Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κ.Ε.Κ. Ν.Α. /Ν.Ε.Λ.Ε. Καβάλας Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Υπουργείου Απασχόλησης &

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κ.Ε.Κ. Ν.Α. /Ν.Ε.Λ.Ε. Καβάλας Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Υπουργείου Απασχόλησης &"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Κ.Ε.Κ. Ν.Α. /Ν.Ε.Λ.Ε. Καβάλας Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας. Μέτρο 4: Αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού Άξονας 3: Ανάπτυξη και απασχόληση στην ψηφιακή οικονομία. Έργο: «Κατάρτιση σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ ΙΙ »

3 Κ.Ε.Κ. Ν.Α. /Ν.Ε.Λ.Ε. Καβάλας «Εισαγωγή στα πεδία της χρήσης νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας κωδ. 1&2» «Ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων μέσα από τη χρήση Η/Υ κωδ. 6&7»

4 Κ.Ε.Κ. Ν.Α. /Ν.Ε.Λ.Ε. Καβάλας ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ IT SKILLS TOY:

5 Κ.Ε.Κ. Ν.Α. /Ν.Ε.Λ.Ε. Καβάλας ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ  Προτάθηκαν από Τ.Υ. Ο.Α.Ε.Δ. Ελευθερούπολης και Κ.Π.Α. Καβάλας 114 άνεργοι/ ες.  Εκδήλωσαν ενδιαφέρον 85 άνεργοι/ ες  Συμμετείχαν 80 άνεργοι/ ες  Δεν υποδείχθηκε κανείς στρατευμένος από ΧΙΙ Μεραρχία Πεζικού ή από Υπηρεσίες Ο.Α.Ε.Δ.

6 ΕΓΚΡΙΘΕΝ ΚΟΣΤΟΣ: 76.160,00 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ: 400 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ: 80 ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ: 7.598 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ: 13 ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ: 400 Κ.Ε.Κ. Ν.Α. /Ν.Ε.Λ.Ε. Καβάλας

7 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:87,20/100 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ:88,79/100 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ:80-100/100 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 83,75/100 ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 67 ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ

8 Κ.Ε.Κ. Ν.Α. /Ν.Ε.Λ.Ε. Καβάλας ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: Επιστολή Νομίμου Εκπροσώπου σε επιχειρήσεις. Επιστολή σε Τ.Υ. Ο.Α.Ε.Δ. Επαγγελματικός οδηγός Εξαμηνιαία παρακολούθηση εργασιακής κατάστασης καταρτιζόμενων

9 Κ.Ε.Κ. Ν.Α. /Ν.Ε.Λ.Ε. Καβάλας Ε.Π.: «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «Εισαγωγή στα πεδία της χρήσης νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1ο: «Εισαγωγή στα πεδία της χρήσης νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας» Ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων μέσα από τη χρήση Η/Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2ο: «Ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων μέσα από τη χρήση Η/Υ» Καβάλα 2005


Κατέβασμα ppt "Κ.Ε.Κ. Ν.Α. /Ν.Ε.Λ.Ε. Καβάλας Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Υπουργείου Απασχόλησης &"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google