Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

10/1/20151 Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία Κ. ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ04 Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ04 ΑΘΗΝΑ 2012.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "10/1/20151 Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία Κ. ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ04 Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ04 ΑΘΗΝΑ 2012."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 10/1/20151 Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία Κ. ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ04 Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ04 ΑΘΗΝΑ 2012

2 10/1/20152 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ α)Σύντομη γενική θεωρητική εισαγωγή για τις θεωρίες μάθησης και τις νέες τεχνολογίες, β)Σχεδίαση Σεναρίων των λογισμικών: Chem-PA 2006 Χημεία Γυμνασίου και Chem-PA 2006 Χημεία Γυμνασίου και Chem-PA 2006 Χημεία Λυκείου. Chem-PA 2006 Χημεία Λυκείου. γ)Χρήση του Λογισμικού - Δημιουργία ενδεικτικών φύλλων εργασίας, για καθένα από τα παραπάνω λογισμικά

3 10/1/20153 ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Μια χρήσιμη γενική διάκριση των θεωριών μάθησης είναι στις εξής κύριες κατηγορίες: 1. Συμπεριφοριστικές, 2. Γνωστικές, 3. Ανθρωπιστικές και 4. Θεωρίες Κοινωνικής μάθησης.

4 10/1/20154 Συμπεριφο - ριστικές Θεωρίες Γνωστι- κές Θεωρίες Ανθρωπι- στικές Θεωρίες Θεωρίες Κοινωνικής μάθησης Κύρια πηγή μάθηση ς Εξωτερικό ερέθισμα Περιβάλλον Νοητικές λειτουργί- ες του ατόμου Συναισθη- ματικές και γνωστικές ανάγκες Αλληλεπίδραση ατόμου και περιβάλλοντος Ρόλος του διδά- σκοντα Συστημα- τικός σχεδιασμός της διδασκαλίας Κατάλληλα ερεθίσματα επιβράβευση και ενθάρρυνση Αξιοποί- ηση της υπάρχου- σας γνώσης και εμπειρίας πρόσληψη του νέου υλικού Προσπά- θεια του διδάσκοντα για ολική ανάπτυξη και έκφραση του ατόμου Άντληση διδαγμάτων από την αλληλεπίδραση ατόμου και περιβάλλοντος. Ομαδική εργασία και ενεργητική συμμετοχή

5 10/1/20155 Σημεία σύγκλισης των θεωριών ίσως είναι: Η ενεργητική συμμετοχή των εκπαιδευομένων είναι απαραίτητη για τη μάθηση Η εμπειρία αποτελεί βάση της μάθησης Η εξατομίκευση πρέπει να είναι κύρια φροντίδα της διδασκαλίας, οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν με διάφορους τρόπους (οπτικός τύπος, ακουστικός τύπος κλπ)

6 10/1/20156 Στις φυσικές επιστήμες όλα αυτά τα στοιχεία μπορούν να αξιοποιηθούν: –στο χώρο του εργαστηρίου, –μπροστά στον υπολογιστή ή στο δίκτυο, –στις ομαδικές εργασίες και –(φυσικά) μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας.

7 10/1/20157 Ο Η/Υ και γενικότερα οι ΤΠΕ με τη βοήθεια των πολυμέσων: Έχουν μοναδικό εκπαιδευτικό ρόλο Προσφέρουν ένα ελκυστικό, ισχυρά αλληλεπιδραστικό και φιλικό περιβάλλον Ενισχύουν τις μαθησιακές διαδικασίες.

8 10/1/20158 Προϋπόθεση είναι:  η προσχεδιασμένη χρήση  των κατάλληλων μέσων,  στην καθημερινή διδακτική πράξη.

9 10/1/20159 Ενεργητική Μάθηση Οι Νέες Τεχνολογίες αποτελούν το κατάλληλο έρεισμα που απαιτείται για το πέρασμα:  από την εγκυκλοπαιδική εκπαίδευση, (συσσώρευση γνώσεων),  στη δημιουργική εκπαίδευση ( εφαρμογή και διαχείριση των γνώσεων) δηλαδή από την παθητική μάθηση στην ενεργητική μάθηση.

10 10/1/201510 Το φιλικό αλληλεπιδραστικό περιβάλλον που χαρακτηρίζει τις περισσότερες εφαρμογές των πολυμέσων: δεν έχει απωθητικό χαρακτήρα, προκαλεί θετική στάση, απευθύνεται ανοικτά, στο σύνολο σχεδόν του παιδικού ψυχισμού, συνδέει τη γνώση με την ψυχαγωγία.

11 10/1/201511 Η χρήση των ΤΠΕ σε συνδυασμό με τις θεωρίες και τις τεχνολογίες μάθησης, σκοπεύουν: να οργανώσουν μηχανισμούς μάθησης έτσι ώστε ο μαθητής να δρα ως συνεργαζόμενος παράγων σε επίπεδο ομάδας να καλλιεργήσουν την ικανότητα δοκιμής και πειραματισμού με τα προγράμματα προσομοίωσης φαινομένων, με αποτέλεσμα να βελτιώσουν τις δεξιότητες σε σχέση με την έρευνα να παρέχουν φιλικό και ελκυστικό περιβάλλον εργασίας προκαλώντας ενθουσιασμό, ενδιαφέρον και να δημιουργούν κίνητρα μάθησης και διάκρισης

12 10/1/201512 να παρέχουν δυνατότητα αυτενέργειας και εξελικτικού προγραμματισμού του μαθητή με αποτέλεσμα αυτός να οργανώνει την πορεία της μαθησιακής διαδικασίας, σύμφωνα με το δικό του ρυθμό και να θεωρεί την αποκτηθείσα γνώση ως προσωπικό δημιούργημα να αυξήσουν στο μαθητή την ικανότητα να συνδέει έννοιες, να προβλέπει, να παρατηρεί και να αξιοποιεί πληροφορίες να προσφέρουν απλές εποπτικές αναπαραστάσεις του μικρόκοσμου με στόχο την κατανόηση και ερμηνεία των μακροσκοπικών φαινομένων να παρέχουν ένα ασφαλές εικονικό περιβάλλον ακραίων φυσικών φαινομένων με δυνατότητα παρέμβασης σε παραμέτρους και παρατήρησης των αποτελεσμάτων, δυνατότητα πολλαπλής επανάληψης με επιλεγμένους ρυθμούς κλπ να συνδέσουν το πραγματικό περιβάλλον με τον Η/Υ μεταβιβάζοντας πειραματικά δεδομένα με τη βοήθεια των κατάλληλων αισθητήρων έτσι ώστε να είναι δυνατή η σύγχρονη διαγραμματική απεικόνιση και μελέτη του

13 10/1/201513 Χαρακτηριστικά της σύγχρονης αντίληψης για τη μάθηση Σήμερα καθίσταται αναγκαία η μετατόπιση από το παραδοσιακό πλαίσιο:  σε ένα νέο περιβάλλον μάθησης μέσα στο οποίο  αναδεικνύονται οι σύγχρονες διαδικασίες μάθησης για την απόκτηση της γνώσης.

14 10/1/201514 Παραδοσιακή αντίληψη για τη μάθηση (με κάποιες δόσεις υπερβολής) Σύγχρονη αντίληψη για τη μάθηση (με ενδεχόμενες ενστάσεις) Η γνώση προκύπτει από την παθητική αποδοχή Η γνώση ανακαλύπτεται και κατακτάται από το μαθητή Η μάθηση είναι μια μοναχική πορείαΗ μάθηση είναι κοινωνική διαδικασία Η μάθηση είναι μονοδιάστατη και ακολουθεί ένα μόνο δρόμο Η μάθηση είναι σφαιρική (ολιστική) και οδηγούμαστε σε αυτήν από διάφορα μονοπάτια Η μάθηση εστιάζεται στις γνωστικές ανεπάρκειες των μαθητών Η μάθηση εστιάζεται στα ενδιαφέροντα και τις ικανότητες των μαθητών Πηγή πληροφόρησης είναι μόνο ο δάσκαλος και το βιβλίο Η πληροφόρηση προέρχεται από ποικίλες διαφορετικές πηγές Η γνώση αναπαράγεταιΗ γνώση παράγεται από τους μαθητές Ο δάσκαλος μεταφέρει γνώσηΟ δάσκαλος διευκολύνει τη σύνδεση της γνώσης με την πραγματικότητα

15 10/1/201515 Η Αλλαγή ρόλου του εκπαιδευτικού Ο ρόλος του δασκάλου μετατοπίζεται από τη μεταφορά της γνώσης ►► ►► ►► ►► Ο ρόλος του δασκάλου μετατοπίζεται από τη μεταφορά της γνώσης ►► ►► ►► ►► στη διευκόλυνση της μάθησης (ο δάσκαλος οδηγεί, προσανατολίζει, συμμετέχει, βοηθά στον αναστοχασμό κ.λπ). στη διευκόλυνση της μάθησης (ο δάσκαλος οδηγεί, προσανατολίζει, συμμετέχει, βοηθά στον αναστοχασμό κ.λπ).  Οι ΤΠΕ μπορούν να στηρίξουν την μετατόπιση αυτή, αρκεί να ενσωματωθούν στο πλαίσιο της μάθησης και του πολιτισμού των εκπαιδευομένων.

16 10/1/201516 Περιγραφή του νέου ρόλου του εκπαιδευτικού Διευκολύνει το σχηματισμό ομάδων συνεργασίας Ενθαρρύνει και υποστηρίζει μαθητικές πρωτοβουλίες Σχεδιάζει το περιβάλλον μάθησης Εντάσσει την αποκτηθείσα γνώση σε ένα πλαίσιο Χρησιμοποιεί ποικίλες στρατηγικές Αξιολογεί τη διαδικασία της δικής του διδασκαλίας Υποστηρίζει και διευκολύνει τον αναστοχασμό Χρησιμοποιεί ποικιλία εργαλείων

17 10/1/201517 Περιγραφή του νέου ρόλου του μαθητή Αποτελεί μέλος μιας ομάδας με κοινό στόχο Αναλαμβάνει την αποπεράτωση έργου Αλληλεπιδρά με συμμαθητές της ίδιας ομάδας για την εκπλήρωση του στόχου Αναζητά τη σύνδεση της γνώσης με την πραγματικότητα Καλλιεργεί τα ταλέντα του και τα χρησιμοποιεί σε όλα τα γνωστικά πεδία Επιβλέπει τη διαδικασία μάθησης του και αυτο- αξιολογείται Αναστοχάζεται την όλη προσπάθεια που κατέβαλε, στέκεται κριτικά και λαμβάνει αποφάσεις για τη μελλοντική του δράση Παρακολουθεί καθημερινά τη διαδικασία μάθησης που ακολουθεί και τα αποτελέσματα αυτής

18 10/1/201518 Σημαντική Επισήμανση: Είναι βέβαιο ότι αν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί δεν πεισθούν για την αξία των Νέων Τεχνολογιών, ώστε να τις χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά, ο δαπανηρός εξοπλισμός των σχολείων με υπολογιστές και άλλα συστήματα θα είναι μια πράξη χωρίς παιδαγωγική αξία και αποτελέσματα.

19 10/1/201519 Νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση Κάθε συνδυασμένη εφαρμογή ηλεκτρονικού υπολογιστή (hardware) – λογισμικού (software) με μαθησιακές προεκτάσεις και επομένως με εκπαιδευτικό χαρακτήρα, μπορεί να χαρακτηριστεί ως «εργαλείο» των Νέων Τεχνολογιών.

20 10/1/201520 Τα πιο γνωστά σήμερα, εργαλεία Εργαλεία επεξεργασίας κειμένου, λογιστικά φύλλα επεξεργασίας δεδομένων, εργαλεία γραμμικής σχεδίασης, εργαλεία δημιουργίας γραφικών παραστάσεων, εργαλεία παρουσιάσεων, εργαλεία επεξεργασίας της εικόνας (συμβολική απεικόνιση και οικοδόμηση). Εργαλεία επεξεργασίας κειμένου, λογιστικά φύλλα επεξεργασίας δεδομένων, εργαλεία γραμμικής σχεδίασης, εργαλεία δημιουργίας γραφικών παραστάσεων, εργαλεία παρουσιάσεων, εργαλεία επεξεργασίας της εικόνας (συμβολική απεικόνιση και οικοδόμηση). Εκπαιδευτικά παιχνίδια, παιχνίδια στρατηγικής.Εκπαιδευτικά παιχνίδια, παιχνίδια στρατηγικής. Ανοικτά αλληλεπιδραστικά περιβάλλοντα μάθησης, προσομοιώσεις πειραμάτων-φυσικών φαινομένων - επιστημονικών οργάνων, προσομοιώσεις μηχανών, προσομοιώσεις εσωτερικών οργάνων των οργανισμών, προσομοιώσεις του μικρόκοσμου.Ανοικτά αλληλεπιδραστικά περιβάλλοντα μάθησης, προσομοιώσεις πειραμάτων-φυσικών φαινομένων - επιστημονικών οργάνων, προσομοιώσεις μηχανών, προσομοιώσεις εσωτερικών οργάνων των οργανισμών, προσομοιώσεις του μικρόκοσμου. Βάσεις δεδομένων, όπως ηλεκτρονικές εγκυκλοπαίδειες, ερμηνευτικά λεξικά, δικτυακοί τόποι, προγράμματα διαχείρισης σχολικών μονάδων, νομοθεσία, θέματα εξετάσεων κλπΒάσεις δεδομένων, όπως ηλεκτρονικές εγκυκλοπαίδειες, ερμηνευτικά λεξικά, δικτυακοί τόποι, προγράμματα διαχείρισης σχολικών μονάδων, νομοθεσία, θέματα εξετάσεων κλπ Το Internet και οι παρεχόμενες υπηρεσίες όπως: ο παγκόσμιος ιστός world wide web, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο e-mail, οι ομάδες συζητήσεων και οι δικτυακές πύλες.Το Internet και οι παρεχόμενες υπηρεσίες όπως: ο παγκόσμιος ιστός world wide web, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο e-mail, οι ομάδες συζητήσεων και οι δικτυακές πύλες. Συστήματα σύγχρονης λήψης και απεικόνισης (αισθητήρες, Interface,Η/Υ – λογισμικό)Συστήματα σύγχρονης λήψης και απεικόνισης (αισθητήρες, Interface,Η/Υ – λογισμικό) Δίκτυα-κοινότητες μάθησης-Αποθετήρια με εκπαιδευτικό υλικό Δίκτυα-κοινότητες μάθησης-Αποθετήρια με εκπαιδευτικό υλικό

21 10/1/201521 ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «Chem-PA 2006 Χημεία Γυμνασίου-Λυκείου» Τα παρακάτω κείμενα λειτουργούν συμπληρωματικά με το υπάρχον υποστηρικτικό υλικό του λογισμικού «Chem-PA 2006 Χημεία Γυμνασίου». Το Βιβλίο καθηγητή του λογισμικού Chem-PA 2006 Χημεία Γυμνασίου περιλαμβάνει: Το Βιβλίο καθηγητή του λογισμικού Chem-PA 2006 Χημεία Γυμνασίου περιλαμβάνει: Εγχειρίδιο χρήσης Εγχειρίδιο χρήσης Φύλλα εργασίας Φύλλα εργασίας

22 10/1/201522 Το περιεχόμενο του λογισμικού λειτουργεί συμπληρωματικά με το σχολικό υλικό και τις σχολικές πρακτικές (θεωρία και εργαστήριο) Έχει στόχο την εμπέδωσή του με μορφή δραστηριοτήτων οι οποίες αναφέρονται τόσο σε θεωρητικά θέματα (μικρόκοσμος) όσο και σε εργαστηριακά θέματα (διαλύματα). Μπορεί να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο του μαθήματος με την προϋπόθεση ότι υπάρχει κατάλληλα εξοπλισμένος χώρος

23 10/1/201523 Σενάριο «Στοιχεία - Χημικές ενώσεις – Μίγματα» ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΑΞΗ : Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ:ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:Στοιχεία - Χημικές ενώσεις - Μίγματα (Ι) ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: Στοιχεία - Χημικές ενώσεις - Μίγματα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ: Chem- PA 2006 Χημεία Γυμνασίου ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ

24 10/1/201524 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΔΕΑ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΑΞΗΣ: ΣΤΟΧΟΙ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ: ΕΜΠΛΟΚΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 (ΚΑΛΗ ΑΡΧΗ!!!!!!!!)


Κατέβασμα ppt "10/1/20151 Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία Κ. ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ04 Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ04 ΑΘΗΝΑ 2012."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google