Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εργαστήριο Φυσικής Υποδείξεις για τη συγγραφή των γραπτών εργασιών

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εργαστήριο Φυσικής Υποδείξεις για τη συγγραφή των γραπτών εργασιών"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εργαστήριο Φυσικής Υποδείξεις για τη συγγραφή των γραπτών εργασιών
Τρόπος αξιολόγησης των εργαστηριακών ασκήσεων

2 Τετράδιο γραπτής εργασίας
Xρησιμοποιούμε τετράδιο Α4 Στο εξώφυλλο πρέπει να υπάρχει ετικέτα με τα στοιχεία του φοιτητή: Παράδειγμα: Απόστολος Οικονόμου Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ Ημέρα Δευτέρα Ώρες 11:00-13:00 Αίθουσα Β219

3 Δομή Εργασίας Η εργασία ξεκινά σε δεξιά σελίδα του τετραδίου και έχει την εξής δομή: Τίτλος άσκησης Σκοπός της άσκησης Σύντομο θεωρητικό μέρος όπου γίνεται περιγραφή των φυσικών εννοιών και φυσικών μεγεθών που μελετούνται στην άσκηση

4 Δομή εργασίας -συνέχεια
Πειραματικό μέρος το οποίο έχει την εξής δομή: Αντιγραφή των ερωτημάτων και γραφή των απαντήσεων Περιγραφή της πειραματικής διάταξης και της πειραματικής διαδικασία (σχέδιο αν χρειάζεται, πχ το κύκλωμα το οποίο χρησιμοποιούμε) Οι μετρήσεις καταχωρούνται σε πίνακα όπου στην αρχή της κάθε στήλης αναγράφεται το φυσικό μέγεθος και οι μονάδες του Για την επεξεργασία των μετρήσεων γίνονται γραφικές παραστάσεις (σε μιλιμετρέ χαρτί) Εξαγωγή συμπερασμάτων για τις φυσικές ποσότητες που μελετώνται. ΄Γράφεται το τελικό αριθμητκό αποτέλεσμα μαζί με τις κατάλληλες μονάδες και σχολιάζεται (αν το αποτέλεσμα είναι αναμενόμενο ή αν αποκλίνει από την αναμενόμενη τιμή και ποιές είναι οι πηγές σφαλμάτων κλπ) Συνημμένο σε κάθε εργασία είναι το φύλλο μετρήσεων του φοιτητή υπογεγραμμένο από τον επιβλέποντα

5 Βαθμολογία γραπτών ασκήσεων
Η εργασία παραδίδεται στον διδάσκοντα στο επόμενο εργαστηριακό δίωρο (μία εβδομάδα μετά). Ετεροχρονισμένες εργασίες δεν βαθμολογούνται Δεν βαθμολογούνται οι εργασίες που είναι απλή αντιγραφή του φύλλου μέτρησης Η βαθμολογία κυμαίνεται από 0-10 Εάν υπάρξει κάποιο σοβαρό λάθος τότε ο επιβλέπων καθηγητής μπορεί να δώσει την ευκαιρία (εφόσον το κρίνει σωστό) να διορθώσει το λάθος και να αποστείλει την διορθωμένη εργασία στο επομένο εργαστηριακό δίωρο

6 Βαθμολογία γραπτών ασκήσεων
Η αξιολόγηση των γραπτών ασκήσεων γίνεται ως εξής: Τίτλος, σκοπός της άσκησης , θεωρητικό μέρος  2 μονάδες Περιγραφή πειραματικής διαδικασίας 2 μονάδες Επεξεργασία μετρήσεων και εξαγωγή αποτελέσματος (γραφικές παραστάσεις κλπ) 4 μονάδες Σχολιασμός αποτελέσματος  2 μονάδες

7 Προφορική εξέταση Η προφορική εξέταση αφορά στην άσκηση που γίνεται , έτσι ο φοιτητής πρέπει να έρχεται προετοιμασμένος για την εκτέλεση της πειραματικής άσκησης Πηγές: το εκπαιδευτικό υλικό που υπάρχει για κάθε άσκηση στον διαδικτυακό τόπο του μαθήματος


Κατέβασμα ppt "Εργαστήριο Φυσικής Υποδείξεις για τη συγγραφή των γραπτών εργασιών"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google