Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

INFSO-RI-508833 Enabling Grids for E-sciencE www.eu-egee.org Hellas Grid support activities Christos Aposkitis,Valia Athanasaki EGEE-HellasGrid Coordination.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "INFSO-RI-508833 Enabling Grids for E-sciencE www.eu-egee.org Hellas Grid support activities Christos Aposkitis,Valia Athanasaki EGEE-HellasGrid Coordination."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 INFSO-RI-508833 Enabling Grids for E-sciencE www.eu-egee.org Hellas Grid support activities Christos Aposkitis,Valia Athanasaki EGEE-HellasGrid Coordination meeting, Athens 12-13/3/2006

2 Enabling Grids for E-sciencE INFSO-RI-508833 EGEE-HellasGrid coordination meeting, March 2006 2 Υποέργα 5 έως και 9 του Hellasgrid Διεθνής διαγωνισμός σε 5 τμήματα –Ένα τμήμα ανά υποέργο –Διακριτή αξιολόγηση Ο διαγωνισμός αφορά αποκλειστικά παροχή υπηρεσιών –Μελέτες –Δοκιμαστικές ενέργειες –Αναφορές –Δημιουργία πληροφοριακού υλικού –Τεκμηρίωση –Υπηρεσίες υποστήριξης –κλπ.

3 Enabling Grids for E-sciencE INFSO-RI-508833 EGEE-HellasGrid coordination meeting, March 2006 3 Υποέργο 5 Μελέτη, Προσαρμογή & Εγκατάσταση Ενδιάμεσου Λογισμικού στις Συστοιχίες Υπολογιστικών Συστημάτων του HellasGrid –Μελέτη Συγκριτικής ανάλυσης για την επιλογή πακέτων ενδιάμεσου λογισμικού –Οδηγός εγκατάστασης & προσαρμογής λογισμικού –Δημιουργία κεντρικού αποθετηρίου ενδιάμεσου λογισμικού –Επίδειξη καλής λειτουργίας, τελικές αναφορές Προϋπολογισμός: 45.000 € (συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ) – 15 ανθρωπομήνες Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: 12 μήνες

4 Enabling Grids for E-sciencE INFSO-RI-508833 EGEE-HellasGrid coordination meeting, March 2006 4 Υποέργο 6 Μελέτη και Πιλοτική Ολοκλήρωση υφιστάμενων εθνικών Υπολογιστικών Υποδομών με τις Υποδομές HellasGrid –Μελέτη ολοκλήρωσης Εθνικών Υπολογιστικών Υποδομών στην έρευνα & ηλεκτρονική επιστήμη. –Μελέτη ολοκλήρωσης Εθνικών Υπολογιστικών Υποδομών στη δημόσια διοίκηση. –Μελέτη ολοκλήρωσης Εθνικών Υπολογιστικών Υποδομών για το ηλεκτρονικό επιχειρείν. –Τεχνική αναφορά υλοποίησης πιλοτικής δράσης ενσωμάτωσης υπερυπολογιστικών διατάξεων ή συστημάτων συμμετρικής πολυεπεξεργασίας στην υποδομή του HellasGrid. –Τεχνική αναφορά υλοποίησης πιλοτικής δράσης ενσωμάτωσης desktop Grids στην υποδομή του HellasGrid. Προϋπολογισμός: 45.000 € (συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ) – 15 ανθρωπομήνες Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: 12 μήνες

5 Enabling Grids for E-sciencE INFSO-RI-508833 EGEE-HellasGrid coordination meeting, March 2006 5 Υποέργο 7 Προσαρμογή Λογισμικού Διαχείρισης Δεδομένων & Αποθηκευτικού Χώρου –Μελέτη διαμόρφωσης και ενοποίησης αποθηκευτικού χώρου και δεδομένων του HellasGrid. –Εγκατάσταση και παραμετροποίηση πρότυπων πακέτων λογισμικού middleware. –Μελέτη σύνοψης αποτελεσμάτων - Επίδειξη καλής λειτουργίας. –Σύνταξη τεκμηρίωσης της διαχείρισης του αποθηκευτικού χώρου και των δεδομένων σε εθνικό επίπεδο. Προϋπολογισμός: 45.000 € (συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ) – 15 ανθρωπομήνες Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: 12 μήνες

6 Enabling Grids for E-sciencE INFSO-RI-508833 EGEE-HellasGrid coordination meeting, March 2006 6 Υποέργο 8 Σχεδιασμός Λειτουργίας και Ανάπτυξη Πανελλήνιας Αρχής Πιστοποίησης & Πολιτικών Ασφαλείας –Πολιτική ασφάλειας συστημάτων, πρόσβασης χρηστών – Πολιτική Χρήσης και Διαχείρισης Πόρων –Πολιτική διαχείρισης και λειτουργίας Αρχής Έκδοσης Πιστοποιητικών –Περιγραφή προδιαγραφών σε επίπεδο λογισμικού υποδομών (middleware) –Δημιουργία portal για εγγραφή χρηστών, έκδοση πιστοποιητικών με αναλυτικές οδηγίες χρήσης, εντός των ιστοσελίδων του Hellasgrid. –Υλοποίηση Αρχής Έκδοσης Πιστοποιητικών του HellasGrid (HellasGrid Certification Authority) Προϋπολογισμός: 45.000 € (συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ) – 15 ανθρωπομήνες Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: 12 μήνες

7 Enabling Grids for E-sciencE INFSO-RI-508833 EGEE-HellasGrid coordination meeting, March 2006 7 Υποέργο 9 Μελέτη & Λειτουργία Κόμβων Διαχείρισης Υπολογιστικών Συστημάτων και Αποθηκευτικού Χώρου (Grid Operation Centers) και Προσαρμογή/Ανάπτυξη Λογισμικού Διαχείρισης Πλέγματος –Μελέτη Ανάπτυξης Κέντρων Διαχείρισης Υπολογιστικών Συστημάτων και Αποθηκευτικού Χώρου –Υλοποίηση και Επίδειξη πιλοτικών κέντρων διαχείρισης –Λειτουργία Κέντρων Διαχείρισης (μηνιαίες και τριμηνιαίες αναφορές) –Ανάπτυξη εφαρμογών και εργαλείων διαχείρισης συστοιχιών –Ανάπτυξη portal για τη διαχείριση των κέντρων και ενσωμάτωση εφαρμογών διαχείρισης –Έμφαση στην υποστήριξη των χρηστών που θέλουν να αναπτύξουν εφαρμογές –1 άτομο (full time) ανά κόμβο Προϋπολογισμός: 160.000 € (συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ) Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: 12 μήνες

8 Enabling Grids for E-sciencE INFSO-RI-508833 EGEE-HellasGrid coordination meeting, March 2006 8 Διαδικασίες Διεθνής διαγωνισμός –Διαβούλευση (Απρίλιος 2006) –Προκήρυξη (Μάϊος 2006) – δημοσίευση σε εφημερίδες και στην εφημερίδα της Κοινότητας –Υποβολή προσφορών σε 52 ημέρες από την προκήρυξη –Αξιολόγηση (Αύγουστος 2006) –Κατακύρωση (Σεπτέμβριος 2006) –Υπογραφή συμβάσεων (Οκτώβριος 2006) –Ολοκλήρωση υποέργων (Οκτώβριος 2007) Κάθε υποέργο μπορεί να ανατεθεί σε ένα φορέα ή σε ένωση φορέων Πλήρης φάκελος δικαιολογητικών «Αυστηρές» διαδικασίες

9 Enabling Grids for E-sciencE INFSO-RI-508833 EGEE-HellasGrid coordination meeting, March 2006 9 Ερωτήσεις...


Κατέβασμα ppt "INFSO-RI-508833 Enabling Grids for E-sciencE www.eu-egee.org Hellas Grid support activities Christos Aposkitis,Valia Athanasaki EGEE-HellasGrid Coordination."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google