Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ
ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΑΧΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

2 ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ
ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ Ισότητα ευκαιριών Η ισότητα ευκαιριών είναι μία γενική αρχή της οποίας δύο ουσιαστικές πτυχές είναι η απαγόρευση των διακρίσεων λόγω ιθαγένειας και η ισότητα αποδοχών μεταξύ ανδρών και γυναικών. Ο στόχος είναι η εφαρμογή της σε όλους τους τομείς, ιδίως στον οικονομικό, κοινωνικό, πολιτισμικό και οικογενειακό βίο. Ένα νέο άρθρο (13) ενσωματώθηκε στη Συνθήκη του Άμστερνταμ προκειμένου να ενισχύσει την αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων που συνδέεται στενά με την ισότητα ευκαιριών. Το άρθρο αυτό προβλέπει ότι το Συμβούλιο μπορεί να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την καταπολέμηση κάθε διάκρισης λόγω εθνικότητας, φύλου, φυλής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.

3 ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ
ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ Η Αρχή της μη διακριτικής μεταχείρισης Η αρχή της μη διακριτικής μεταχείρισης έχει ως στόχο τη διασφάλιση ισότητας στη μεταχείριση των ατόμων ανεξαρτήτως εθνικότητας, φύλου, φυλής, ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού

4 ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ
ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ Η ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών Από το 1957, η συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας καθιέρωσε την αρχή της ισότητας ανδρών και γυναικών. Το άρθρο 141 ορίζει ότι παρέχεται ίση αμοιβή στους άνδρες και στις γυναίκες για ίσης αξίας παρεχόμενη εργασία. Από το 1975, έχει εκδοθεί σειρά οδηγιών που επεκτείνουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης στην πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελματική κατάρτιση, στην επαγγελματική προώθηση με στόχο την εξάλειψη κάθε μορφής διάκρισης στον χώρο εργασίας και, εν συνεχεία, στους τομείς της κοινωνικής ασφάλισης, των νομικών καθώς και των επαγγελματικών καθεστώτων

5 ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ
ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ Ο Χάρτης των θεμελιωδών δικαιωμάτων Με την ευκαιρία της 50ής επετείου της οικουμενικής διακήρυξης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τον Δεκέμβριο 1998, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κολωνίας (3-4 Ιουνίου 1999) αποφάσισε να αναλάβει εργασίες με σκοπό την εκπόνηση ενός Χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ως στόχος τέθηκε η συγκέντρωση των θεμελιωδών δικαιωμάτων που ισχύουν σε επίπεδο Ένωσης σε ένα μόνο κείμενο ώστε να καταστούν αυτά περισσότερο σαφή.

6 ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ
ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ ΕΠΙΛΥΣΥ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Α. Μέτρα σε επίπεδο σχολείου Ημερίδα Επιτήρηση στην ώρα του διαλείμματος και του φαγητού Γρήγορη και αποφασιστική παρέμβαση σε περιστατικά εκφοβισμού Ομάδες εκπαιδευτικών για την ανάπτυξη του κοινωνικού πλαισίου του σχολείου Συναντήσεις εκπαιδευτικών – γονέων

7 ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ
ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ Β. Μέτρα στο επίπεδο της Τάξης Κανονισμοί της τάξης για τον εκφοβισμό Έπαινος Κυρώσεις Συνεργατική Μάθηση Θετικές κοινές δράσεις Συνελεύσεις γονέων/ κηδεμόνων – εκπαιδευτικών

8 ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ
ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ Γ. Μέτρα σε ατομικό επίπεδο Σοβαρή συζήτηση με το θύτη Σοβαρή συζήτηση με το θύμα Συζήτηση με τους γονείς Χρήση φαντασίας Αλλαγή τμήματος ή σχολείου

9 ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ
ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ Δ. Σε προσωπικό επίπεδο Θετικό κλίμα στο σχολείο και πιο ανθρώπινη προσέγγιση των παιδιών Κουλτούρα συνεργασίας και επίλυσης προβλημάτων στο σχολικό πλαίσιο Ποιοτική Διδασκαλία Αναστοχαζόμενοι Παιδαγωγοί Συνεργασία με την οικογένεια

10 ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ
ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κινητή Μονάδα Παρέμβασης Ανοιχτή Τηλεφωνική Γραμμή Υποστήριξης Διαδικτυακή Συμβουλευτική για εφήβους και εκπαιδευτικούς

11 ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ
ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ ΠΗΓΕΣ Εικόνες από το Internet Ιστοσελίδες Συζητήσεις Ενημέρωση από το Σχολείο


Κατέβασμα ppt "ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google