Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δοκιμασία 1 Παράδοση και Αυτό-αξιολόγηση CResp Wk 9. Essay 1 Lecture. 09 _1 2 Marios Mitsiou Pt, MSc.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δοκιμασία 1 Παράδοση και Αυτό-αξιολόγηση CResp Wk 9. Essay 1 Lecture. 09 _1 2 Marios Mitsiou Pt, MSc."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Δοκιμασία 1 Παράδοση και Αυτό-αξιολόγηση CResp Wk 9. Essay 1 Lecture. 09 _1 2 Marios Mitsiou Pt, MSc

2 Πλάνο διάλεξης Λόγοι για μια εποικοδομητική αξιολόγηση και αυτό- αξιολόγηση Συζητήστε το περιεχόμενο και τη δομή της απάντησης στη Δοκιμασία 1 Βάλτε κριτήρια βαθμολόγησης στο δικό σας πόνημα/ γραπτό Παραδώστε το – βεβαιωθείτε ότι το έχετε υπογράψει CResp Wk 9. Essay 1 Lecture. 09 _1 2 2

3 Σκοπός της κατάρτισης αυτό-αξιολόγησης  Μέρος της ωρίμανσης που διέπει την προσέγγισή σας στην εκπαίδευση- προσωπική ευθύνη  Φύγετε μακριά από την αξιολόγηση, για το καλό των αξιολογήσεων, αλλά δείτε το ως τμήμα της μαθησιακής διαδικασίας.  Συνδέεται άμεσα με την αυτόνομη μάθηση – να μην χρειάζεσαι πάντοτε να σου λέμε εάν είσαι σωστός ή εάν κάνεις λάθος- ανέπτυξε τις δικές σου μεθόδους  Διευκολύνει την αντανακλαστική πρακτική – είναι αναγκαίο να γίνεις ένας αποτελεσματικός κλινικός γιατρός CResp Wk 9. Essay 1 Lecture. 09 _ 12 3

4 Σκοπός αυτής της ερώτησης Να διευκολύνουμε την κατανόησή σας σχετικά με το τι έχουμε καλύψει έως τώρα To Να σας βοηθήσουμε να εφαρμόσετε τα κριτήρια βαθμολόγησης του τμήματος σε μια δεδομένη ερώτηση Να σας δώσουμε feedback Στόχος για την εβδομάδα 12 CResp Wk 9. Essay 1 Lecture. 09 _1 2 4

5 Δοκιμασία 1 Ο αναπνεόμενος όγκος ενός ενήλικα είναι περί τα 500 κυβικά χιλιοστά Αξιοποιώντας τις γνώσεις ανατομίας, φυσιολογίας και εμβιομηχανικής, περιγράψτε τους μηχανισμούς που δρουν στο πλαίσιο του θώρακος στη διάρκεια του κύκλου αναπνοής, ώστε αυτός ο όγκος του αέρα εσωτερικά και εξωτερικά των πνευμόνων σε ένα φυσιολογικό και υγιή ενήλικα σε κατάσταση ηρεμίας. Σύνολο λέξεων 675+/- 10% των λέξεων Word count: 675 +/- 10% words Χρησιμοποιώντας τα κριτήρια αξιολόγησης για την εργασία στο πλαίσιο του μαθήματος (επίπεδο 4) που περιέχονται στο έγγραφο της φόρμας αξιολόγησης για την Δοκιμασία 1 (σας παρακαλούμε δείτε το έγγραφο στις Πληροφορίες του Μαθήματος- Φάκελος Αξιολόγησης) και βαθμολογείστε τον εαυτό σας ΚΑΙ σε 100 λέξεις το μέγιστο (χωρίς να συμπεριλαμβάνονται στο ολικό σύνολο λέξεων) εξηγείστε το βαθμό που βάλατε στη δεξιά στήλη του φύλλου με τα κριτήρια βαθμολόγησης. Πρόκειται για ένα πανομοιώτατο φύλλο βαθμολόγησης που το επιτελείο διδασκόντων θα χρησιμοποιήσει για να βαθμολογήσει την εργασία σας. CResp Wk 9. Essay 1 Lecture. 09_125

6 6 Περίγραψε Ενήλικας Φυσιολογικός Υγιής Εφαρμόστε… Μηχανισμοί που δρουν στο θώρακα Σημαντικές λέξεις Όγκος του αέρα που μετακινείται στη διάρκεια της εισπνοής και της εκπνοής Ανατομία Φυσιολογία Εμβιομηχανική Η διατύπωση θέτει τη βάση της ερώτησης Statement forms the basis of the question Να θυμάστε τις ποινές για τον αριθμό λέξεων Remember word count penalties Σημαντικές Λέξεις

7 Δείκτες επιπέδου για το Επίπεδο 4 Level Descriptors for Level 4 Από το πρόγραμμα διδασκαλίας/ τις δεξιότητες μελέτης/ και τη συγγραφή ακαδημαϊκού From Programme Point/teaching resources/study skills/writing for academic credit Μια έγκυρη γνώση των βασικών αρχών που διέπουν το δικό τους τομέα μελέτης, και ικανότητα να αξιολογήσουν και να μεταφράσουν όλα αυτά στο πλαίσιο του τομέα μελέτης τους Μια ικανότητα να παρουσιάζουν, να αξιολογούν και να μεταφράζουν ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες, και να εντοπίζουν τις σχέσεις μεταξύ αυτών των πληροφοριών και των δεδομένων που χρησιμοποιούν προσδιορισμένες τεχνικές με/ ή χωρίς καθοδήγηση· Μια ικανότητα να κάνουν υγιείς κρίσεις σύμφωνα με τις βασικές θεωρίες και έννοιες του αντικειμένου μελέτης τους. CResp Wk 9. Essay 1 Lecture. 09_127

8 Δείκτες επιπέδου για το Επίπεδο 4 Εκείνοι που τυπικά έχουν την πιστοποίηση για το Επίπεδο 1 θα πρέπει να είναι σε θέση να: Να εκτιμούν την καταλληλότητα διαφορετικών προσεγγίσεων για την επίλυση προβλημάτων του δικού τους τομέα μελέτης· E Να κοινοποιούν τα αποτελέσματα/ ευρήματα της μελέτης τους επακριβώς και αξιόπιστα, και με επιχειρήματα με δομή και συνοχή· Να κάνουν περαιτέρω μετεκπαιδεύσεις και να αναπτύξουν νέες δεξιότητες σε ένα δομημένο και ελεγχόμενο περιβάλλον. CResp Wk 9. Essay 1 Lecture. 09_128

9 Θυμηθείτε να κοιτάξετε τους στόχους της εργασίας του μαθήματος  Να βοηθήσετε τους μαθητές να εμπεδώσουν τη γνώση τους και την αντίληψή τους σχετικά με την ανατομία, τη φυσιολογία και την εμβιομηχανική της αναπνοής  Να δώσετε στους μαθητές την εμπειρία της χρήσης των κριτηρίων βαθμολόγησης του Τμήματος  Να βοηθήσετε τους φοιτητές να αναπτύξουν τις δεξιότητες που απαιτούνται, για να αναλύουν την ποιότητα της δικής γραπτής εργασίας  Να δώσετε έγκαιρα feedback στους φοιτητές σχετικά με τις δεξιότητες γραφής τους και την κατανόηση των όσων έχετε ήδη καλύψει στο Καρδιοαναπνευστικό Μάθημα CResp Wk 9. Essay 1 Lecture. 09_12 9

10 Παρουσίαση Presentation  Είναι; Is it?  (είναι δαχτυλογραφημένη στο word ή απλώς δαχτυλογραφημένη) Λέξη επεξεργασμένη ή δαχτυλογραφημένη;  Διπλό κενό  Εσωκλεισμένη σε απλό πλαστικό χαρτοφυλάκιο, χωρίς συραπτικό  Με παραπομπές referenced  Σε σχήμα και διάταξη βάσει της φόρμας στο StudyNet  Έχουν Are the?  τα έγγραφα υποβληθεί ηλεκτρονικά σωστά- π.χ. τα κριτήρια βαθμολόγησης, η δοκιμασία και ο κατάλογος των παραπομπών έχουν όλα αριθμό υποψηφίου ‣ Έχει Does it?  Το έγγραφο τον αριθμό υποψηφίου σας στην επικεφαλίδα κάθε σελίδας  Το έγγραφο τον αριθμό της σελίδας στο υποσέλιδο; CResp Wk 9. Essay 1 Lecture. 09 _1 2 10

11 Τώρα ως προς το περιεχόμενο Now onto content! Η σειρά δεν χρειάζεται να είναι όπως η ακόλουθη, αλλά θα πρέπει να είναι ένα δομημένο κείμενο που να ρέει. Όχι μια σειρά προτάσεων που τις έχετε αντιγράψει από βιβλία κ.τ.λ. (θυμηθείτε την εφαρμογή των λέξεων) – θα είναι ξεκάθαρο εάν το έχετε κατανοήσει και εάν σας έχει πάρει χρόνο να διατυπώσετε την απάντησή σας Ο σχετικά χαμηλός αριθμός λέξεων σκοπό είχε την ενθάρρυνση σκέψης με συνοχή CResp Wk 9. Essay 1 Lecture. 09 _1 2 11

12 Αξιοποιώντας τις γνώσεις ανατομίας, φυσιολογίας και εμβιομηχανικής, περιγράψτε τους μηχανισμούς που δρουν στο πλαίσιο του θώρακος στη διάρκεια του κύκλου αναπνοής, ώστε αυτός ο όγκος του αέρα εσωτερικά και εξωτερικά των πνευμόνων σε ένα φυσιολογικό και υγιή ενήλικα σε κατάσταση ηρεμίας Δομή του θωρακικού κλοβού- ονομάστε τα βασικά οστά και τους μύες Υπεζωκότα – ονομάστε δύο  Υγρό των υπεζωκότων Φυσιολογική αρνητική πίεση στην κοιλότητα των υπεζωκότων, ονομαζόμενη ενδοϋπεζωκοτική πίεση- γιατί είναι αρνητική σε σχέση με την ατμοσφαιρική πίεση Πνεύμονες Lungs Αεραγωγοί διεξαωγής/ μετάδοσης Απολυμαντικό (Ουσία για τη ρύθμιση της επιφανειακής τάσης των διαλυμάτων) (Νεύρα- συνοπτικά- όχι βασικά) CResp Wk 9. Essay 1 Lecture. 09_12 12

13 Εισπνοή  (Νευρικός παλμός)  Σύσπαση των μυών – κατάσταση  Κίνηση των πλευρών, στέρνο και διάφραγμα  αύξηση στους θωρακικούς όγκους (3 κατευθύνσεις)  Το υγρό των υπεζωκότων κρατά τους πνεύμονες έναντι του εσωτερικού του θωρακικού κλοβού  Η ενδοϋπεζωκοτική πίεση γίνεται περισσότερο αρνητική – οι πνεύμονες πιέζονται προς τα έξω   μείωση σε ενδοθωρακική πίεση / ενδοπνευμονική πίεση –σχετικά με την Ατμοσφαιρική πίεση (Boyles Law) προκαλεί :-  ο αέρας κινείται μέσα στους πνεύμονες κάτω από την κλίση της πίεση Air  (Ανταλλαγή αερίων ΔΕΝ απαιτείται) CResp Wk 9. Essay 1 Lecture. 09_1213

14 Εισπνοή στην εκπνοή  Τέλος της εισπνοής η ενδοπνευμονική πίεση ισοδυναμεί με τη ν ατμοσφαιρική συνοπτικά  Εκπνοή: είναι κυρίως παθητική διαδικασία- ανάπαυση εισπνευστικών μυών και ελαστικός εκφυλισμός του πνευμονικού ιστού --> Μείωση στο θωρακικό όγκο --> Αύξηση της ενδοπνευμονικής πίεσης (Boyles Law)  Ο αέρας κινείται έξω από το θώρακα κάτω από την κλίση της πίεσης έως  Ενδοπνευμονική πίεση = Ατμοσφαιρική πίεση στο τέλος της εκπνοής  Η ενδοϋπεζωκοτική πίεση παραμένει αρνητική αλλά γίνεται σχετικά περισσότερο θετική στη διάρκεια της εισπνοής CResp Wk 9. Essay 1 Lecture. 09_1214

15 Κριτήρια Βαθμολόγησης Marking criteria Γνώση και Κατανόηση/ Αντίληψη Ανάλυση/ Σύνθεση Analysis Δομή / Παρουσίαση Structure Παραπομπές-δεν χάνεται κανένας βαθμός από αυτές, αλλά έως το τέλος του πρώτου έτους θα αρχίσουν να χάνονται Να θυμάστε τις ποινές του συνόλου των λέξεων- αυτές δυναμικά/ μελλοντικά μπορούν να επηρεάσουν το βαθμό σας Έστω ότι οι λέξεις είναι 675 +/- 10% 675 - 743 = καμία ποινή 744 - 811 = 5% μείον από το βαθμό 812 and above = ένα επιπλέον 5% θα αφαιρεθεί από το συνολικό βαθμό CResp Wk 9. Essay 1 Lecture. 09_1215

16 Τώρα Κρατείστε σημειώσεις σχετικά με τον προηγούμενο βαθμό σας και κάνετε σχόλια ενόψει της συζήτησης που θα προκύψει στη διάρκεια της διάλεξης Σχόλια επί της διαδικασίας Παραδώστε την Hand it in !! Διαβεβαιωθείτε ότι την έχετε υποβάλει ηλεκτρονικά έως τις 6 μ.μ. (συνήθως την ίδια ώρα με το αντίγραφο της εργασίας) Καμιά απορία; CResp Wk 9. Essay 1 Lecture. 09_1216

17 Αποτελέσματα μάθησης  Στο τέλος του μαθήματος ο επιτυχημένος φοιτητής θα πρέπει να είναι σε θέση να:  Να αναγνωρίζει τα κριτήρια βαθμολόγησης identify the marking criteria used for written work by the Department of Physiotherapy at UH  identify the Level Descriptors used in the Department of Physiotherapy  apply these Criteria and Level Descriptors to their own written work in their answer to Focussed Topic 1  identify the ‘guidelines for compiling references and bibliography’ (see Programme Handbook) given by the Department of Physiotherapy at UH  apply these guidelines to their own written in the form of Focussed Topic 1  discuss the content, level and depth of information required to address Focussed topic 1  analyse the mark that they have previously allocated to their assignment (Focussed Topic 1) in light of the discussions during the Lecture and make a written comment on it prior to handing in the assignment at the end of the Lecture CResp Wk 9. Essay 1 Lecture. 10_1117


Κατέβασμα ppt "Δοκιμασία 1 Παράδοση και Αυτό-αξιολόγηση CResp Wk 9. Essay 1 Lecture. 09 _1 2 Marios Mitsiou Pt, MSc."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google