιστικοί οργανισμοί Φορείς πιστοποίησης προσόντων Συμβουλευτικοί φορείς Οργανισμοί νεολαίας Οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός δραστηριοποιείται σε πεδίο της εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας ή στον κοινωνικό και οικονομικό τομέα και μπορεί να συνεισφέρει στην εκπλήρωση των στόχων του σχεδίου 32

33 Χρηματοδότηση (1/2) Οι στρατηγικές συμπράξεις κυμαίνονται από απλά έως αρκετά εξελιγμένα και μεγάλης κλίμακας σχέδια με επίκεντρο την ανάπτυξη και την ανταλλαγή καινοτόμων αποτελεσμάτων. Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται από τα διάφορα είδη σχεδίων θα ποικίλουν κατ 'ανάγκη ανάλογα. Συνεπώς, το προτεινόμενο μοντέλο χρηματοδότησης αποτελείται από ένα μενού στοιχείων κόστους (cost items) από τα οποία οι αιτούντες θα επιλέγουν ανάλογα με τις δραστηριότητες που θέλουν να αναλάβουν και τα αποτελέσματα που θέλουν να πετύχουν 33

34 Χρηματοδότηση (2/2) Κατηγορίες κόστους για όλες τις συμπράξεις: Project management and implementation Transnational project meetings Κατηγορίες κόστους για συμπράξεις με ουσιώδη αποτελέσματα/ προϊόντα (intellectual outputs), διάδοση ή ενσωματωμένη διδασκαλία, κατάρτιση και δράσεις μάθησης Intellectual outputs/products Multiplier events Transnational training, teaching and learning activities Επιπρόσθετες κατηγορίες κόστους: Exceptional costs Special needs costs 34

35 Επιχορηγούμενες δραστηριότητες (1/6) Project Management and implementation Πιθανές δραστηριότητες διαχείριση του σχεδίου (πχ. σχεδιασμός/προγραμματισμός, οικονομικά, συντονισμός και επικοινωνία μεταξύ των εταίρων, κλπ.) μικρής κλίμακας υλικά μάθησης/διδασκαλίας, εργαλεία, κλπ. εικονική συνεργασία και τοπικές δραστηριότητες (πχ. ένταξη εργασιών του σχεδίου στην τάξη, διοργάνωση και παρακολούθηση ενσωματωμένων δραστηριοτήτων μάθησης/κατάρτισης, κλπ) πληροφόρηση, προώθηση και διάδοση (πχ. brochures, φυλλάδια, πληροφόρηση στο διαδίκτυο, κλπ) Επιχορήγηση Μοναδιαίο κόστος ανά ίδρυμα ανά μήνα (το συντονιστικό ίδρυμα δικαιούται διπλάσιο ποσό από τους εταίρους : 500€ και 250€ αντίστοιχα). Ανώτατο ποσό (για όλη τη σύμπραξη): 2.750 € το μήνα 35

36 Επιχορηγούμενες δραστηριότητες (2/6) Transnational project meetings Δραστηριότητες Συμμετοχή σε συναντήσεις μεταξύ των εταίρων και οι οποίες φιλοξενούνται από συμμετέχοντα οργανισμό για σκοπούς υλοποίησης και συντονισμού. Επιχορήγηση Μοναδιαίο κόστος που περιλαμβάνει ταξιδιωτικά και διαβίωση ανά συμμετέχοντα. Μικρές αποστάσεις από 100 μέχρι 1999 χμ: 575€. Μεγάλες αποστάσεις από 2000χμ και άνω: 760€. Οι αποστάσεις θα υπολογίζονται από εργαλείο της ΕΕ (distance calculator) Ανώτατο ποσό επιχορήγησης: 23.000€ το χρόνο 36

37 Επιχορηγούμενες δραστηριότητες (3/6) Intellectual outputs Πνευματικά αποτελέσματα/απτά παραδοτέα του σχεδίου όπως αναλυτικά προγράμματα σπουδών, παιδαγωγικό υλικό, ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι (Open Educational Resources), εργαλεία, αναλύσεις, μελέτες, μέθοδοι μάθησης από ομότιμους (peer learning methods), κλπ. Επιχορήγηση Τα αποτελέσματα (outputs) θα πρέπει να είναι ουσιώδη σε ποιότητα και ποσότητα για να πληρούν τις προϋποθέσεις για αυτόν τον τύπο χρηματοδότησης Οι αιτούντες θα πρέπει να δικαιολογήσουν τον τύπο και τον όγκο του κόστους προσωπικού για κάθε προτεινόμενο αποτέλεσμα (output) Μοναδιαίο κόστος προσωπικού ανά ημέρα το οποίο βασίζεται στην κατηγορία του προσωπικού καθώς και στη χώρα προέλευσής του (κατά βάση όχι διευθυντικού ή διοικητικού γιατί αυτά καλύπτονται από το κόστος διαχείρισης) 37

38 Επιχορηγούμενες δραστηριότητες (4/6) Multiplier events Δραστηριότητες Συνεισφορά σε έξοδα διοργάνωσης τοπικών και διακρατικών συνεδρίων/σεμιναρίων/εκδηλώσεων με σκοπό την ανταλλαγή και τη διάδοση των αποτελεσμάτων που πραγματοποιήθηκαν από το σχέδιο. Επιχορήγηση Μόνο αν υπάρχουν intellectual outputs για πολλαπλασιασμό / διάδοση. Κόστος για διοργάνωση μόνο. Μοναδιαίο κόστος με βάση τον αριθμό συμμετεχόντων (100€ για κάθε τοπικό συμμετέχοντα και 200€ για κάθε διεθνή. Άτομα από τους συμμετέχοντες οργανισμούς δεν είναι επιλέξιμα. Ανώτατο ποσό: 30.000€ για όλο το σχέδιο 38

39 Επιχορηγούμενες δραστηριότητες (5/6) Transnational training, teaching and learning activities Μικρής και μεγάλης διάρκειας κινητικότητα εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων. Οι αιτούντες θα πρέπει να δικαιολογήσουν την αναγκαιότητα αυτών των κινητικοτήτων, όσον αφορά την υλοποίηση των στόχων και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων του σχεδίου Επιχορηγούνται: Έξοδα ταξιδιού: 100-1999km: 275€, 2.000km ή περισσότερα: 360€ Έξοδα διαβίωσης (ανάλογα με τη χώρα προορισμού): Ανά συμμετέχοντα, ανά ημέρα, ανά τύπο συμμετέχοντα (εκπαιδευτές, εκπαιδευόμενοι, μαθητές). Διαφορετικό ποσό για διάρκεια μέχρι 14 ημέρες από αυτό για μεγαλύτερη διάρκεια (βλ. σχετικούς πίνακες) 39

40 Επιχορηγούμενες δραστηριότητες (6/6) Exceptional costs Συνεισφορά σε πραγματικά έξοδα για υπεργολαβίες ή αγορά αγαθών και υπηρεσιών Η υπεργολαβία θα πρέπει να σχετίζεται με υπηρεσίες που δεν μπορούν να παρέχονται άμεσα από τους οργανισμούς, για λόγους δεόντως αιτιολογημένους Ο εξοπλισμός δεν μπορεί να αφορά κανονικό εξοπλισμό γραφείου ή εξοπλισμό που κανονικά χρησιμοποιείται από τους οργανισμούς Επιχορήγηση 75% των πραγματικών επιλέξιμων δαπανών Ανώτατο ποσό επιχορήγησης: 50.000 ανά σχέδιο Special needs support Επιπρόσθετο κόστος άμεσα συνδεδεμένα με συμμετέχοντες με ειδικές ανάγκες Επιχορήγηση 100% των επιλέξιμων δαπανών 40

41 Χρονοδιαγράμματα Εκπαίδευση και Κατάρτιση Διάρκεια σχεδίου: 2 - 3 χρόνια Μέγιστη χρηματοδότηση: 150 χιλιάδες το χρόνο Υποβολή αίτησης: Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μόνο από το συντονιστικό ίδρυμα της σύμπραξης (Δηλώνεται ο ΕΦ της χώρας του) Προθεσμία υποβολής αίτησης στα πλαίσια της Πρόσκλησης 2015: 31 Μαρτίου 2015, 12:00μ (μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών) Επιλέξιμη περίοδος συμπράξεων στα πλαίσια της πρόσκλησης 2015: –Έναρξη: Μεταξύ 1 ης Σεπτεμβρίου και 31 ης Δεκεμβρίου 2015. –Ολοκλήρωση: το αργότερο μέχρι την 31η Αυγούστου 2018 41

42 Χρονοδιαγράμματα Νεολαία Διάρκεια σχεδίου: 6 – 36 μήνες Μέγιστη χρηματοδότηση: 150 χιλιάδες το χρόνο Υποβολή αίτησης: Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μόνο από το συντονιστικό ίδρυμα της σύμπραξης (Δηλώνεται ο ΕΦ της χώρας του) Προθεσμία υποβολής αίτησης στα πλαίσια της Πρόσκλησης 2015: (α) 4 Φεβρουαρίου 2015, (β) 30 Απριλίου 2015, (γ) 1 Οκτωβρίου 2015 12:00μ (μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών) Επιλέξιμη περίοδος συμπράξεων στα πλαίσια της πρόσκλησης 2015: –Έναρξη: (α) μεταξύ 1/6/15 και 30/9/15, (β) μεταξύ 1/9/15 και 31/12/15 (γ) μεταξύ 1/1/16 και 31/5/16. –Ολοκλήρωση: το αργότερο μέχρι την 31η Αυγούστου 2018 42

43 ΚΑ2 – Κεντρικές Δράσεις Διαχείριση από την Εκτελεστική Υπηρεσία της Διεύθυνσης Εκπαίδευση και Πολιτισμός (EACEA) στις Βρυξέλλες Συμμαχίες Γνώσης (Knowledge Alliances), στον τομέα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τομεακές Συμμαχίες Δεξιοτήτων (Sector Skills Alliances), στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ανάπτυξη Ικανοτήτων (Capacity Building), στον τομέα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και της Νεολαίας 43

44 Συμμαχίες Γνώσης (Knowledge Alliances) (HE) Στόχοι: η προώθηση της συνεργασία μεταξύ τριτοβάθμιων ιδρυμάτων και εταιρειών και η συν-δημιουργία γνώσης, καθώς και η δημιουργία καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης Απαιτείται η συνεργασία τουλάχιστον 6 ιδρυμάτων/ οργανισμών από 3 διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες. Οργανισμοί από τρίτες χώρες είναι δυνατόν να συμμετέχουν αν θα προσθέσουν αξία στο σχέδιο Απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον 2 τριτοβάθμιων ιδρυμάτων και 2 επιχειρήσεων Διάρκεια: 2-3 χρόνια – Επιχορήγηση 700Κ – 1Μ Ευρώ 44

45 Τομεακές Συμμαχίες δεξιοτήτων (Sector Skills Alliances) (VET) Στόχοι (όσον αφορά συγκεκριμένο τομέα): –Εκτίμηση των αναγκών για απαιτούμενες δεξιότητες –Ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων επαγγελματικής κατάρτισης –Προσέγγιση της επαγγελματικής κατάρτισης και αγοράς εργασίας –Επίτευξη συστημικής επίδρασης στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση Δραστηριότητες: –Προσδιορισμός προτύπων ικανότητας και χασμάτων (gaps) όσον αφορά επαγγελματικές δεξιότητες –Σχεδιασμός, εφαρμογή και διάδοση νέων αναλυτικών προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης Συνιστάται η συνεργασία οργανισμών κατάρτισης με ειδικούς του τομέα και φορείς πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων. Διάρκεια: 2-3 χρόνια – Επιχορήγηση 700Κ – 1Μ Ευρώ 45

46 Ανάπτυξη Δυνατοτήτων (Capacity Building) στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση H δράση αυτή θεωρείται διάδοχος των προγραμμάτων Tempus, Alpha και Edulink Στοχεύει στην βελτίωση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης των τρίτων χωρών Δύο ειδών projects: Joint projects (αντίκτυπος στο Ίδρυμα), και Structural Projects (αντίκτυπος στο εκπαιδευτικό σύστημα) Υπάρχει πρόνοια για κινητικότητα φοιτητών για σπουδές και για κατάρτιση, καθώς και κινητικότητα προσωπικού Απαιτείται η συνεργασία τουλάχιστον 3 Ευρωπαϊκών χωρών (με τουλάχιστον 1 ίδρυμα στην κάθε μια) και μιας τρίτης χώρας (με τουλάχιστον 2 ιδρύματα) Διάρκεια: 2 – 3 χρόνια 46

47 Ανάπτυξη Δυνατοτήτων (Capacity Building) στον τομέα της Νεολαίας (1/2) Στόχοι: Ανάπτυξη συνεργασιών και ανταλλαγών ανάμεσα σε χώρες του Προγράμματος και χώρες εταίρους από όλο τον κόσμο Βελτίωση της ποιότητας και αναγνώριση της εργασίας των νέων και της άτυπης μάθησης Ενθάρυνση της συμμετοχής νέων με λιγότερες ευκαιρίες στα κοινά Δομή συνεργασιών: Απαιτείται η συνεργασία τουλάχιστον 3 οργανισμών από 3 διαφορετικές χώρες, η μία τουλάχιστον από τις οποίες να είναι χώρα του Προγράμματος και η μία χώρα εταίρος Διάρκεια: Από 9 μήνες μέχρι 2 χρόνια Χρηματοδότηση: Μέχρι 150,000 Ευρώ το σχέδιο 47

48 Ανάπτυξη Δυνατοτήτων (Capacity Building) στον τομέα της Νεολαίας (2/2) Κύριες δραστηριότητες: Στρατηγικές συνεργασίες μεταξύ οργανώσεων νεολαίας και τοπικών αρχών από τις χώρες εταίρους Συνεργασία μεταξύ οργανώσεων νεολαίας και οργανώσεων στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, όπως επίσης και εκπροσώπων από το χώρο των επιχειρήσεων και της εργασίας Ανάπτυξη των δυνατοτήτων των Συμβουλίων Νεολαίας, των πλατφόρμων για τη νεολαία και των εθνικών και τοπικών αρχών που ασχολούνται με τη νεολαία σε χώρες εταίρους Ενίσχυση της διαχείρισης των οργανώσεων νεολαίας, της ανάπτυξης καινοτομίας και της διεθνοποίησης τους Εφαρμογή και έλεγχος των πρακτικών που πραγματοποιούνται από τα άτομα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας Υλοποίηση σχεδίων κινητικότητας από/προς χώρες εταίρους (Ανταλλαγές νέων, Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία, κινητικότητα ατόμων που δραστηριοποιούνται στον τομέα νεολαίας) 48

49 Βασική Δράση 3 Υποστήριξη Μεταρρυθμίσεων Πολιτικής 49

50 Διαρθρωμένος Διάλογος - Συναντήσεις νέων με φορείς χάραξης πολιτικής στον τομέα της Νεολαίας (1/2) Παρέχει υποστήριξη στο διάλογο μεταξύ νέων και φορέων που χαράζουν πολιτική στον Τομέα της Νεολαίας, σε Ευρωπαϊκό και Εθνικό Επίπεδο. Κύριες δραστηριότητες: Εθνικές και διακρατικές συναντήσεις ανάμεσα σε νέους και φορείς χάραξης πολιτικής στα θέματα του Διαρθρωμένου Διαλόγου και της συμμετοχής των νέων στη δημοκρατική ζωή Δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Νεολαίας που προωθούν το διάλογο σε θέματα πολιτικής για τη νεολαία Δραστηριότητες προσομοίωσης της λειτουργίας των δημοκρατικών θεσμών και των φορέων χάραξης πολιτικής 50

51 Διαρθρωμένος Διάλογος - Συναντήσεις νέων με φορείς χάραξης πολιτικής στον τομέα της Νεολαίας (2/2) Επιλέξιμοι φορείς: Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις σε τοπικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο και τοπικοί φορείς συμμετεχουσών χωρών Συμμετέχουσες χώρες: Χώρες του Προγράμματος και χώρες εταίροι που γειτονεύουν με την ΕΕ Διάρκεια σχεδίων: 3-24 μήνες Υποβολή αίτησης: Μόνο από οργανισμούς χωρών του Προγράμματος, στην Εθνική Υπηρεσία του αιτούντα Επιχορήγηση: Ταξιδιωτικά έξοδα (μοναδιαίο κόστος με βάση την απόσταση, ανά συμμετέχοντα), οργανωτικά έξοδα (μοναδιαίο κόστος με βάση τον αριθμό ημερών της δραστηριότητας ανά συμμετέχοντα), κόστος συμμετοχής ατόμων με ειδικές ανάγκες (100%), exceptional costs (100%) 51

52 Ευχαριστούμε για την προσοχή σας! Ερωτήσεις; 52


Κατέβασμα ppt "ERASMUS+ το Ευρω π αϊκό Πρόγραμμα για την Εκ π αίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό (2014-2020) Λευκωσία, 13 Δεκεμβρίου 2014 1."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google