Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ευρυζωνικότητα στην τοπική αυτοδιοίκηση Τρέχουσες εξελίξεις – μελλοντικές προκλήσεις.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ευρυζωνικότητα στην τοπική αυτοδιοίκηση Τρέχουσες εξελίξεις – μελλοντικές προκλήσεις."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ευρυζωνικότητα στην τοπική αυτοδιοίκηση Τρέχουσες εξελίξεις – μελλοντικές προκλήσεις

2 ευρυζωνικότητα : κοινός εθνικός στόχος  Αναγκαία συνθήκη για τη ψηφιακή σύγκλιση, την οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή  ‘αγγίζει’ άμεσα τις τοπικές κοινωνίες  αποτελεί κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας του ίδιου του Ε.Π. ΚτΠ  αναμένεται να δημιουργήσει θετικές συνέργιες με δράσεις ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

3  έχουν γίνει βήματα προόδου  μπήκε ως όρος στην καθημερινότητά μας  ανέβηκε σταδιακά στην ατζέντα προτεραιοτήτων  διαμορφώθηκε κοινή αντίληψη για τη σημασία της στο χώρο των ΤΠΕ  ξεκίνησε η υλοποίηση σημαντικών δράσεων  μένουν όμως ακόμα αρκετά  τα έργα σε εξέλιξη θα πρέπει να ολοκληρωθούν επιτυχώς  ο στόχος είναι δυναμικός - οι ανάγκες συνεχώς αυξάνονται  οι τοπικές κοινωνίες δεν έχουν ‘γευτεί’ ακόμα τα οφέλη που τους αναλογούν  νέα ζητήματα και προκλήσεις ανακύπτουν στο στάδιο μετά την υλοποίηση των πρώτων έργων πόσο απέχουμε από το στόχο;

4 ο κρίσιμος ρόλος των Δήμων  έχουν άμεσο ενδιαφέρον ως πάροχοι βασικών υποδομών στην τοπική κοινωνία  μπορούν να παρέχουν σημαντικές υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους πολίτες τους  έχουν χαρακτηριστικά που επιτρέπουν την εφαρμογή καλών πρακτικών σε τοπικό επίπεδο  θεσμικές αρμοδιότητες  μικρό μέγεθος και εγγύτητα με τις τοπικές κοινωνίες  υπό προϋποθέσεις, δυνατότητα ταχύτερης εφαρμογής δράσεων σε σύγκριση με παρεμβάσεις εθνικού επιπέδου  είναι απαραίτητη η πολύπλευρη υποστήριξή τους για την επιτυχή διάχυση/ εφαρμογή της ψηφιακής στρατηγικής

5 σημαντικοί παράγοντες επιτυχίας  ύπαρξη πολιτικής βούλησης εκ μέρους των δημοτικών αρχών  αποσαφήνιση του ρόλου τους – επιλογή επιχειρησιακού μοντέλου  στην ανάπτυξη υποδομών  στη λειτουργία υποδομών  στην παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών  στη συνεργασία/ συμπληρωματικότατα με τις πρωτοβουλίες του ιδιωτικού τομέα  υιοθέτηση κοινών αρχών – αλλά δυνατότητα διαφοροποίησης στην υλοποίηση καλών πρακτικών  Ύπαρξη ικανών μηχανισμών υποστήριξης δήμων

6 ρόλος & εμπειρία της ΚτΠ ΑΕ ρόλος & εμπειρία της ΚτΠ ΑΕ  σχεδιασμός και υλοποίηση μεγάλου αριθμού έργων στο Γ΄ ΚΠΣ  ενασχόληση με ένα ευρύ πεδίο θεματικών ενοτήτων που αφορούν όλες τις πτυχές της ψηφιακής σύγκλισης  γνώση του πλαισίου διαχείρισης  εμπειρία στην οργάνωση-τυποποίηση διαδικασιών Ρόλος της ΚτΠ ΑΕ Εμπειρία της ΚτΠ ΑΕ

7 ενδεικτικές θεματικές παρεμβάσεις της ΚτΠ ΑΕ Τοπική Αυτοδιοίκηση ΟΠΣΝΑ ΟΠΣΝΑ Δημοτικές διαδικτυακές Πύλες Δημοτικές διαδικτυακές Πύλες Εθνικό Δημοτολόγιο Εθνικό Δημοτολόγιο Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση ΕΡΜΗΣ ΕΡΜΗΣ ΑμεΑ, ΑμεΑ, Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών, Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών, ΟΠΣ Μητρώου ΜΜΕ, ΟΠΣ Μητρώου ΜΜΕ, Εισαγγελίες, Πρωτοδικεία, Εισαγγελίες, Πρωτοδικεία, ΑΣΕΠ, ΑΣΕΠ, Εθνικό Τυπογραφείο Εθνικό Τυπογραφείο Εθνική Άμυνα & Δημόσια Τάξη ΕΜΥ, ΕΜΥ, Portal Πυροσβεστικού Σώματος, Portal Πυροσβεστικού Σώματος, Police on Line Police on Line Τηλεπικοινωνίες Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΣΥΖΕΥΞΙΣ Παρεμβάσεις για την ανάπτυξη της Παρεμβάσεις για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας ευρυζωνικότητας Υγεία ΟΠΣ σε πάνω από 100 Νοσοκομεία ΟΠΣ σε πάνω από 100 Νοσοκομεία Οικονομία ΟΠΣ Ελεγκτικών Υπηρεσιών ΟΠΣ Ελεγκτικών Υπηρεσιών TaxisNet TaxisNet Πιλοτικό ΥΠΕΕ Πιλοτικό ΥΠΕΕ

8 ο νέος ρόλος της ΚτΠ ΑΕ στο ΕΣΠΑ  Υποστήριξη του τεχνολογικού εκσυγχρονισμού του Δημόσιου Τομέα – ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (Δράσεις Ε.Π. «ψηφιακής σύγκλισης» του ΕΣΠΑ)  Υποστήριξη της διοικητικής αναδιάρθρωσης & εκσυγχρονισμού του Δημόσιου Τομέα (Δράσεις Ε.Π. «διοικητικής μεταρρύθμισης» του ΕΣΠΑ)

9 πεδίο συνεργασίας ΚΕΔΚΕ- ΚτΠΑΕ  μεταφορά εμπειρίας & τεχνονγωσίας από την ΚτΠ ΑΕ στους κοινούς υποστηρικτικούς μηχανισμούς των Δήμων  κοινές πρωτοβουλίες ΚτΠ ΑΕ – ΚΕΔΚΕ για την ευρυζωνικότητα και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση  Επίτευξη συνεργιών και συμπληρωματικότατα με έργα που υλοποιήθηκαν στο Γ΄ ΚΠΣ  εμπλοκή της ΚτΠ ΑΕ σε κρίσιμα, στρατηγικής σημασίας έργα


Κατέβασμα ppt "Ευρυζωνικότητα στην τοπική αυτοδιοίκηση Τρέχουσες εξελίξεις – μελλοντικές προκλήσεις."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google