Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ανατομία και Βιομηχανική

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ανατομία και Βιομηχανική"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ανατομία και Βιομηχανική
dsfsf Παθολογία Καρπού – Άκρας Χειρός dsfsf dsfsf Ελευθερία Θωμαΐδου, Pt

2 Συχνές Παθολογίες Οξύ διάστρεμμα πηχεοκαρπικής OA 1ης καρπομετακάρπιας
κατάγματα: Colles - smith Κατω πέρατος κερκίδας Κεφαλής ωλένης μετακαρπίων Σκαφοειδούς – συχνά δεν φαίνεται ! Ρίκνωση Dupuytren Τενοντοελυτρίτιδα De Quervain Νευρικοί τραυματισμοί Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα Σύνδρομο πίεσης ωλενίου στον αγκώνα (ωλένια εντομή) Αλγοδυστροφία UH/IST NMS 2

3 Συχνές Παθολογίες Άκρα χείρα και δάκτυλα Swan neck παραμόρφωση
Boutonniere’s παραμόρφωση Πληκτροδακτυλία Heberden’s οζίδια Γαμψοδακτυλία trigger finger CB/JS/DR/AM/NMS 3/UH/

4 Κάταγμα εξάρθρημα Galeazzi
Κάταγμα στο κάτω τριτημόριο της κερκίδας και εξάρθρημα στο κάτω άκρο της ωλένης Χειρουργική αντιμετώπιση με οστεοσύνθεση Εξάρθρημα ωλένης κάταγμα μεσότητας κερκίδος     Whenever one of the two bones of the forearm fractures with considerable shortening (usually through angulation), then something has to happen to “shorten” the other bone o       The other bone can also fracture o       The other bone can dislocate o       Ligaments are torn ·      Galeazzi and Monteggia fractures are both fractures in which there is a fracture with shortening of one of the two bones of the forearm with dislocation of the other bone

5 Galeazzi κάταγμα εξάρθρημα
Ulna positive variance is greater than 10mm, implies complete disruption of the intra osseous membrane

6 Κάταγμα Monteggia Θυμηθείτε και συγκρίνετε # Galeazzi- Monteggia
Note the fracture to the proximal third of the ulna and the concomitant anterior dislocation of the radial head

7 Κατάγματα της κάτω επίφυσης της κερκίδας
Ταξινόμηση: Α. Εξωαρθρικά ( Colles, Smith) Β. Ενδαρθρικά (Barton, συντριπτικά colles) ) UH/IST NMS 2

8 Κάταγμα κάτω επίφυσης της κερκίδας
Τύπου Colles Είναι το συχνότερο κάταγμα σε άτομα >40 ετών .Ιδιαίτερα σε γυναίκες λόγω οστεοπόρωσης Εξωαρθρικό Χαρακτηρίζεται από ραχιαία και κερκιδική παρεκτόπιση του περιφερικού τμήματος Συχνά, συνοδεύεται από κάταγμα στυλοειδούς απόφυσης ωλένης Προκαλείται μετά από πτώση πάνω στην παλάμη που φέρεται σε υπερέκταση Some shortening of the distal radius may occur and associated radial deviation of the hand and wrist are seen

9 Παραμόρφωση της κάτω επίφυσης της κερκίδας τύπου «πιρούνι φαγητού» ,
Κατάργηση των κινήσεων της πηχεοκαρπικής, Έντονος πόνος και οίδημα Χειρουργική αντιμετώπιση UH/IST NMS 2

10 Κατάγματα κάτω επίφυσης κερκίδας
Κάταγμα τύπου “Smith” Εξωαρθρικό κάταγμα Κάταγμα κάτω πέρατος κερκίδας με πρόσθια μετατόπιιση Προκαλείται από πτώση πάνω στο χέρι που βρίσκεται σε κάμψη. Το περιφερικό τμήμα του κατάγματος παρεκτοπίζεται παλαμιαία. Συντηρητική αντιμετώπιση

11 Κάταγμα κάτω επίφυσης κερκίδας
Κάταγμα Barton Είναι ενδοαρθρικό και αντιστοιχεί σε κάταγμα εξάρθρημα Είναι ιδιαίτερα ασταθές Μπορεί να είναι ραχιαίο ή παλαμιαίο Εάν είναι παρεκτοπισμένο όπως συνήθως συμβαίνει το κάταγμα αυτό αντιμετωπίζεται με άμεση ανοιχτή ανάταξη και εσωτερική οστεοσύνθεση. Η ανοιχτή ανάταξη και η τοποθέτηση πλάκας διευκολύνει την πρώιμη κινητοποίηση του καρπού UH/IST NMS 2

12 Παλαμιαίο Ραχιαίο Volar is more common.
Mechanism of injury is a fall on an extended wrist increasing carpal compression on the dorsal rim Ραχιαίο

13 L Κάταγμα στυλοειδούς απόφυσης κερκίδας Ενδραρθρικό
Συνοδεύεται από κακώσεις σκαφοειδούς- L Distal radial fracture causes damage to the triangular fibrocartlidge which tends to result in an avulsion fracture of the ulna styloid process. Report: There is an intra-articular fracture seen through the radial styloid process of the left wrist.

14 Παιδιατρική Τα κατάγματα των οστών του αντιβραχίου είναι πού συχνά στα παιδιά Κάταγμα δίκην χλωρού ξύλου( το οστό κάμπτεται και σπάει μόνο φλοιός στην κυρτή επιφάνεια) Ατελές κάταγμα Πολλές φορές είναι τέλεια αλλά συγκρατούνται από το παχύ περιόστεο

15 Radiographic Appearance
GREENSTICK TORUS R L Greenstick report: There are greenstick type fractures (or the term incomplete) seen at the distal third of the left radius and ulna. Pleae note only an AP view of the wrist has been provided, a lateral view will enable assessment of any displacement. Torus report: There is a buckle type fracture (or incomplete) fracture involving the distal third of the right radius and ulna. Please note only an AP view of the wrist has been provided, a lateral is required.

16 Κατάγματα- εξαρθρήματα οστών του καρπού
An Overview

17 Καρπιαίο τόξο Συχνά συνοδεύεται από κάκωση συνδέσμου

18 Γωνίες και αποστάσεις Η απόσταση από τη στυλοειδή απόφυση της κερκίδας έως την επιφάνεια της ωλένης Normal= η κερκίδα εκτείνεται περιφερικότερα της ωλένης Ulnar variance positive-= <9mm Negative=>12mm Neutral= 9-12mm

19 Γωνίωση της επιφάνειας του κάτω πέρατος της κερκίδας
Υπολογίζεται σε προφιλ λήψη Φυσιολογικά10-25° Εκτός του φυσιολογικού ορίου σημαίνει #

20 Κάταγμα σκαφοειδούς Πολύ συχνό Συμβαίνει σε FOOSH
70% καταγμάτων συμβαίνουν στο σώμα 10-20% συμβαίνουν στον περιφερικό πόλο 5-10% στον κεντρικό πόλο Διαφεύγουν στη διάγνωση Scaphoid fracture are normally un-displaced. Is seen at days due to sclerosis/resorption at the fracture line.

21 Επιπλοκές Άσηπτη νέκρωση Η κερκιδική αρτηρία
Όσο κεντρικότερα είναι το κάταγμα τόσο χειρότερη η πρόγνωση Ψευδράρθρωση Καθυστερημένη πώρωση Μη πώρωση Mal-union: most frequently with angular deformity Delayed union: fracture still present after 4mths of injury Non union: fracture lines are smooth and sclerotic. Widening of fracture, cystic changes and development of opposing sclerotic surfaces of fracture line

22 Κάταγμα πυραμοειδούς Πολύ σπάνιο
Συνήθως εμφανίζεται μία οστική πύκνωση στη ραχιαία επιφάνεια στον οστών του καρπού

23

24 Εξάρθρημα Μηνοειδούς οστού
Εξάρθρημα Μηνοειδούς οστού Συμβαίνει σπάνια Συχνά γίνεται λάθος διάγνωση Η κοιλότητα του μηνοειδούς είναι άδεια στην πλάγια λήψη Η κερκίδα και το κεφαλωτό παραμένουν σε σωστή θέση Πόνος, οίδημα, περιορισμός κινητικότητας Συχνά προκαλεί πίεση του μέσου νεύρου

25 Εξάρθρημα Μηνοειδούς Σοβαρή αστάθεια Σχετίζεται με κάταγμα σκαφοειδούς
Παλαμιαία παρεκτόπιση και στροφή του μηνοειδούς 90ο κατά τον επιμήκη άξονα Lunate can rotate at least 90 degrees.

26 Εξάρθρημα μηνοειδούς The lunate should look like a moon and its concavity should face distally and should hold the capitate. το μηνοειδές μοιάζει με μισοφέγγαρο και συγκρατεί το κεφαλωτό

27 Αστάθεια καρπού Carpal joint space should be between 1-2mm. If there is ligamentous rupture which then causes carpal instability. This is known as the madonna or terry thomas sign

28 Carpal Instability Subluxation of the scaphoid bone with widening of the scapho-lunate joint Disruption of ligaments and therefore the stability is reduced

29 Assess the carpal bones and the uniformity of the carpal joints (no more than 1-2mm joint space)
Look at the cortex of each of the metacarpals and phalanges. Assess the radius and ulna. Look for any overlap of the bases of the metacarpals and the distal row of the carpus.

30 Βάση πρώτου 1ου Μετακαρπίου
Ενδαρθρικό κάταγμα Το μικρότερο τμήμα παραμένει στη θέση του Το υπόλοιπο παρεκτοπίζεται ραχιάια λόγω έλξης από το μακρό απαγωγό του αντίχειρα. Bennetts κάταγμα εξάρθρημα Intra-articular= bennetts/rolando fracture unstable Extra-articular = stable

31 R R Report: There is an intra-articular fracture seen at the base of the 1st metacarpal with lateral subluxation noted. This is a fracture dislocation injury. Can be termed a Bennett’s fracture

32 Ενδαρθρικό κάταγμα εξάρθρημα Κάταγμα Ronaldo
Report: There is an intra-articular communited/multi-fragmentary fracture seen at the base of the 1st metacarpal, with lateral dislocation noted. This is a fracture dislocation injury, can be termed a Rolando’s fracture. Ενδαρθρικό κάταγμα εξάρθρημα Κάταγμα Ronaldo

33 2 1 3 1= There is an intra-articular communited/multi-fragmentary fracture seen at the head of the metacarpal of the right middle finger. There is also a fracture seen through the head of the right ring finger metacarpal. 2= There is an angulated fracture seen though the neck of the fifth metacarpal of the right hand. 3= There are displaced transverse fracture seen involving the shafts of both the right ring and little finger metacarpal 4= There is an intra-articular fracture seen at the base of the right little finger metacarpal, with associated soft tissue swelling seen. 4

34 5ο Μετακάρπιο R Κάταγμα πυγμάχου Κάταγμα αυχένος 5ου μετακαρπίου
This is a fighters fracture. When the blow is struck the wrist is still flexed A spiral fracture of shaft of phalynx or metacarpal, unstable and foreshortening can occur. Report of image: There is an angulated transverse fracture seen through the neck of the right little finger metacarpal, with associated soft tissue swelling seen Κάταγμα πυγμάχου Κάταγμα αυχένος 5ου μετακαρπίου Πρόσθια παρεκτόπιση κεφαλής

35 Φάλαγγες δακτύλων R R Συχνότερα στο μεσαίο δάκτυλο
50% περιφερική φάλαγγα 15% κεντρική φάλαγγα κακώσεις πλάγιων συνδέσμων των δακτύλων R

36 Εξάρθρημα Οπίσθια( ραχιαία) μετατόπιση της μεσοφαλλαγικής.

37 A C B Hands and finger fractures are normally stable. Require orthopaedic referral when they involve the articular surface. Avulsion fracture at the base of the phalynx

38 Dislocation Report: There is posterior dislocation of the proximal interphalyngeal joint of the left middle finger seen. No associated fracture seen

39 Αποσπάσεις τενόντων- συνδέσμων
This is an avulsion fracture at the insertion of the extensor tendon. Lateral/medial avulsion fracture is due to the collateral ligament. Απόσπαση του τένοντα του κοινού εκτείνοντα τα δάκτυλα Πίπτων δάκτυλος

40 Thumb The stability of the carpometacarpal joint depends on tough ligaments. Deep ulna ligament is the thickened part of the capsule on the palmar aspect of the joint. Extends from the first metacarpal to the trapezium

41 Αντίχειρας του χιονοδρόμου
Κάκωση στον έσω(ωλένιο πλάγιο σύνδεσμο του αντίχειρα) Συνοδεύεται από κάταγμα της κεντρικής φάλαγγας του αντίχειρα Αστάθεια Rupture or stretching of the ulnar collateral ligament at the 1st MCPJ Ligament alone torn then there will be no injury to see on the radiograph Occassionally a bone fragment can be avulsed

42 Report: There is an avulsion type fracture seen involving the base of the proximal phalynx of the first metacarpal at the insertion of the ulna collateral ligament seen. Further assessment may be required

43 Γαμψοδακτυλία claw hand
Σε τραυματισμό μέσου και ωλένιου νεύρου λόγω παράλυσης και ατροφίας των ελμινθοειδών και μεσόστεων μυών IST/UH NMS2

44 Παραμόρφωση δίκην κομβιοδόχης Boutoniere
Ρήξη του τένοντα του κοινού εκτείνοντα τα δάκτυλα στη βάση της μεσαίας φάλαγγας IST/UH NMS2

45 Ρήξη της παλαμιαίας απονεύρωσης swan neck
Παραμόρφωση δίκην λαιμού κύκνου Ρήξη της παλαμιαίας απονεύρωσης λόγω υπερέκτασης των ΕΜΦ αρθρώσεων IST/UH NMS2

46 Boutoniere-swan IST/UH NMS2

47 Γάγγλιο καρπού Είναι η προβολή αρθρικού υγρού διαμέσου του θύλακα ή του τενόντιου ελύτρου Συχνά λόγω υπέρχρησης αλλά και τραυματισμού Εμφανής και ψηλαφητή μάζα UH/IST NMS 2

48 Παρατήρηση & Ευθυγράμμιση
IST/UH NMS2 material from A.Moulson and D.Ryder

49 Δομικές και λειτουργικές ανωμαλίες
Η διόγκωση των ΠΜΦ ( οζίδια Heberden) και ΕΜΦ ( οζίδια Bouchard) συχνά σχετίζεται με αρθριτικές καταστάσεις και αρθροπάθειες. Οι όνυχες που είναι έντονα κυρτοί ( πληκτροδακτυλία) μπορεί να είναι ένδειξη για συγγενή αναπνευστικά η καρδιακά νοσήματα UH/IST NMS 2

50 Εκτινασσόμενος δάκτυλος- Trigger finger
Τενοντοελυτρίτιδα των τενόντων των καμπτήρων μυών λόγω επαναλαμβανόμενου τραυματισμού Συνήθως στο 3ο και 4ο δάκτυλο με πάχυνση του τένοντα ή με οζίδια εντός ελύτρου. Ορατή , απότομη εκτίναξη του δακτύλου κατά την ενεργητική κάμψη UH/IST NMS 2

51 UH/IST NMS 2


Κατέβασμα ppt "Ανατομία και Βιομηχανική"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google