Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ASSEMBLY ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ 16x16 DOT MATRIX LED MODULES ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ BGC – 8088 Πτυχιακή Εργασία του Γκίζη Δημήτριου (165) Επιβλέπων καθηγητής: Μαδεμλής Ιωάννης Σέρρες Φεβρουάριος 2009

2 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η μελέτη του περιφερειακού No.EDS 8807N και ο τρόπος διασύνδεσής του με το αναπτυξιακό σύστημα BGC-8088 μέσω της κάρτας No.EDS 8819 DY I/O Η δημιουργία λογισμικού σε γλώσσα προγραμματισμού Assembly για την προβολή και κίνηση φωτεινών μηνυμάτων

3 ΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ BGC-8088
Είναι βασισμένο στον επεξεργαστή INTEL 8088 διπλού χρονισμού Έχει 32K RAM και 16K ROM Πληκτρολόγιο 56 πλήκτρων Υποδοχές ISA Σειριακές και παράλληλες θύρες

4 ΟΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΤΟΥ BGC-8088
Το αναπτυξιακό σύστημα BGC-8088 έχει 14 καταχωρητές των 16-bit Κάποιοι από αυτούς χρησιμοποιήθηκαν Καταχωρητής Δομή Χρήση ΑΧ AH AL Accumulator ΒΧ BH BL Base CX CH CL Counter DX DH DL Data DI Destination Index SI Source Index

5 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MONITOR ΚΑΙ ΕΝΤΟΛΕΣ
Το πρόγραμμα MONITOR είναι το λειτουργικό του BGC-8088 Μερικές από τις εντολές που χρησιμοποιήθηκαν ήταν: G: Για την εκτέλεση των προγραμμάτων L: Για την φόρτωση του κώδικα

6 ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ No.EDS 8807N
Είναι ένας πίνακας από LED που μπορεί να προβάλει φωτεινά μηνύματα Υπάρχουν δύο είδη 8WMS και 16WMS Μπορούμε να συνδέσουμε περισσότερα κομμάτια μεταξύ τους

7 ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ No.EDS 8819DY I/O
Τοποθετείται στην υποδοχή ISA του BGC-8088 Μέσω αυτού επιτυγχάνεται η σύνδεση του BGC-8088 και του περιφερειακού No.EDS 8807N

8 ΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΘΥΡΩΝ 8255
Προγραμματιζόμενη συσκευή εισόδου εξόδου Για 8-bit δίαυλο δεδομένων Διαχωρίζει τον δίαυλο δεδομένων σε τρεις θύρες

9 ΟΙ ΘΥΡΕΣ ΤΟΥ 8255 Θύρα Α: Με αυτή την θύρα επιλέγονται τα led που θα ανάψουν σε μία σειρά 8 led Θύρα Β: Με αυτή την θύρα επιλέγεται η κάθετη οκτάδα led που θα χρησιμοποιηθεί Θύρα C: Με αυτή την θύρα επιλέγεται ολόκληρη η σειρά που θα χρησιμοποιηθεί

10 ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 8255
Υπάρχουν τρεις τρόποι λειτουργίας του 8255: Mode 0 Mode 1 Mode 2 Στον προγραμματισμό του περιφερειακού No.EDS 8807Ν χρησιμοποιήθηκε το Mode 0 Το Mode 0 δίνει την ιδιότητα στο κύκλωμα 8255 να μπορεί να χρησιμοποιήσει κάθε θύρα ως είσοδο ή έξοδο

11 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
Για να υλοποιηθεί το σύστημα συνδέθηκαν με τον εξής τρόπο τα περιφερειακά: Συνδέθηκε το αναπτυξιακό σύστημα BGC-8088 με τον υπολογιστή μέσω της σειριακής θύρας Στην υποδοχή ISA του BGC-8088 συνδέθηκε το περιφερειακό No.EDS 8819 I/O Στο περιφερειακό No.EDS 8819 I/O συνδέθηκε με καλωδιοταινία το Led Matrix Module για την προβολή μηνυμάτων

12 ΣΧΗΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

13 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ
Emu8086 v2.57 Ο γνωστός εξομοιωτής από το εργαστήριο αρχιτεκτονικής για την συγγραφή και μεταγλώττιση του λογισμικού στην προγραμματιστική γλώσσα Assembly HexEdit Πρόγραμμα για την δημιουργία του αρχείου που περιέχει την μορφή των αγγλικών και των ελληνικών χαρακτήρων Microengineer’s Data Transfer System v1.0 Επίσης πρόγραμμα της Microport για την μεταφορά δεδομένων από τον υπολογιστή στο αναπτυξιακό σύστημα BGC-8088 και αντίστροφα

14 EMU8086 v2.57

15 MICROENGINEER’S DATA TRANSFER & HEXEDIT

16 Η ΥΠΟΡΟΥΤΙΝΑ DISPLAY display proc mov ah,04h again: mov var6,cl
mov cx,03fh delayd: loop delayd mov cl,var6 mov dx,PORT_B mov al,00H out dx,al mov dx,PORT_A mov dx,PORT_A mov al,[bx] out dx,al  mov dx,PORT_B mov al,cl out dx,al mov dx,PORT_C mov al,ah inc bx cmp ah,0ch jne again ret display endp

17 Η ΥΠΟΡΟΥΤΙΝΑ CLEAR clear proc
mov dx,CONTROL_REGISTER ;control register mov al, 80h ; ENABLE, MODE 0, ALL PORTS OUT out dx,al mov dx,PORT_A ;write something PORT A mov al,00h mov dx,PORT_B ;write something PORT B mov al,08h mov dx,PORT_C ;write something PORT C mov cx,0ffffh delay: loop delay ret clear endp

18 Η ΥΠΟΡΟΥΤΙΝΑ RIGHT mov cl,40h call display mov cl,80h mov ah,02h
int 81h cmp al,00h je maa3 dec di cmp di,00h je cont jne delay1 cont: add var1,08h mov cx,var5 cmp var1,cx je start jmp prog1 start: mov var1,1100h jmp prog1 maa3: jmp main ret right endp right proc mov dx,CONTROL_REGISTER ;control register mov al, 80h ENABLE, MODE 0, ALL PORTS OUT out dx,al mov var1,1100h prog1: mov di,var2 delay1: mov bx,var1 mov cl,01h call display mov cl,02h mov cl,04h mov cl,08h mov cl,10h mov cl,20h

19 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

20 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

21 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

22 VIDEO

23 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ LED MATRIX MODULE
Ας δούμε πως δουλεύουν όλα αυτά στην πράξη

24 Σας ευχαριστώ όλους για την προσοχή σας
ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Σας ευχαριστώ όλους για την προσοχή σας Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κ.Μαδεμλή Ιωάννη για την βοήθεια και την συμπαράσταση

25 ΤΕΛΟΣ


Κατέβασμα ppt "ΑΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google