Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Induction Course/Πρόγραμμα ένταξης στην εταιρία Το πρόγραμμα αυτό προσφέρει τα μέσα που χρειάζονται για την επιτυχημένη ένταξη νέων υπαλλήλων σε μια εταιρία.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Induction Course/Πρόγραμμα ένταξης στην εταιρία Το πρόγραμμα αυτό προσφέρει τα μέσα που χρειάζονται για την επιτυχημένη ένταξη νέων υπαλλήλων σε μια εταιρία."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Induction Course/Πρόγραμμα ένταξης στην εταιρία Το πρόγραμμα αυτό προσφέρει τα μέσα που χρειάζονται για την επιτυχημένη ένταξη νέων υπαλλήλων σε μια εταιρία. Σκοπός του είναι να γίνουν οι υπάλληλοι όσο πιο αποδοτικοί γίνεται και σε σύντομο χρονικό διάστημα. Είναι ο καλύτερος τρόπος γνωριμίας του νέου υπαλλήλου με τον χώρο εργασίας του, τα καθήκοντα αλλά και τους συναδέλφους του.

2 Induction Course/Πρόγραμμα ένταξης στην εταιρία Κάποια στοιχεία που περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα ένταξης είναι: Πληροφορίες για την εταιρία: α) Περίγραμμα δομής της εταιρίας, την οργάνωση, τα προϊόντα και τις αγορές. Χρήσιμο θα ήταν η παροχή σχεδίου της εταιρίας. β) Τις κύριες γραμμές επικοινωνίας της εταιρίας, καθώς και διευθετήσεις για διαβουλεύσεις, παράπονα και συμμετοχή σε συντεχνίες,

3 Induction Course/Πρόγραμμα ένταξης στην εταιρία γ) κανονισμοί υγείας και ασφάλειας, δ) μέτρα ασφάλειας, ε) κοινωνικές παροχές και στ) ξενάγηση στους χώρους της εταιρίας. Οι νέοι υπάλληλοι πρέπει να γνωρίζουν σημαντικά σημεία ασφάλειας όπως έξοδοι κινδύνου, συναγερμοί για φωτιά, πυροσβεστήρες κλπ.

4 Induction Course/Πρόγραμμα ένταξης στην εταιρία Ατομικές πληροφορίες: α) Οι νέοι υπάλληλοι πρέπει να πληροφορούνται για τις συνθήκες εργασίας, τους μισθούς, τις συντάξεις, τα ωράρια εργασίας, τις άδειες κλπ. β) Προοπτικές εξέλιξης καριέρας: Προσφορά προγραμμάτων εκπαίδευσης και ευκαιρία για περαιτέρω μόρφωση που θα βοηθήσει την καριέρα τους,

5 Induction Course/Πρόγραμμα ένταξης στην εταιρία γ) εκπαίδευση σχετικά με την θέση εργασίας και συστάσεις των νέων υπαλλήλων στους υφιστάμενους υπάλληλους της εταιρίας και δ) εκπαίδευση στον εξοπλισμό του γραφείου όπως τηλέφωνο, fax, φωτοτυπική μηχανή κλπ.

6 Training/Εκπαίδευση Ένας σημαντικός παράγοντας που συμβάλει για την επιτυχή πορεία μίας εταιρίας είναι η εκπαίδευση του προσωπικού. Χωρίς την κατάλληλη εκπαίδευση, οι υπάλληλοι δεν θα είναι ικανοί να αντεπεξέλθουν στις διάφορες ευθύνες και αλλαγές που μπορεί να υπάρξουν στον εργασιακό τους χώρο.

7 Training/Εκπαίδευση Η εκπαίδευση, είτε γίνεται εντός της εταιρίας είτε εκτός, έχει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα: Βελτίωση του επιπέδου εργασίας το οποίο οδηγεί σε καλύτερη ποιότητα εργασίας, καλύτερο αποτέλεσμα και στην μείωση του απαραίτητου χρόνου. Αναπτέρωση του ηθικού των εργαζομένων από την αποτελεσματική τους προσφορά στον χώρο εργασίας. Το γραμματειακό προσωπικό μπορεί να αναλάβει καθήκοντα που δεν μπορούσε πριν την εκπαίδευση λόγω αναγκαίας εξειδίκευσης και δυσκολίας.

8 Training/Εκπαίδευση Οι αυξημένες υποχρεώσεις και ευθύνες δίνουν στο προσωπικό κίνητρα για να αποδείξουν την αξία τους. Βελτίωση στις κοινωνικές σχέσεις. Ερώτηση: Θεωρείτε σημαντική την εκπαίδευση μιας γραμματέως; Σε ποιους τομείς πρέπει να εκπαιδευτεί και πώς θα ωφελήσει η εκπαίδευση την ίδια αλλά και την εταιρία;

9 Training Programme/Πρόγραμμα εκπαίδευσης Υπάρχουν κάποια στάδια για την οργάνωσης ενός προγράμματος εκπαίδευσης των υπαλλήλων μίας εταιρίας. Αυτά τα στάδια είναι: Εντοπισμός αναγκών εκπαίδευσης μέσω απόψεων των εργαζομένων. Μπορεί να εντοπιστεί και μέσω αξιολόγησης του προσωπικού. Καθορισμός μεθόδων που θα ακολουθηθούν καθώς και στόχος του προγράμματος εκπαίδευσης σε σχέση με τις ανάγκες και ικανότητες του προσωπικού. Σχεδιασμός και οργάνωση ενός κατάλληλου προγράμματος εκπαίδευσης το οποίο θα ικανοποιεί τις ανάγκες των υπαλλήλων και της εταιρίας.

10 Training Programme/Πρόγραμμα εκπαίδευσης Παρακολούθηση της επιτυχίας του προγράμματος από απόψεις των εκπαιδευόμενων υπάλληλων. Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του προγράμματος εκπαίδευσης. Τροποποίηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης που θα γίνουν στο μέλλον με βάση την αξιολόγηση τους. Μετά την λήξη του προγράμματος, να δοθεί ευκαιρία στους εργαζόμενους να εφαρμόσουν και να ενισχύσουν τις τεχνικές και γνώσεις που απέκτησαν από το πρόγραμμα, στον χώρο εργασίας τους, το συντομότερο δυνατόν.


Κατέβασμα ppt "Induction Course/Πρόγραμμα ένταξης στην εταιρία Το πρόγραμμα αυτό προσφέρει τα μέσα που χρειάζονται για την επιτυχημένη ένταξη νέων υπαλλήλων σε μια εταιρία."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google