Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Σ.Α.Π. ΩΣ ΦΟΡΕΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Σ.Α.Π. ΩΣ ΦΟΡΕΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Σ.Α.Π. ΩΣ ΦΟΡΕΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

2 Έλεγχοι και επιθεωρήσεις Oίνοι Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΟΕΟΠ)  Έγκριση αμπελοτεμαχίων  Διεργασίες παραγωγής οίνου  Βιβλία και έγγραφα  Χώροι παλαίωσης οίνων  Διαδικασία παλαίωσης

3 Έλεγχοι και επιθεωρήσεις Τοπικοί Οίνοι (Τ.Ο.) Ζιβανία Σήμανση οίνων, αλκοολούχων και αρωματισμένων οίνων

4 Έλεγχοι και επιθεωρήσεις Αναφύτευση αμπελώνων Βιβλία οινοποιών Συνοδευτικά έγγραφα οινικών προϊόντων

5 Έλεγχοι και επιθεωρήσεις Μηχανισμοί αγοράς  Αποθεματοποίηση γλευκών και συμπυκνωμένων γλευκών  Μεταποίηση γλευκών και συμπυκνωμένων γλευκών σε χυμό σταφυλιού  Εμπλουτισμό οίνων με γλεύκη και συμπυκνωμένη γλεύκη  Υποχρεωτική απόσταξη ή απόσυρση υποπροϊόντων οινοποίησης  Υποχρεωτική απόσταξη επιτραπέζιων οίνων ή οίνων που προκύπτουν από ποικιλίες διπλής χρήσης

6 Επιδιώξεις Η τήρηση των προνοιών της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας Η εφαρμογή των κατάλληλων συνθηκών αμπελοκαλλιέργειας συγκομιδής και μεταποίησης σταφυλιών και παραγωγής και παλαίωσης οίνων Η καταλληλότητα των εγκαταστάσεων, μεταποίησης, παραγωγής και παλαίωσης οίνων.

7 Επιδιώξεις Η τήρηση των απαιτούμενων εγγράφων και βιβλίων. Η ποιότητα των τελικών προϊόντων οίνου και αλκοολούχων ποτών και η τήρηση των κανονιστικών οργανοληπτικών χαρακτηριστικών.

8 Διασφάλιση Το προσωπικό του οργανισμού κατά την άσκηση των καθηκόντων του δεν επηρεάζεται από προσωπικά, οικονομικά ή άλλα κίνητρα και ασκεί τα καθήκοντά του στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης, με γνώμονα την παροχή υπηρεσιών για εξυπηρέτηση του πολίτη. Οι πληροφορίες που συλλέγονται κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Φορέα Επιθεώρησης, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την καταχώρηση και την αξιολόγηση των ελέγχων και επιθεωρήσεων.

9 Διασφάλιση Ο πελάτης μπορεί να γνωρίζει τις διαδικασίες που ακολουθούνται, εξακριβώνοντας την ορθότητα των αποτελεσμάτων που του κοινοποιούνται. Ακολουθούνται σαφείς, καθορισμένες και τεκμηριωμένες διαδικασίες που έχουν έρεισμα την εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

10 Διασφάλιση Η εσωτερική λειτουργία του Συμβουλίου, τυποποιείται και οργανώνεται ώστε να υπάρχει εξειδίκευση του κάθε υπαλλήλου για το τομέα και το αντικείμενο με το οποίο ασχολείται.

11 Διαπιστώσεις H συλλογικότητα της προσπάθειας, η έμπνευση των στελεχών της ομάδας εργασίας και η εν γένει ικανότητα υλοποίησης μιας συλλογικής διαδικασίας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση.

12 Διαπιστώσεις Η διαπίστευση δεν είναι απλά μια δοτή μέθοδος δουλειάς που μπορεί να ταιριάσει παντού και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Χρειάζεται εσωτερικά να διαμορφωθεί η απαραίτητη μεθοδικότητα, η προσαρμογή των δομών και των στελεχών, για να υπάρχει ταυτόχρονα ικανοποίηση επαγγελματική, ποιότητα εργασίας και ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών.


Κατέβασμα ppt "ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Σ.Α.Π. ΩΣ ΦΟΡΕΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google