Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δίκτυο Αριστείας Minerva - μορφές υποστήριξης των Τοπικών Πολιτιστικών Ιδρυμάτων Εμμανουήλ Γ. ΚαρατζάςΘεσσαλονίκη, 26 Μαΐου 2005 Ministerial NEtwoRk for.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δίκτυο Αριστείας Minerva - μορφές υποστήριξης των Τοπικών Πολιτιστικών Ιδρυμάτων Εμμανουήλ Γ. ΚαρατζάςΘεσσαλονίκη, 26 Μαΐου 2005 Ministerial NEtwoRk for."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Δίκτυο Αριστείας Minerva - μορφές υποστήριξης των Τοπικών Πολιτιστικών Ιδρυμάτων Εμμανουήλ Γ. ΚαρατζάςΘεσσαλονίκη, 26 Μαΐου 2005 Ministerial NEtwoRk for Valorising Activising in digitisation

2 Το πρόγραμμα MINERVA είναι το λειτουργικό τμήμα ενός ευρύτερου πλαισίου που αποτελείται από τις Αρχές του Lund, το Σχέδιο Δράσης του LUND και την Ομάδα Εθνικών Εκπροσώπων (NRG) Το πλαίσιο του MINERVA

3 Συνάντηση του Lund – 4 Απριλίου 2001 Αντιπρόσωποι και ειδικοί από τα Κράτη Μέλη συγκεντρώθηκαν για να προσδιορίσουν τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε να εγκαθιδρυθεί “ένας μηχανισμός συντονισμού για τα προγράμματα ψηφιοποίησης στα Κράτη Μέλη” προκειμένου να προωθηθεί το Ευρωπαϊκό πολιτισμικό περιεχόμενο μέσα από παγκόσμια δίκτυα.

4 Ομάδα Εθνικών Εκπροσώπων National Representatives Group (NRG) Η NRG αποτελείται από επίσημα ορισμένους ειδικούς από κάθε Κράτος Μέλος με στόχο: το συντονισμό των πολιτικών και προγραμμάτων ψηφιοποίησης την προώθηση της αποδοχής και υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης του Lund (Lund Action Plan) την παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης των στόχων που ορίζονται στις Αρχές του Lund (Lund Principles)

5 Ομάδα Εθνικών Εκπροσώπων National Representatives Group (NRG) Η NRG πραγματοποιεί συναντήσεις κάθε 6 μήνες για την ανταλλαγή εθνικών εμπειριών, υπό την αιγίδα της τρέχουσας Ευρωπαϊκής προεδρίας. (16-17 Νοεμβρίου Watershed, Bristol) Κέρκυρα Ιούνιος 2003

6 Η «κυλιόμενη ατζέντα» The “rolling agenda” Με στόχο την εγγύηση της συνέχειας των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνονται, η προηγούμενη, η τρέχουσα και η επόμενη Ευρωπαϊκή προεδρία ορίζουν την επονομαζόμενη «κυλιόμενη ατζέντα».

7 Το πρόγραμμα MINERVA Το MINERVA είναι το λειτουργικό τμήμα της Ομάδας Εθνικών Εκπροσώπων. Είναι ένα δίκτυο από υπουργεία / υπηρεσίες των Κρατών Μελών, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα πλαίσια του IST Programme.

8 Μέλη του Minerva και του Minerva Plus Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Ισραήλ, Ιταλία, Μάλτα, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρωσία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχία, Φινλανδία

9 Το δίκτυο δημιουργήθηκε με στόχο:  να συζητά, να συγκρίνει και να εναρμονίζει δραστηριότητες που γίνονται για την ψηφιοποίηση πολιτισμικού και επιστημονικού περιεχομένου  τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής πλατφόρμας προτάσεων και οδηγιών για: –ψηφιοποίηση –μεταδεδομένα –μακροπρόθεσμη προσβασιμότητα –μακροπρόθεσμη διατήρηση Αποστολή του MINERVA

10 Δραστηριότητες - Στόχοι να βοηθά στη δημιουργία ευρείας συναίνεσης για το Ευρωπαϊκό πλαίσιο που δίνεται από την πρωτοβουλία e-Europe να βοηθά στην εκκίνηση νέων εθνικών προγραμμάτων ψηφιοποίησης πολιτιστικής κληρονομιάς να βοηθά στη δημιουργία μιας διεργασίας επιστημονικής συνεργασίας ανάμεσα στις προεδρίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δημιουργεί νέες ευκαιρίες συνεργασίας ανάμεσα στα μέλη του δικτύου *** Ελλάδα

11 Πώς λειτουργεί το MINERVA Ενέργειες δικτύωσης (ημερίδες, on-line εκπαίδευση, Ιστοσελίδα, ενημερωτικό δελτίο, benchmarking, συνεργασία με άλλα προγράμματα, διεύρυνση του δικτύου) 4 Ομάδες εργασίας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο Δημοσιεύσεις (οδηγίες, αναφορές, εγχειρίδια, μπροσούρες)

12 Digitization Cluster Συνεργασία ανάμεσα σε Ευρωπαϊκά πολιτιστικά προγράμματα για: διαμοιρασμό της γνώσης και ανταλλαγή εμπειριών διάχυση αποτελεσμάτων (μελέτες, αναφορές, οδηγίες) υιοθέτηση κοινών προτύπων και στόχων αποφυγή επανάληψης δραστηριοτήτων και σπατάλης πόρων ανάμεσα στα προγράμματα ένωση προσπαθειών με στόχο τη μεγιστοποίηση της επίδρασης των αποτελεσμάτων των μεμονωμένων προγραμμάτων Δημιουργία μιας μεγαλύτερης κοινότητας χρηστών

13 Προγράμματα που συμμετέχουν στο Digitization Cluster BRICKS CALIMERA DELOS DIGICULT FORUM EMII-DCF EPOCH ERPANET Euromed Heritage II EVA HEREIN MINERVA MUSICNETWORK PRESTOSPACE SCRAN

14 Διεύρυνση του δικτύου Τα εργαλεία: Membership agreement Για την επισημοποίηση της συμμετοχής Υπουργείων από άλλες χώρες στο Δίκτυο Αριστείας MINERVA Co-operation agreement Για την επισημοποίηση της συμμετοχής ενδιαφερόμενων οργανισμών (πανεπιστήμιο, ιδιωτικές εταιρείες, πολιτιστικοί οργανισμοί κλπ.) στην Ομάδα Χρηστών του MINERVA

15 Οι Ομάδες Εργασίας Κατάλογοι, ανακάλυψη ψηφιοποιημένου περιεχομένου, θέματα πολυγλωσσίας –Πολυγλωσσία και θησαυροί Διαλειτουργικότητας και Παροχής Υπηρεσιών –Επιχειρηματικά μοντέλα και πνευματικά δικαιώματα Προσδιορισμός των αναγκών των χρηστών, περιεχομένου και πλαισίου ποιότητας για κοινά σημεία πρόσβασης –Μικροί πολιτιστικοί οργανισμοί Προσδιορισμός καλών πρακτικών και κέντρων αριστείας –Μείωση του κόστους

16 Η Χάρτα της Πάρμας The Charter of Parma Art. 1 Αποτελεσματική χρήση των νέων τεχνολογιών Art. 2 Προσβασιμότητα Art. 3 Ποιότητα Art. 4 IPR και ιδιωτικότητα Art. 5 Διαλειτουργικότητα και πρότυπα Art. 6 Κατάλογοι και πολυγλωσσία Art. 7 Benchmarking Art. 8 Συνεργασία σε εθνικό, Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο Art. 9 Διεύρυνση Art. 10 Χτίζοντας το μέλλον μαζί: στην αιχμή της κοινωνίας της πληροφορίας

17 Εκδόσεις Το Minerva εκδίδει φυλλάδια για τις δραστηριότητές του, εγχειρίδια και οδηγίες για την ψηφιοποίηση με βάση τα αποτελέσματα των ομάδων εργασίας και την ετήσια έκθεση προόδου της Ομάδας Εθνικών Εκπροσώπων (NRG).

18 Το φυλλάδιο του Minerva 1 η και 2 η Έκθεση Προόδου της Ομάδας Εθνικών Εκπροσώπων – NRG (2002 και 2003) Τεχνικές Οδηγίες Εγχειρίδιο καλών πρακτικών Κριτήρια ποιότητας για διαδικτυακές πολιτιστικές εφαρμογές Εκδόσεις

19 Το εγχειρίδιο Καλών Πρακτικών Good practice handbook Παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για την εγκαθίδρυση, εκτέλεση και διαχείριση έργων ψηφιοποίησης. Αποτελεί μια λογική οργάνωση των μαθημάτων που προήλθαν από την ανάλυση δεδομένων που συλλέχθηκαν από όλη την Ευρώπη. Το Εγχειρίδιο έχει εμπλουτιστεί με συμπληρωματική on-line πληροφορία και ειδικά με μια επιλογή οδηγιών για την ψηφιοποίηση.

20 Πρακτικές Οδηγίες Το υλικό του οδηγού διαιρείται με βάση τα στάδια του «κύκλου ζωής» της ψηφιοποίησης. Η περιγραφή κάθε οδηγίας περιλαμβάνει: -Τίτλο -Ορισμό του θέματος, που προσδιορίζει το περιβάλλον και παρουσιάζει τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται -Πρακτικές οδηγίες -Σημειώσεις ή σχόλια

21 Οι πρακτικές οδηγίες Προγραμματισμός και οργάνωση έργων ψηφιοποίησης Επιλογή του υλικού προς ψηφιοποίηση Προετοιμασία για την ψηφιοποίηση Χειρισμός των πρωτοτύπων Η διαδικασία της ψηφιοποίησης Διατήρηση του ψηφιακού πρωτοτύπου (master file) Μεταδεδομένα Δημοσίευση Θέματα πνευματικών δικαιωμάτων Διαχείριση έργων ψηφιοποίησης

22 Εγχειρίδιο για την Ποιότητα Πολιτιστικών Ιστοτόπων Handbook for quality in cultural Web sites: improving quality for citizens Ημερίδα της Πάρμα στις 20-21 Νοεμβρίου 2003 Το εγχειρίδιο είναι οργανωμένο σε τέσσερα κύρια τμήματα: –Γενικοί ορισμοί, αρχές και προτάσεις –Εισαγωγή στην ποιότητα: γενικά κριτήρια για εφαρμογές του Παγκόσμιου Ιστού –Ειδικά κριτήρια ποιότητας για πολιτιστικές Διαδικτυακές Εφαρμογές –Παραρτήματα: μέθοδοι πιστοποίησης, περιγραφή οδηγιών, βιβλιογραφία

23 Οι 10 Αρχές The 10 Principles διαφανής (transparent) αποδοτικός (effective) συντηρήσιμος (maintained) προσβάσιμος (accessible) ανθρωποκεντρικός (user-centred) αλληλεπιδραστικός (responsive) πολύγλωσσος (multi-lingual) διαλειτουργικός (interoperable) διαχειρίσιμος (managed) διατηρήσιμος (preserved)

24 Πληροφορίες υποστήριξης για κάθε αρχή: Σχόλια, που παρέχουν εισαγωγικές πληροφορίες, επεξηγήσεις και τους λόγους ύπαρξης της αρχής Μια ομάδα κριτηρίων με σκοπό να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση του κατά πόσο κάποιος Ιστότοπος συμμορφώνεται με την αρχή Μια λίστα, βασισμένη στα κριτήρια, για την αξιολόγηση του Ιστοτόπου Μια ομάδα πρακτικών δοκιμών και ερωτήσεων για τον ιδιοκτήτη του Ιστοτόπου με σκοπό να αποκτήσει περισσότερες πληροφορίες για το βαθμό συμμόρφωσης του Ιστοτόπου του με την αρχή Οι 10 Αρχές Ποιότητας του MINERVA για πολιτιστικούς Ιστοτόπους - Εγχειρίδιο σχολιασμού και εξηγήσεων MINERVA 10 Quality Principles for cultural websites Commentary and explanations Handbook

25 Σημαντικά μηνύματα  Η Ποιότητα πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν από την αρχή του σχεδιασμού ενός Ιστοτόπου  Ο χρήστης είναι πολύ σημαντικός – πρέπει να τον λαμβάνουμε υπόψιν σε κάθε στάδιο  Οι σχέσεις με άλλα διαδικτυακά αποθέματα (διαλειτουργικότητα) και με μελλοντικά αποθέματα (μακροπρόθεσμη διατήρηση) πρέπει να αντιμετωπίζονται με τη δέουσα σοβαρότητα

26 Επόμενοι στόχοι  Οργάνωση όλων των αποτελεσμάτων του MINERVA σε μια ολοκληρωμένη ομάδα προϊόντων (και όχι ανεξάρτητα κείμενα) που θα περιλαμβάνει Τεχνικές οδηγίες, Αρχές ποιότητας, Καλές πρακτικές κ.α.  Επαναπροσδιορισμός και ενίσχυση του ρόλου της Ομάδας Εθνικών Εκπροσώπων

27 Ψηφιοποίηση και Ευρώπη  Έντονο ενδιαφέρον Πολιτικό επίπεδο (NRG) Επιστημονικό – Ερευνητικό (IST, Interreg κ.α.)  Έργα ψηφιοποίησης (Πρόσκληση 65, 78 και 92)  Αποτελέσματα μελετών της Πρόσκλησης 65 http://www.infosoc.gr http://digitization.hpclab.ceid.upatras.gr Ψηφιοποίηση και Ελλάδα

28 Υποστήριξη Τοπικών Πολιτιστικών Ιδρυμάτων  Πρωτοβουλία Πάτρας – Ρώμης  Ευρωπαϊκά προγράμματα  Δικτύωση  Εκδόσεις – Πρακτικές οδηγίες  Συμβουλευτική δράση

29 Για περισσότερες πληροφορίες: www.minervaeurope.org Εμμανουήλ Γ. Καρατζάς Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Τεχνολογίας Υπολογιστών, MSc. Πανεπιστήμιο Πατρών Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων Υψηλών Επιδόσεων ekaratzas@hpclab.ceid.upatras.gr Antonella Fresa – MINERVA Technical Coordinator fresa@promoter.it Ευχαριστώ


Κατέβασμα ppt "Δίκτυο Αριστείας Minerva - μορφές υποστήριξης των Τοπικών Πολιτιστικών Ιδρυμάτων Εμμανουήλ Γ. ΚαρατζάςΘεσσαλονίκη, 26 Μαΐου 2005 Ministerial NEtwoRk for."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google