Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κύπρος και Διασυνοριακή Ιατρική Περίθαλψη Κύπρος και Διασυνοριακή Ιατρική Περίθαλψη.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κύπρος και Διασυνοριακή Ιατρική Περίθαλψη Κύπρος και Διασυνοριακή Ιατρική Περίθαλψη."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2

3

4 Κύπρος και Διασυνοριακή Ιατρική Περίθαλψη
Κύπρος και Διασυνοριακή Ιατρική Περίθαλψη

5 Οδηγία 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης. Περί εφαρμογής των Δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της Διασυνοριακής Υγειονομικής Περίθαλψης Νόμο του 2013

6

7

8 Προκλήσεις Καθιέρωση σαφών κανόνων και αξιόπιστη ενημέρωση των ασθενών όσον αφορά την πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη σε άλλη χώρα της ΕΕ και την επιστροφή των ιατρικών εξόδων. Το νέο «Εθνικό Σημείο Επαφής" θα αναλάβει το έργο αυτό. Κάλυψη των προσδοκιών των ασθενών για ποιοτική περίθαλψη, οι οποίες είναι ακόμη υψηλότερες όταν οι ασθενείς αναζητούν θεραπεία εκτός της χώρας τους. Ενίσχυση της συνεργασίας με τις άλλες Ευρωπαϊκές Χώρες προς όφελος των ασθενών. Εξάλειψη της νομικής αβεβαιότητας. Οι νέοι κανόνες εξασφαλίζουν σωστή ισορροπία μεταξύ της διατήρησης της βιωσιμότητας των συστημάτων υγείας και της προστασίας του δικαιώματος των ασθενών να αναζητούν θεραπεία εκτός της χώρας τους.

9

10 Με βάση το νομικό πλαίσιο, αποσαφηνίζονται τα δικαιώματα των ασθενών όσον αφορά την πρόσβασή τους σε διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη καθώς και τα δικαιώματα ως προς το επίπεδο των εξόδων που επιστρέφονται. Ταυτόχρονα, θεσπίζονται κανόνες για την ευκολότερη πρόσβαση σε ασφαλή και υψηλής ποιότητας διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, προωθείται η συνεργασία μεταξύ των Κρατών Μελών, με πλήρη σεβασμό των εθνικών αρμοδιοτήτων σε θέματα οργάνωσης και παροχής υγειονομικής περίθαλψης, διευκρινίζεται η σχέση τους με το υφιστάμενο πλαίσιο για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 883/2004, με στόχο την άσκηση των δικαιωμάτων των ασθενών και ορίζονται Εθνικά Σημεία Επαφής σε κάθε χώρα Κράτος Μέλος.

11 EUROPEAN REFERENCE NETWORKS
e – HEALTH HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT

12 το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Σύστημα Υγείας στην Κύπρο
Περίοδος Άντρες Γυναίκες 1998/99 75,3 80,4 2000/01 76,1 81,0 2002/03 77,0 81,4 2004/05 81,7 2006/07 78,3 81,9 2008/09 77,9 82,4 2010/11 79,0 82,9 Σύστημα Υγείας στην Κύπρο Το σύστημα υγείας στην Κύπρο αποτελείται από δύο παράλληλους τομείς παροχής υπηρεσιών: το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.

13 Δημόσιος Τομέας ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ
Δημόσιος Τομέας ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Οι Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας παρέχονται στις κρατικές Υπηρεσίες από: Τα 38 Κέντρα Υγείας στις Επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου και Αμμοχώστου Τα 230 υπόκεντρα με περιοδεύουσα Ομάδα Υγείας

14 ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΛΙΝΕΣ Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας 414
ΝΑΜ ΙΙΙ 205 Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού 329 Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας 172 Γενικό Νοσοκομείο Πάφου 135 Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου 70 Νοσοκομείο Κυπερούντας 40 Νοσοκομείο Πόλις Χρυσοχούς 15 ΣΥΝΟΛΟ 1380

15 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΙΝΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 18 848 ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΕΣ 16 262 ΚΛΙΝΙΚΕΣ 19 208 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 20 96 ΣΥΝΟΛΟ 73 1414

16 Διασυνοριακή Υγειονομική Περίθαλψη και Ιατρικός Τουρισμός
Με την εφαρμογή της ευρωπαϊκής οδηγίας για τη Διασυνοριακή Περίθαλψη πιστεύουμε ότι δίνονται πολλές ευκαιρίες για την ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού στην Κύπρο. θα αποτελέσει πρόκληση για ακόμη περαιτέρω βελτίωση και καθιέρωση πρωτοκόλλων και διαδικασιών στην παροχή υπηρεσιών υγείας, θα συμβάλει στην καθιέρωση μηχανισμών πλήρους πληροφόρησης και παροχής διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης σε ασφαλισμένους ασθενείς, θα προωθηθεί η ανάπτυξη συνεργασίας της Κύπρου με άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, με πλήρη σεβασμό των εθνικών αρμοδιοτήτων, σε θέματα οργάνωσης και παροχής υγειονομικής περίθαλψης. Ως χώρα που προσβλέπει στην ανάπτυξη ποιοτικού τουρισμού υγείας, διαθέτουμε όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις που απαιτούνται συνδυάζοντας το υπέροχο μεσογειακό περιβάλλον με το φυσικό πλούτο, τις κλιματολογικές συνθήκες της Κύπρου οι οποίες είναι ιδανικές για σκοπούς αποθεραπείας και αποκατάστασης των ασθενών, την παράδοση στην υγιεινή διατροφή, την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά και το καταξιωμένο διεθνώς ιατρικό προσωπικό.

17 Ευκαιρίες για το σύστημα υγείας της Κύπρου
περίπλοκα συστήματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης πολλών χωρών που χαρακτηρίζονται από υψηλό κόστος περίθαλψης αλλά και μακρές λίστες αναμονής, γεωγραφική θέση, κλιματολογικές συνθήκες και ηλιοφάνεια, παραδοσιακή διατροφή, παραδοσιακή φιλοξενία, καταρτισμένο προσωπικό των υπηρεσιών υγείας, των άρτια εξοπλισμένων μονάδων υγείας, μπορούν να συμβάλουν σημαντικά ώστε ο τόπος μας να καταστεί πόλος έλξης Ευρωπαίων Πολιτών τόσο για θεραπεία όσο και για αποθεραπεία. Η εφαρμογή της οδηγίας αποτελεί πρόκληση για όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες για άριστη ποιότητα στην περίθαλψη με ασφάλεια και λιγότερη ταλαιπωρία για τον ασθενή και την οικογένεια του και είναι μια μοναδική ευκαιρία για εκσυγχρονισμό των συστημάτων υγείας.

18

19

20 ο περί Εφαρμογής των Δικαιωμάτων των Ασθενών στο πλαίσιο της Διασυνοριακής Υγειονομικής Περίθαλψης Νόμος του 2013 Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Κύπρο και Υπουργείο Υγείας Κ.Δ. Σεμινάριο «Διασυνοριακή Ιατρική Περίθαλψη: Προκλήσεις και ευκαιρίες για την Κύπρο» Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία, Λευκωσία 27 Ιανουαρίου 2014, Δρ Χριστόδουλος Καϊσής, Αν. Γεν. Δ/ντής Υπ. Υγείας

21 «ο περί Εφαρμογής των Δικαιωμάτων των Ασθενών στο πλαίσιο της Διασυνοριακής Υγειονομικής Περίθαλψης Νόμος του 2013» Ν 149(Ι)/2013

22 Σκοπός του παρόντος Νόμου είναι:
Η εναρμόνιση της Εθνικής Νομοθεσίας με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2011/24/ΕΚ η θέσπιση νομικού πλαισίου για την καθιέρωση μηχανισμού παροχής διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης σε ασφαλισμένους ασθενείς που να επιτρέπει την ανάπτυξη της συνεργασίας με άλλα κράτη μέλη, με πλήρη σεβασμό των εθνικών αρμοδιοτήτων, σε θέματα οργάνωσης και παροχής υγειονομικής περίθαλψης ο σαφής διαχωρισμός της σχέσης του παρόντος Νόμου με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.883/2004, με στόχο την άσκηση των δικαιωμάτων των ασθενών.

23 Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται όσον αφορά την παροχή διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης, σε ασφαλισμένους ασθενείς στην Κυπριακή Δημοκρατία ή σε άλλο κράτος μέλος. Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται σε: υπηρεσίες στον τομέα της μακροχρόνιας περίθαλψης σκοπός των οποίων είναι η στήριξη ατόμων που χρήζουν βοήθειας κατά την εκτέλεση των συνήθων καθημερινών εργασιών τους· πρόσβαση και κατανομή οργάνων με σκοπό να χρησιμεύσουν ως μοσχεύματα· σε δημόσια προγράμματα εμβολιασμού κατά λοιμωδών νόσων τα οποία αποσκοπούν αποκλειστικά στην προστασία της υγείας του πληθυσμού στο έδαφος κράτους μέλους, τα οποία ακολουθούν ειδικό προγραμματισμό και μέτρα εφαρμογής και τα οποία δεν εμπίπτουν στο Μέρος VI∙ θέματα σχετικά με την οργάνωση και τη χρηματοδότηση της υγειονομικής περίθαλψης σε περιπτώσεις που δεν σχετίζονται με τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη.

24 Εθνικό Σημείο Επαφής (ΕΣΕ)
Το Εθνικό Σημείο Επαφής συμβουλεύεται οργανώσεις ασθενών, παρόχους υγειονομικής περίθαλψης και ασφαλιστικούς φορείς υγειονομικής περίθαλψης, για σκοπούς παροχής διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης,  συνεργάζεται στενά με την Επιτροπή και παρέχει, στους ασφαλισμένους κατόπιν αιτήσεως τα στοιχεία επικοινωνίας των εθνικών σημείων επαφής σε άλλα κράτη μέλη, παρέχει πληροφόρηση για:  (α) τα δικαιώματα προσώπων ασφαλισμένων στην Κυπριακή Δημοκρατία όταν λαμβάνουν υγειονομική περίθαλψη σε άλλο κράτος μέλος καθώς και τις διαδικασίες πρόσβασης και καθορισμού των δικαιωμάτων αυτών·  (β) τα δικαιώματα προσώπων ασφαλισμένων σε άλλο κράτος μέλος όταν λαμβάνουν υγειονομική περίθαλψη στην Κυπριακή Δημοκρατία καθώς και τις διαδικασίες πρόσβασης και καθορισμού των δικαιωμάτων αυτών·

25 Εθνικό Σημείο Επαφής (συνέχεια) (γ) τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης στην Κυπριακή Δημοκρατία, το δικαίωμα παροχής υπηρεσιών συγκεκριμένων παρόχων ή τυχόν περιορισμούς στην άσκηση του επαγγέλματος τους, την εποπτεία και την αξιολόγηση των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης· (δ) τις διαδικασίες υποβολής παραπόνων·  (ε) τις νομικές και διοικητικές επιλογές για τη διευθέτηση των διαφορών ακόμη και σε περίπτωση βλάβης που απορρέουν από την παροχή διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης· (στ) τους όρους και τις προϋποθέσεις για προηγούμενη έγκριση· (ζ) τους όρους και τις προϋποθέσεις για την επιστροφή εξόδων σε πρόσωπα ασφαλισμένα στην Κυπριακή Δημοκρατία· (η) την προσβασιμότητα στα νοσοκομεία για τα άτομα με αναπηρία. διασφαλίζει ώστε η πληροφόρηση είναι εύκολα προσβάσιμη ή διαθέσιμη και παρέχεται με ηλεκτρονικά μέσα ή κατόπιν αιτήσεως των ασφαλισμένων σε έντυπο, παρέχει πληροφορίες στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

26 Υποβολή Παραπόνων Σε περίπτωση που ασφαλισμένα πρόσωπα στην Κυπριακή Δημοκρατία ή σε άλλο κράτος μέλος θεωρήσουν ότι τα δικαιώματα τους με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου δεν έχουν γίνει σεβαστά και επιθυμούν να υποβάλουν παράπονο, απευθύνονται στο Εθνικό Σημείο Επαφής για υποβολή του παραπόνου τους χρησιμοποιώντας το έντυπο που καθορίζεται σε σχετικό διάταγμα του Υπουργού που εκδίδεται για το σκοπό αυτό. Το ΕΣΕ παραλαμβάνει τα παράπονα και τα διαχειρίζεται σύμφωνα με τις οδηγίες του Γενικού Διευθυντή. Τηρουμένου του εδαφίου (2) και νοουμένου ότι έχουν ληφθεί τα σχόλια από τα αρμόδια επαγγελματικά σώματα ή άλλες αρμόδιες αρχές, το ΕΣΕ ενημερώνει τον παραπονούμενο αναφορικά με το αποτέλεσμα της εξέτασης του παραπόνου του εντός εύλογου χρονικού διαστήματος: Νοείται ότι, το ΕΣΕ δεν διαχειρίζεται εξέταση θεμάτων που αφορούν ιατρική πραγματογνωμοσύνη ή ιατρική αμέλεια ή αίτημα για καταβολή αποζημιώσεων, ή λήψη πειθαρχικών μέτρων για οποιοδήποτε θέμα για το οποίο αρμοδιότητα έχει το Πειθαρχικό Συμβούλιο ή Συμβούλιο Εγγραφής νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων ή άλλη αρχή.

27 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΩΣ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Κάθε ασφαλισμένος σε άλλο κράτος μέλος έχει δικαίωμα υγειονομικής περίθαλψης στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας και έχει εύκολη πρόσβαση σε ενημέρωση για τα δικαιώματα που διαθέτει. Απαγορεύεται οποιαδήποτε μορφή διακρίσεων λόγω εθνικότητας στην παροχή υγειονομικής περίθαλψης σε ασφαλισμένους από άλλα κράτη μέλη. Η Αρμόδια Αρχή διασφαλίζει ότι: (α) Οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης: (i) παρέχουν τις σχετικές πληροφορίες για να βοηθήσουν πρόσωπα ασφαλισμένα σε άλλα κράτη μέλη να κάνουν συνειδητές επιλογές, μεταξύ άλλων, για τις επιλογές θεραπείας, για τη διαθεσιμότητα, την ποιότητα και την ασφάλεια της υγειονομικής περίθαλψης που παρέχουν στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας· (ii) παρέχουν ευκρινή τιμολόγια και σαφείς πληροφορίες για τις τιμές, καθώς και για την άδεια ή το καθεστώς εγγραφής τους, την ασφαλιστική τους κάλυψη ή άλλους τρόπους ατομικής ή συλλογικής προστασίας όσον αφορά την επαγγελματική τους ευθύνη (iii) εφαρμόζουν τις ίδιες αμοιβές υγειονομικής περίθαλψης που εφαρμόζουν και για τους ημεδαπούς ασθενείς σε συγκρίσιμη ιατρική κατάσταση ή χρεώνουν τιμή που υπολογίζεται σύμφωνα με αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια∙

28 Η Αρμόδια Αρχή διασφαλίζει ότι: (συνέχεια)
(β) για τη θεραπεία που παρέχεται στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, υπάρχουν συστήματα ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης ή εγγύηση ή παρόμοια ρύθμιση που είναι ισοδύναμη ή ουσιαστικά συγκρίσιμη ως προς το σκοπό της και κατάλληλη για τη φύση και το βαθμό του κινδύνου. (γ) το θεμελιώδες δικαίωμα προστασίας της ιδιωτικής ζωής αναφο­ρικά προς την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προστατεύεται τηρουμένων των διατάξεων του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου. (δ) για την εξασφάλιση της συνέχειας της περίθαλψης, οι ασφαλισμένοι σε άλλο κράτος μέλος που έχουν υποβληθεί σε θεραπεία έχουν δικαίωμα σε γραπτή ή ηλεκτρονική ιατρική καταγραφή της εν λόγω θεραπείας και πρόσβαση σε τουλάχιστον ένα αντίγραφο του ιατρικού τους φακέλου τηρουμένων των διατάξεων του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου.

29 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΩΣ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) 883/2004, κάθε πρόσωπο το οποίο είναι ασφαλισμένο στην Κυπριακή Δημοκρατία δικαιούται επιστροφή των εξόδων που επιβαρύνθηκε κατά τη λήψη υγειονομικής περίθαλψης σε άλλο κράτος μέλος σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου. Ασφαλισμένο πρόσωπο στην Κυπριακή Δημοκρατία όταν λαμβάνει διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη απολαμβάνει τα ίδια δικαιώματα τα οποία θα απολάμβανε εάν ελάμβανε υγειονομική περίθαλψη σε συγκρίσιμη κατάσταση στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος δικαιούται διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη κατόπιν προηγούμενης έγκρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004, η έγκριση που του παρέχεται με βάση τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 883/2004, έχει προτεραιότητα έναντι της έγκρισης που παρέχεται με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, εκτός εάν ο ασθενής έχει διαφορετική αξίωση. Κατά παρέκκλιση του εδαφίου (1), η Κυπριακή Δημοκρατία δυνάμει του παραρτήματος IV του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 έχει αναγνωρίσει δικαιώματα σε παροχές ασθένειας σε ασφαλισμένους συνταξιούχους και τα μέλη των οικογενειών τους, οι οποίοι κατοικούν σε διαφορετικό κράτος μέλος, και τους παρέχει υγειονομική περίθαλψη δυνάμει του παρόντος Νόμου καταβάλλο­ντας τα έξοδα, εφόσον διαμένουν στο έδαφός του, ως εάν τα άτομα αυτά να είχαν τη συνήθη διαμονή τους στην Κυπριακή Δημοκρατία.

30 Η Αρμόδια Αρχή διασφαλίζει ότι :
οι διοικητικές διαδικασίες σχετικά με τη χρήση της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης και της επιστροφής των εξόδων υγειονομικής περίθαλψης που πραγματοποιήθηκε σε άλλο κράτος μέλος, βασίζονται σε αμερόληπτα και χωρίς διακρίσεις κριτήρια που είναι αναγκαία και ανάλογα προς τον επιδιωκόμενο στόχο∙ κάθε διοικητική διαδικασία αναφερομένη στην παράγραφο (α) είναι εύκολα προσβάσιμη και κάθε πληροφορία σχετική με τη διαδικασία αυτή διατίθεται στο ενδεδειγμένο επίπεδο. Κάθε διαδικασία εξασφαλίζει ότι τα αιτήματα αντιμετωπίζονται με αντικειμενικότητα και αμεροληψία  κάθε διοικητική απόφαση σχετικά με τη χρήση της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης και την επιστροφή των εξόδων υγειονομικής περίθαλψης που πραγματοποιήθηκε σε άλλο κράτος μέλος είναι δεόντως αιτιολογημένη σε περίπτωση που πρόσωπο ασφαλισμένο στην Κυπριακή Δημοκρατία έλαβε διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη και εφόσον αποδεικνύεται αναγκαία η ιατρική παρακολούθηση του, παρέχεται η ίδια ιατρική παρακολούθηση σε αυτόν, με αυτήν που θα του παρείχετο αν η υγειονομική αυτή περίθαλψη είχε παρασχεθεί στο έδαφος της Δημοκρατίας σε περίπτωση που πρόσωπο ασφαλισμένο στην Κυπριακή Δημοκρατία επιδιώκει να λάβει ή λαμβάνει διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, έχει εξ αποστάσεως πρόσβαση ή λαμβάνει ένα τουλάχιστον αντίγραφο του ιατρικού του φακέλου, που τηρείται στη Δημοκρατία, τηρουμένων των διατάξεων του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου του 2001.

31 Σύστημα προηγούμενης έγκρισης
Πρόσωπο, ασφαλισμένο στην Κυπριακή Δημοκρατία που αναζητά επιστροφή εξόδων για υγειονομική περίθαλψη που προτίθεται να λάβει σε άλλο κράτος μέλος, χρειάζεται να εξασφαλίσει προηγούμενη έγκριση από το Γενικό Διευθυντή στις ακόλουθες περιπτώσεις:  για υπηρεσίες οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στους περί Κυβερνητικών Ιατρικών Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών Κανονισμούς του και παρέχονται από τα Κρατικά Νοσηλευτήρια, για υπηρεσίες οι οποίες δεν παρέχονται από τα Κρατικά Νοσηλευτήρια.

32 Υποβολή Αιτήματος για προηγούμενη έγκριση
Υποβολή Αιτήματος για προηγούμενη έγκριση Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 14, πριν την αναχώρηση του από το έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας ο ασφαλισμένος ασθενής υποβάλλει στο ΕΣΕ αίτημα για προηγούμενη έγκριση σε έντυπο που καθορίζεται σε σχετικό διάταγμα που εκδίδει ο Υπουργός.  Το αίτημα συνοδεύεται από την υποβολή αντιγράφου της ταυτότητας νοσηλείας, την ιατρική έκθεση που περιλαμβάνει τη διάγνωση ή πάθηση, το ιστορικό, την παρούσα κατάσταση της υγείας του και τους λόγους που κατά τη γνώμη του ιατρού επιβάλλουν τη λήψη διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης από παροχέα υγείας σε άλλο κράτος μέλος ή και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα κρίνονται αναγκαία όπως αυτά καθορίζονται στο εν λόγω έντυπο. Το ΕΣΕ, παραπέμπει άμεσα όλες τις αιτήσεις που πληρούν τις πιο πάνω προϋποθέσεις σε Επιτροπή Ειδικών κατάλληλης ειδικότητας για κλινική αξιολόγηση του ασφαλισμένου ασθενούς.

33 Σύσταση Επιτροπών Ειδικών
Ο Υπουργός ορίζει Επιτροπές Ειδικών για εξέταση των αιτημάτων για προηγούμενη έγκριση. Οι Επιτροπές Ειδικών απαρτίζονται από τρία (3) μέλη, εκ των οποίων τα δύο (2) είναι ιατρικοί λειτουργοί του δημόσιου τομέα και ένα (1) μέλος είναι του ιδιωτικού τομέα.   Τα μέλη της Επιτροπής Ειδικών που είναι ιατρικοί λειτουργοί του δημόσιου τομέα ορίζονται από τον Υπουργό κατόπιν σύστασης του Διευθυντή και όσον αφορά το μέλος που δεν είναι ιατρικός λειτουργός του δημόσιου τομέα, αυτό επιλέγεται από τον Υπουργό από κατάλογο που υποβάλλει ο νομοθετικά κατοχυρωμένος σύλλογος της ειδικότητας για την οποία η Επιτροπή Ειδικών ορίζεται.  Οι ιατρικοί λειτουργοί του δημόσιου τομέα κατέχουν θέση όχι κατώτερη εκείνης του Βοηθού Διευθυντή Κλινικής.

34 Σύσταση Επιτροπών Ειδικών (συνέχεια)
Σε περίπτωση που δεν μπορεί να συσταθεί Επιτροπή Ειδικών από ιατρικούς λειτουργούς που κατέχουν τέτοια θέση, ορίζονται ιατρικοί λειτουργοί από την αμέσως κατώτερη θέση  Σε περίπτωση που δεν υπάρχει στο δημόσιο τομέα επαρκής αριθμός ιατρικών λειτουργών συγκεκριμένης ειδικότητας για να συσταθεί νόμιμα, σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις, Επιτροπή Ειδικών της εν λόγω ειδικότητας, τότε ο Υπουργός, κατόπιν σύστασης του Διευθυντή, συμπληρώνει τα μέλη της εν λόγω Επιτροπής Ειδικών, με κατάλληλο αριθμό ιατρικών λειτουργών του δημόσιου τομέα συναφούς ειδικότητας.  Το συντονισμό και υποβοήθηση των Επιτροπών Ειδικών αναλαμβάνει ο Ιατρικός Διευθυντής του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας ή εκπρόσωπος του.

35 Διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής Ειδικών
Η Επιτροπή Ειδικών συνέρχεται ανάλογα με τις ανάγκες και στις περιπτώσεις επειγόντων περιστατικών συνέρχεται άμεσα. H Επιτροπή Ειδικών, προτού εξετάσει την περίπτωση και εκδώσει γνωμοδότηση με βάση τα στη διάθεσή της στοιχεία, δύναται να ζητήσει από τον ασθενή να παρουσιαστεί σε αυτήν για εξέταση, εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η παρουσία του ασθενή είναι πρακτικά αδύνατη, ή να υποβληθεί σε οποιαδήποτε ειδική ιατρική ή άλλη εξέταση, η οποία θεωρείται αναγκαία για την έκδοση γνωμοδότησης. Η Επιτροπή Ειδικών προεδρεύεται από τον ιεραρχικά ανώτερο ιατρικό λειτουργό του δημόσιου τομέα που μετέχει σε αυτήν, και σε περίπτωση που τα μέλη της κατέχουν την ίδια θέση, από το αρχαιότερο μέλος. Οι αποφάσεις της Επιτροπής Ειδικών λαμβάνονται είτε ομόφωνα είτε κατά πλειοψηφία και αιτιολογούνται. Σε περίπτωση που η απόφαση δεν είναι ομόφωνη, το μέλος που διαφωνεί δύναται να εκθέσει γραπτώς τους λόγους της διαφωνίας του.

36 Διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής Ειδικών (συνέχεια)
Διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής Ειδικών (συνέχεια) Σε περίπτωση που, μέλος της Επιτροπής Ειδικών αδυνατεί να παραστεί σε συνεδρία, αυτή συνεδριάζει εφόσον παρίστανται τουλάχιστον δύο (2) μέλη. Σε τέτοια περίπτωση, η απόφαση πρέπει να είναι ομόφωνη. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατό να ληφθεί απόφαση, συγκαλείται νέα συνεδρία σε διάστημα δύο (2) εργάσιμων ημερών. Αν και σε αυτή τη συνεδρία δε ληφθεί απόφαση, για το θέμα αποφασίζει ο Γενικός Διευθυντής, με βάση την έκθεση που υποβάλλει η Επιτροπή Ειδικών και την έκθεση/αίτηση του ειδικού για την περίπτωση θεράποντα ιατρού.

37 Έκθεση της Επιτροπής Ειδικών
Αμέσως μετά την εξέταση αίτησης που παραπέμφθηκε σ’ αυτήν, η Επιτροπή Ειδικών αποστέλλει γνωμοδότηση προς το ΕΣΕ υπό μορφή τεκμηριωμένης έκθεσης.  Η έκθεση της Επιτροπής Ειδικών περιγράφει την πάθηση του ασφαλισμένου ασθενούς και διατυπώνει τη γνώμη της ως προς τα ακόλουθα: (α) κατά πόσον μπορεί ή δεν μπορεί να γίνει αποτελεσματική διάγνωση ή θεραπεία του σε δημόσια νοσηλευτήρια, λόγω έλλειψης των κατάλληλων διαγνωστικών ή θεραπευτικών μέσων ή ανάλογης εμπειρίας εκ μέρους της ιατρικής κοινότητας∙ (β) κατά πόσον υπάρχει δυνατότητα αποτελεσματικής διάγνωσης ή θεραπείας εντός δημόσιων νοσηλευτηρίων, η οποία λαμβανομένης σοβαρά υπόψη της ηλικίας και της κατάστασης της υγείας του, μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη διάσωση της ζωής του, ή στην πρόληψη σοβαρής σωματικής ή διανοητικής αναπηρίας, ή στην παροχή θεραπείας που θα μπορούσε να συμβάλει ουσιαστικά στη μόνιμη βελτίωση της κατάστασής του∙

38 Έκθεση της Επιτροπής Ειδικών (συνέχεια)
Έκθεση της Επιτροπής Ειδικών (συνέχεια) (γ) κατά πόσον υπάρχει ή όχι, ιατρική ανάγκη για διάγνωση ή θεραπεία, και αν αυτή δεν μπορεί να παρασχεθεί από τα δημόσια νοσηλευτήρια μέσα στα χρονικά όρια που από ιατρικής άποψης επιβάλλει η κατάσταση της υγείας του και η πιθανή εξέλιξη της υγείας του.  Το ΕΣΕ διαβιβάζει χωρίς καθυστέρηση τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ειδικών στο Γενικό Διευθυντή.  Το ΕΣΕ ενημερώνει τον ασφαλισμένο ασθενή για την απόφαση του Γενικού Διευθυντή εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του αιτήματός του. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης του ο ασφαλισμένος ενημερώνεται για τα δικαιώματα του ως προς την δυνατότητα άσκησης ένδικων μέσων που του παρέχεται.

39 Κριτήρια για παραχώρηση προηγούμενης έγκρισης
Απαιτείται η απόφαση του Γενικού Διευθυντή για παραχώρηση προηγούμενης έγκρισης για λήψη διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης, για υγειονομική περίθαλψη που: (α) υπόκειται σε απαιτήσεις σχεδιασμού προκειμένου να διασφαλιστεί επαρκής και μόνιμη πρόσβαση σε ένα ισόρροπο φάσμα ποιοτικής νοσοκομειακής περίθαλψης στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος ή για να υλοποιηθεί ο στόχος της περιστολής των εξόδων και της πρόληψης, στο βαθμό του δυνατού, της σπατάλης χρηματικών, τεχνικών και ανθρώπινων πόρων και: (i) περιλαμβάνει τουλάχιστον μία (1) διανυκτέρευση του ασθενούς· ή (ii) απαιτεί τη χρήση πολύ εξειδικευμένης και δαπανηρής ιατρικής υποδομής ή ιατρικού εξοπλισμού· (β) αφορά θεραπείες που παρουσιάζουν ιδιαίτερο κίνδυνο για τον ασθενή ή τον πληθυσμό· ή (γ) παρέχεται από πάροχο υγειονομικής περίθαλψης που, ανάλογα με την απόφαση του κράτους μέλους ασφάλισης στη συγκεκριμένη περίπτωση, ενδέχεται να εγείρει σοβαρές και συγκεκριμένες ανησυχίες όσον αφορά την ποιότητα ή την ασφάλεια της περίθαλψης, εξαιρουμένης της υγειονομικής περίθαλψης που υπόκειται στην ενωσιακή νομοθεσία διασφαλίζοντας ένα ελάχιστο επίπεδο ασφάλειας και ποιότητας στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

40 Λόγοι άρνησης για προηγούμενη έγκριση σε ασφαλισμένους στην Κυπριακή Δημοκρατία
Η απόφαση του Γενικού Διευθυντή για άρνηση προηγούμενης έγκρισης περιορίζεται στην διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη που: (α) ο ασφαλισμένος ασθενής, σύμφωνα με κλινική αξιολόγηση, θα εκτεθεί με εύλογη βεβαιότητα σε κίνδυνο για την ασφάλειά του που δεν μπορεί να θεωρηθεί αποδεκτός, συνεκτιμώντας το πιθανό όφελος που θα έχει για τον ασθενή η επιδιωκόμενη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη· (β) το ευρύ κοινό θα εκτεθεί με εύλογη βεβαιότητα σε σημαντικό κίνδυνο ασφάλειας ως αποτέλεσμα της συγκεκριμένης διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης· (γ) η εν λόγω διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη πρόκειται να παρασχεθεί από παρόχους υγειονομικής περίθαλψης που εγείρουν σοβαρές και συγκεκριμένες ανησυχίες αναφορικά με τη συμμόρφωση ως προς τα πρότυπα και κατευθυντήριες γραμμές ποιότητας και ασφάλειας των ασθενών, καθώς και στις διατάξεις για την εποπτεία, είτε τα εν λόγω πρότυπα και κατευθυντήριες γραμμές καθορίζονται από νομοθετικές ρυθμίσεις και διατάξεις είτε μέσω συστημάτων αξιολόγησης που έχει θεσπίσει το κράτος μέλος θεραπείας· (δ) η εν λόγω υγειονομική περίθαλψη μπορεί να παρασχεθεί στα δημόσια νοσηλευτήρια εντός προθεσμίας ιατρικώς αποδεκτής, λαμβανομένων υπόψη της κατάστασης της υγείας και της πιθανής εξέλιξης της ασθένειας του κάθε ενδιαφερόμενου ασθενούς.

41 Λόγοι άρνησης για προηγούμενη έγκριση σε ασφαλισμένους στην Κυπριακή Δημοκρατία (συνέχεια)
Η Αρμόδια Αρχή δεν μπορεί να αρνηθεί να χορηγήσει προηγούμενη έγκριση εάν ο ασφαλισμένος ασθενής δικαιούται τη συγκεκριμένη υγειονομική περίθαλψη σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου και εάν η εν λόγω υγειονομική περίθαλψη δεν μπορεί να παρασχεθεί στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας εντός προθεσμίας ιατρικώς αποδεκτής, με βάση αντικειμενική ιατρική αξιολόγηση της ιατρικής κατάστασής του, του ιστορικού και της πιθανής εξέλιξης της ασθένειάς του, της έντασης του πόνου που δοκιμάζει και ή τη φύση της αναπηρίας του τη στιγμή που υπέβαλε ή υπέβαλε εκ νέου αίτηση.

42 Στη συνέχεια αναγράφονται ο τρόπος διορισμού και λειτουργίας του Αναθεωρητικού Συμβουλίου ως επίσης για τον τρόπο άσκησης ιεραρχικής προσφυγής και ακόμα προσφυγής. Αναλύεται στη συνέχεια η Επιστροφή Εξόδων, οι καταστάσεις για τις οποίες ισχύει η επιστροφή εξόδων και την διαδικασία για την επιστροφή τους. Αναφορά γίνεται στην αναγνώριση των συνταγών αλλά και στις προϋποθέσεις για την αναγνώριση τους, καθώς επίσης για τις αναγραφές για ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Στο τέλος γίνεται αναφορά στα Κέντρα Αριστείας, στην ηλεκτρονική υγεία, στη συνεργασία για την αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας καθώς επίσης στις σπάνιες ασθένειες.

43 Νόμος που τροποποιεί τον περί φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμηθείας και Τιμών) Νόμο

44 Νόμος που τροποποιεί τον περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμο

45 Νόμος που τροποποιεί τον περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμο

46 ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

47

48 …με επίκεντρο τον Άνθρωπο ασθενή.
‘Διασυνοριακή Ιατρική Περίθαλψη: Προκλήσεις και Ευκαιρίες για την Κύπρο…’ Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2014 …με επίκεντρο τον Άνθρωπο ασθενή. Νικόλας Φιλίππου Γενικός Διευθυντής ΠΑΣΥΚΑΦ Κεντρικά Γραφεία: Οδός Φωτεινού Πανά 12+14, 1045 Λευκωσία Τηλ Φαξ

49 Θέματα: Κύπρος – Δεδομένα Ο σκοπός της οδηγίας 2011/24/ΕΕ
Επίκεντρο ο Άνθρωπος Ασθενής Τι αναμένουμε; Προκλήσεις Καταληκτικά Σχόλια .

50 Κύπρος – Δεδομένα: Σε αναμονή για το Εθνικό Σύστημα Υγείας
Το υφιστάμενο σύστημα υγείας αποτελείται από 2 παράλληλα υπο-συστήματα (ένα δημόσιο και ένα ιδιωτικό σύστημα) Αναποτελεσματικότητα και έλλειψη συντονισμού της φροντίδας, υψηλό ποσοστό δαπανών για τους πολίτες (out of pocket expenditure) * Συμπεράσματα αναλογιστικής μελέτης Mercel (Οκτώβριος 2013) .

51 Κύπρος – Δεδομένα: Τρέχουσες δαπάνες για την υγεία σχετικά χαμηλότερες σε σύγκριση με το μέσο όρο της ΕΕ ΕΕ: 8,9% του ΑΕΠ 6,5% δημόσια και 2,4% ιδιωτικό Κύπρος: 7,4% του ΑΕΠ 3,2% δημόσια και 4,2% ιδιωτικά Αποδεικνύεται μια έλλειψη ιδίων κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση και την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης που αποκομίζεται ο Κύπριος ασθενής *Συμπεράσματα αναλογιστικής μελέτης Mercel (Οκτώβριος 2013) .

52 Palliative Care in Cyprus
.

53 Κύπρος – Δεδομένα: Δυσκολία ως μικρότερη χώρα να παρέχει όλες τις υπηρεσίες που χρειάζονται λόγω του μικρού αριθμού των ασθενών – κριτική μάζα, σπάνιες παθήσεις και περιορισμένοι πόροι Περιορισμένη εξειδίκευση λόγω μικρού αριθμού ασθενών Περιπτώσεις όπου παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις και λίστες αναμονής λόγω των μειωμένων πόρων Χώρα χωρίς σύνορα που δυσκολεύει τη διακίνηση .

54 Ο σκοπός της οδηγίας 2011/24/ΕΕ
Η οδηγία 2011/24/ΕΕ που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Μάρτιο του 2011, διευκρινίζει τα δικαιώματα των ασθενών για πρόσβαση σε ασφαλή και καλής ποιότητας θεραπεία πέραν των συνόρων της ΕΕ Δίνεται η επιλογή στον ασθενή να πάει στο εξωτερικό, να πληρώσει ο ίδιος (out of pocket) και να ζητήσει κάλυψη των εξόδων ή μέρους των εξόδων (reimbursement) Το ερώτημα: Μπορεί ο Κύπριος ασθενής να επιλέγει ο ίδιος τη χώρα της Ε.Ε. που θεωρεί ως καλύτερη για τη θεραπεία του; .

55 Ο σκοπός της οδηγίας 2011/24/ΕΕ
Σύμφωνα με στοιχεία και ενδείξεις, πανευρωπαϊκά, η χρήση υγειονομικής περίθαλψης σε άλλη χώρα της ΕΕ είναι πολύ περιορισμένη Η επιλογή συνήθως συμβαίνει όταν οι άνθρωποι χρειάζονται: Εξειδικευμένη θεραπεία Όταν το κόστος είναι χαμηλότερο Όταν αρρωστούν ενώ επισκέπτονται μια χώρα στο εξωτερικό Παρατηρείται ανομοιογένεια αφού δεν είναι σε θέση όλοι οι ασθενείς να αντέξουν οικονομικά το κόστος να αναζητούν περίθαλψη στο εξωτερικό, ακόμη και αν οι υπηρεσίες μπορεί να είναι πολύ φθηνότερες σε σύγκριση με τη φροντίδα στη χώρα τους .

56 Επίκεντρο ‘Ο Άνθρωπος Ασθενής’
Ο Κύπριος ασθενής: Ασθενείς Φροντιστές Γονείς ασθενών Συγγενείς ασθενών Οι Κύπριοι πολίτες Οι κοινωνικοί και οικογενειακοί δεσμοί είναι ισχυρότεροι με αποτέλεσμα να υπάρχει εκτεταμένη συμμετοχή της οικογένειας στην παροχή υποστήριξης, επικοινωνίας και στη λήψη αποφάσεων (ιδιαίτερη σημασία στην υγεία!) .

57 Διασυνοριακή Ιατρική Περίθαλψη: Τι αναμένουμε ως ασθενείς
Δυνατότητα οι ασθενείς να μπορούν να κάνουν συνειδητές επιλογές σχετικά με το αν θα αναζητήσουν ιατρική περίθαλψη σε άλλο κράτος μέλος – Σωστή πληροφόρηση Εάν επιλέξουν να το πράξουν, να εξασφαλιστεί μια απλή διαδικασία για τελική πρόσβαση σε αυτή τη φροντίδα Να διασφαλίζεται ότι θα παρέχεται συνέχιση της παρακολούθησης και της φροντίδας όταν ο ασθενής επιστρέψει στη χώρα του .

58 Τι αναμένουμε ως ασθενείς - Εισηγήσεις
Παγκύπριας Ομοσπονδίας Συνδέσμων Πασχόντων και Φίλων Να διαφυλαχθεί η ισότητα των κρατών μεταξύ τους, να διευθετούν τις πληρωμές κάθε περίπτωσης και όπου ο ασθενής δεν μπορεί να καταβάλει πρώτα τη δαπάνη και να αναμένει το έμβασμα να το καταβάλλει το κράτος Η Κύπρος έχει το δικό της σύστημα υγείας, κατά συνέπεια προπληρωμή και έμβασμα εκ των υστέρων δημιουργεί προβλήματα Να λειτουργεί Αναθεωρητική Επιτροπή όπου υπάρχει διαφορά μεταξύ ασθενούς και κράτους (με ανεξάρτητα μέλη ή το γιατρό του ασθενούς) .

59 Τι αναμένουμε ως ασθενείς - Εισηγήσεις
Κανονισμοί που να διέπουν τα δικαιώματα των ασθενών κάθε χώρας στη γλώσσα τους (βιβλιαράκι) και όχι να αναμένουν ενημέρωση από αρμόδιους φορείς ή internet Ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης των ασθενών και κατάργηση φακέλων Ενιαίος Ευρωπαϊκός Φορέας Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης, κατ’ αναλογία πληθυσμού από τις χώρες μέλη για αποφυγή ταλαιπωριών και ίσης και δικαιότερης μεταχείρισης Συμμετοχή των εκπροσώπων των ασθενών στα κέντρα αποφάσεων .

60 Τι αναμένουμε ως ασθενείς - Εισηγήσεις
Να υπάρχουν ενιαίοι κανονισμοί για όλες τις χώρες όσον αφορά την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ώστε να διασφαλίζεται η συνέχιση της θεραπείας (φάρμακα, πρωτόκολλα, αποκατάσταση κτλ) Όσον αφορά το Σημείο Επαφής, ο πολίτης θα πρέπει να μπορεί να πληροφορείται τα πάντα, δηλαδή ποιες ιατρικές υπηρεσίες παρέχουν τα άλλα κράτη-μέλη, το κόστος θεραπείας όπως και πληροφορίες για κάθε εθνικό σύστημα υγείας Η νομοθεσία να έχει ως επίκεντρο το καλώς νοούμενο συμφέρον του ασθενούς και όχι τις δαπάνες του κράτους γιατί λαός χωρίς υγεία σημαίνει ότι το κράτος ασθενεί Χρειάζονται γέφυρες συνεργασίας των κρατών της ΕΕ όσον αφορά σπάνιες ασθένειες .

61 Τι αναμένουμε ως ασθενείς - Εισηγήσεις
Η εκπροσώπηση των ασθενών για τη Διασυνοριακή Περίθαλψη πρέπει να είναι θεσμοθετημένη και κατοχυρωμένη και να διαφυλάττεται με τη συμμετοχή εκπροσώπου των ασθενών από το πιο πάνω σώμα στο Εθνικό Σημείο Επαφής Με γνώμονα την υγεία και την ασφάλεια του ασφαλισμένου, τόσο οι διαδικασίες στο Σύστημα Προέγκρισης, στην Παραχώρηση Προέγκρισης και στην επιστροφή Εξόδων να λαμβάνονται υπόψη ως θέματα ανωτέρας βίας και όποιοι περιοριστικοί παράγοντες μπορεί να τύχει να κωλύουν την ομαλή διαδικασία στα χρονικά πλαίσια που ορίζονται στο νομοσχέδιο .

62 Προκλήσεις Τι αναμένουμε όσο αφορά την Υγείας μας;
Υψηλή πρόσβαση στις Υπηρεσίες Υγείας, Ποιότητα και Ασφάλεια, Έγκαιρη Αντιμετώπιση, Ανθρώπινες συνθήκες! Ανάγκη κάλυψη των αναγκών όλων των ασθενών με τον άνθρωπο ασθενή να βρίσκεται στο επίκεντρο και να αντιμετωπίζεται ως άτομο και όχι ως περιστατικό Σύστημα υγείας που θα τους αγκαλιάζει και θα παρέχει ασφάλεια και τη φροντίδα που αξίζει σε όλους τους Κύπριους πολίτες και όχι να νοιώθουν μόνοι και χαμένοι σε αυτή την πορεία .

63 Προκλήσεις Οι ασθενείς προτιμούν να αντιμετωπίζονται στο σπίτι
Διαδικαστικά του ταξιδιού και το κόστος διαμονής στο εξωτερικό Λιγότερη επιβάρυνση στην οικογένεια και στους φροντιστές Οικείο περιβάλλον και συνέχιση της ζωής Μπορούμε να επιτύχουμε το ίδιο επίπεδο περίθαλψης μέσω του δικού μας εθνικού σχεδίου υγείας ώστε η διασυνοριακή ιατρική περίθαλψη να λειτουργεί μόνο συμπληρωματικά; .

64 Καταληκτικά Σχόλια Είναι η διασυνοριακή ιατρική περίθαλψη η λύση σε όλα τα προβλήματα της υγείας στον τόπο μας; Ποια η δομή και οι απαραίτητες διαδικασίες; Πρέπει να προωθούμε τους ασθενείς και τις οικογένειες να αναζητήσουν περίθαλψη στο εξωτερικό, όταν δεν χρειάζεται ή δεν θέλουν; Μπορούμε να επιτύχουμε το ίδιο επίπεδο περίθαλψης μέσω του δικού μας εθνικού σχεδίου υγείας; Επαγγελματική κινητικότητα των ιατρών Τηλεϊατρική και συνεργασία μεταξύ των νοσοκομείων; .

65 Επίκεντρο ο Άνθρωπος ασθενής, ο Ευρωπαίος πολίτης.
Σας ευχαριστώ!

66

67 Δρ. Ανδρέας Δημητρίου Πρόεδρος
«Διασυνοριακή Ιατρική Περίθαλψη: Συνέπειες στο Ιατρικό Επάγγελμα» Δρ. Ανδρέας Δημητρίου Πρόεδρος Τηλέφωνα: , / Φαξ:

68 Διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη είναι:
Οι επαγγελματίες στο χώρο της υγείας που καταρτίζονται και εργάζονται στο εξωτερικό. Οι πολίτες που ταξιδεύουν στο εξωτερικό για τη λήψη περίθαλψης. Οι ασθενείς που λαμβάνουν υπηρεσίες από το εξωτερικό, ενώ παραμένουν στη χώρα τους, π.χ. με την αξιοποίηση της τηλεϊατρικής.

69 Στη σχετική οδηγία της Ε.Ε διευκρινίζεται ότι
όλα τα κράτη μέλη «...πρέπει να διαθέτουν σαφή πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας με βάση τις κοινές αρχές που έχουν εγκριθεί σε επίπεδο ΕΕ.»

70 Διασυνοριακή Ιατρική Περίθαλψη: Συνέπειες στο Ιατρικό Επάγγελμα
Αρνητικές Συνέπειες  Θετικές Συνέπειες

71 Διασυνοριακή Ιατρική Περίθαλψη: Θετικές Συνέπειες στο Ιατρικό Επάγγελμα
Εισαγωγή προτύπων ποιότητας και ασφάλειας της υγειονομικής περίθαλψης τα οποία θα πρέπει οι ιατρικοί λειτουργοί να ακολουθούν. Ενθαρρύνεται η δημιουργία εξειδικευμένων κέντρων αριστείας. Ανάπτυξη «ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς»

72 Διασυνοριακή Ιατρική Περίθαλψη: Θετικές Συνέπειες στο Ιατρικό Επάγγελμα
4) Ανταλλαγή αναλύσεων και αξιολογήσεων σχετικά με την αποτελεσματικότητα των νέων τεχνολογιών υγείας. Οι ιατρικοί λειτουργοί του ιδιωτικού τομέα θα εξοικονομούν χρόνο και χρήματα και θα βελτιώνονται παράλληλα οι διαγνωστικές και θεραπευτικές μέθοδοι.

73 Διασυνοριακή Ιατρική Περίθαλψη: Θετικές Συνέπειες στο Ιατρικό Επάγγελμα
5) Με τη βελτίωση της διαλειτουργικότητας (συμβατότητα των συστημάτων) οι ιατρικοί λειτουργοί θα επωφελούνται από πιο αποδοτικές και αποτελεσματικές τεχνολογίες πληροφόρησης στον τομέα της υγείας (ηλεκτρονική υγεία).

74 Διασυνοριακή Ιατρική Περίθαλψη: Θετικές Συνέπειες στο Ιατρικό Επάγγελμα
6) Οι αρμόδιοι για τη χάραξη πολιτικής, οι Ιατρικοί λειτουργοί και οι πολίτες σε όλη την Ευρώπη θα επωφεληθούν από την αύξηση των διαθέσιμων στοιχείων και πληροφοριών σχετικά με τη διασυνοριακή περίθαλψη.

75 Διασυνοριακή Ιατρική Περίθαλψη: Θετικές Συνέπειες στο Ιατρικό Επάγγελμα
7) Δημιουργούνται οι προϋποθέσεις και διευκολύνεται η εμβάθυνση της συνεργασίας των ιατρικών λειτουργών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

76 Διασυνοριακή Ιατρική Περίθαλψη: Θετικές Συνέπειες στο Ιατρικό Επάγγελμα
8) Δημιουργούνται νέες συνέργιες για συνεργασίες ευρωπαϊκού επιπέδου οι οποίες θα προωθούν την ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας στο τομέα της Υγείας.

77 Διασυνοριακή Ιατρική Περίθαλψη: Ιατρικός Τουρισμός
Καταπολέμηση του προβλήματος της εποχικότητας του τουριστικού προϊόντος της Κύπρου Στήριξη Ιδιωτικού τομέα της Υγείας δημιουργώντας τις απαραίτητες συνθήκες για συνεχή αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών Υγείας και την απασχόληση σε αυτό Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε άλλους τομείς όπως μέσων μεταφοράς, τουριστικών πρακτόρων κ.τ.λ

78 Προτεινόμενες δράσεις από τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα
α) Οι εισηγήσεις μας είχαν υποβληθεί στο Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Εμπορείου και στο Γραφείο Προγραμματισμού. β) Ως Σύλλογος παρείχαμε σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις εξειδικευμένη βοήθεια προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για κατάρτιση των εν λόγω προγραμμάτων.

79 Διασυνοριακή Ιατρική Περίθαλψη: Αρνητικές Συνέπειες στο Ιατρικό Επάγγελμα
Ενδεχόμενη μείωση κύκλου εργασιών κύπριων ιατρών λόγω επιλογής από τους ασθενείς κέντρων αριστείας του εξωτερικού. (π.χ ογκολογικοί ασθενείς).

80 Διασυνοριακή Ιατρική Περίθαλψη: Ευκαιρίες και Προκλήσεις
Να μετατρέψουμε τις προκλήσεις σε δυνατότητες εκσυγχρονισμού του τομέα της Υγείας της χώρας μας Μέσω της στενής συνεργασίας να δώσουμε νέα ώθηση στο στόχο της πολιτείας μας για να καταστεί η Κύπρος Περιφερειακό Κέντρο παροχής ιατροφαρμακευτικών υπηρεσιών.

81 Δρ. Ανδρέας Δημητρίου Πρόεδρος
«Διασυνοριακή Ιατρική Περίθαλψη: Συνέπειες στο Ιατρικό Επάγγελμα» Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας Δρ. Ανδρέας Δημητρίου Πρόεδρος Τηλέφωνα: , / Φαξ:

82

83 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ: ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ: ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

84 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΣΥΝΕΧIZΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (CME) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ-ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ/CONFERENCE TOURISM ΕΡΕΥΝΑ-ΒΑΣΙΚΗ/ΚΛΙΝΙΚΗ/ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ-ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

85 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ – ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ/ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ/ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ/ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ / ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ, ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ, ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ, ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑ κ.α.) ΠΟΙΟΤΗΤΑ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ / ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (GMC Tomorrow’s Doctors , WFME standards) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – (USMLE STEP II, IFOM, ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ, ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ)

86 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ , ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ (RCSE, RCGP) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΥΒΡΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ (ON-LINE) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ/ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΧIZOΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

87 ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕΣ ΒΑΘΜΙΔΕΣ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΗΤΡΑ / ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ/ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ/ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ/ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΚΤΥΑ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡOΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ / ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΧIZΟΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

88 ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ: ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΣΧΟΛΩΝ –ΠΡΟΣΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ME ΚΡΑΤΟΣ – ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΠΙΣ, ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΑ/ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΥΓΕΙΑΣ/ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

89


Κατέβασμα ppt "Κύπρος και Διασυνοριακή Ιατρική Περίθαλψη Κύπρος και Διασυνοριακή Ιατρική Περίθαλψη."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google